Zapobieganie awariom systemu aktywacji sprzęgła poprzez prawidłowe odpowietrzanie

Układ elektrycznego wspomagania kierownicy jest tylko jednym z przykładów potwierdzających postęp elektryfikacji części samochodowych. Jednak trzy komponenty są nadal aktywowane hydraulicznie: hamulec, hydrauliczny lub elektrohydrauliczny układ kierowniczy, oraz hydrauliczne sprzęgło. Ich cechą wspólną jest to, że do prawidłowego funkcjonowania muszą być wolne od powietrza.

odpowietrzniki do hydraulicznych układów uruchamiania sprzęgła

Powietrze jako przyczyna usterki

W przeciwieństwie do cieczy, powietrze może być sprężone. Wymienione wcześniej układy działają zgodnie z zasadą hydrauliki, gdzie moc jest przekazywana za pomocą nieskompresowanej kolumny cieczy. W tym przypadku powietrze jest główną przyczyną usterek, które mogą wywołać następujące objawy:

 • zmiana skoku pedału,
 • trudności w rozłączaniu sprzęgła,
 • nieprecyzyjne wyczucie pedału.

Dlatego hydrauliczne układy zwalniające należy odpowietrzać zgodnie z instrukcjami producenta pojazdu po naprawie sprzęgła lub po wymianie części hydraulicznych.

Wskazówki

Właściwe narzędzie

W celu szybkiego i skutecznego wykonania pracy należy użyć odpowiedniego sprzętu warsztatowego, czyli m.in. urządzenia do odpowietrzania układów hydraulicznych. Odpowietrzanie hydraulicznych elementów sprzęgła bez urządzeń jest kłopotliwe i nie zawsze przynosi pożądane rezultaty. Wymagany będzie również zbiornik na płyn hydrauliczny z przezroczystą rurą, która pasuje do króćców odpowietrzających. Niektóre urządzenia do odpowietrzania układów hydraulicznych posiadają jednostkę próżniową do wyrównywania poziomu płynu w zbiorniku wyrównawczym po zakończeniu procesu odpowietrzania.

Różne systemy aktywacji sprzęgła działają na bazie pompy głównej i pomocniczej. Pompa główna jest uruchamiana pedałem sprzęgła, natomiast pompa pomocnicza wykorzystuje przekazaną moc do mechanicznego zwolnienia sprzęgła.

Systemy różnią się jednak konstrukcją poszczególnych komponentów. Pompy główne są wyposażone w oddzielny zbiornik cieczy lub zasilane przewodem ze zbiornika wyrównawczego.

Pompy pomocnicze mogą być zaprojektowane jako proste pompy ciśnieniowe uruchamiające system dźwigniowy w celu zwolnienia sprzęgła albo działają jako koncentryczne pompy pomocnicze bezpośrednio na tarczy dociskowej sprzęgła. Skrót CSC jest również używany w odniesieniu do centralnych wysprzęglików.

master-cylinder-with-liquid-reservoir

Pompa hamulcowa ze zbiornikiem płynu

master-cylinder-without-liquid-reservoir

Pompa hamulcowa bez zbiornika płynu

slave-cylinder-simple-pressure-cylinder

Siłownik podrzędny jako zwykły siłownik ciśnieniowy

koncentryczny siłownik podrzędny

Koncentryczny siłownik podrzędny

Dowiedz się, o czym należy pamiętać podczas procesu odpowietrzania.

 • Należy stosować wyłącznie urządzenia dopuszczone przez producenta pojazdu.
 • Należy upewnić się, że pedał sprzęgła jest cofnięty do pozycji końcowej podczas odpowietrzania tak, aby przepływ cieczy hydraulicznej nie był zakłócony.
 • Należy zwracać uwagę na poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym.
 • Należy utrzymywać ciśnienie odpowietrzania na możliwie najniższym poziomie. Powoli przepływająca ciecz będzie transportować więcej powietrza z układu niż szybko przepływająca ciecz.
 • Nie należy uruchamiać pedału sprzęgła podczas procesu odpowietrzania, ponieważ może to spowodować nadmierny skok. Siłownik hydrauliczny zostanie wtedy zwolniony zbyt daleko, co może doprowadzić do wycieku.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w informacji serwisowej: Wyciek z centralnego wyprzęgnika (CSC) – przekroczenie skoku zwolnienia.

Należy stosować wyłącznie ciecze udostępnione przez producenta pojazdu i zapewnić absolutną czystość podczas procesu odpowietrzania!

 • Zdejmij korek wlewu z pompy głównej lub zbiornika wyrównawczego i podłącz urządzenie do odpowietrzania za pomocą odpowiedniego adaptera.
 • Wytwórz ciśnienie w układzie hydraulicznym (maks. 2 bary).
 • Zdejmij zaślepkę ochronną z króćca odpowietrzającego na pompie pomocniczej.
 • Przyłącz odpowiedni zbiornik z przezroczystą rurą do króćca odpowietrzającego.
 • Otwórz króciec odpowietrzający (stały lub wkręcany).
 • Gdy płyn w rurce nie zawiera już pęcherzyków powietrza, zamknij króciec odpowietrzający.

Więcej informacji znajduje się w informacji serwisowej: Warianty odpowietrzania hydraulicznych systemów aktywacji sprzęgła.

 • Uwolnij ciśnienie z urządzenia do odpowietrzania.
 • Odłącz adapter odpowietrzający od pompy głównej lub zbiornika wyrównawczego.
 • Sprawdź poziom płynu w zbiorniku wyrównawczym i w razie potrzeby skorygować (nie przekraczać oznaczenia MAX).
 • Załóż korek wlewu na zbiornik.

Kilkakrotnie naciśnij pedał sprzęgła, aby wykonać test działania. Pedał sprzęgła musi zawsze niezależnie powrócić do punktu początkowego.

Remove filler cap from compensating reservoir

Zdejmij korek wlewu ze zbiornika wyrównawczego

Slave cylinder with bleeder nipple

Siłownik podrzędny z króćcem odpowietrzającym

Check fluid level in reservoir

Sprawdź poziom płynu w zbiorniku

Master cylinder with liquid reservoir (right)

Pompa hamulcowa ze zbiornikiem płynu (prawa)

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę sprzęgieł w naszym katalogu produktów.