System Concentric Clutch Actuation, w skrócie ConAct, jest elektronicznie kontrolowanym pneumatycznym systemem sterującym pracą sprzęgła stosowanym w pojazdach użytkowych. Niniejsza wskazówka warsztatowa objaśnia, dlaczego niezbędna jest kalibracja systemu sprzęgła ConAct.

Wskazówki

Budowa
Moduł SACHS ConAct

Obecny standardowy system aktywacji sprzęgła składa się z różnych komponentów:

 • pneumatycznego systemu sterującego pracą sprzęgła,
 • widełek rozłączających,
 • prowadnicy,
 • wysprzęglika.

Z każdym z tych komponentów wiąże się podwyższone ryzyko usterki. W związku z tym SACHS – zamiast układu z widełkami rozłączającymi typu ciągnionego z pneumatycznym systemem sterującym pracą sprzęgła, widelcem i wysprzęglikiem – wprowadza pneumatyczny siłownik typu pchanego, ustawiony współosiowo z wałkiem skrzyni biegów. Zmiana na system sterowania sprzęgłem na typ pchany ułatwia także zabudowę skrzyni biegów względem silnika.

ConAct steruje działaniem sprzęgła za pomocą pneumatycznego siłownika ustawionego współosiowo z wałkiem wejściowym skrzyni biegów. Pozycja wysprzęglania jest dokładnie regulowana za pomocą specjalnego zaworu. System automatycznie rejestruje dane wysyłane za pomocą magistrali CAN, takie jak: prędkości obrotowe silnika i skrzyni biegów oraz pozycję pedału przyśpieszenia i wykorzystuje te informacje w celu określenia optymalnej pozycji wysprzęglania. ConAct wspomaga kierowcę w trudnych sytuacjach na drodze, np. podczas manewrowania, ruszania na wzniesieniach z ciężkim ładunkiem lub na śliskiej nawierzchni.

1. Czujnik położenia

2. Elektropneumatyczny zawór sterujący

3. Sterownik skrzyni biegów lub silnika

4. Siłownik sprzęgła ConAct

5. Tarcza sprzęgłowa

6. Docisk sprzęgła

7. Wałek wejściowy skrzyni biegów

Zestaw sprzęgła SACHS z modułem ConAct
 • Ułatwienie dla kierowcy, w szczególności w połączeniu z automatycznymi skrzyniami biegów.
 • Zmniejszenie liczby interfejsów poza skrzynią biegów.
 • Uproszczona zabudowa dzięki konstrukcji sprzęgła pchanego.
 • Obniżenie kosztów serwisowaniaz uwagi na wyeliminowanie układu hydraulicznego.
 • Redukcja masy systemu.
Kalibracja ConAct

Wysprzęglik ConAct należy skalibrować za pomocą odpowiedniego narzędzia diagnostycznego bezpośrednio po jego zamontowaniu. Należy przestrzegać procedur producenta pojazdu. Kalibracja systemu ConAct sterującego działaniem sprzęgła jest wymagana w następujących przypadkach:

 • kalibracji czujnika położenia,
 • oceny zużycia sprzęgła przez sterownik,
 • kompensacji pracy bez obciążenia,
 • skrócenia czasu reakcji systemu,
 • zapewnienia komfortowego ruszania i manewrowania,
 • przyuczenia „momentu zadziałania“ (procedura określa fazę, w której sprzęgło powoli włącza się i przenosi moment obrotowy na wałek wejściowy skrzyni biegów).

Jeśli ConAct nie zostanie skalibrowany po naprawie, na wyświetlaczu deski rozdzielczej pojazdu może pojawiać się komunikat błędu. Zdarzają się również przypadki, gdy sprzęgło „zrywa” w trakcie ruszania, przez co manewrowanie obciążonym pojazdem staje się utrudnione.

Problemy z kalibracją systemu aktywacji sprzęgła mogą być spowodowane niewystarczającą ilością sprężonego powietrza w pojeździe lub zbyt niskim ciśnieniem powietrza wynikającym z zablokowania filtra powietrza wstępnego lub dokładnego oczyszczania.

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę sprzęgieł w naszym katalogu produktów.