Usługodawca

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt
Niemcy

Biuro

ZF Friedrichshafen AG
Corporate Headquarters / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Niemcy
Phone: +49 7541 77-0

Reprezentowany przez Radę Nadzorczą:

Dr. Holger Klein (CEO),

Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Laier, Stephan von Schuckmann

Rejestr Handlowy w Ulm, HRB 630206
Numer NIP: DE 145 374 190
D.U.N.S.: 31-501-5446

Kontakt

Philipp Munzert

Media Channels
ZF Aftermarket
Rudolf-Diesel-Straße 7
56566 Neuwied, Germany

Email: online.zf-aftermarket@zf.com

Informacje prawne

Informacje prawne dotyczące używania strony internetowej są dostępne w ZF Friedrichshafen AG.

Korzystanie z niniejszej strony internetowej podlega niżej określonym warunkom użytkowania. Wejście na stronę jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody:

Warunki użytkowania:

Tutaj znajdziesz warunki użytkowania

Prawa autorskie

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje na temat firmy ZF Friedrichshafen AG oraz jej produktów. Zamieszczone tutaj materiały tekstowe i graficzne oraz zdjęcia i układ strony są chronione prawem autorskim.

Cała zawartość stron jest chroniona przez prawo i nie może być kopiowana, rozpowszechniana ani modyfikowana w celach handlowych. Dozwolone jest pobieranie i/lub drukowanie tekstu, zdjęć oraz elementów graficznych wyłącznie do użytku własnego. Jakiekolwiek powielanie elementów grafiki, zdjęć, plików dźwiękowych, nagrań wideo bądź tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub papierowych jest dozwolone za pisemnym pozwoleniem firmy ZF Friedrichshafen AG.

Informacje o marce

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki handlowe / towarowe umieszczone na stronach internetowych firmy ZF Friedrichshafen AG są prawnie chronionymi znakami towarowymi lub elementami opisu produktów / oznaczeniami firmy ZF Friedrichshafen AG i podmiotów od niej zależnych; dotyczy to w szczególności nazw produktów, logotypów oraz emblematów firmy.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie informacji

Zawartość strony jest przeznaczona do ogólnych celów informacyjnych. Mimo, że wszystkie informacje są zweryfikowane pod kątem poprawności i kompletności, w niektórych przypadkach mogą znajdować się w nich błędy lub niespójności. Z tego względu firma ZF Friedrichshafen AG nie ponosi odpowiedzialności w przypadku roszczeń z tytułu strat materialnych lub niematerialnych związanych z dokładnością, poprawnością, kompletnością i przedmiotowością, np. wykorzystaniem lub niewykorzystaniem niepoprawnych lub niekompletnych informacji podanych w ofercie internetowej na stronach internetowych spółki.

Ponadto ZF Friedrichshafen AG zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z oferowanymi usługami, np. pobieraniem plików udostępnianych na stronach internetowych ZF Friedrichshafen AG.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach, gdy spółce ZF Friedrichshafen AG lub jej przedstawicielom stawiane są zarzuty zamierzonego działania lub rażącego zaniedbania. Ponadto wyłączenie odpowiedzialności spółki ZF Friedrichshafen AG nie jest wiążące w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań, tj. wypełnienie zadeklarowanych zobowiązań stanowi podstawową przesłankę właściwego wypełnienia umowy, a odwiedzający ma prawo zakładać stosowanie się do zadeklarowanych zobowiązań (zobowiązania/obowiązki kardynalne), jednak w przypadku nieznacznych naruszeń roszczenia będą ograniczone w zakresie należnej kwoty w oparciu o możliwe do przewidzenia szkody umowne, jakie mogą wystąpić w momencie zakończenia obowiązywania umowy. Wyłączenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku szkód wobec osób, w przypadku odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt (Product Liability Act), odpowiedzialności za brak gwarancji uzgodnionych w umowie oraz za działania wynikające ze złej woli.

ZF Friedrichshafen AG wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, dodawania załączników, usuwania fragmentów oferowanych stron lub też całości oferty bez publikowania specjalnego powiadomienia; ma to również zastosowanie do tymczasowego lub całkowitego wstrzymania publikacji/zamieszczania informacji.


Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie odnosi się do strony internetowej firmy ZF Friedrichshafen AG dostępnej pod adresem aftermarket.zf.com.


© 2020 ZF Friedrichshafen AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.