ZF Aftermarket na świecie —

twój partner gdziekolwiek jesteś

Jesteś tutaj:
Polska (Polski)
Wszystkie strony ZF Aftermarket

Znajdź swój kraj według regionu

Szukasz informacji o firmie ZF Friedrichshafen AG?

Odwiedź stronę korporacyjną.

Wybierz swój region i język:

Z powrotem
Azja i Pacyfik
Europa
Ameryka Łacińska
Bliski Wschód
Ameryka Północna
Republika Południowej Afryki
  • Republika Południowej Afryki
  • English
Global: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

Polska

Informacje o polityce prywatności
na stronach internetowych ZF Aftermarket

Niniejsze Informacje o przetwarzaniu danych osobowych wyjaśniają, w jaki sposób spółka ZF Friedrichshafen AG (dalej zwana „ZF”) jako administrator danych gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika, podczas korzystania z witryn ZF Aftermarket dostępnych pod adresem aftermarket.zf.com.

W firmie ZF poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za ochronę Twoich danych osobowych. Użyte w niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych określenie „dane osobowe” oznacza dowolne informacje, osobno lub w połączeniu z innymi informacjami, do których ZF posiada dostęp odnoszące się do użytkownika jako osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Przetwarzamy dane osobowe tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Niniejsze Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą informacji gromadzonych przez nas podczas korzystania przez użytkownika ze stron internetowych ZF Aftermarket i oferowanych na nich funkcjonalności.

1. Informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe ZF Aftermarket, gromadzimy informacje, które są używane do wymienionych poniżej celów. Specyficzny typ gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od Twoich aktywności na stronach internetowych ZF Aftermarket i został objaśniony poniżej.

1.1. Informacje gromadzone automatycznie

Podczas korzystania ze stron internetowych ZF Aftermarket bez rejestracji nie jest wymagane aktywne podawanie danych osobowych, jednakże automatycznie gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje:

  • dane techniczne sesji i połączenia łącznie z adresem IP Twojego urządzenia; rodzaj przeglądarki; informacje o Twoim urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu; preferencje; strony internetowe przeglądane bezpośrednio przed odwiedzeniem stron internetowych ZF Aftermarket; strony przeglądane na stronach internetowych ZF Aftermarket oraz datę i godzinę wizyty.

Dane wymienione powyżej są przez nas przetwarzanie i wykorzystywane do następujących celów: (1) udostępnienia stron internetowych ZF Aftermarket i ich funkcji; (2) ulepszenia cech i funkcji stron internetowych ZF Aftermarket; (3) zapobiegania i rozpoznawania nadużycia oraz błędnych funkcji stron internetowych ZF Aftermarket łącznie z rozwiązywaniem problemów.

Gromadzenie tego rodzaju informacji następuje między innymi za pomocą plików cookie. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookie oraz ich działania znajdują się w ust. 2 poniżej.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie przepisów, które te działania uzasadniają w związku z tym, ze (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o korzystaniu ze stron internetowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu funkcji i bezbłędnego działania stron internetowych ZF Aftermarket i ich dopasowaniu do potrzeb użytkownika.

1.2. Zapytania użytkownika, tworzenie konta i logowanie

Podczas tworzenia konta ZF Aftermarket (które jest wymagane dla niektórych części stron internetowych ZF Aftermarket) gromadzimy przekazane nam podczas rejestracji informacje, które zawierają:

  • imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, numery telefonów, obszar działalności, branżę, nazwę i rodzaj organizacji oraz adres firmowy.

Te same dane są przetwarzane, gdy użytkownik wypełnia formularz kontaktowy na stronie internetowej, np. gdy zażąda informacji technicznej.

Przetwarzamy i wykorzystujemy informacje wymienione powyżej w celu (1) sprawdzenia, czy kwalifikujesz się do utworzenia konta ZF oraz do administracji Twojego konta ZF; (2) spełnienia warunków użytkowania obowiązujących dla stron internetowych ZF Aftermarket oraz wszelkich praw i obowiązków w nich zawartych; (3) dopasowania stron internetowych ZF Aftermarket i ich zawartości do Twoich potrzeb oraz (4) komunikacji z Tobą przez wysyłanie Ci wskazówek technicznych, aktualizacji, alertów zabezpieczeń oraz komunikatów pomocy technicznej i administracyjnych, udzielanie odpowiedzi na pytania i żądania oraz świadczenie usług klienta.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie przepisów, uzasadniających takie działania, ponieważ (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy łącznie z warunkami użytkowania obowiązującymi dla stron internetowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu działania stron internetowych ZF Aftermarket i ich dopasowania do potrzeb użytkownika.

Gdy tworzysz konto ZF lub logujesz się do konta ZF, wykorzystujemy Twoje dane logowania (nazwę użytkownika i hasło) w celu udostępnienia i administracji Twojego dostępu do stron internetowych ZF Aftermarket i – w danym przypadku – dalszych usług internetowych firmy ZF lub stron trzecich, dostępnych poprzez strony internetowe ZF Aftermarket. Informacja, którą podajesz podczas rejestracji (nazwa użytkownika i hasło), jest przetwarzana w celu sprawdzenia i potwierdzenia Twojego uprawnienia oraz obsługiwania Twoich wniosków o zresetowanie hasła.
Aby przedłużyć za każdym razem ważność konta użytkownika zapisujemy datę i godzinę ostatniego logowania na stronie aftermarket.zf.com.

Nie masz obowiązku podawania danych osobowych chyba, że ma zastosowanie odmienne postanowienie umowne. Jednakże bez tych danych nie możemy zapewnić odpowiedniego działania strony internetowej ani przetwarzać Twoich zapytań.

1.3. Inne usługi

Może się zdarzyć, że podczas wnioskowania o dodatkowe usługi za pośrednictwem stron internetowych ZF Aftermarket podasz nam dodatkowe informacje takie, jak adres dostawy i informacje dotyczące płatności. Gromadzenie i wykorzystanie tych dodatkowych informacji podlega osobnej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych obowiązującej dla konkretnej usługi. W takim przypadku użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany.

2. Pliki cookie

Używamy plików cookie, standardowej technologii internetowej, która pozwala nam przechowywać i pobierać informacje dotyczące logowania i inne informacje dotyczące korzystania przez każdego użytkownika stron internetowych ZF Aftermarket.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, odwiedź stronę Cookies.

3. Formularze kontaktowe, subskrypcja newsletterów i inne rodzaje komunikacji marketingowej

Strony internetowe ZF Aftermarket oferują możliwość subskrypcji newslettera lub innego rodzaju komunikacji marketingowej, które będą wysyłane na adres Twój e-mail. Do tego celu przetwarzamy i używamy imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu dostarczenia newslettera i innej subskrybowanej formy komunikacji. Rodzaj newslettera zależy od rodzaju firmy i pojazdu wybranych w formularzu rejestracyjnym.

Przetwarzanie i używanie danych osobowych w celu subskrypcji newslettera i innego rodzaju komunikacji marketingowej odbywa się na podstawie (1) ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że przetwarzanie jest konieczne do realizacji subskrypcji lub (2) zgody użytkownika. Korzystamy z danych użytkownika wyłącznie w celu dostarczenia newslettera i innych subskrybowanych form komunikacji.

Do potwierdzenia subskrypcji/zgody używamy procedury typu double opt-in („podwójne sprawdzanie”). Przechowujemy Twoje potwierdzenie w celu udokumentowania i udowodnienia Twojej subskrypcji/zgody. Przysługuje Ci prawo do anulowania subskrypcji/wycofania zgody zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu w każdej chwili bez jakichkolwiek kosztów innych niż koszty przekazu zgodnie z taryfami podstawowymi. Anulowanie/wycofanie zgody nie ma wpływu na prawomocność przetwarzania danych bazującą na zgodzie udzielonej przez anulowaniem/wycofaniem. W takiej sytuacji zaktualizujemy natychmiast nasze dane w celu uwzględnienia złożonej prośby.

Zbieramy dane statystyczne dotyczące otwierania e-maili i kliknięć przy wykorzystaniu standardowych technologii branżowych w celu usprawnienia monitorowania i poprawy naszych newsletterów.

Korzystamy z usługodawcy jako podmiotu przetwarzającego dane w celu dostarczania newsletterów, który może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i który podlega postanowieniom umowy o przetwarzaniu danych.

Informacje o okresie przechowywania danych osobowych podane są w Ogólnej informacji o ochronie danych osobowych.

Google reCAPTCHA

Nasza strona internetowa korzysta z Google reCAPTCHA, aby sprawdzać i uniemożliwiać automatycznym serwerom ("botom") dostęp i interakcję z naszą stroną internetową. Ta usługa jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google).

Dzięki certyfikacji zgodnie z EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że będzie przestrzegać unijnych przepisów dotyczących ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.

Usługa ta umożliwia Google określenie, z jakiej strony została wysłana Twoja prośba oraz z którego adresu IP zostało użyte pole wprowadzania reCAPTCHA. Oprócz adresu IP Google może gromadzić inne informacje niezbędne do świadczenia i zagwarantowania tej usługi.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo naszej strony internetowej oraz zapobieganie niechcianemu, zautomatyzowanemu dostępowi w postaci spamu lub innych.

Google oferuje szczegółowe informacje na stronie https://policies.google.com/privacy dotyczące ogólnego postępowania z danymi użytkownika.

4. Zamawianie broszur i innych materiałów promocyjnych

Na stronach internetowych ZF Aftermarket możesz zamawiać broszury i – zależnie od specyficznych aplikacji i usług udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych ZF Aftermarket – dalsze materiały promocyjne i reklamowe. Podane przez Ciebie informacje (imię i nazwisko, adres, dalsze dane kontaktowe oraz wybrana broszura) przetwarzamy i wykorzystujemy w celu realizacji zamówienia oraz przesłania materiałów w żądany sposób (elektronicznie, drogą pocztową itp.).

Przetwarzanie i używanie danych osobowych do tych celów odbywa się na podstawie (1) ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że przetwarzanie jest konieczne do realizacji zamówienia lub (2) zgody użytkownika. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na prawomocność przetwarzania danych bazującą na zgodzie udzielonej przez wycofaniem.

5. Udostępnianie danych w obrębie ZF Group

ZF jest firmą z siedzibą w Niemczech, która działa globalnie i należy do grupy przedsiębiorstw ZF, której aktualnych członków można zobaczyć na stronie: www.zf.com/locations („ZF Group”). Dane podane podczas rejestracji konta ZF (patrz punkt 1.2 powyżej) są przechowywane w scentralizowanej bazie danych klientów i udostępniane w obrębie ZF Group w celu zarządzania Twoimi relacjami z firmą ZF oraz ZF Group.

Udostępnianie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy łącznie z warunkami użytkowania obowiązującymi dla stron internetowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w udostępnieniu tych danych w obrębie ZF Group do wewnętrznego użytku w celach administracyjnych.

Informacje o koncie ZF dotyczące użytkownika mogą być przetwarzane poza jego lokalną jurysdykcją i Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym m.in. w następujących krajach i regionach (www.zf.com/locations): USA, Meksyk, Kanada, Ukraina, Turcja, Rosja, Chiny, Szwajcaria, Serbia, Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Australia, Singapur, Tajwan, Indonezja, Korea, Tajlandia, Malezja, Wietnam, Filipiny, RPA, Algieria, Tunezja, Mauritius, Argentyna, Brazylia i Kolumbia. Gdy ZF zostanie zobowiązany do nieprzekazywania danych osobowych użytkownika poza jego kraj zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w tym kraju, podejmie stosowne środki celem zapewnienia przestrzegania tych wymogów.

Każde przekazanie danych osobowych użytkownika do państwa trzeciego (tzn. nie będącego członkiem Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego) odbywa się nadal w zgodności ze wszystkimi prawami dotyczącymi ochrony danych.

W zakresie, w jakim dany kraj trzeci nie jest uznawany przez Komisję Europejską lub kraj użytkownika za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, ZF zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające odpowiednią ochronę danych użytkownika, np. zawrze z odbiorcami w krajach trzecich umowy o przekazywaniu danych. W umowach zawarte będą standardowe klauzule umowne, które – zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej – zapewniają odpowiednie środki bezpieczeństwa, i o które można wnioskować pod adresem datenschutz@zf.com.

Udostępnianie danych poza ZF Group

Aby móc udostępnić pewne aplikacje i usługi przekazujemy Twoje dane do określonych podmiotów zewnętrznych, które wykonują usługi w naszym imieniu. Możemy współpracować z usługodawcami będących stronami trzecimi w celu zaoferowania lub umożliwienia usług w naszym imieniu, takich jak usługodawca usługi newslettera, dostawca IT, dostawca usług hostingowych i inni usługodawcy, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane i przetwarzają dane w naszym imieniu i według naszych instrukcji. Stronom trzecim nie wolno używać Twoich danych osobowych we własnych celach komercyjnych, promocyjnych lub innych niż te, do których zostały wyraźnie poinstruowane i muszą one postępować zgodnie z naszymi wyraźnymi instrukcjami oraz stosować się do odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Może się zdarzyć, że ujawnimy dane osobowe, jeżeli wymaga tego prawo w ramach bieżącego postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego dotyczącego nas lub w inny sposób wymagany przez wszelkie przepisy prawne, zasady lub regulacje.

6. Wykrywanie i ściganie nadużyć

Zatrzymujemy dane użytkowania łącznie z adresem IP w celu wykrywania i, w danym przypadku, ścigania nadużyć w korzystaniu ze stron internetowych ZF Aftermarket. Dane zostają usunięte po upływie 7 dni chyba, że są one niezbędne do celów postępowania karnego. Zatrzymywanie i wykorzystanie danych odbywa się na podstawie ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy łącznie z warunkami użytkowania obowiązującymi dla stron internetowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu działania i bezpieczeństwa stron internetowych ZF Aftermarket.

7. Usuwanie danych

Usuwamy dane osobowe, gdy nie są one już potrzebne do celów, do których zostały początkowo zgromadzone lub przetworzone. Jeżeli w przypadku przetwarzania bazującego na zgodzie, zostanie onae wycofana, usuniemy dane osobowe niezwłocznie po wycofaniu zgody, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do zatrzymania danych.

Firma ZF wysyła co roku do zarejestrowanych użytkowników przypomnienie z prośbą o potwierdzenie informacji dostarczonej firmie ZF podczas rejestracji konta ZF. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi informacji o koncie, jego konto zostanie dezaktywowane. Firma ZF dokona usunięcia konta i związanych z nim danych po upływie kolejnego roku od dezaktywacji, jeżeli uczestnik nie dostarczy istotnych informacji.

8. Inne usługi, aplikacje i strony internetowe

Poprzez strony internetowe ZF Aftermarket możesz uzyskać dostęp do innych usług i aplikacji, dla których użycie danych osobowych jest wyjaśnione w osobnym dokumencie dotyczącym ochrony danych. Nasze strony internetowe ZF Aftermarket zawierają również linki prowadzące do innych stron internetowych. Firma ZF nie jest odpowiedzialna za użycie i ochronę danych osobowych na tych innych stronach. Prosimy mieć świadomość opuszczania stron internetowych ZF Aftermarket i zapoznawać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych z innych stron internetowych.

9. Twoje prawa

Masz prawo do uzyskania od firmy ZF dostępu oraz skorygowania i usunięcia danych osobowych, które przechowujemy o Tobie lub, w danym przypadku, do ograniczenia przetwarzania, o ile dotyczy ono Ciebie lub sprzeciwieniu się przetwarzaniu oraz zapewnieniu prawa do przekazywania danych; wszystko to zgodnie z prawami dotyczącymi ochrony danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli Użytkownik dysponuje innymi lub odbiegającymi od podanych w niniejszym dokumencie prawami chronionymi przez właściwe prawo krajowe, nie są one naruszone przez prawa i roszczenia zgłaszane na podstawie niniejszej Informacji o ochronie danych. Obejmuje to również wszystkie roszczenia za szkody z tytułu naruszenia przez ZF mającego zastosowanie rozporządzenia o ochronie danych, a także prawo do wyznaczenia sposobu zarządzania danymi w przypadku śmierci użytkownika.

10. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika, ich integralności i/lub spójności lub w celu dochodzenia swoich praw, o których mowa w ust. 9, można kontaktować się z nami mailowo pod adresem online.zf-aftermarket@zf.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj: aftermarket.zf.com/contact.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

ZF Friedrichshafen AG

Josef Hermes

Löwentaler Straße 20

88046 Friedrichshafen

11. Zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych

Sposób gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników może z upływem czasu ulegać zmianie, ZF może również zmodyfikować niniejszą Informację o ochronie danych tak, aby zawsze prawidłowo odzwierciedlała stosowane praktyki przetwarzania danych. Zachęcamy do jej ponownego przeczytania co jakiś czas.

Ostatnia modyfikacja 02/2021

Niniejsze Informacje o przetwarzaniu danych osobowych wyjaśniają, w jaki sposób spółka ZF Friedrichshafen AG (dalej zwana „ZF”) jako administrator danych gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe użytkownika, podczas korzystania z witryn ZF Aftermarket dostępnych pod adresem aftermarket.zf.com.

W firmie ZF poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za ochronę Twoich danych osobowych. Użyte w niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych określenie „dane osobowe” oznacza dowolne informacje, osobno lub w połączeniu z innymi informacjami, do których ZF posiada dostęp odnoszące się do użytkownika jako osoby zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania. Przetwarzamy dane osobowe tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Niniejsze Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą informacji gromadzonych przez nas podczas korzystania przez użytkownika ze stron internetowych ZF Aftermarket i oferowanych na nich funkcjonalności.

1. Informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych

Za każdym razem, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe ZF Aftermarket, gromadzimy informacje, które są używane do wymienionych poniżej celów. Specyficzny typ gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od Twoich aktywności na stronach internetowych ZF Aftermarket i został objaśniony poniżej.

1.1. Informacje gromadzone automatycznie

Podczas korzystania ze stron internetowych ZF Aftermarket bez rejestracji nie jest wymagane aktywne podawanie danych osobowych, jednakże automatycznie gromadzimy i przetwarzamy następujące informacje:

  • dane techniczne sesji i połączenia łącznie z adresem IP Twojego urządzenia; rodzaj przeglądarki; informacje o Twoim urządzeniu, sprzęcie i oprogramowaniu; preferencje; strony internetowe przeglądane bezpośrednio przed odwiedzeniem stron internetowych ZF Aftermarket; strony przeglądane na stronach internetowych ZF Aftermarket oraz datę i godzinę wizyty.

Dane wymienione powyżej są przez nas przetwarzanie i wykorzystywane do następujących celów: (1) udostępnienia stron internetowych ZF Aftermarket i ich funkcji; (2) ulepszenia cech i funkcji stron internetowych ZF Aftermarket; (3) zapobiegania i rozpoznawania nadużycia oraz błędnych funkcji stron internetowych ZF Aftermarket łącznie z rozwiązywaniem problemów.

Gromadzenie tego rodzaju informacji następuje między innymi za pomocą plików cookie. Szczegółowe informacje na temat rodzajów plików cookie oraz ich działania znajdują się w ust. 2 poniżej.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie przepisów, które te działania uzasadniają w związku z tym, ze (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy o korzystaniu ze stron internetowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu funkcji i bezbłędnego działania stron internetowych ZF Aftermarket i ich dopasowaniu do potrzeb użytkownika.

1.2. Zapytania użytkownika, tworzenie konta i logowanie

Podczas tworzenia konta ZF Aftermarket (które jest wymagane dla niektórych części stron internetowych ZF Aftermarket) gromadzimy przekazane nam podczas rejestracji informacje, które zawierają:

  • imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, numery telefonów, obszar działalności, branżę, nazwę i rodzaj organizacji oraz adres firmowy.

Te same dane są przetwarzane, gdy użytkownik wypełnia formularz kontaktowy na stronie internetowej, np. gdy zażąda informacji technicznej.

Przetwarzamy i wykorzystujemy informacje wymienione powyżej w celu (1) sprawdzenia, czy kwalifikujesz się do utworzenia konta ZF oraz do administracji Twojego konta ZF; (2) spełnienia warunków użytkowania obowiązujących dla stron internetowych ZF Aftermarket oraz wszelkich praw i obowiązków w nich zawartych; (3) dopasowania stron internetowych ZF Aftermarket i ich zawartości do Twoich potrzeb oraz (4) komunikacji z Tobą przez wysyłanie Ci wskazówek technicznych, aktualizacji, alertów zabezpieczeń oraz komunikatów pomocy technicznej i administracyjnych, udzielanie odpowiedzi na pytania i żądania oraz świadczenie usług klienta.

Przetwarzanie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie przepisów, uzasadniających takie działania, ponieważ (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy łącznie z warunkami użytkowania obowiązującymi dla stron internetowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu działania stron internetowych ZF Aftermarket i ich dopasowania do potrzeb użytkownika.

Gdy tworzysz konto ZF lub logujesz się do konta ZF, wykorzystujemy Twoje dane logowania (nazwę użytkownika i hasło) w celu udostępnienia i administracji Twojego dostępu do stron internetowych ZF Aftermarket i – w danym przypadku – dalszych usług internetowych firmy ZF lub stron trzecich, dostępnych poprzez strony internetowe ZF Aftermarket. Informacja, którą podajesz podczas rejestracji (nazwa użytkownika i hasło), jest przetwarzana w celu sprawdzenia i potwierdzenia Twojego uprawnienia oraz obsługiwania Twoich wniosków o zresetowanie hasła.
Aby przedłużyć za każdym razem ważność konta użytkownika zapisujemy datę i godzinę ostatniego logowania na stronie aftermarket.zf.com.

Nie masz obowiązku podawania danych osobowych chyba, że ma zastosowanie odmienne postanowienie umowne. Jednakże bez tych danych nie możemy zapewnić odpowiedniego działania strony internetowej ani przetwarzać Twoich zapytań.

1.3. Inne usługi

Może się zdarzyć, że podczas wnioskowania o dodatkowe usługi za pośrednictwem stron internetowych ZF Aftermarket podasz nam dodatkowe informacje takie, jak adres dostawy i informacje dotyczące płatności. Gromadzenie i wykorzystanie tych dodatkowych informacji podlega osobnej Informacji o przetwarzaniu danych osobowych obowiązującej dla konkretnej usługi. W takim przypadku użytkownik zostanie odpowiednio poinformowany.

2. Pliki cookie

Używamy plików cookie, standardowej technologii internetowej, która pozwala nam przechowywać i pobierać informacje dotyczące logowania i inne informacje dotyczące korzystania przez każdego użytkownika stron internetowych ZF Aftermarket.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z plików cookie, odwiedź stronę Cookies.

3. Formularze kontaktowe, subskrypcja newsletterów i inne rodzaje komunikacji marketingowej

Strony internetowe ZF Aftermarket oferują możliwość subskrypcji newslettera lub innego rodzaju komunikacji marketingowej, które będą wysyłane na adres Twój e-mail. Do tego celu przetwarzamy i używamy imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu dostarczenia newslettera i innej subskrybowanej formy komunikacji. Rodzaj newslettera zależy od rodzaju firmy i pojazdu wybranych w formularzu rejestracyjnym.

Przetwarzanie i używanie danych osobowych w celu subskrypcji newslettera i innego rodzaju komunikacji marketingowej odbywa się na podstawie (1) ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że przetwarzanie jest konieczne do realizacji subskrypcji lub (2) zgody użytkownika. Korzystamy z danych użytkownika wyłącznie w celu dostarczenia newslettera i innych subskrybowanych form komunikacji.

Do potwierdzenia subskrypcji/zgody używamy procedury typu double opt-in („podwójne sprawdzanie”). Przechowujemy Twoje potwierdzenie w celu udokumentowania i udowodnienia Twojej subskrypcji/zgody. Przysługuje Ci prawo do anulowania subskrypcji/wycofania zgody zgody lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu w każdej chwili bez jakichkolwiek kosztów innych niż koszty przekazu zgodnie z taryfami podstawowymi. Anulowanie/wycofanie zgody nie ma wpływu na prawomocność przetwarzania danych bazującą na zgodzie udzielonej przez anulowaniem/wycofaniem. W takiej sytuacji zaktualizujemy natychmiast nasze dane w celu uwzględnienia złożonej prośby.

Zbieramy dane statystyczne dotyczące otwierania e-maili i kliknięć przy wykorzystaniu standardowych technologii branżowych w celu usprawnienia monitorowania i poprawy naszych newsletterów.

Korzystamy z usługodawcy jako podmiotu przetwarzającego dane w celu dostarczania newsletterów, który może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zgodzie z naszymi instrukcjami i który podlega postanowieniom umowy o przetwarzaniu danych.

Informacje o okresie przechowywania danych osobowych podane są w Ogólnej informacji o ochronie danych osobowych.

Google reCAPTCHA

Nasza strona internetowa korzysta z Google reCAPTCHA, aby sprawdzać i uniemożliwiać automatycznym serwerom ("botom") dostęp i interakcję z naszą stroną internetową. Ta usługa jest świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dalej: Google).

Dzięki certyfikacji zgodnie z EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że będzie przestrzegać unijnych przepisów dotyczących ochrony danych podczas przetwarzania danych w Stanach Zjednoczonych.

Usługa ta umożliwia Google określenie, z jakiej strony została wysłana Twoja prośba oraz z którego adresu IP zostało użyte pole wprowadzania reCAPTCHA. Oprócz adresu IP Google może gromadzić inne informacje niezbędne do świadczenia i zagwarantowania tej usługi.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo naszej strony internetowej oraz zapobieganie niechcianemu, zautomatyzowanemu dostępowi w postaci spamu lub innych.

Google oferuje szczegółowe informacje na stronie https://policies.google.com/privacy dotyczące ogólnego postępowania z danymi użytkownika.

4. Zamawianie broszur i innych materiałów promocyjnych

Na stronach internetowych ZF Aftermarket możesz zamawiać broszury i – zależnie od specyficznych aplikacji i usług udostępnianych za pośrednictwem stron internetowych ZF Aftermarket – dalsze materiały promocyjne i reklamowe. Podane przez Ciebie informacje (imię i nazwisko, adres, dalsze dane kontaktowe oraz wybrana broszura) przetwarzamy i wykorzystujemy w celu realizacji zamówienia oraz przesłania materiałów w żądany sposób (elektronicznie, drogą pocztową itp.).

Przetwarzanie i używanie danych osobowych do tych celów odbywa się na podstawie (1) ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że przetwarzanie jest konieczne do realizacji zamówienia lub (2) zgody użytkownika. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na prawomocność przetwarzania danych bazującą na zgodzie udzielonej przez wycofaniem.

5. Udostępnianie danych w obrębie ZF Group

ZF jest firmą z siedzibą w Niemczech, która działa globalnie i należy do grupy przedsiębiorstw ZF, której aktualnych członków można zobaczyć na stronie: www.zf.com/locations („ZF Group”). Dane podane podczas rejestracji konta ZF (patrz punkt 1.2 powyżej) są przechowywane w scentralizowanej bazie danych klientów i udostępniane w obrębie ZF Group w celu zarządzania Twoimi relacjami z firmą ZF oraz ZF Group.

Udostępnianie i wykorzystywanie danych odbywa się na podstawie ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy łącznie z warunkami użytkowania obowiązującymi dla stron internetowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w udostępnieniu tych danych w obrębie ZF Group do wewnętrznego użytku w celach administracyjnych.

Informacje o koncie ZF dotyczące użytkownika mogą być przetwarzane poza jego lokalną jurysdykcją i Europejskim Obszarem Gospodarczym, w tym m.in. w następujących krajach i regionach (www.zf.com/locations): USA, Meksyk, Kanada, Ukraina, Turcja, Rosja, Chiny, Szwajcaria, Serbia, Japonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Indie, Australia, Singapur, Tajwan, Indonezja, Korea, Tajlandia, Malezja, Wietnam, Filipiny, RPA, Algieria, Tunezja, Mauritius, Argentyna, Brazylia i Kolumbia. Gdy ZF zostanie zobowiązany do nieprzekazywania danych osobowych użytkownika poza jego kraj zgodnie z przepisami o ochronie danych obowiązującymi w tym kraju, podejmie stosowne środki celem zapewnienia przestrzegania tych wymogów.

Każde przekazanie danych osobowych użytkownika do państwa trzeciego (tzn. nie będącego członkiem Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego) odbywa się nadal w zgodności ze wszystkimi prawami dotyczącymi ochrony danych.

W zakresie, w jakim dany kraj trzeci nie jest uznawany przez Komisję Europejską lub kraj użytkownika za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, ZF zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające odpowiednią ochronę danych użytkownika, np. zawrze z odbiorcami w krajach trzecich umowy o przekazywaniu danych. W umowach zawarte będą standardowe klauzule umowne, które – zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej – zapewniają odpowiednie środki bezpieczeństwa, i o które można wnioskować pod adresem datenschutz@zf.com.

Udostępnianie danych poza ZF Group

Aby móc udostępnić pewne aplikacje i usługi przekazujemy Twoje dane do określonych podmiotów zewnętrznych, które wykonują usługi w naszym imieniu. Możemy współpracować z usługodawcami będących stronami trzecimi w celu zaoferowania lub umożliwienia usług w naszym imieniu, takich jak usługodawca usługi newslettera, dostawca IT, dostawca usług hostingowych i inni usługodawcy, którzy działają jako podmioty przetwarzające dane i przetwarzają dane w naszym imieniu i według naszych instrukcji. Stronom trzecim nie wolno używać Twoich danych osobowych we własnych celach komercyjnych, promocyjnych lub innych niż te, do których zostały wyraźnie poinstruowane i muszą one postępować zgodnie z naszymi wyraźnymi instrukcjami oraz stosować się do odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych.

Może się zdarzyć, że ujawnimy dane osobowe, jeżeli wymaga tego prawo w ramach bieżącego postępowania sądowego, nakazu sądowego lub procesu prawnego dotyczącego nas lub w inny sposób wymagany przez wszelkie przepisy prawne, zasady lub regulacje.

6. Wykrywanie i ściganie nadużyć

Zatrzymujemy dane użytkowania łącznie z adresem IP w celu wykrywania i, w danym przypadku, ścigania nadużyć w korzystaniu ze stron internetowych ZF Aftermarket. Dane zostają usunięte po upływie 7 dni chyba, że są one niezbędne do celów postępowania karnego. Zatrzymywanie i wykorzystanie danych odbywa się na podstawie ustawowych przepisów, które te działania uzasadniają z tego względu, że (1) przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy łącznie z warunkami użytkowania obowiązującymi dla stron internetowych ZF Aftermarket lub (2) firma ZF ma uzasadniony interes w zapewnieniu działania i bezpieczeństwa stron internetowych ZF Aftermarket.

7. Usuwanie danych

Usuwamy dane osobowe, gdy nie są one już potrzebne do celów, do których zostały początkowo zgromadzone lub przetworzone. Jeżeli w przypadku przetwarzania bazującego na zgodzie, zostanie onae wycofana, usuniemy dane osobowe niezwłocznie po wycofaniu zgody, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani do zatrzymania danych.

Firma ZF wysyła co roku do zarejestrowanych użytkowników przypomnienie z prośbą o potwierdzenie informacji dostarczonej firmie ZF podczas rejestracji konta ZF. Jeżeli użytkownik nie potwierdzi informacji o koncie, jego konto zostanie dezaktywowane. Firma ZF dokona usunięcia konta i związanych z nim danych po upływie kolejnego roku od dezaktywacji, jeżeli uczestnik nie dostarczy istotnych informacji.

8. Inne usługi, aplikacje i strony internetowe

Poprzez strony internetowe ZF Aftermarket możesz uzyskać dostęp do innych usług i aplikacji, dla których użycie danych osobowych jest wyjaśnione w osobnym dokumencie dotyczącym ochrony danych. Nasze strony internetowe ZF Aftermarket zawierają również linki prowadzące do innych stron internetowych. Firma ZF nie jest odpowiedzialna za użycie i ochronę danych osobowych na tych innych stronach. Prosimy mieć świadomość opuszczania stron internetowych ZF Aftermarket i zapoznawać się z informacjami dotyczącymi ochrony danych z innych stron internetowych.

9. Twoje prawa

Masz prawo do uzyskania od firmy ZF dostępu oraz skorygowania i usunięcia danych osobowych, które przechowujemy o Tobie lub, w danym przypadku, do ograniczenia przetwarzania, o ile dotyczy ono Ciebie lub sprzeciwieniu się przetwarzaniu oraz zapewnieniu prawa do przekazywania danych; wszystko to zgodnie z prawami dotyczącymi ochrony danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli Użytkownik dysponuje innymi lub odbiegającymi od podanych w niniejszym dokumencie prawami chronionymi przez właściwe prawo krajowe, nie są one naruszone przez prawa i roszczenia zgłaszane na podstawie niniejszej Informacji o ochronie danych. Obejmuje to również wszystkie roszczenia za szkody z tytułu naruszenia przez ZF mającego zastosowanie rozporządzenia o ochronie danych, a także prawo do wyznaczenia sposobu zarządzania danymi w przypadku śmierci użytkownika.

10. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących wykorzystania przez nas danych osobowych użytkownika, ich integralności i/lub spójności lub w celu dochodzenia swoich praw, o których mowa w ust. 9, można kontaktować się z nami mailowo pod adresem online.zf-aftermarket@zf.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego tutaj: aftermarket.zf.com/contact.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

ZF Friedrichshafen AG

Josef Hermes

Löwentaler Straße 20

88046 Friedrichshafen

11. Zmiany niniejszej Informacji o ochronie danych

Sposób gromadzenia i przetwarzania danych użytkowników może z upływem czasu ulegać zmianie, ZF może również zmodyfikować niniejszą Informację o ochronie danych tak, aby zawsze prawidłowo odzwierciedlała stosowane praktyki przetwarzania danych. Zachęcamy do jej ponownego przeczytania co jakiś czas.

Ostatnia modyfikacja 02/2021