Czy serwo w układzie działa sprawnie? Kto nie zadawał sobie tego pytania podczas diagnozowania problemów z układem podciśnieniowego wspomagania hamulców? Przedstawione poniżej praktyczne wskazówki pomogą Ci w dokonaniu prawidłowej diagnozy. W załączonym filmie przedstawiono przebieg całego procesu diagnostycznego, przeprowadzanego z wykorzystaniem odpowiedniego urządzenia testowego. Ponadto, na końcu artykułu znajduje się link do interaktywnego pliku PDF, w którym opisano dodatkowe kroki, które należy podjąć w trakcie analizy usterki.

Wskazówki

Szybkim teście

Po pierwsze, należy w szybkim teście sprawdzić czy faktycznie w układzie wspomagania istnieje jakaś usterka. Często klient zwraca się do serwisu z powodu nagłej utraty czucia pedału, co potencjalnie może mieć wiele różnych przyczyn.

Jeśli w rzeczywistości usterka występuje w układzie podciśnieniowym (brak wspomagania siły hamowania), należy sprawdzić cały układ. Gdy nie znajdziemy tu żadnych usterek, należy przejść do badania zaworu zwrotnego. Należy przy tym zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Poniżej krótki opis

Zawór zwrotny jest zamontowany na przewodzie łączącym serwo hamulcowe i kolektor dolotowy lub pompę podciśnieniową pojazdu. Przy wyłączonym silniku, zawór zamyka się, przez co ciśnienie w układzie wspomagania zostaje utrzymane. Ponadto, zawór zwrotny zapobiega przedostawaniu się oparów paliwa i oleju do układu wspomagania.

zawór otwarty

W czasie pracy silnika oraz w trakcie hamowania, po obu stronach zaworu powstaje różnica ciśnień, co powoduje otwarcie zaworu i regulację ciśnienia po jego obu stronach. Po jego wyrównaniu, sprężyna zamyka zawór, a podciśnienie w układzie jest utrzymywane na stałym poziomie.

zawór zamknięty

Na podstawie opisu funkcjonowania serwa hamulcowego, można wyróżnić trzy prawdopodobne usterki:

  • Zawór nie zamyka się z powodu blokującego się talerza zaworu, prowadząc do szybkiej utraty podciśnienia.
  • Do układu wspomagania dostają się opary paliwa i oleju, prowadząc do uszkodzenia znajdującej się wewnątrz serwa membrany i w konsekwencji awarii całego układu wspomagania hamowania.
  • Zawór nie otwiera się z powodu zablokowanego talerza zaworu, przez co w układzie nie powstaje podciśnienie.

Wszystkie te usterki oznaczają dla kierowcy brak wspomagania podczas hamowania, a tym samym ryzyko wypadku!

W interaktywnym pliku PDF (XZT101), opisany został pełny proces diagnozowania usterek

Warto wiedzieć

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę hamulców w naszym katalogu produktów.