ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English ไทย)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

กรุณาเลือกภูมิภาคและภาษาของคุณ:

กลับ
เอเชีย แปซิฟิก
ยุโรป
ละตินอเมริกา
ตะวันออกกลาง
  • ตะวันออกกลาง
  • English
ทวีปอเมริกาเหนือ
  • ทวีปอเมริกาเหนือ
  • English
แอฟริกาใต้
  • แอฟริกาใต้
  • English
Global: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุกกี้

การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุกกี้ของผู้ให้บริการภายนอก: – ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการภายนอก

การฝังคลิปวิดีโอลงในเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเรา เป็นการใช้บริการจากบริษัท Brightcove, Inc [www.brightcove.com] ค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมการเล่นวิดีโอของ Brightcove จะไม่มีการใช้คุกกี้ใดๆ อย่างไรก็ตาม ปลั๊กอินที่จัดหาให้โดย Brightcove และปลั๊กอินสำหรับโปรแกรมการเล่นวิดีโออื่นๆ จากผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการใช้คุกกี้ คุกกี้ที่ใช้โดยปลั๊กอินจากผู้ให้บริการภายนอกได้รับการควบคุมโดยผู้ให้บริการภายนอกรายนั้นๆ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของคุกกี้ที่ใช้ในปลั๊กอินของ Brightcove และคุกกี้ของผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง: ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของ Brightcove

คุกกี้ของผู้ให้บริการภายนอก: – ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการภายนอก

การฝังคลิปวิดีโอลงในเว็บไซต์ ZF Aftermarket ของเรา เป็นการใช้บริการจากบริษัท Brightcove, Inc [www.brightcove.com] ค่าเริ่มต้นสำหรับโปรแกรมการเล่นวิดีโอของ Brightcove จะไม่มีการใช้คุกกี้ใดๆ อย่างไรก็ตาม ปลั๊กอินที่จัดหาให้โดย Brightcove และปลั๊กอินสำหรับโปรแกรมการเล่นวิดีโออื่นๆ จากผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการใช้คุกกี้ คุกกี้ที่ใช้โดยปลั๊กอินจากผู้ให้บริการภายนอกได้รับการควบคุมโดยผู้ให้บริการภายนอกรายนั้นๆ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของคุกกี้ที่ใช้ในปลั๊กอินของ Brightcove และคุกกี้ของผู้ให้บริการภายนอกที่เกี่ยวข้อง: ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ของ Brightcove

ประเภท โดเมน ชื่อ ระยะเวลา
คุกกี้บังคับทางเทคนิค aftermarket.zf.com aftermarket 1 เดือน
คุกกี้บังคับทางเทคนิค + คุกกี้ส่วนบุคคล aftermarket.zf.com BIGipServerpool-protech-portal การประชุม
คุกกี้บังคับทางเทคนิค + คุกกี้ส่วนบุคคล aftermarket.zf.com JSESSIONID การประชุม
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ aftermarket.zf.com _pk_id 13 เดือน
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ aftermarket.zf.com _pk_ses 30 นาที
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ aftermarket.zf.com stg_last_interaction 12 เดือน
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ aftermarket.zf.com stg_returning_visitor 12 เดือน
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ aftermarket.zf.com stg_traffic_source_priority 60 นาที
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ aftermarket.zf.com stg_externalReferrer
การประชุม
คุกกี้ของบุคคลที่สาม .doubleclick.net test_cookie  
คุกกี้ของบุคคลที่สาม .doubleclick.net IDE  
คุกกี้บังคับทางเทคนิค aftermarket.zf.com ioo_sanatext 5 ชั่วโมง
คุกกี้บังคับทางเทคนิค + คุกกี้ส่วนบุคคล aftermarket.zf.com ioo_last_viewd_items 1 ปี
คุกกี้บังคับทางเทคนิค + คุกกี้ส่วนบุคคล aftermarket.zf.com ioo_desable_dates 5 ชั่วโมง
คุกกี้บังคับทางเทคนิค aftermarket.zf.com ioo_is_Validtoken 60 นาที
คุกกี้บังคับทางเทคนิค aftermarket.zf.com ioo_shop_status 10 ชั่วโมง
คุกกี้บังคับทางเทคนิค + คุกกี้ส่วนบุคคล aftermarket.zf.com SelectedLanguageId การประชุม
คุกกี้บังคับทางเทคนิค aftermarket.zf.com RefreshTokenRetryCount การประชุม
คุกกี้บังคับทางเทคนิค aftermarket.zf.com NewTokenRetryCount การประชุม
คุกกี้บังคับทางเทคนิค aftermarket.zf.com lemfoerder 1 เดือน
คุกกี้บังคับทางเทคนิค aftermarket.zf.com cookieConsent 1 ปี
คุกกี้ของบุคคลที่สาม *.google.com _GRECAPTCHA 6 เดือน
คุกกี้ของบุคคลที่สาม *.google.com CONSENT ขีดสุด
คุกกี้บังคับทางเทคนิค aftermarket.zf.com zfap_cookie_banner 10.000 วัน
คุกกี้บังคับทางเทคนิค + คุกกี้ส่วนบุคคล aftermarket.zf.com gt-* 10.000 วัน
คุกกี้บังคับทางเทคนิค aftermarket.zf.com login_flyout 1 วัน
คุกกี้บังคับทางเทคนิค piwik.pro ppms_privacy_<appID> 12 เดือน

ศูนย์ความเป็นส่วนตัว

คุ้กกี้การตลาด

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใด ๆ อาจมีการเก็บหรือดึงข้อมูลในเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวกับคุณ การตั้งค่าของคุณ อุปกรณ์ของคุณหรือใช้เพื่อทำให้ไซต์ทำงานตามที่คุณคาดหวัง ข้อมูลไม่ได้ระบุตัวคุณโดยตรง แต่สามารถให้ประสบการณ์การใช้เว็บที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตคุกกี้บางประเภท คลิกที่หัวข้อหมวดหมู่ที่แตกต่างกันเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของเรา อย่างไรก็ตามคุณควรรู้ว่าการปิดกั้นคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์และบริการที่เราสามารถนำเสนอ

คุกกี้บังคับทางเทคนิค

เพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้องจะต้องใช้คุกกี้เหล่านี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ คุกกี้เหล่านี้มักจะถูกตั้งค่าตามการกระทำของคุณ เช่น เมื่อคุณตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถบล็อกการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติบางอย่างของหน้าจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวคุณได้

คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถนับจำนวนการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุดและดูว่าผู้เยี่ยมชมมีการเข้าไปดูเว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้รวบรวมเหล่านี้ถูกรวมไว้โดยไม่มีการระบุตัวตน หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้เราจะไม่ทราบเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและจะไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุ้กกี้การตลาด

เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ใด ๆ อาจมีการเก็บหรือดึงข้อมูลในเบราว์เซอร์ของคุณซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวกับคุณ การตั้งค่าของคุณ อุปกรณ์ของคุณหรือใช้เพื่อทำให้ไซต์ทำงานตามที่คุณคาดหวัง ข้อมูลไม่ได้ระบุตัวคุณโดยตรง แต่สามารถให้ประสบการณ์การใช้เว็บที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น คุณสามารถเลือกที่จะไม่อนุญาตคุกกี้บางประเภท คลิกที่หัวข้อหมวดหมู่ที่แตกต่างกันเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและเปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้นของเรา อย่างไรก็ตามคุณควรรู้ว่าการปิดกั้นคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์และบริการที่เราสามารถนำเสนอ

คุกกี้บังคับทางเทคนิค

เพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้องจะต้องใช้คุกกี้เหล่านี้ ดังนั้นจึงไม่สามารถปิดการใช้งานในระบบของเราได้ คุกกี้เหล่านี้มักจะถูกตั้งค่าตามการกระทำของคุณ เช่น เมื่อคุณตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือกรอกแบบฟอร์ม คุณสามารถบล็อกการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณสมบัติบางอย่างของหน้าจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวคุณได้

คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถนับจำนวนการเข้าชมและแหล่งที่มาของการเข้าชมเพื่อให้เราสามารถวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา อีกทั้งช่วยให้เราทราบว่าหน้าใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและน้อยที่สุดและดูว่าผู้เยี่ยมชมมีการเข้าไปดูเว็บไซต์อย่างไร ข้อมูลทั้งหมดที่คุกกี้รวบรวมเหล่านี้ถูกรวมไว้โดยไม่มีการระบุตัวตน หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้เราจะไม่ทราบเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและจะไม่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ได้