ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English ไทย)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

กรุณาเลือกภูมิภาคและภาษาของคุณ:

กลับ
เอเชีย แปซิฟิก
ยุโรป
ละตินอเมริกา
ตะวันออกกลาง
  • ตะวันออกกลาง
  • English
ทวีปอเมริกาเหนือ
  • ทวีปอเมริกาเหนือ
  • English
แอฟริกาใต้
  • แอฟริกาใต้
  • English
Global: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณภาพที่คุณวางใจได้

ผู้ขับขี่ในเอเชียจำนวนมากขึ้นยืนยันเลือกอะไหล่ที่ได้มาตรฐาน OE จาก ZF

ไม่ว่าจะผลิตขึ้นที่ใดก็ตาม อะไหล่ ZF จากทั่วโลกล้วนได้รับการควบคุมให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าอะไหล่เหล่านี้จะให้ประสิทธิภาพเกินกว่าความคาดหมายเสมอ ความเชี่ยวชาญของ ZF ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานให้กับบริษัทยานยนต์ชั้นนำระดับโลกมากกว่า 55 แห่ง เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีว่าเราเข้าใจคุณภาพระดับ OE อย่างที่ไม่ค่อยมีใครทำได้

ZF มีกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและได้มาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO/TS16949:2009 การรับรองเหล่านี้ทำให้ ZF ต้องนำทุกข้อร้องเรียนของลูกค้ามาพิจารณาอย่างจริงจัง และต้องดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกรณีต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการที่ผู้ผลิตซึ่งไม่ผ่านการรับรองไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม

นั่นหมายความว่า ผู้ขับขี่ในเอเชียจะอุ่นใจได้ 100% ว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ขับขี่ที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าถ้าเลือกผลิตภัณฑ์จาก ZF

ผู้ขับขี่ในเอเชียจำนวนมากขึ้นยืนยันเลือกอะไหล่ที่ได้มาตรฐาน OE จาก ZF

ไม่ว่าจะผลิตขึ้นที่ใดก็ตาม อะไหล่ ZF จากทั่วโลกล้วนได้รับการควบคุมให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าอะไหล่เหล่านี้จะให้ประสิทธิภาพเกินกว่าความคาดหมายเสมอ ความเชี่ยวชาญของ ZF ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานให้กับบริษัทยานยนต์ชั้นนำระดับโลกมากกว่า 55 แห่ง เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีว่าเราเข้าใจคุณภาพระดับ OE อย่างที่ไม่ค่อยมีใครทำได้

ZF มีกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและได้มาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO/TS16949:2009 การรับรองเหล่านี้ทำให้ ZF ต้องนำทุกข้อร้องเรียนของลูกค้ามาพิจารณาอย่างจริงจัง และต้องดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกรณีต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการที่ผู้ผลิตซึ่งไม่ผ่านการรับรองไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม

นั่นหมายความว่า ผู้ขับขี่ในเอเชียจะอุ่นใจได้ 100% ว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ขับขี่ที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าถ้าเลือกผลิตภัณฑ์จาก ZF

ข้อมูลเพิ่มเติม