ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English ไทย)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

กรุณาเลือกภูมิภาคและภาษาของคุณ:

กลับ
เอเชีย แปซิฟิก
ยุโรป
ละตินอเมริกา
ตะวันออกกลาง
  • ตะวันออกกลาง
  • English
ทวีปอเมริกาเหนือ
  • ทวีปอเมริกาเหนือ
  • English
แอฟริกาใต้
  • แอฟริกาใต้
  • English
Global: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ZF OPENMATICS:
ข้อดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์

ZF OPENMATICS เป็นแพลตฟอร์มระบบเทเลเมติกส์ของ ZF ซึ่งมีบริการแอพ Order+ หนึ่งในแอพพลิเคชันด้านนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์เพื่อใช้ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่และผู้กำหนดตารางเวลาได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้จัดระบบการใช้งานรถได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้บริหารจัดการลำดับงานได้อย่างลงตัว คุณ Thomas Rösch ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ ZF OPENMATICS อธิบายให้เราฟังถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแพลตฟอร์มและแอพนี้

ZF OPENMATICS เป็นแพลตฟอร์มระบบเทเลเมติกส์ของ ZF ซึ่งมีบริการแอพ Order+ หนึ่งในแอพพลิเคชันด้านนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์เพื่อใช้ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่และผู้กำหนดตารางเวลาได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้จัดระบบการใช้งานรถได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้บริหารจัดการลำดับงานได้อย่างลงตัว คุณ Thomas Rösch ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ ZF OPENMATICS อธิบายให้เราฟังถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแพลตฟอร์มและแอพนี้

คำถาม: คุณ Rösch ข้อดีของ ZF OPENMATICS ที่จะช่วยสนับสนุนงานของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์คืออะไร

Thomas Rösch: ตลาดเทเลเมติกส์มีการแยกออกเป็นหลายส่วน ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็นำระบบของตัวเองเข้ามาสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม โซลูชันแบบแยกทำงานอิสระเฉพาะส่วนเหล่านี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคทั่วไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้จึงต้องการระบบเทเลเมติกส์ที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละแอพพลิเคชัน และสำหรับรถยนต์แต่ละยี่ห้อในธุรกิจยานยนต์ของตนเอง ทำให้ต้องลงทุนหลายด้านทั้งกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในอนาคต เพียงหนึ่งแพลตฟอร์มก็สามารถใช้งานทั้งหมดจาก ZF OPENMATICS ได้ โดยผู้ใช้งานจ่ายเพียงค่าบริการเฉพาะในส่วนการทำงานของระบบเทเลเมติกส์ตามที่ใช้งานจริงเท่านั้น ไม่ได้กำไรแต่ก็ไม่ขาดทุน สิ่งที่ได้คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการติดตั้งลดลง

คำถาม: คุณ Rösch ข้อดีของ ZF OPENMATICS ที่จะช่วยสนับสนุนงานของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์คืออะไร

Thomas Rösch: ตลาดเทเลเมติกส์มีการแยกออกเป็นหลายส่วน ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็นำระบบของตัวเองเข้ามาสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม โซลูชันแบบแยกทำงานอิสระเฉพาะส่วนเหล่านี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคทั่วไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้จึงต้องการระบบเทเลเมติกส์ที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละแอพพลิเคชัน และสำหรับรถยนต์แต่ละยี่ห้อในธุรกิจยานยนต์ของตนเอง ทำให้ต้องลงทุนหลายด้านทั้งกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในอนาคต เพียงหนึ่งแพลตฟอร์มก็สามารถใช้งานทั้งหมดจาก ZF OPENMATICS ได้ โดยผู้ใช้งานจ่ายเพียงค่าบริการเฉพาะในส่วนการทำงานของระบบเทเลเมติกส์ตามที่ใช้งานจริงเท่านั้น ไม่ได้กำไรแต่ก็ไม่ขาดทุน สิ่งที่ได้คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการติดตั้งลดลง

คำถาม: อะไรคือข้อดีของแพลตฟอร์มอย่าง ZF OPENMATICS

Thomas Rösch: สร้างมาตรฐานใหม่ในตลาดเทเลเมติกส์! ZF ขอแนะนำ ZF OPENMATICS ด้วยอินเตอร์เฟสที่หลากหลาย ทำให้ ZF OPENMATICS สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบทั้งหมดภายในรถที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น จึงไม่เพียงแต่สามารถใช้บริการของระบบเทเลเมติกส์เพื่อบริหารจัดการยานยนต์เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลผู้โดยสาร วิเคราะห์ปัญหารถยนต์ หรือใช้กับมัลติมีเดียได้เช่นกัน นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งคือโครงสร้างแบบเปิดของแพลตฟอร์ม ZF OPENMATICS เป็นแพลตฟอร์มเสรีที่ไม่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ผลิตรถหรือชิ้นส่วน หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชันรายอื่นๆ สามารถเข้ามาตั้งโปรแกรมหรือติดตั้งบริการเทเลเมติกส์ของตัวเองได้โดยสะดวกในรูปแบบของแอพ ZF OPENMATICS สิ่งที่ต้องมีเพียงอย่างเดียวคือ คุณภาพต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนั้น เราจึงต้องตรวจสอบและรับรองทุกแอพก่อนปล่อยออกมาให้ใช้

คำถาม: อะไรคือข้อดีของแพลตฟอร์มอย่าง ZF OPENMATICS

Thomas Rösch: สร้างมาตรฐานใหม่ในตลาดเทเลเมติกส์! ZF ขอแนะนำ ZF OPENMATICS ด้วยอินเตอร์เฟสที่หลากหลาย ทำให้ ZF OPENMATICS สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบทั้งหมดภายในรถที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น จึงไม่เพียงแต่สามารถใช้บริการของระบบเทเลเมติกส์เพื่อบริหารจัดการยานยนต์เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลผู้โดยสาร วิเคราะห์ปัญหารถยนต์ หรือใช้กับมัลติมีเดียได้เช่นกัน นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งคือโครงสร้างแบบเปิดของแพลตฟอร์ม ZF OPENMATICS เป็นแพลตฟอร์มเสรีที่ไม่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ผลิตรถหรือชิ้นส่วน หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชันรายอื่นๆ สามารถเข้ามาตั้งโปรแกรมหรือติดตั้งบริการเทเลเมติกส์ของตัวเองได้โดยสะดวกในรูปแบบของแอพ ZF OPENMATICS สิ่งที่ต้องมีเพียงอย่างเดียวคือ คุณภาพต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนั้น เราจึงต้องตรวจสอบและรับรองทุกแอพก่อนปล่อยออกมาให้ใช้

คำถาม: แอพ Order+ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทเลเมติกส์ได้อย่างไร

Thomas Rösch: แอพนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้กำหนดตารางงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลำดับงานปัจจุบันได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถตัดสินใจวางแผนกำหนดตารางงานได้ทันที จากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง เช่น การจราจรแออัดหรือลำดับงานถัดไป เพื่อหลีกเลี่ยงการขับรถอ้อมและการวิ่งรถเปล่าโดยไม่มีสัมภาระหรือสินค้า ทำให้ลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงได้และช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้งานรถยนต์และพนักงานได้ดีขึ้น ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแอพ Order+ คือการเชื่อมต่อเข้ากับระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ (Transport Management Software: TMS) ทั่วไปได้หลายระบบ นั่นคือ แม้จะถูกรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ZF OPENMATICS แล้ว แต่แอพ Order+ ก็ยังสามารถทำงานร่วมกับแอพพลิเคชันต่างๆ ในแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถสั่งจองแอพอื่นๆ ได้ง่ายๆ ผ่าน ZF OPENMATICS Shop เช่น แอพสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา หรือแอพระบบมัลติมีเดีย

คำถาม: แอพ Order+ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทเลเมติกส์ได้อย่างไร

Thomas Rösch: แอพนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้กำหนดตารางงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลำดับงานปัจจุบันได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถตัดสินใจวางแผนกำหนดตารางงานได้ทันที จากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง เช่น การจราจรแออัดหรือลำดับงานถัดไป เพื่อหลีกเลี่ยงการขับรถอ้อมและการวิ่งรถเปล่าโดยไม่มีสัมภาระหรือสินค้า ทำให้ลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงได้และช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้งานรถยนต์และพนักงานได้ดีขึ้น ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแอพ Order+ คือการเชื่อมต่อเข้ากับระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ (Transport Management Software: TMS) ทั่วไปได้หลายระบบ นั่นคือ แม้จะถูกรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของระบบ ZF OPENMATICS แล้ว แต่แอพ Order+ ก็ยังสามารถทำงานร่วมกับแอพพลิเคชันต่างๆ ในแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถสั่งจองแอพอื่นๆ ได้ง่ายๆ ผ่าน ZF OPENMATICS Shop เช่น แอพสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา หรือแอพระบบมัลติมีเดีย

ขอขอบพระคุณ คุณ Rösch อย่างมากที่มาพูดคุยกับเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZF OPENMATICS และ Order+ www.zf.com/openmatics

ขอขอบพระคุณ คุณ Rösch อย่างมากที่มาพูดคุยกับเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZF OPENMATICS และ Order+ www.zf.com/openmatics

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสารจาก ZF Aftermarket

อย่าลืมคอยติดตามข่าวสารโครงการพัฒนาล่าสุดผ่านทาง Up²DATE แหล่งรวมข่าวสาร ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และแนวโน้มในตลาดหลังการขาย ส่งตรงถึงมือคุณ

อ่านข่าวสารล่าสุดจาก Up²DATE