ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English ไทย)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

กรุณาเลือกภูมิภาคและภาษาของคุณ:

กลับ
เอเชีย แปซิฟิก
ยุโรป
ละตินอเมริกา
ตะวันออกกลาง
  • ตะวันออกกลาง
  • English
ทวีปอเมริกาเหนือ
  • ทวีปอเมริกาเหนือ
  • English
แอฟริกาใต้
  • แอฟริกาใต้
  • English
Global: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดัชนีชี้วัดการเติบโตทั้งหมด
ศักยภาพในธุรกิจรถบัส

จำนวนตัวเลขการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมใหม่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจรถโดยสารในตลาดโลกกำลังเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 5 โดยประมาณในแต่ละปี คาดการณ์กันว่าจะมีการจัดซื้อรถโดยสารใหม่กว่า 600,000 คันทั่วโลกตลอดปี 2017 ซึ่งในประเทศจีนประเทศเดียวมียอดสั่งซื้อสูงถึงเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการทั่วโลก ตามด้วยประเทศอินเดียซึ่งมีอัตราการเติบโต 10 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการจัดซื้อกลุ่มรถโดยสารยังคงขยายตัวไปยังยุโรป แอฟริกา และอเมริกาใต้ด้วย (ที่มา: Multiclient-Study „Buses – Global Market Trend“ by SCI Verkehr)

ความท้าทายที่เกิดขึ้นมีความใกล้เคียงกันในทุกตลาด นั่นคือระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมกรณีขัดข้องกินเวลานานทำให้ขาดรายได้และจำเป็นต้องหามาตรการป้องกัน นอกจากนี้ยังเกิดแรงกดดันด้านต้นทุนด้วย ความต้องการด้านการจัดส่งอะไหล่ชิ้นส่วนอย่างรวดเร็วจึงเป็นความท้าทายสำหรับตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรด้านการบริการ ในขณะที่ศูนย์ซ่อมเองก็จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมโดยการศึกษาเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ

จำนวนตัวเลขการขยายตัวของเมืองและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นในประเทศอุตสาหกรรมใหม่แสดงให้เห็นว่าธุรกิจรถโดยสารในตลาดโลกกำลังเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 5 โดยประมาณในแต่ละปี คาดการณ์กันว่าจะมีการจัดซื้อรถโดยสารใหม่กว่า 600,000 คันทั่วโลกตลอดปี 2017 ซึ่งในประเทศจีนประเทศเดียวมียอดสั่งซื้อสูงถึงเกือบ 30 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการทั่วโลก ตามด้วยประเทศอินเดียซึ่งมีอัตราการเติบโต 10 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจการจัดซื้อกลุ่มรถโดยสารยังคงขยายตัวไปยังยุโรป แอฟริกา และอเมริกาใต้ด้วย (ที่มา: Multiclient-Study „Buses – Global Market Trend“ by SCI Verkehr)

ความท้าทายที่เกิดขึ้นมีความใกล้เคียงกันในทุกตลาด นั่นคือระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อมกรณีขัดข้องกินเวลานานทำให้ขาดรายได้และจำเป็นต้องหามาตรการป้องกัน นอกจากนี้ยังเกิดแรงกดดันด้านต้นทุนด้วย ความต้องการด้านการจัดส่งอะไหล่ชิ้นส่วนอย่างรวดเร็วจึงเป็นความท้าทายสำหรับตัวแทนจำหน่ายและพันธมิตรด้านการบริการ ในขณะที่ศูนย์ซ่อมเองก็จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมโดยการศึกษาเทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ

การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญจาก ZF Aftermarket

สำหรับธุรกิจรถโดยสาร

ดร. Michael Störk ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนแท้ (OES) กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์พาณิชย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรถบัสของ ZF Aftermarket ได้อธิบายว่าข้อเสนอทางธุรกิจอะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร. Michael Störk ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนแท้ (OES) กลุ่มผลิตภัณฑ์รถยนต์พาณิชย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรถบัสของ ZF Aftermarket ได้อธิบายว่าข้อเสนอทางธุรกิจอะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร. Michael Störk ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนแท้ (OES) กลุ่มผลิตภัณฑ์รถเพื่อการพาณิชย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรถโดยสารของ ZF Aftermarket ได้อธิบายว่าข้อเสนอทางธุรกิจอะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดร. Michael Störk ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนแท้ (OES) กลุ่มผลิตภัณฑ์รถเพื่อการพาณิชย์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรถโดยสารของ ZF Aftermarket ได้อธิบายว่าข้อเสนอทางธุรกิจอะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถาม: ดร. Störk ในขณะนี้ ตลาดสำหรับรถโดยสารระหว่างเมืองกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เฉพาะในแถบยุโรปเท่านั้น แต่สำหรับประเทศอุตสาหกรรมใหม่หลายๆ ประเทศ รถโดยสารได้กลายมาเป็นทางเลือกในการขนส่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นมีความสำคัญอย่างไรต่อ ZF Aftermarket เองและพันธมิตรกลุ่มต่างๆ

ดร. Michael Störk: ในยุโรป ตลาดรถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมืองมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ปริมาณการเดินทางด้วยรถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมือง เช่น ในประเทศเยอรมนี มีการเติบโตขึ้นถึง 36 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา แม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเปิดเส้นทางการเดินรถโดยสารเป็นของตัวเองโดยใช้บริการจากผู้รับเหมาช่วงขนาดเล็กและขนาดกลาง ราคาตั๋วลดลง 14 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา จึงต้องมีการควบคุมราคาต้นทุนอย่างเข้มงวดในขณะนี้: การบำรุงรักษาแบบปกติโดยใช้ไมโครซอฟท์เก็บข้อมูลของระบบ (Telemetry data) จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่คาดคิดและลดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงจากช่วงระยะเวลาที่เกิดความขัดข้องให้กับผู้ประกอบการได้

ZF Aftermarket ไม่เพียงแต่นำเสนอบริการระบบเทเลเมติกส์ที่เหมาะสมซึ่งให้บริการตรวจวิเคราะห์ปัญหาจากระยะไกลแบบนอกสถานที่ให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่เรายังมีบริการตรวจวิเคราะห์ปัญหาในสถานที่ด้วยระบบวิเคราะห์ปัญหาด้วยเช่นกัน เครือข่ายศูนย์บริการของเราที่มีอยู่ทั่วโลกทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมในการให้บริการสูง โดยเฉพาะสำหรับรถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมือง เนื่องจากรถประเภทนี้มีระยะทางในการปฏิบัติงานมากกว่า 300,000 กิโลเมตรในแต่ละปี และยังเป็นการวิ่งระหว่างประเทศด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรานำเสนอสัญญาการบำรุงรักษาแบบปรับตามความต้องการโดยกำหนดระยะเวลาสูงสุด 15 ปี ทำให้บริษัทรถโดยสารสามารถจัดการต้นทุนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถาม: ดร. Störk ในขณะนี้ ตลาดสำหรับรถโดยสารระหว่างเมืองกำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เฉพาะในแถบยุโรปเท่านั้น แต่สำหรับประเทศอุตสาหกรรมใหม่หลายๆ ประเทศ รถโดยสารได้กลายมาเป็นทางเลือกในการขนส่งที่สำคัญที่สุด สิ่งที่เกิดขึ้นมีความสำคัญอย่างไรต่อ ZF Aftermarket เองและพันธมิตรกลุ่มต่างๆ

ดร. Michael Störk: ในยุโรป ตลาดรถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมืองมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น ปริมาณการเดินทางด้วยรถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมือง เช่น ในประเทศเยอรมนี มีการเติบโตขึ้นถึง 36 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา แม้แต่ผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะเปิดเส้นทางการเดินรถโดยสารเป็นของตัวเองโดยใช้บริการจากผู้รับเหมาช่วงขนาดเล็กและขนาดกลาง ราคาตั๋วลดลง 14 เปอร์เซ็นต์ในปีที่ผ่านมา จึงต้องมีการควบคุมราคาต้นทุนอย่างเข้มงวดในขณะนี้: การบำรุงรักษาแบบปกติโดยใช้ไมโครซอฟท์เก็บข้อมูลของระบบ (Telemetry data) จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาดโดยไม่คาดคิดและลดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงจากช่วงระยะเวลาที่เกิดความขัดข้องให้กับผู้ประกอบการได้

ZF Aftermarket ไม่เพียงแต่นำเสนอบริการระบบเทเลเมติกส์ที่เหมาะสมซึ่งให้บริการตรวจวิเคราะห์ปัญหาจากระยะไกลแบบนอกสถานที่ให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่เรายังมีบริการตรวจวิเคราะห์ปัญหาในสถานที่ด้วยระบบวิเคราะห์ปัญหาด้วยเช่นกัน เครือข่ายศูนย์บริการของเราที่มีอยู่ทั่วโลกทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมในการให้บริการสูง โดยเฉพาะสำหรับรถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมือง เนื่องจากรถประเภทนี้มีระยะทางในการปฏิบัติงานมากกว่า 300,000 กิโลเมตรในแต่ละปี และยังเป็นการวิ่งระหว่างประเทศด้วย นั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรานำเสนอสัญญาการบำรุงรักษาแบบปรับตามความต้องการโดยกำหนดระยะเวลาสูงสุด 15 ปี ทำให้บริษัทรถโดยสารสามารถจัดการต้นทุนของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำถาม: บริการดังกล่าวสามารถใช้ได้กับผู้ประกอบการกลุ่มรถโดยสารสำหรับวิ่งในเขตเมืองหรือไม่

ดร. Michael Störk: กลุ่มรถโดยสารที่วิ่งในเขตเมืองมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากรถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมือง โดยรถโดยสารที่วิ่งในเขตเมืองจะวิ่งเฉพาะในแต่ละเมืองและมีกำหนดตารางเวลาที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการยื่นประมูลสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจยานยนต์สำหรับวิ่งในเขตเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดแรงกดดันด้านการแข่งขันราคาอย่างดุเดือด กลุ่มรถโดยสารสำหรับวิ่งในเขตเมืองต้องการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังด้านความพร้อมในการบริการระดับสูงสุดในอนาคตอันใกล้นี้ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและระบบการตรวจวิเคราะห์ปัญหาจาก ZF Aftermarket และบริการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่รวดเร็วผ่านพันธมิตรผู้ค้าส่งและพันธมิตรด้านบริการต่างๆ ของเราสามารถช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าวได้ ในส่วนของการซ่อมแซม เราจะให้ช่วยเหลือโดยอาศัยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทางเทคนิคของเรา ในกรณีที่ช่างของศูนย์ซ่อมงานกลุ่มรถโดยสารที่วิ่งในเขตเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ‘ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ (Flying doctor)’ ของเราจะช่วยให้รถโดยสารสามารถกลับไปปฏิบัติงานบนท้องถนนได้โดยเร็วที่สุด

คำถาม: บริการดังกล่าวสามารถใช้ได้กับผู้ประกอบการกลุ่มรถโดยสารสำหรับวิ่งในเขตเมืองหรือไม่

ดร. Michael Störk: กลุ่มรถโดยสารที่วิ่งในเขตเมืองมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างจากรถโดยสารที่วิ่งระหว่างเมือง โดยรถโดยสารที่วิ่งในเขตเมืองจะวิ่งเฉพาะในแต่ละเมืองและมีกำหนดตารางเวลาที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการยื่นประมูลสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจยานยนต์สำหรับวิ่งในเขตเมืองมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เกิดแรงกดดันด้านการแข่งขันราคาอย่างดุเดือด กลุ่มรถโดยสารสำหรับวิ่งในเขตเมืองต้องการประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังด้านความพร้อมในการบริการระดับสูงสุดในอนาคตอันใกล้นี้ การบำรุงรักษาเชิงป้องกันและระบบการตรวจวิเคราะห์ปัญหาจาก ZF Aftermarket และบริการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนที่รวดเร็วผ่านพันธมิตรผู้ค้าส่งและพันธมิตรด้านบริการต่างๆ ของเราสามารถช่วยแก้ปัญหาในสถานการณ์ดังกล่าวได้ ในส่วนของการซ่อมแซม เราจะให้ช่วยเหลือโดยอาศัยความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ทางเทคนิคของเรา ในกรณีที่ช่างของศูนย์ซ่อมงานกลุ่มรถโดยสารที่วิ่งในเขตเมืองไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ‘ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ (Flying doctor)’ ของเราจะช่วยให้รถโดยสารสามารถกลับไปปฏิบัติงานบนท้องถนนได้โดยเร็วที่สุด

คำถาม: ศักยภาพในอนาคตสำหรับการบริการในตลาดรถโดยสารที่คุณมองเห็นคืออะไร

ดร. Michael Störk: ในด้านหนึ่ง พื้นที่ที่เป็นจุดโฟกัสในประเทศอุตสาหกรรมใหม่จะเปลี่ยนไปเนื่องจากอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ข้อเสนอด้านการบริการที่มีในประเทศแอฟริกาต้องแตกต่างจากในประเทศฮ่องกงเนื่องจากระดับทางเทคโนโลยีของรถมีความแตกต่างกันมาก

จากมุมมองทางด้านเทคนิค ระบบบริหารจัดการยานยนต์กลายมามีบทบาทสำคัญต่อกลุ่มรถบัสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยอินเตอร์เฟสแบบเปิด ทำให้ระบบเทเลเมติกส์ ZF OPENMATICS ของเราสามารถใช้ได้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของรถโดยสาร แม้แต่กลุ่มยานยนต์ที่แตกต่างกันก็สามารถใช้งาน ZF OPENMATICS ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น กลุ่มรถโดยสารมากกว่า 4,000 คันมีการใช้งาน ZF OPENMATICS แล้ว เพื่อจัดสรรตารางเวลา ลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเพิ่มความปลอดภัย

‘การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน’ เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการด้วยความทุ่มเทเป็นสองเท่าเนื่องจากกำลังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น ในอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของเครื่องยนต์และน้ำมันเกียร์จะสามารถเชื่อมโยงกับตารางเวลาและสัมพันธ์กับวันที่สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแต่ละครั้งตามเวลาในการขับขี่และเวลาหยุดพัก ไม่ว่ารถโดยสารจะอยู่ที่ไหนในเวลาใดก็ตาม สำหรับการนำเสนอโซลูชันประเภทดังกล่าว คุณต้องมีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีพร้อมด้วยเครือข่ายของศูนย์บริการซ่อมแซมที่มีความเชื่อมโยงและประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อหรือเข้าถึงได้ง่าย พันธมิตรแต่ละรายสามารถรับบริการทั้งหมดนี้จาก ZF Aftermarket ได้ในรายเดียว

คำถาม: ศักยภาพในอนาคตสำหรับการบริการในตลาดรถโดยสารที่คุณมองเห็นคืออะไร

ดร. Michael Störk: ในด้านหนึ่ง พื้นที่ที่เป็นจุดโฟกัสในประเทศอุตสาหกรรมใหม่จะเปลี่ยนไปเนื่องจากอัตราการเติบโตที่สูงขึ้น ข้อเสนอด้านการบริการที่มีในประเทศแอฟริกาต้องแตกต่างจากในประเทศฮ่องกงเนื่องจากระดับทางเทคโนโลยีของรถมีความแตกต่างกันมาก

จากมุมมองทางด้านเทคนิค ระบบบริหารจัดการยานยนต์กลายมามีบทบาทสำคัญต่อกลุ่มรถบัสเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยอินเตอร์เฟสแบบเปิด ทำให้ระบบเทเลเมติกส์ ZF OPENMATICS ของเราสามารถใช้ได้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของรถโดยสาร แม้แต่กลุ่มยานยนต์ที่แตกต่างกันก็สามารถใช้งาน ZF OPENMATICS ได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆ ทั้งสิ้น กลุ่มรถโดยสารมากกว่า 4,000 คันมีการใช้งาน ZF OPENMATICS แล้ว เพื่อจัดสรรตารางเวลา ลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเพิ่มความปลอดภัย

‘การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน’ เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการด้วยความทุ่มเทเป็นสองเท่าเนื่องจากกำลังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญมากขึ้น ในอนาคต ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของเครื่องยนต์และน้ำมันเกียร์จะสามารถเชื่อมโยงกับตารางเวลาและสัมพันธ์กับวันที่สำหรับการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันแต่ละครั้งตามเวลาในการขับขี่และเวลาหยุดพัก ไม่ว่ารถโดยสารจะอยู่ที่ไหนในเวลาใดก็ตาม สำหรับการนำเสนอโซลูชันประเภทดังกล่าว คุณต้องมีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีพร้อมด้วยเครือข่ายของศูนย์บริการซ่อมแซมที่มีความเชื่อมโยงและประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อหรือเข้าถึงได้ง่าย พันธมิตรแต่ละรายสามารถรับบริการทั้งหมดนี้จาก ZF Aftermarket ได้ในรายเดียว

อ่านเกี่ยวกับ:

ZF OPENMATICS

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZF OPENMATICS ที่ www.zf.com/openmatics

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสารจาก ZF Aftermarket

อย่าลืมคอยติดตามข่าวสารโครงการพัฒนาล่าสุดผ่านทาง Up²DATE แหล่งรวมข่าวสาร ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และแนวโน้มในตลาดหลังการขาย ส่งตรงถึงมือคุณ

อ่านข่าวสารล่าสุดจาก Up²DATE