ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English ไทย)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

กรุณาเลือกภูมิภาคและภาษาของคุณ:

กลับ
เอเชีย แปซิฟิก
ยุโรป
ละตินอเมริกา
ตะวันออกกลาง
  • ตะวันออกกลาง
  • English
ทวีปอเมริกาเหนือ
  • ทวีปอเมริกาเหนือ
  • English
แอฟริกาใต้
  • แอฟริกาใต้
  • English
Global: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รางวัลสำหรับการขับเคลื่อนสู่อนาคต
e-troFit ได้รับรางวัลชนะเลิศ Busplaner

e-troFit

ทันสมัย ต้นทุนต่ำ ยั่งยืน: e-troFit จะนำมาซึ่งอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ให้แก่เมืองต่างๆ

แนวคิดสำหรับอนาคต

รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ประจำปี 2019 เป็นการมอบรางวัลครั้งที่สี่ โดยผู้ชนะในประเภทการบริการและอะไหล่ชิ้นส่วนของปีนี้ได้แก่ e-troFit ซึ่งแนวคิดนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือกันระหว่าง ZF Aftermarket และบริษัทด้านวิศวกรรม in-tech

ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจราจรเมือง ด้วยการเปลี่ยนรถบัสในระบบขนส่งสาธารณะจากการขับเคลื่อนด้วยระบบทั่วไปเป็นการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวคิด e-troFit จาก in-tech จะอาศัยโซลูชันแบบแยกแต่ละส่วน โดยก่อนอื่น นักพัฒนาจะวิเคราะห์แผนเส้นทาง จากนั้นจึงออกแบบระบบขับเคลื่อนรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงพลังงานแบตเตอรี่ที่จำเป็นด้วย ในขณะเดียวกัน in-tech ยังให้การสนับสนุนแก่รัฐในการวางแผนด้านรูปแบบการชาร์จและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน โดย ZF Aftermarket มีส่วนสนับสนุนส่วนประกอบของยานพาหนะที่จำเป็นและเสนอให้มีการเข้าถึงเครือข่ายศูนย์ซ่อมทั่วโลกเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวในฐานะผู้จัดหาระบบ

ZF Aftermarket และอนาคตแห่งการขับเคลื่อน

e-troFit เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างหลายข้อที่ทำให้เห็นภาพว่า ZF Aftermarket จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในวันนี้สำหรับอนาคตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้อย่างไร: ด้วยการผสานแนวคิดของเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและการให้บริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเข้าด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของเราเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสู่อนาคต

รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ประจำปี 2019 เป็นการมอบรางวัลครั้งที่สี่ โดยผู้ชนะในประเภทการบริการและอะไหล่ชิ้นส่วนของปีนี้ได้แก่ e-troFit ซึ่งแนวคิดนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือกันระหว่าง ZF Aftermarket และบริษัทด้านวิศวกรรม in-tech

ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจราจรเมือง ด้วยการเปลี่ยนรถบัสในระบบขนส่งสาธารณะจากการขับเคลื่อนด้วยระบบทั่วไปเป็นการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวคิด e-troFit จาก in-tech จะอาศัยโซลูชันแบบแยกแต่ละส่วน โดยก่อนอื่น นักพัฒนาจะวิเคราะห์แผนเส้นทาง จากนั้นจึงออกแบบระบบขับเคลื่อนรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงพลังงานแบตเตอรี่ที่จำเป็นด้วย ในขณะเดียวกัน in-tech ยังให้การสนับสนุนแก่รัฐในการวางแผนด้านรูปแบบการชาร์จและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน โดย ZF Aftermarket มีส่วนสนับสนุนส่วนประกอบของยานพาหนะที่จำเป็นและเสนอให้มีการเข้าถึงเครือข่ายศูนย์ซ่อมทั่วโลกเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวในฐานะผู้จัดหาระบบ

ZF Aftermarket และอนาคตแห่งการขับเคลื่อน

e-troFit เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างหลายข้อที่ทำให้เห็นภาพว่า ZF Aftermarket จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในวันนี้สำหรับอนาคตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้อย่างไร: ด้วยการผสานแนวคิดของเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและการให้บริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเข้าด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของเราเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสู่อนาคต

เกี่ยวกับรางวัล

ประกาศรางวัลทุกปี huss-verlag การจัดพิธีมอบรางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจตัดสินทำการคัดเลือกผู้ชนะในสาขาต่างๆ ได้แก่ รถบัสระบบไฟฟ้า, รถบัสระบบ CNG, รถบัสระบบไฮบริด, คอนเซ็ปต์บัส (concept bus), มินิบัสและมิดี้บัส, รถโค้ชและรถบัสระบบไฮโดรเจน

บริษัทต่างๆ ได้รับเชิญให้ส่งแนวคิดของตนเข้าร่วมการประกวด โดยการจะพิชิตรางวัลนั้น บริษัทต่างๆ จะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยั่งยืน และความท้าทายด้านนิเวศวิทยาและด้านสังคมที่พวกเขาต้องเผชิญ รวมถึงการอธิบายกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ในปีนี้จัดขึ้นที่ Marshall House ในงานแสดงสินค้า ณ กรุงเบอร์ลิน

เกี่ยวกับรางวัล

ประกาศรางวัลทุกปี huss-verlag การจัดพิธีมอบรางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจตัดสินทำการคัดเลือกผู้ชนะในสาขาต่างๆ ได้แก่ รถบัสระบบไฟฟ้า, รถบัสระบบ CNG, รถบัสระบบไฮบริด, คอนเซ็ปต์บัส (concept bus), มินิบัสและมิดี้บัส, รถโค้ชและรถบัสระบบไฮโดรเจน

บริษัทต่างๆ ได้รับเชิญให้ส่งแนวคิดของตนเข้าร่วมการประกวด โดยการจะพิชิตรางวัลนั้น บริษัทต่างๆ จะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยั่งยืน และความท้าทายด้านนิเวศวิทยาและด้านสังคมที่พวกเขาต้องเผชิญ รวมถึงการอธิบายกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ในปีนี้จัดขึ้นที่ Marshall House ในงานแสดงสินค้า ณ กรุงเบอร์ลิน