ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English ไทย)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

กรุณาเลือกภูมิภาคและภาษาของคุณ:

กลับ
เอเชีย แปซิฟิก
ยุโรป
ละตินอเมริกา
ตะวันออกกลาง
  • ตะวันออกกลาง
  • English
ทวีปอเมริกาเหนือ
  • ทวีปอเมริกาเหนือ
  • English
แอฟริกาใต้
  • แอฟริกาใต้
  • English
Global: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระบบบังคับเลี้ยวสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ระบบบังคับเลี้ยวจาก ZF Aftermarket

ZF Aftermarket เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับระบบบังคับเลี้ยว เนื่องจากมีเฟืองแกนพวงมาลัย แกนพวงมาลัย และปั๊มพวงมาลัยที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพสูง เรามีประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นเลิศด้านการผลิต และความพึงพอใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถไว้วางใจชิ้นส่วนต่างๆ ของเราได้เสมอ ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีเฟืองแกนพวงมาลัย คันชัก ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ ฯลฯ ทั้งแบบใหม่และแบบซ่อมประกอบใหม่สำหรับรถยนต์และรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ZF Aftermarket เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับระบบบังคับเลี้ยว เนื่องจากมีเฟืองแกนพวงมาลัย แกนพวงมาลัย และปั๊มพวงมาลัยที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพสูง เรามีประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นเลิศด้านการผลิต และความพึงพอใจจากลูกค้ามายาวนานกว่า 100 ปี ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถไว้วางใจชิ้นส่วนต่างๆ ของเราได้เสมอ ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีเฟืองแกนพวงมาลัย คันชัก ปั๊มพวงมาลัยเพาเวอร์ ฯลฯ ทั้งแบบใหม่และแบบซ่อมประกอบใหม่สำหรับรถยนต์และรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก

ระบบบังคับเลี้ยวของเรา

สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ

ระบบบังคับเลี้ยวและเฟืองแกนพวงมาลัยหรือไม่

หัวข้อเพิ่มเติม