Pobierz pełny serwisowy arkusz informacyjny

Prowadzę dość duży warsztat dla samochodów dostawczych w Wielkiej Brytanii. Mamy problemy z testowaniem sworzni kulowych i powiązanych z nimi części.

W zeszłym tygodniu producent części odmówił nam zwrotu gwarancyjnego, ponieważ nie znalazł żadnej wady, ale mechanik, który wymieniał część, zapewnia mnie, że w sworzniu był zbyt duży luz. Nie chciałbym, aby taka sytuacja się powtórzyła, bo nie stać mnie na ponoszenie kosztów robocizny i części.

Ciekaw jestem, czy macie jakieś publikacje techniczne, biuletyny lub jakiekolwiek inne materiały drukowane, dzięki którym moi mechanicy mogliby poznać podstawowe procedury i informacje potrzebne do prawidłowej diagnozy wadliwych sworzni kulowych?

Prosta odpowiedź brzmi — tak!

Najpierw jednak chciałbym zrobić pewną uwagę.

Sprawdzanie i testowanie sworzni kulowych jest trudne i powinni je przeprowadzać doświadczeni mechanicy samochodów ciężarowych, którzy będą w stanie zrozumieć i ocenić swoje spostrzeżenia. Poprzeczne drążki kierownicze często uznaje się za „wadliwe”, ponieważ luz osiowy wynikający z faktycznej konstrukcji tej części uważa się za skutek zużycia. Co więcej, wielu mechaników nie w pełni zdaje sobie sprawę z wpływu warunków testowania pojazdu na wyniki. Pojazd powinien na przykład być testowany wyłącznie tak, jak byłby używany, czyli z osią pod obciążeniem. Oś nie powinna w żadnych okolicznościach być wolna od obciążenia.

Poniższe informacje będą stanowić dobrą podstawę dla mechaników testujących te części.

Wskazówki

Krok 1: SPRAWDZANIE SWORZNI KULOWYCH

Stan pojazdu — gotowy do jazdy i załadowany. Testowana oś nie może być odciążona.

Przygotowania — czysty sworzeń, z osłonami gumowymi i częściami łączącymi. Nie należy używać środków czyszczących ani rozpuszczalników, ponieważ mogłyby zniszczyć osłony. Zamiast nich należy zastosować suchą szmatkę. Trzeba uważać, aby nie uszkodzić osłon gumowych.

Korozja — obudowa, trzon i pokrywa muszą być wolne od głębokiej korozji (dopuszczalne są wżery o głębokości do 1 mm). Szczególnie ważne jest sprawdzenie zawalcowanej krawędzi na obwodzie pokrywy. Jeżeli wyniki są niezadowalające, należy wymienić sworzeń lub drążek kierowniczy. Powierzchnie kontaktu drążka z przeciwelementem (na przykład otworem w ramienu zwrotnicy) musi być oczyszczona z rdzy

Osłony gumowe — osłony należy zdeformować ręcznie (masując), aby sprawdzić, czy poprzez ścianki nie wycieka smar. Smar może wydostawać się jedynie przez otwór osłony. Dodatkowo należy dokonać precyzyjnego wizualnego sprawdzenia powierzchni. Nie może być na niej żadnych dziur, rozdarć ani otarć. Uszkodzona osłona może spowodować nieoczekiwaną awarię sworznia wskutek przedostania się do niego wody i zabrudzeń.

Jeżeli wyniki są niezadowalające, należy wymienić sworzeń lub drążek kierowniczy.

Pierścień mocujący i pierścień zaciskowy — pierścień mocujący i pierścień zaciskowy dociskają osłonę w celu uszczelnienia do obudowy lub czopu.

Muszą one być położone współśrodkowo na płaszczyźnie przeciwwpustu. Ręczne obrócenie osłony na obudowie musi być niemożliwe (nie wolno do tego używać narzędzi). W tym celu należy uchwycić osłonę w obszarze pierścienia mocującego lub zaciskowego przy obudowie i spróbować ją obrócić.

Jeżeli wyniki są niezadowalające, należy wymienić sworzeń lub drążek kierowniczy.

Nakrętka samozakleszczająca — nakrętka samozakleszczająca musi być poprawnie osadzona. Należy skontrolować prawidłowe osadzenie połączenia gwintowego mocowania czopu.

Przy obciążonej osi należy obracać kierownicę na przemian w prawo i w lewo, aż koła przednie zaczną się poruszać.

TYP KONSTRUKCYJNY PODZESPOŁU 31

W procesie tym ugięcie sprężyny sworznia kulowego względem obudowy nie może przekroczyć 2.0mm osiowo.

TYP KONSTRUKCYJNY PODZESPOŁU 33 (X-CAP)

W procesie tym ugięcie sprężyny sworznia kulowego względem obudowy nie może przekroczyć 0,5 mm osiowo.

W przypadkach wątpliwych należy użyć odpowiedniego urządzenia pomiarowego (np. suwmiarki).

W pojeździe trudno jest zmierzyć ruch promieniowy. TRW może w szczególnych przypadkach zmierzyć takie dane specjalnym urządzeniem. Generalnie jednak pomiar luzu promieniowego nie jest niezbędny. Jeżeli odchylenie osiowe jest odpowiednie, to odchylenie promieniowe zawiera się w dopuszczalnym zakresie.

Identyfikacja na podstawie kształtu kołpaka skrajnego

Wizualna kontrola połączenia śruby zaciskowej, w tym elementu nastawiania precyzyjnego — śruba zaciskowa musi być odpowiednio zamontowana. Nakrętka musi ściśle przylegać do opaski zaciskowej. Śruba nie może być w widoczny sposób zgięta.

Na śrubie, nakrętce, opasce zaciskowej i elemencie nastawiania precyzyjnego nie mogą być widoczne wżery korozyjne o głębokości większej niż 1 mm. Jeżeli opaska zaciskowa, element nastawiania precyzyjnego albo przegub nie zostały solidnie zamocowane, można się spodziewać przedwczesnego uszkodzenia gwintu. Jeżeli wyniki są niezadowalające, należy wymienić sworzeń lub drążek kierowniczy.

Jeżeli opaska lub śruba zaciskowa przywarły do nakrętki i widoczna jest mocna korozja, części te należy wymienić.

Połączenia skręcane z elementem nastawiania precyzyjnego/rurą — kierownicę należy obracać na przemian w lewo i w prawo, aż koła przednie zaczną się poruszać, a następnie sprawdzić (np. palcem) czy w elemencie nastawiania precyzyjnego/rurze porusza się gwint.

W przypadku wykrycia ruchu również można oczekiwać przedwczesnego uszkodzenia gwintu. Jeżeli wyniki są niezadowalające, należy wymienić drążek kierowniczy.

Sprawdzanie rury — występowanie uszkodzeń rury należy sprawdzić wizualnie. W razie wykrycia odkształceń pod wpływem siły należy wymienić drążek kierowniczy.

WAŻNA UWAGA: Naprawy pojazdów samochodowych mogą być przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych mechaników samochodowych. Należy pamiętać, że wersje i modele samochodów mogą się różnić, przez co porady podane na niniejszej stronie mogą nie obejmować pewnych przypadków. TRW KFZ Ausrüstung GmbH nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty lub uszkodzenia w jakikolwiek sposób wynikające z zastosowania się do porad podanych na niniejszej stronie, chyba że takiego wyłączenia odpowiedzialności nie dopuszcza prawo właściwe.

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę amortyzatorów w naszym katalogu produktów.