Warto wiedzieć

1. Czym dokładnie jest piractwo produktowe?

Piractwo produktowe to nielegalne kopiowanie lub podrabianie produktów. Jest to co najmniej naruszenie prawa własności przemysłowej – patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego.

Producenci produktów pirackich zazwyczaj nie posiadają wiedzy w zakresie rozwoju lub technologii w odniesieniu do imitowanego produktu oryginalnego.

Oznakami są ceny nietypowe dla rynku i produkty oferowane za pośrednictwem wcześniej niewykorzystywanych kanałów sprzedaży. Niestety obecnie często tylko specjaliści są w stanie wyraźnie zidentyfikować podrobione produkty.

Zazwyczaj produkty pirackie wykonane są z niewłaściwe przetworzonych materiałów gorszej jakości. Prowadzi to do pęknięć gumy w komponentach układu zawieszenia i układu kierowniczego. Wibracje nie są pochłaniane; w rzeczywistości docierają do nadwozia pojazdu w sposób niekontrolowany.

Produkty słabej jakości mogą prowadzić do nierównomiernego zużycia opon, zwiększonego zużycia również innych elementów, niskiego komfortu jazdy i/lub niestabilnego zachowania się układu kierowniczego i zawieszenia na zakrętach. W najgorszym przypadku może dojść do pęknięcia podzespołu podczas jazdy i, w rezultacie, do narażenia życia pasażerów.

W razie podejrzenia należy jak najszybciej skontaktować się z producentem.

Specjaliści ZF Aftermarket są zawsze na posterunku:

Wsparcie techniczne

Każdy, kto wprowadza podrobione produkty do obrotu podlega odpowiedzialności karnej. W tym przypadku wystarczy, że nabywca pozyskał towary z wątpliwego źródła po niskich cenach, które są nietypowe dla rynku.

Więcej informacji na temat ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną można znaleźć na stronie internetowej:

Odpowiedzialność prawna za części zamienne

Piractwo markowe polega na używaniu marki strony trzeciej, tj. marki nielicencjonowanej przez pirata produktowego, w celu wprowadzenia w błąd w stosunku do prawdziwego producenta. Piractwo markowe jest często powiązane z piractwem produktowym.

Imitacja ma miejsce wtedy, gdy osoby trzecie legalnie wytwarzają istniejący wyrób bez naruszania praw własności przemysłowej, takich jak prawa własności, wzory użytkowe lub prawa do ochrony patentowej.

Dostawcy samochodów z doświadczeniem w zakresie rozwoju z sektora sprzętu oryginalnego celowo dostarczają imitacje, aby wypełnić luki w asortymencie produktów na rynku części zamiennych.

Producenci często twierdzą, że ich produkty mają lepsze właściwości w porównaniu z częściami oryginalnymi. Jednak ich stwierdzenia często opierają się tylko na jednej konkretnej cesze. W tym kontekście należy wziąć pod uwagę, że dany produkt oryginalny został specjalnie dostosowany do środowiska, w którym jest użytkowany. Udoskonalenie jednej cechy może prowadzić do pogorszenia jakości całego układu.

Dla producentów tanich podróbek obowiązkowe testy jakościowe dla zastosowań motoryzacyjnych zwykle nie są opłacalne. Problemy z trwałością i wytrzymałością poszczególnych wyrobów mogą być niezauważalne.

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę w naszym katalogu produktów.