This content is available in following languages:

English Български Čeština Ελληνικά Magyar Română Српски

English

The ZF Aftermarket portal is available in dozens of languages, with services and product information tailored to the market needs of the respective regions. If your country is not listed, you will find all general information here in the Global portal in English language.

For those who prefer reading in their mother tongue, it is possible to use browser-based translations.

Please be aware that ZF Aftermarket is not liable for any mistranslations produced by exterior services.

Translations in desktop and mobile devices

Browser-based translation services on desktop computers

The ZF Aftermarket portal is optimized for all common web browsers. Find the instructions on how to activate translations on the providers' pages:

Translation options on tablets and mobile phones

Most users fall back on using the same browsers they are accustomed with from their desktop computers. Still, there may be some slight differences in how to activate the respective translation functions:

Български

Порталът за следпродажбено обслужване на ZF е достъпен на десетки езици, като услугите и информацията за продуктите са съобразени с пазарните нужди на съответните региони. Ако вашата страна не е включена в списъка, тук, в глобалният портал, ще намерите цялата обща информация на английски език.

За тези, които предпочитат да четат на родния си език, могат да използват преводи в браузъра.

Моля, имайте предвид, че ZF Aftermarket не носи отговорност за евентуални грешки в превода, направени от външни услуги.

Преводи за настолни и мобилни устройства

Преводачески услуги, базирани на браузър - за настолни компютри

Порталът за следпродажбено обслужване на ZF е оптимизиран за всички разпространени уеб браузъри. Инструкциите за активиране на преводите ще намерите на страниците на съответните доставчици:

Опции за превод - за таблети и мобилни телефони

Повечето потребители използват същите браузъри, с които са свикнали от настолните си компютри. Все пак, може да има някои малки разлики в начина на активиране на съответните функции за превод:

Čeština

Portál ZF Aftermarket je k dispozici v desítkách jazyků, přičemž služby a informace o produktech jsou přizpůsobeny potřebám trhu v jednotlivých regionech. Pokud vaše země není uvedena v seznamu, všechny obecné informace najdete zde na globálním portálu v anglickém jazyce.

Pro ty, kteří upřednostňují čtení ve svém mateřském jazyce, je možné použít překlady v prohlížeči.

Upozorňujeme, že společnost ZF Aftermarket nenese odpovědnost za případné nepřesnosti v překladech externími službami.

Překlady na počítačích a mobilních zařízeních

Překladatelské služby v prohlížeči na stolních počítačích

Portál ZF Aftermarket je optimalizován pro všechny běžné webové prohlížeče. Pokyny k aktivaci překladů najdete na stránkách poskytovatelů:

Možnosti překladu na tabletech a mobilních telefonech

Většina uživatelů se vrací k používání stejných prohlížečů, na které jsou zvyklí ze svých stolních počítačů. Přesto mohou existovat drobné rozdíly ve způsobu aktivace příslušných překladových funkcí:

Ελληνικά

Η πύλη ZF Aftermarket είναι διαθέσιμη σε δεκάδες γλώσσες, με υπηρεσίες και πληροφορίες προϊόντων προσαρμοσμένες στις ανάγκες της αγοράς των αντίστοιχων περιοχών. Εάν η χώρα σας δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, θα βρείτε όλες τις γενικές πληροφορίες εδώ στην Παγκόσμια πύλη στην αγγλική γλώσσα.

Για όσους προτιμούν να διαβάζουν στη μητρική τους γλώσσα, είναι δυνατή η χρήση μεταφράσεων με βάση το πρόγραμμα περιήγησης.

Λάβετε υπόψη ότι η ZF Aftermarket δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένες μεταφράσεις που προκύπτουν από εξωτερικές υπηρεσίες.

Μεταφράσεις σε σταθερές και κινητές συσκευές

Υπηρεσίες μετάφρασης που βασίζονται σε πρόγραμμα περιήγησης σε επιτραπέζιους υπολογιστές

Η πύλη ZF Aftermarket είναι βελτιστοποιημένη για όλα τα κοινά προγράμματα περιήγησης ιστού. Βρείτε τις οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης μεταφράσεων στις σελίδες των παρόχων:

Επιλογές μετάφρασης σε ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα

Οι περισσότεροι χρήστες επιστρέφουν στη χρήση των ίδιων προγραμμάτων περιήγησης που έχουν συνηθίσει από τους επιτραπέζιους υπολογιστές τους. Παρόλα αυτά, μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφορές στον τρόπο ενεργοποίησης των αντίστοιχων μεταφραστικών λειτουργιών:

Magyar

A ZF Aftermarket portál több tucat nyelven érhető el. A portálon található szolgáltatások és termékinformációk az adott régió piaci igényeihez igazodnak. Ha az Ön országa nem szerepel a listán, akkor itt a globális portálon minden általános információt megtalál angol nyelven.

Azok számára, akik inkább az anyanyelvükön szeretnének olvasni, lehetőség van böngészőalapú fordítások használatára.

Felhívjuk figyelmét, hogy a ZF Aftermarket nem vállal felelősséget a külső szolgáltatások által készített hibás fordításokért.

Fordítások asztali és mobil eszközökön

Böngésző alapú fordítási szolgáltatások asztali számítógépeken

A ZF Aftermarket portál minden elterjedt webböngészőre optimalizált. A fordítások aktiválására vonatkozó utasításokat a szolgáltatók oldalain talál.

Fordítási lehetőségek táblagépeken és mobiltelefonokon

A legtöbb felhasználó ugyanazokat a böngészőket használja, amelyekhez az asztali számítógépein már hozzászokott. Mégis lehetnek kisebb különbségek a fordítási funkciók aktiválásában:

Română

Portalul ZF Aftermarket este disponibil în zeci de limbi, cu servicii și informații despre produse adaptate la nevoile pieței din regiunile respective. Dacă țara dvs. nu este listată, veți găsi toate informațiile generale aici, în portalul global, în limba engleză.

Pentru cei care preferă să citească în limba lor maternă, este posibilă utilizarea traduceri automate furnizate de browser.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că ZF Aftermarket nu își asumă răspunderea pentru nici o traducere eronată produsă de serviciile externe.

Traduceri pe desktop și dispozitive mobile

Servicii de traducere bazate pe browser pe calculatorul de birou

Portalul ZF Aftermarket este optimizat pentru toate browserele web obișnuite. Găsiți instrucțiunile privind modul de activare a traducerilor pe paginile furnizorilor:

Opțiuni de traducere pe tablete și telefoane mobile

Majoritatea utilizatorilor revin la utilizarea acelorași browsere cu care sunt obișnuiți de pe computerele desktop. Cu toate acestea, pot exista unele diferențe ușoare în ceea ce privește modul de activare a funcțiilor de traducere respective:

Српски

ZF Aftermarket портал је доступан на десетинама језика, са услугама и информацијама о производима прилагођеним потребама тржишта у одговарајућим регионима. Ако ваша земља није наведена, све опште информације ћете пронаћи овде на Глобалном порталу на енглеском језику.

За оне који више воле да читају на свом матерњем језику, могуће је користити преводе засноване на претраживачу.

Имајте на уму да ZF Aftermarket није одговоран за било какве погрешне преводе које су произвели спољни сервиси.

Преводи на десктоп и мобилним уређајима

Услуге превођења засноване на претраживачу на десктоп рачунарима

ZF Aftermarket портал је оптимизован за све уобичајене веб претраживаче. Упутства о томе како да активирате преводе потражите на страницама провајдера:

Опције превода на таблетима и мобилним телефонима

Већина корисника се враћа на коришћење истих претраживача на које су навикли са својих десктоп рачунара. Ипак, можда постоје неке мале разлике у начину активирања одговарајућих функција превођења: