Provider

ZF Friedrichshafen AG
ZF Aftermarket
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt
Duitsland

Kantoor

ZF Friedrichshafen AG
Corporate Headquarters / ZF Forum
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
Duitsland
Telefoon: +49 7541 77-0

Vertegenwoordigd door de raad van bestuur:

Dr. Holger Klein (CEO),

Dr. Lea Corzilius, Dr. Martin Fischer, Michael Frick, Dr. Peter Laier, Stephan von SchuckmannCommercial Register Ulm, HRB 630206
VAT registration number: DE 145 374 190
D.U.N.S.: 31-501-5446

Contact

Roxana Radulescu

Digital Engagement /Global Digital
Stratford Road,
Shirley, Solihull,
B90 4GW, Verenigd Koninkrijk

Email: online.zf-aftermarket@zf.com

Juridische mededelingen

Juridische mededelingen inzake het gebruik van de internetwebsitefaciliteiten verkrijgbaar bij ZF Friedrichshafen AG

Op het gebruik van deze websitefaciliteit zijn de volgende voorwaarden en bepalingen van toepassing. Door het gebruik van de webpagina's stemt u in met de volgende voorwaarden en bepalingen:

Gebruiksvoorwaarden

Hier vindt u de gebruiksvoorwaarden

Auteursrecht

Deze webpagina's verstrekken informatie over ZF Friedrichshafen AG en haar producten. Deze teksten, foto's, grafieken, en de opmaak evenals alle aspecten van grafisch ontwerp van deze pagina's zijn auteursrechtelijk beschermd.

De volledige inhoud van deze pagina's is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden gekopieerd, verspreid of gewijzigd voor commerciële doeleinden. Het is uitsluitend toegestaan om tekst, foto's en grafische elementen te downloaden en/of af te drukken voor persoonlijke doeleinden, privégebruik en niet-commerciële doeleinden. Enige reproductie van grafieken, foto's, geluidsbestanden, videobeelden en teksten in een andere elektronische of in gedrukte vorm is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van ZF Friedrichshafen AG.

Merknaamvermelding

Tenzij anders of anderszins wordt vermeld, zijn alle handelsmerken/merknamen genoemd op de internetpagina's van ZF Friedrichshafen AG wettelijk beschermde handelsmerken en woordmerken/aanduidingen van ZF Friedrichshafen AG en haar dochtermaatschappijen; dit is met name het geval inzake bedrijfsproductnamen, bedrijfslogo's, en bedrijfsemblemen.

Aansprakelijkheidsbeperking inzake informatie

De inhoud van deze webpagina's zijn uitsluitend bedoeld om algemene informatie te verstrekken. Hoewel alle informatie is geverifieerd in termen van accuratesse en compleetheid, is het mogelijk dat het fouten bevat, of onnauwkeurigheden in sommige gevallen. Derhalve kan ZF Friedrichshafen AG niet aansprakelijk worden gesteld voor vorderingen in verband met schade van materiële of immateriële aard die voortkomt uit de nauwkeurigheid, correctheid, compleetheid en actualiteit, bijvoorbeeld het gebruik of het niet gebruiken van incorrecte of incomplete informatie afkomstig van een aanbod op haar internetpagina's.

Bovendien, vrijwaart ZF Friedrichshafen AG zich van iedere aansprakelijkheid inzake vorderingen die verband houden met de aangeboden diensten, zoals het downloaden van de bestanden die beschikbaar worden gesteld op de internetpagina's van ZF Friedrichshafen AG.

De uitsluiting van aansprakelijkheid kan niet worden toegepast op alle gevallen waarin ZF Friedrichshafen AG of haar representanten zich moeten verdedigen tegen beschuldigingen van opzet of grove schuld. Daarnaast is de aansprakelijkheidsbeperking van ZF Friedrichshafen AG niet geldig in het geval van inbreuk op verplichtingen. Dat wil zeggen het nakomen van genoemde verplichtingen is de enkele voorwaarde voor de goede uitvoering van het contract, en de bezoeker heeft het recht om op naleving te vertrouwen dat aan genoemde verplichtingen wordt voldaan (wezenlijke plichten/taken). Echter, in het geval van lichte nalatigheid zullen vorderingen worden beperkt in termen van het te betalen bedrag, gebaseerd op voorzienbare contractuele schade op het tijdstip van het sluiten van een contract. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in het geval van schade aan personen, aansprakelijkheid in het kader van de Product Liability Act, aansprakelijkheid voor het ontbreken van contractueel overeengekomen garanties, en voor opzet.

ZF Friedrichshafen AG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gedeeltes, of zelfs het complete aanbod van pagina's te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen zonder refererende notificatie vooraf; hetzelfde is van toepassing op de tijdelijke of definitieve beëindiging van publicaties/mededelingen.

Bereik

Deze site notice verwijst naar de website van ZF Friedrichshafen AG op aftermarket.zf.com.


© 2020 ZF Friedrichshafen AG. Alle rechten voorbehouden.