Dünya Genelinde ZF Aftermarket -

Her Yerde Ortağınız

Buradasınız
Türkiye (Türkçe)

Bulunduğunuz ülke listelenmiyorsa, "diğer ülkeler"i seçerek ZF Aftermarket Global websitesini ziyaret ediniz.

Tüm ZF Aftermarket web siteleri

Ülkenizi bölgeye göre bulun

ZF Friedrichshafen AG hakkında şirket bilgisi mi arıyorsunuz?

Kurumsal web sitemizi ziyaret edin.

Lütfen işlem yapmak istediğiniz bölgeyi ve tercih ettiğiniz dili seçiniz:

Geri
Asya Pasifik
Avrupa
Latin Amerika
Orta Doğu
Kuzey Amerika
Güney Afrika
Global: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

Türkiye

Dijital İçerik ve Veri Kullanım Sözleşmesi

Uygulama Kapsamı

ZF Aftermarket Portalı - https://aftermarket.zf.com/ adresinden erişilmektedir - üzerinden Kullanıcıya sunulan Dijital İçerik ve Verilerin Kullanımına ilişkin Sözleşmenin ("Sözleşme") eklenmesi, aşağıdaki hüküm ve şartlara ("Şartlar") tâbidir. Bu Portal, ZF Friedrichshafen AG (“ZF”) tarafından işletilmekte olup, Portalın mülkiyeti de yine ZF'ye aittir.

Bu Sözleşme kabul edildiğinde, Kullanıcının ZF-Aftermarket-Hesabı, aşağıdaki hükümlere göre değiştirilir. Burada aksi belirtilmediği sürece, ZF-Aftermarket-Portalı Kullanım Şartları yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Sözleşme, sadece ticari müşterilere yöneliktir. Bu Hüküm ve Şartlar bağlamında "Ticari Müşteri" sözcüğü, ticari faaliyette bulunma veya serbest meslek faaliyetinde bulunma yasal ehliyeti ve yetkisi verilmiş (§14 BGB [Alman Medeni Kanunu] kapsamında) bir bireyi, şirketi veya ortaklığı ifade etmektedir.

1. Sözleşmenin Akdi

1.1. Kaydolma

ZF-Aftermarket-Portalı üzerinden Kullanıcıya sunulan Dijital İçerik ve Verilerin Kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için, Kullanıcının bu Sözleşmeyi kabul etmesi zorunludur.

1.2. Bu Sözleşmeyi kabul ettiğinde Kullanıcı, mevcut ZF-Aftermarket-Hesabını işbu Şartlara uygun şekilde değiştirmesi için ZF'ye bir talepte bulunmuş olur.

1.3. Bu Sözleşmeyi imzaladığında Kullanıcı, işbu Şartları kabul etmiş ve özellikle de kendisinin bir Ticari Müşteri olduğunu beyan etmiş olur.

1.4. ZF, kaydolma talebinin alındığını e-posta üzerinden teyit edecektir. ZF, tamamen kendi takdiriyle kaydolma talebini reddedebilir. Şayet ZF, kaydolma talebini kabul ederse, ZF tarafından Kullanıcıya bir e-posta gönderilecek ve kaydolma işleminin başarılı olduğu bu şekilde onaylanacaktır. Sözleşmenin kabulü ile kaydolma işlemini tamamlayabilmek için Kullanıcının, https://aftermarket.zf.com/ adresinden erişilen ZF-Aftermarket-Portalında oturum açmak için kullanacağı kişisel bir parola belirlemesi gerekecektir.

2. Sözleşmenin Kapsamı

2.1. İçerik

2.1.1. Bu Sözleşme kapsamında temin edilen Dijital İçerik ve Veriler, Ürün Ana Verileri (ör. ürün tanımları, ticari tedbirler, imgeler, temel stok ve müsaitlik bilgisi, ...fakat bunlarla da sınırlı değildir) (aşağıda birlikte "İÇERİK" olarak anılacaktır) gibi bilgilerle ilgilidir.

2.1.2. Dijital İçerik ve Veriler, metin, bilgi, veri, resim, görsel ve işitsel materyalleri içerebilir.

2.1.3. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, İÇERİK'in en güncel sürümünün ZF-Aftermarket-Portalında bulunan E-Business Toolbox Uygulaması üzerinden tedarik edildiği konusunda Taraflar mutabıktır. Kendi kullanım durumları dahilinde verileri güncelleme sorumluluğu tamamen ve tek başına Kullanıcıya aittir.

Ayrıca, herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, kullanıcı İÇERİK'te sürekli değişiklik/düzeltmeler olabileceğini ve indirilen İÇERİK için herhangi bir revizyon hizmetinin olmadığını anlamakta ve kabul etmektedir.

Kullanıcı, kendisi ürünleri sipariş ederken İÇERİK'in değişmiş olabileceğini de anlamakta ve kabul etmektedir.

2.2. Aşağıda detaylandırıldığı üzere ZF'nin sahibi olduğu veya lisansını aldığı İÇERİK'in Kullanıcı tarafından kullanımı ile ilgili olarak, yukarıda adı yazılı sözleşme tarafı ("Kullanıcı") ile sağlanan Dijital İçerik ve Verilerin hak sahibi ("ZF") arasındaki ilişki işbu mevcut Sözleşmeye tâbidir.

3. Lisansın Verilmesi

İşbu Sözleşme süresi boyunca ZF, aşağıda belirtildiği şekilde Kullanıcıya Lisans verecektir:

3.1. Dijital İçerik ve Veriler, bu Sözleşmede belirtilen kısıtlı kullanım için verilecektir.

3.2. Bu Dijital İçerik ve Veriler, Kullanıcı tarafından sadece aşağıdaki amaçlarla ("Amaç") kullanılabilir:

İÇERİK'in Kullanıcıların çıktı ve web kataloglarında gösterilmesi

İÇERİK'in Kullanıcıların web dükkanlarında gösterilmesi

İÇERİK'in Kullanıcıların bildirim ve reklamlarında gösterilmesi

3.3. İÇERİK, sadece ZF Ürünleri ile bağlantılı olarak kullanılabilir ve bu Ürünlerde gösterilebilir. İÇERİK'in üçüncü taraflara ait ürünlerin tanıtım ve temsili amacıyla kullanılması yasaktır ve böyle bir kullanım, ZF veya bağlı kuruluşları tarafından Kullanıcıya karşı tazminat talep edilmesi sonucunu doğurur.

3.4. Lisans, gayri münhasır, geri alınabilir, devredilemez (kısmen veya tamamen) ve alt lisans olarak verilemez şekilde verilmektedir. Özellikle İÇERİK'in Kullanıcı tarafından üçüncü kişilere transfer edilmesi veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

3.5. İÇERİK'i dijital medya üzerinden indirdiğinde veya kopyalandığında Kullanıcı, bu Sözleşmede aksi belirtilmemişse, bu İÇERİK'e ait mülkiyet haklarını veya diğer hakları elde etmiş olmaz. ZF ile işbu Sözleşmeyi akdettikten sonra Kullanıcı, İÇERİK'i sadece işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde kullanma yetkisine sahiptir.

3.6. İÇERİK üzerindeki tüm haklar, ZF'ye veya bağlı kuruluşlarına (§§15 ff AktG uyarınca ZF ile bağlantılı herhangi bir şirket) ait olarak kalacaktır.

3.7. ZF, Kullanıcıya herhangi bir neden göstermeksizin ve herhangi bir ihbar süresine tâbi olmaksızın istediği zaman ve tamamen kendi takdiriyle verilen Lisansı kısmen veya tamamen geri alma hakkına sahiptir.

3.8. Bu Lisans geri alındığında veya bu Sözleşme feshedildiğinde, KULLANICININ İÇERİK'i kullanma ve/veya gösterme hakkı da derhal sona erecektir.

3.9. Lisansın geri alındığına dair bildirim kendisine ulaştıktan veya - geçerli ise - Sözleşme feshedildikten sonra 4 (dört) haftalık mühletin ardından KULLANICININ İÇERİK'i kullanması ve/veya göstermesi, her bir ay içerisindeki her bir kullanım için 5.000,00 EUR (Beş bin EURO) tutarında akdi ceza şartına tâbidir. Akdi ceza, herhangi bir hapis hakkı söz konusu olmaksızın ilk talebin ardından ödenecektir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, bahsi geçen akdi cezanın ödenmesi herhangi bir Lisans hakkı vermez. Tazminat talepleri ve diğer hukuki işlemler saklıdır.

3.10. Ticari Markalar

ZF aynı zamanda Kullanıcının, işbu Sözleşme süresi boyunca ve Ürünlerin reklamının yapılması amacıyla, ilgili ülkelerde tescilli bulunan “Brake Engineering”, “Boge”, “Gabriel”, “Girling”, “Lemförder”, “Sachs”, “TRW” veya “ZF” ticari isimlerini ve temsili isimleri İÇERİK ile bağlantılı olarak kullanmasına da izin verecektir. Bu Sözleşme kapsamında bu isim ve ticari markalar da İÇERİK kabul edilecektir.

4. Dijital İçerik ve Verilerin Sağlanması

4.1. İÇERİK, KULLANICI tarafından www.zf.aftermarket.com üzerinden indirilebilir. İÇERİK'in farklı şekilde temin edilmesi ZF ile KULLANICI arasında ayrı bir sözleşmenin yapılmasını gerektirir.

4.2. İÇERİK; "olduğu gibi" temin edilir ve ZF, tamamen kendi takdiriyle İÇERİK'te değişiklik yapabilir. Buna rağmen ZF'nin İÇERİK'i güncelleme, tadil etme veya başka şekilde değiştirme gibi bir yükümlülüğü yoktur.

4.3. KULLANICI, İÇERİK'in sadece en son versiyonunu kullanmak ve/veya göstermekle yükümlüdür.

5. İÇERİK'i Değiştirme Yasağı, Sorumluluk Retleri ve İÇERİK'in Gösterilmesi

5.1. Kullanıcı, Dijital İçeriği ve Verileri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan kullanacağını kabul etmektedir. Filigranlara, marka isimlerine veya telif haklarına daha sonra rötuş yapılması veya bunların düzeltilmesi gibi değişiklikler, bu Sözleşmenin derhal feshi ve ZF veya bağlı kuruluşları tarafından tazminat talep edilmesi sonucunu doğuracaktır. Yukarıdaki hüküm, kullanım amacını yerine getirmek için değişiklik yapılması gerektiği ve gerçek görüntü motifinin tanınmaz hale getirilmediği ölçüde, resim boyutları veya resim kalitesindeki değişiklikler için geçerli değildir.

5.2. KULLANICI, www.zf.com/dis adresinde gösterilen sorumluluk retlerini ve/veya uyarıları da göstermekle yükümlüdür. KULLANICI ayrıca, herhangi bir farklılık olması halinde www.zf.com/dis adresindeki sorumluluk reddinin ve/veya uyarıların geçerli olacağına dair bir bilgi notu eklemekle de yükümlüdür. Herhangi bir değişikliğin yapılması kesinlikle yasaktır.

5.3. KULLANICI, www.zf.com/dis adresinde gösterilen telif hakkı işaretlerini veya diğer işaret ve/veya ticari markaları da göstermekle yükümlüdür. Herhangi bir değişikliğin yapılması kesinlikle yasaktır.

5.4. KULLANICI, www.aftermarket.zf.com adresinin bir linkini (veya çıktı alınan kataloglar için ise uygun bir işaret/bilgi) eklemekle yükümlüdür.

6. Fiyatlandırma

6.1. İÇERİK, işbu Sözleşme uyarınca ücretsiz olarak sağlanacaktır.

6.2. ZF, İÇERİK'i ödemeli olarak da sunma hakkına sahiptir. Böyle bir durum söz konusu olursa ZF KULLANICIYI önceden bilgilendirecektir.

7. Sorumluluk

7.1. ZF, İÇERİK'in doğruluğu ve tamlığı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7.2. Bu Sözleşmenin KULLANICI tarafından ihlal edilmesi halinde KULLANICI, herhangi bir sınırlama olmaksızın ZF'ye ve/veya ZF'nin Bağlı Kuruluşlarına karşı sorumlu olacaktır. Böyle bir ihlal durumda KULLANICI, ilk talebin ardından bu ihlalden doğabilecek her türlü dava, maliyet ve tazminat talebine karşı ZF'yi ve/veya Bağlı Kuruluşlarını tazmin edecektir.

8. Süre ve Fesih

8.1. Bu Sözleşme, Tarafların imzalaması ile yürürlüğe girecek olup, belirsiz süre (ayrıca "Süre") yürürlükte kalacaktır.

8.2. Taraflar, herhangi bir ihbar süresi söz konusu olmadan, herhangi bir nedenle bu Sözleşmeyi feshedebilirler.

8.3. Bu Sözleşmenin feshedilmesi halinde, KULLANICININ İÇERİK'i kullanma ve/veya gösterme hakları da derhal sona erer.

8.4. Bu Sözleşmedeki diğer hükümlere bakılmaksızın, lisansın geri alındığına dair bildirim kendisine ulaştıktan veya - geçerli ise - Sözleşme feshedildikten sonra 4 (dört) haftalık mühletin ardından KULLANICININ İÇERİK'i kullanması ve/veya göstermesi, her bir ay içerisindeki her bir kullanım için 5.000,00 EUR (Beş bin EURO) tutarında akdi ceza şartına tâbidir. Akdi ceza, herhangi bir hapis hakkı söz konusu olmaksızın ilk talebin ardından ödenecektir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, bahsi geçen akdi cezanın ödenmesi herhangi bir Lisans hakkı vermez. Tazminat talepleri ve diğer hukuki işlemler saklıdır.

8.5. Tarafların, ihbar süresi olmaksızın Sözleşmeyi haklı sebeple fesih hakkı bundan etkilenmez.

9. Muhtelif Hükümler

9.1. Kullanıcı, Alman Basın Konseyi tarafından yayınlanan basın ilkelerine (Basın Kodu) uyacak ve üçüncü kişilerin haklarına saygı gösterecektir.

9.2. İşbu Kullanım Sözleşmesi, sözleşmede daha sonra yapılacak tadilatlar ve/veya eklenen hükümler, ancak yazılı olarak yapıldığında geçerli olacaktır. Aynısı bu maddede yapılacak değişiklikler için de aynen geçerlidir.

9.3. İşbu Kullanım Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersiz addedilmesi durumunda, bu hükmün geçersizliği sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Tarafların her ikisi de Sözleşmenin kalan hükümlerine uymaya devam edecektir ve söz konusu geçersiz hükmün, her iki tarafında yararına hüküm ifade eden yeni bir hükümle değiştirilmesi konusunda taraflar anlaşacaktır.

10. Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme

10.1. Bu Sözleşme, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkındaki Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) ve yasaların ihtilafı hükümleri hariç olmak üzere, yerli taraflar arasındaki yasal ilişkiler için geçerli olduğu şekliyle Alman hukukuna tâbi olacaktır. Yargılama yeri Schweinfurt / Main olacaktır.

Son Güncellenme Tarihi: 03.2019

Uygulama Kapsamı

ZF Aftermarket Portalı - https://aftermarket.zf.com/ adresinden erişilmektedir - üzerinden Kullanıcıya sunulan Dijital İçerik ve Verilerin Kullanımına ilişkin Sözleşmenin ("Sözleşme") eklenmesi, aşağıdaki hüküm ve şartlara ("Şartlar") tâbidir. Bu Portal, ZF Friedrichshafen AG (“ZF”) tarafından işletilmekte olup, Portalın mülkiyeti de yine ZF'ye aittir.

Bu Sözleşme kabul edildiğinde, Kullanıcının ZF-Aftermarket-Hesabı, aşağıdaki hükümlere göre değiştirilir. Burada aksi belirtilmediği sürece, ZF-Aftermarket-Portalı Kullanım Şartları yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Bu Sözleşme, sadece ticari müşterilere yöneliktir. Bu Hüküm ve Şartlar bağlamında "Ticari Müşteri" sözcüğü, ticari faaliyette bulunma veya serbest meslek faaliyetinde bulunma yasal ehliyeti ve yetkisi verilmiş (§14 BGB [Alman Medeni Kanunu] kapsamında) bir bireyi, şirketi veya ortaklığı ifade etmektedir.

1. Sözleşmenin Akdi

1.1. Kaydolma

ZF-Aftermarket-Portalı üzerinden Kullanıcıya sunulan Dijital İçerik ve Verilerin Kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için, Kullanıcının bu Sözleşmeyi kabul etmesi zorunludur.

1.2. Bu Sözleşmeyi kabul ettiğinde Kullanıcı, mevcut ZF-Aftermarket-Hesabını işbu Şartlara uygun şekilde değiştirmesi için ZF'ye bir talepte bulunmuş olur.

1.3. Bu Sözleşmeyi imzaladığında Kullanıcı, işbu Şartları kabul etmiş ve özellikle de kendisinin bir Ticari Müşteri olduğunu beyan etmiş olur.

1.4. ZF, kaydolma talebinin alındığını e-posta üzerinden teyit edecektir. ZF, tamamen kendi takdiriyle kaydolma talebini reddedebilir. Şayet ZF, kaydolma talebini kabul ederse, ZF tarafından Kullanıcıya bir e-posta gönderilecek ve kaydolma işleminin başarılı olduğu bu şekilde onaylanacaktır. Sözleşmenin kabulü ile kaydolma işlemini tamamlayabilmek için Kullanıcının, https://aftermarket.zf.com/ adresinden erişilen ZF-Aftermarket-Portalında oturum açmak için kullanacağı kişisel bir parola belirlemesi gerekecektir.

2. Sözleşmenin Kapsamı

2.1. İçerik

2.1.1. Bu Sözleşme kapsamında temin edilen Dijital İçerik ve Veriler, Ürün Ana Verileri (ör. ürün tanımları, ticari tedbirler, imgeler, temel stok ve müsaitlik bilgisi, ...fakat bunlarla da sınırlı değildir) (aşağıda birlikte "İÇERİK" olarak anılacaktır) gibi bilgilerle ilgilidir.

2.1.2. Dijital İçerik ve Veriler, metin, bilgi, veri, resim, görsel ve işitsel materyalleri içerebilir.

2.1.3. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, İÇERİK'in en güncel sürümünün ZF-Aftermarket-Portalında bulunan E-Business Toolbox Uygulaması üzerinden tedarik edildiği konusunda Taraflar mutabıktır. Kendi kullanım durumları dahilinde verileri güncelleme sorumluluğu tamamen ve tek başına Kullanıcıya aittir.

Ayrıca, herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, kullanıcı İÇERİK'te sürekli değişiklik/düzeltmeler olabileceğini ve indirilen İÇERİK için herhangi bir revizyon hizmetinin olmadığını anlamakta ve kabul etmektedir.

Kullanıcı, kendisi ürünleri sipariş ederken İÇERİK'in değişmiş olabileceğini de anlamakta ve kabul etmektedir.

2.2. Aşağıda detaylandırıldığı üzere ZF'nin sahibi olduğu veya lisansını aldığı İÇERİK'in Kullanıcı tarafından kullanımı ile ilgili olarak, yukarıda adı yazılı sözleşme tarafı ("Kullanıcı") ile sağlanan Dijital İçerik ve Verilerin hak sahibi ("ZF") arasındaki ilişki işbu mevcut Sözleşmeye tâbidir.

3. Lisansın Verilmesi

İşbu Sözleşme süresi boyunca ZF, aşağıda belirtildiği şekilde Kullanıcıya Lisans verecektir:

3.1. Dijital İçerik ve Veriler, bu Sözleşmede belirtilen kısıtlı kullanım için verilecektir.

3.2. Bu Dijital İçerik ve Veriler, Kullanıcı tarafından sadece aşağıdaki amaçlarla ("Amaç") kullanılabilir:

İÇERİK'in Kullanıcıların çıktı ve web kataloglarında gösterilmesi

İÇERİK'in Kullanıcıların web dükkanlarında gösterilmesi

İÇERİK'in Kullanıcıların bildirim ve reklamlarında gösterilmesi

3.3. İÇERİK, sadece ZF Ürünleri ile bağlantılı olarak kullanılabilir ve bu Ürünlerde gösterilebilir. İÇERİK'in üçüncü taraflara ait ürünlerin tanıtım ve temsili amacıyla kullanılması yasaktır ve böyle bir kullanım, ZF veya bağlı kuruluşları tarafından Kullanıcıya karşı tazminat talep edilmesi sonucunu doğurur.

3.4. Lisans, gayri münhasır, geri alınabilir, devredilemez (kısmen veya tamamen) ve alt lisans olarak verilemez şekilde verilmektedir. Özellikle İÇERİK'in Kullanıcı tarafından üçüncü kişilere transfer edilmesi veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır.

3.5. İÇERİK'i dijital medya üzerinden indirdiğinde veya kopyalandığında Kullanıcı, bu Sözleşmede aksi belirtilmemişse, bu İÇERİK'e ait mülkiyet haklarını veya diğer hakları elde etmiş olmaz. ZF ile işbu Sözleşmeyi akdettikten sonra Kullanıcı, İÇERİK'i sadece işbu Sözleşme hükümlerine uygun şekilde kullanma yetkisine sahiptir.

3.6. İÇERİK üzerindeki tüm haklar, ZF'ye veya bağlı kuruluşlarına (§§15 ff AktG uyarınca ZF ile bağlantılı herhangi bir şirket) ait olarak kalacaktır.

3.7. ZF, Kullanıcıya herhangi bir neden göstermeksizin ve herhangi bir ihbar süresine tâbi olmaksızın istediği zaman ve tamamen kendi takdiriyle verilen Lisansı kısmen veya tamamen geri alma hakkına sahiptir.

3.8. Bu Lisans geri alındığında veya bu Sözleşme feshedildiğinde, KULLANICININ İÇERİK'i kullanma ve/veya gösterme hakkı da derhal sona erecektir.

3.9. Lisansın geri alındığına dair bildirim kendisine ulaştıktan veya - geçerli ise - Sözleşme feshedildikten sonra 4 (dört) haftalık mühletin ardından KULLANICININ İÇERİK'i kullanması ve/veya göstermesi, her bir ay içerisindeki her bir kullanım için 5.000,00 EUR (Beş bin EURO) tutarında akdi ceza şartına tâbidir. Akdi ceza, herhangi bir hapis hakkı söz konusu olmaksızın ilk talebin ardından ödenecektir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, bahsi geçen akdi cezanın ödenmesi herhangi bir Lisans hakkı vermez. Tazminat talepleri ve diğer hukuki işlemler saklıdır.

3.10. Ticari Markalar

ZF aynı zamanda Kullanıcının, işbu Sözleşme süresi boyunca ve Ürünlerin reklamının yapılması amacıyla, ilgili ülkelerde tescilli bulunan “Brake Engineering”, “Boge”, “Gabriel”, “Girling”, “Lemförder”, “Sachs”, “TRW” veya “ZF” ticari isimlerini ve temsili isimleri İÇERİK ile bağlantılı olarak kullanmasına da izin verecektir. Bu Sözleşme kapsamında bu isim ve ticari markalar da İÇERİK kabul edilecektir.

4. Dijital İçerik ve Verilerin Sağlanması

4.1. İÇERİK, KULLANICI tarafından www.zf.aftermarket.com üzerinden indirilebilir. İÇERİK'in farklı şekilde temin edilmesi ZF ile KULLANICI arasında ayrı bir sözleşmenin yapılmasını gerektirir.

4.2. İÇERİK; "olduğu gibi" temin edilir ve ZF, tamamen kendi takdiriyle İÇERİK'te değişiklik yapabilir. Buna rağmen ZF'nin İÇERİK'i güncelleme, tadil etme veya başka şekilde değiştirme gibi bir yükümlülüğü yoktur.

4.3. KULLANICI, İÇERİK'in sadece en son versiyonunu kullanmak ve/veya göstermekle yükümlüdür.

5. İÇERİK'i Değiştirme Yasağı, Sorumluluk Retleri ve İÇERİK'in Gösterilmesi

5.1. Kullanıcı, Dijital İçeriği ve Verileri üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadan kullanacağını kabul etmektedir. Filigranlara, marka isimlerine veya telif haklarına daha sonra rötuş yapılması veya bunların düzeltilmesi gibi değişiklikler, bu Sözleşmenin derhal feshi ve ZF veya bağlı kuruluşları tarafından tazminat talep edilmesi sonucunu doğuracaktır. Yukarıdaki hüküm, kullanım amacını yerine getirmek için değişiklik yapılması gerektiği ve gerçek görüntü motifinin tanınmaz hale getirilmediği ölçüde, resim boyutları veya resim kalitesindeki değişiklikler için geçerli değildir.

5.2. KULLANICI, www.zf.com/dis adresinde gösterilen sorumluluk retlerini ve/veya uyarıları da göstermekle yükümlüdür. KULLANICI ayrıca, herhangi bir farklılık olması halinde www.zf.com/dis adresindeki sorumluluk reddinin ve/veya uyarıların geçerli olacağına dair bir bilgi notu eklemekle de yükümlüdür. Herhangi bir değişikliğin yapılması kesinlikle yasaktır.

5.3. KULLANICI, www.zf.com/dis adresinde gösterilen telif hakkı işaretlerini veya diğer işaret ve/veya ticari markaları da göstermekle yükümlüdür. Herhangi bir değişikliğin yapılması kesinlikle yasaktır.

5.4. KULLANICI, www.aftermarket.zf.com adresinin bir linkini (veya çıktı alınan kataloglar için ise uygun bir işaret/bilgi) eklemekle yükümlüdür.

6. Fiyatlandırma

6.1. İÇERİK, işbu Sözleşme uyarınca ücretsiz olarak sağlanacaktır.

6.2. ZF, İÇERİK'i ödemeli olarak da sunma hakkına sahiptir. Böyle bir durum söz konusu olursa ZF KULLANICIYI önceden bilgilendirecektir.

7. Sorumluluk

7.1. ZF, İÇERİK'in doğruluğu ve tamlığı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

7.2. Bu Sözleşmenin KULLANICI tarafından ihlal edilmesi halinde KULLANICI, herhangi bir sınırlama olmaksızın ZF'ye ve/veya ZF'nin Bağlı Kuruluşlarına karşı sorumlu olacaktır. Böyle bir ihlal durumda KULLANICI, ilk talebin ardından bu ihlalden doğabilecek her türlü dava, maliyet ve tazminat talebine karşı ZF'yi ve/veya Bağlı Kuruluşlarını tazmin edecektir.

8. Süre ve Fesih

8.1. Bu Sözleşme, Tarafların imzalaması ile yürürlüğe girecek olup, belirsiz süre (ayrıca "Süre") yürürlükte kalacaktır.

8.2. Taraflar, herhangi bir ihbar süresi söz konusu olmadan, herhangi bir nedenle bu Sözleşmeyi feshedebilirler.

8.3. Bu Sözleşmenin feshedilmesi halinde, KULLANICININ İÇERİK'i kullanma ve/veya gösterme hakları da derhal sona erer.

8.4. Bu Sözleşmedeki diğer hükümlere bakılmaksızın, lisansın geri alındığına dair bildirim kendisine ulaştıktan veya - geçerli ise - Sözleşme feshedildikten sonra 4 (dört) haftalık mühletin ardından KULLANICININ İÇERİK'i kullanması ve/veya göstermesi, her bir ay içerisindeki her bir kullanım için 5.000,00 EUR (Beş bin EURO) tutarında akdi ceza şartına tâbidir. Akdi ceza, herhangi bir hapis hakkı söz konusu olmaksızın ilk talebin ardından ödenecektir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, bahsi geçen akdi cezanın ödenmesi herhangi bir Lisans hakkı vermez. Tazminat talepleri ve diğer hukuki işlemler saklıdır.

8.5. Tarafların, ihbar süresi olmaksızın Sözleşmeyi haklı sebeple fesih hakkı bundan etkilenmez.

9. Muhtelif Hükümler

9.1. Kullanıcı, Alman Basın Konseyi tarafından yayınlanan basın ilkelerine (Basın Kodu) uyacak ve üçüncü kişilerin haklarına saygı gösterecektir.

9.2. İşbu Kullanım Sözleşmesi, sözleşmede daha sonra yapılacak tadilatlar ve/veya eklenen hükümler, ancak yazılı olarak yapıldığında geçerli olacaktır. Aynısı bu maddede yapılacak değişiklikler için de aynen geçerlidir.

9.3. İşbu Kullanım Sözleşmesinin herhangi bir hükmünün geçersiz addedilmesi durumunda, bu hükmün geçersizliği sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Tarafların her ikisi de Sözleşmenin kalan hükümlerine uymaya devam edecektir ve söz konusu geçersiz hükmün, her iki tarafında yararına hüküm ifade eden yeni bir hükümle değiştirilmesi konusunda taraflar anlaşacaktır.

10. Uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme

10.1. Bu Sözleşme, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkındaki Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) ve yasaların ihtilafı hükümleri hariç olmak üzere, yerli taraflar arasındaki yasal ilişkiler için geçerli olduğu şekliyle Alman hukukuna tâbi olacaktır. Yargılama yeri Schweinfurt / Main olacaktır.

Son Güncellenme Tarihi: 03.2019

Gizlilik Tercihi Merkezi

Gizliliğiniz

Herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgiler çerezler şeklinde depolanabilir veya alınabilir. Bu bilgiler sizinle, tercihlerinizle, cihazınızla ilgili olabilir veya sitenin beklediğiniz gibi çalışmasını sağlamak için kullanılabilir. Bilgiler genellikle sizi doğrudan tanımlamaz ancak size daha kişisel bir internet sitesi deneyimi sunar. Bazı çerez türlerine izin vermemeyi seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek ve varsayılan ayarlarınızı değiştirmek için farklı kategori başlıklarını tıklayın. Ancak bazı çerez türlerini engellemenizin, sitedeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyeceğini bilmenizi isteriz.

Zorunlu Teknik Çerezler

Bu çerezler internet sitesinin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz. Genellikle yalnızca sizin tarafınızdan yapılan ve gizlilik tercihlerinizi belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet taleplerine karşılık gelen eylemlere yanıt olarak ayarlanır. Tarayıcınızı bu çerezleri engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Bu çerezler herhangi bir kişisel veri depolamamaktadır.

Çerez Analizi

Bu çerezler, sitemizin performansını ölçümleyebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için, ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamıza olanak tanır. Hangi sayfaların daha popüler ve en az popüler olduğunu bilmemize ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiğini gözlemlememize yardımcı olurlar. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler erişilebilir ve bu nedenle anonimdir. Bu çerezlere izin vermezseniz, internet sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz ve internet sitemizin size sunduğu performansı gözlemleyemeyiz.

Gizliliğiniz

Gizliliğiniz

Herhangi bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, tarayıcınızdaki bilgiler çerezler şeklinde depolanabilir veya alınabilir. Bu bilgiler sizinle, tercihlerinizle, cihazınızla ilgili olabilir veya sitenin beklediğiniz gibi çalışmasını sağlamak için kullanılabilir. Bilgiler genellikle sizi doğrudan tanımlamaz ancak size daha kişisel bir internet sitesi deneyimi sunar. Bazı çerez türlerine izin vermemeyi seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek ve varsayılan ayarlarınızı değiştirmek için farklı kategori başlıklarını tıklayın. Ancak bazı çerez türlerini engellemenizin, sitedeki deneyiminizi ve sunduğumuz hizmetleri etkileyeceğini bilmenizi isteriz.

Zorunlu Teknik Çerezler

Bu çerezler internet sitesinin çalışması için gereklidir ve kapatılamaz. Genellikle yalnızca sizin tarafınızdan yapılan ve gizlilik tercihlerinizi belirleme, giriş yapma veya formları doldurma gibi hizmet taleplerine karşılık gelen eylemlere yanıt olarak ayarlanır. Tarayıcınızı bu çerezleri engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Bu çerezler herhangi bir kişisel veri depolamamaktadır.

Çerez Analizi

Bu çerezler, sitemizin performansını ölçümleyebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için, ziyaretleri ve trafik kaynaklarını saymamıza olanak tanır. Hangi sayfaların daha popüler ve en az popüler olduğunu bilmemize ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiğini gözlemlememize yardımcı olurlar. Bu çerezlerin topladığı tüm bilgiler erişilebilir ve bu nedenle anonimdir. Bu çerezlere izin vermezseniz, internet sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz ve internet sitemizin size sunduğu performansı gözlemleyemeyiz.