Web sitesi için veri işleme

İşbu Veri Gizliliği Bilgisi, aftermarket.zf.com adresinde bulunan ZF Aftermarket Web Sitelerini kullandığınızda kişisel verilerinizin veri sorumlusu olarak ZF Friedrichshafen AG (bundan böyle "ZF", "biz" veya "tarafımız" olarak anılacaktır) tarafından nasıl toplandığını, işlendiğini ve kullanıldığını açıklamaktadır.

ZF olarak kişisel bilgilerinizi koruma sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz. Bu Veri Gizliliği politikasında kullanılan "kişisel veriler", tek başına veya erişebileceğimiz diğer bilgilerle birlikte, kimliği belirlenmiş veya kimliği belirlenebilir bir birey olarak size ait bilgileri ifade eder. Gizlilik hakkınıza saygı gösteriyoruz ve kişisel bilgilerinizi sadece yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun şekilde işleyeceğimizi beyan ederiz. Bu Veri Gizliliği, ZF Aftermarket Web Siteleri ve bu sitelerin özelliklerini kullandığınızda topladığımız bilgiler için geçerlidir.

1. Veri Toplama ve Veri Kullanımına Dair Bilgiler

ZF Aftermarket Web Sitelerini her ziyaret ettiğinizde bazı bilgileri topluyoruz. Bu bilgiler, aşağıda belirtmiş olduğumuz amaçlarla kullanılmaktadır. Topladığımız kişisel veri türleri, aşağıda daha ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere, ZF Aftermarket Web Sitelerinde yaptığınız işlemlere bağlıdır.

1.1. Otomatik olarak toplanan bilgiler

ZF Aftermarket Web Sitelerini siteye kaydolmadan kullandığınızda, bazı kişisel verileri fiilen vermeniz gerekmez; fakat aşağıda belirttiğimiz bilgiler otomatik olarak toplanır ve işlenir:

  • teknik oturum ve cihazınızın IP adresi de dahil bağlantı bilgileriniz; tarayıcı tipi; cihazınız, donanım ve yazılım ile ilgili bilgiler; tercihler; ZF Aftermarket Web Sitelerine gelmeden önce ziyaret ettiğiniz sayfalar; ZF Aftermarket Web Siteleri üzerinde açtığınız sayfalar ve ziyaret tarihleri ve süreleri.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz verileri, (1) ZF Aftermarket Web Sitelerini ve sitelerin işlev ve özelliklerini sunabilmek, (2) ZF Aftermarket Web Sitelerinin özellik ve işlevlerini geliştirebilmek ve (3) ZF Aftermarket Web Sitelerinin kötüye kullanılmasını ve problem çözümü de dahil olmak üzere sitelerdeki arızaları önlemek ve tespit etmek amacıyla işliyor ve kullanıyoruz.

Bu tür bilgiler, diğer araçların yanı sıra çerezler vasıtasıyla toplanır. Çerez türleri ve bunların kullanım amaçları hakkında daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki 2 numaralı bölüme bakabilirsiniz.

Verilerin işlenmesi ve kullanılması, (1) ZF Aftermarket Web Sitelerinin kullanımı hakkındaki sözleşmenin ifası için veri işlemenin gerekli olduğu; veya (2) ZF Aftermarket Web Sitelerinin işlevselliğini ve problemsiz çalışmasını sağlama ve sitelerin kullanıcı ihtiyaçlarına uyarlanması konusunda ZF'nin meşru bir menfaatinin olduğu gerekçeleriyle, bu faaliyetlere izin veren yasal hükümlere dayanmaktadır.

1.2. Kullanıcı Talepleri, Hesap Oluşturma ve Oturum Açma

ZF Aftermarket Hesabı oluşturduğunuzda (ZF Aftermarket Web Sitelerinin bazı bölümleri için gereklidir), kayıt sürecinde verdiğiniz bilgileri toplayabiliriz, örneğin:

  • Ad ve soyadı, cinsiyet, e-posta adresi, telefon numaraları, faaliyet alanı, sektör kategorisi, kuruluşunuzun adı ve türü, şirketin adresi.

Kullanıcı, web sitesindeki iletişim formunu doldurduğunda da -örneğin kullanıcı teknik bilgi talebi gönderdiğinde - aynı veriler işlenir.

Yukarıda belirtilen bilgileri (1) ZF Hesabı açmaya ve kullanmaya uygun olup olmadığınızı kontrol etmek, (2) ZF Aftermarket Web Siteleri Kullanım Şartlarını ve bunlardan doğan hak ve yükümlülükleri yerine getirmek, (3) ZF Aftermarket Web Sitelerini ve sitelerin içeriğini sizin ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak ve (4) teknik duyurular, güncellemeler, güvenlik uyarıları ile destek ve idari mesajlar göndermek suretiyle sizinle iletişim kurmak ve soru ve taleplerinize cevap vermek ve size müşteri hizmetleri sunmak amacıyla toplar ve işleriz.

Verilerin işlenmesi ve kullanımı, (1) ZF Aftermarket Web Siteleri ile ilgili Kullanım Şartları da dahil Sözleşmenin ifası için işlemenin gerekli olduğu veya (2) ZF Aftermarket Web Sitelerinin işlevselliğini ve bu sitelerin kullanıcının ihtiyaçlarına uyarlanmasını sağlama konusunda ZF'nin meşru bir yararının olduğu gerekçeleriyle, bu faaliyetlere izin veren yasal hükümlere dayanmaktadır.

Bir ZF Hesabı oluşturur veya ZF Hesabında oturum açarsanız, ZF Web Sitelerine erişiminizin sağlanması ve yönetilmesi ve icabında ZF Aftermarket Web Siteleri üzerinden erişilen diğer çevrimiçi ZF hizmetleri veya üçüncü kişi hizmetlerinin yönetilmesi amacıyla oturum açma verilerinizi (kullanıcı adı ve parola) kullanabiliriz. Kaydolmak için verdiğiniz bilgiler (kullanıcı adı ve parola) erişim yetkinizin kontrol edilmesi ve doğrulanması ve parola sıfırlama taleplerinizin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kullanıcı hesabınızın geçerlilik süresini uzatmak için ayrıca aftermarket.zf.com sayfasında son oturum açma tarihini ve saatini kaydediyoruz.

Aksi yönde sözleşme hükmü olmadığı sürece, kişisel verilerinizi verme yükümlülüğünüz yoktur. Ancak, bu bilgiler olmadan web sitemizin ilgili özelliklerini hizmetinize sunamaz veya taleplerinizi işleme alamayız.

1.3. Diğer hizmetler

ZF Aftermarket Web Siteleri üzerinden diğer hizmetler sipariş etmeniz durumunda bize başka bilgiler de verebilirsiniz, örneğin: teslimat adresi, ödeme bilgileri vb. Bu ilave bilgilerin toplanması ve kullanılması, söz konusu hizmete ait ayrı bir Veri Gizliliği politikasına tâbidir.

2. Çerezler

ZF Aftermarket Web Sitesini kullanan tüm kullanıcılar için oturum açma ve diğer kullanım bilgilerinin saklanmasına ve tekrar ulaşılabilmesine imkan tanıyan, standart bir internet teknolojisi olan çerezleri kullanmaktayız.

Çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için: Çerezler.

3. İletişim formları, haber bültenlerine ve diğer pazarlama bildirimlerine abonelik

ZF Aftermarket Web Siteleri, size e-posta üzerinden gönderilecek bir haber bültenine veya diğer pazarlama bildirimlerine abone olma imkanı sunabilir. Bu amaçla, haber bültenlerini ve abone olunan diğer bildirimleri size gönderebilmek için isminizi ve e-posta adresinizi işlemekte ve kullanmaktayız. Haber bülteni türü, kayıt formundaki şirket tipi ve araç tipi seçimine bağlıdır.

Haber bültenlerine ve diğer pazarlama amaçlı bildirimlere abonelik kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve kullanılması (1) aboneliğin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olduğu gerekçesiyle bu faaliyetlere izin veren yasal hükümlere veya (2) sizin rızanıza dayanarak yapılır. Bilgilerinizi sadece size haber bülteni ve abone olduğunuz diğer bildirimleri göndermek için kullanırız..Bilgilerinizi sadece haber bültenini ve abone olduğunuz diğer bildirimleri size göndermek için kullanıyoruz.

Aboneliğinizi / onayınızı doğrulamak için çift katılım prosedürü kullanıyoruz. Aboneliğinizi / onayınızı belgelemek ve ispatlamak için teyit ve onayınızı saklıyoruz. Temel tarifeler üzerinden iletim maliyetleri hariç herhangi bir maliyet altına girmeden istediğiniz zaman aboneliğinizi iptal etme / verdiğiniz onayı geri alma veya kişisel bilgilerinizin bu amaçla işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz. Aboneliğin iptal edilmesi / verilen iznin geri alınması, iptal / geri alma öncesindeki izin çerçevesinde gerçekleştirilen yasal işleme faaliyetlerini etkilemez. Bunu yaptığınız takdirde kayıtlarımızı, taleplerinizi yansıtacak şekilde derhal güncelleriz.

Haber bültenlerimizi takip etmek ve geliştirmek için sektördeki standart teknolojileri kullanarak e-posta açma ve tıklamalar ile ilgili istatistikler topluyoruz.

Haber bültenlerimizin gönderilmesi için veri işleyici olarak bir hizmet tedarikçisi kullanıyoruz; hizmet tedarikçileri kişisel bilgileri talimatlarımıza uygun şekilde işlemekle yükümlüdür ve aynı zamanda bir veri işleme sözleşmesine tâbidir.

Google reCAPTCHA

Web sitemiz, otomatik sunucuların ("botlar") web sitemize erişimini ve etkileşimde bulunmasını kontrol etmek ve önlemek için Google reCAPTCHA'yı kullanmaktadır. Bu hizmet Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda adresinde bulunan Google Ireland Limited (bundan sonra Google olarak anılacak) tarafından sağlanmaktadır.

Bu hizmet, Google'ın isteğinizin hangi web sitesinden gönderildiğini ve reCAPTCHA giriş kutusunun hangi IP adresinden kullanıldığını belirlemesine olanak tanır. IP adresinize ek olarak, Google bu hizmeti sağlamak ve garanti altına almak için gerekli diğer bilgileri toplayabilir.

Yasal dayanak GDPR'nin 6.madde, 1.paragraf, f bendinde tanımlanmıştır. Düzenlemeler Türk Hukuku açısından yürürlükte bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde uygulanacaktır. Meşru menfaatimiz, web sitemizin güvenliğinde ve istenmeyen, otomatikleştirilmiş posta veya benzeri erişimin önlenmesinde yatmaktadır.

Google, https://policies.google.com/privacy adresinde, kullanıcı verilerinizin genel olarak işlenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.

4. Broşür ve diğer tanıtım materyallerinin siparişi

Broşürleri ve - ZF Aftermarket Web Siteleri üzerinden sunulan bazı uygulama ve hizmetler bağlamında - diğer tanıtım ve reklam materyallerini ZF Aftermarket Web Siteleri üzerinden sipariş edebilirsiniz. Verdiğiniz bilgileri (adınız, adresiniz, diğer iletişim bilgileriniz ve seçilen broşür gibi) siparişi yerine getirmek ve materyali istenilen şekilde (e-posta yoluyla, posta yoluyla vb.) ulaştırmak için kullanıyoruz.

Kişisel verilerin bu amaçlarla işlenmesi ve kullanılması, (1) siparişlerin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olduğu gerekçesiyle bu faaliyetleri meşru kılan yasal hükümlere veya (2) vermiş olduğunuz izne dayanır. İstediğiniz zaman verdiğiniz izni iptal edebilir veya geri çekebilirsiniz. Verilen iznin geri alınması, izin geri alınmadan önce yasal olarak gerçekleştirilen işlemeleri etkilemez.

5. Verilerin ZF Grup bünyesinde paylaşımı

ZF, küresel çapta faaliyet gösteren ve mevcut üyelerini [www.zf.com/locations] adresinden görebileceğiniz ZF şirketler grubunun bir parçası olan (“ZF Grup”), Almanya'da faaliyet gösteren bir şirkettir. ZF Hesabı açarken bize vermiş olduğunuz bilgiler (bkz. yukarıdaki madde 1.2) merkezi bir müşteri veritabanında saklanır ve ZF ve ZF Grup ile olan ilişkilerinizin yönetilmesi amacıyla ZF Grup bünyesinde paylaşılır.

Verilerin paylaşılması ve kullanılması, (1) ZF Aftermarket Web Sitelerine ilişkin Kullanım Şartları da dâhil olmak üzere Sözleşmenin yerine getirilmesi için işlemenin gerekli olduğu veya (2) şirket içi idari amaçlarla ZF'nin bu bilgilerin ZF Grup bünyesinde paylaşılması konusunda meşru bir menfaatinin olduğu gerekçesiyle, bu faaliyetlere izin veren yasal hükümlere dayanmaktadır.

Size ait ZF Hesap Bilgileri, bulunduğunuz yargı çevresi/ülke dışında ve aşağıda yazılı ülkeler (www.zf.com/locations) de dahil olmak üzere Avrupa Ekonomik Alanı dışında işlenebilir: örneğin ABD, Meksika, Kanada, Ukrayna, Türkiye, Rusya, Çin, İsviçre, Sırbistan, Japonya, BAE, Hindistan, Avustralya, Singapur, Tayvan, Endonezya, Kore, Tayland, Malezya, Vietnam, Filipinler, Güney Afrika, Cezayir, Tunus, Mauritius, Arjantin, Brezilya ve Kolombiya.

Kişisel bilgilerinizin üçüncü bir ülkeye (örneğin: AB/AEA üyesi olmayan bir ülkeye) aktarılması, yürürlükteki veri koruma kanunlarına uygun şekilde olmaya devam edecektir.

Verilerin aktarıldığı üçüncü ülkenin Avrupa Komisyonu tarafından yeterli koruma sağlıyor olarak kabul edilmemesi durumunda ZF, Avrupa Komisyonu kararlarına göre yeterli koruma sağlayan ve aşağıdaki adresten talep edilebilecek olan, standart sözleşme maddelerinden oluşan veri transfer sözleşmelerini üçüncü ülke alıcıları ile imzalamak gibi yollarla, verilerinize yeterli koruma sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır: datenschutz@zf.com.

Verilerin ZF Grup dışında paylaşılması

Bazı Uygulama ve Hizmetleri sunabilmek için, kimi hizmetleri bizim adımıza ifa eden belirli kurum dışı taraflarla bilgilerinizi paylaşıyoruz. Haber bülteni hizmetleri tedarikçisi, BT tedarikçisi, web barındırma tedarikçisi ve veri işleyici olarak faaliyet gösteren ve verileri bizim adımıza ve bizim talimatlarımıza göre işleyen diğer hizmet tedarikçileri gibi hizmetleri bizim adımıza vermesi veya hizmetlerin verilmesine yardımcı olması için üçüncü taraf hizmet tedarikçilerini kullanabiliriz. Bu üçüncü tarafların, kişisel verilerinizi kendilerine açıkça belirtilen amaçlar dışında kendi ticari, tanıtım amaçları veya diğer amaçlarla kullanması yasaktır ve bu tarafların açık talimatlara uyması ve kişisel verilerinizin korunması için gerekli güvenlik tedbirleri izleme mecburiyeti vardır.

Devam eden bir adli kovuşturmaya, bir mahkeme emrine veya bize iletilen yasal bir işleme uymak için veya yürürlükteki kanun, kural veya yönetmelikler uyarınca gerekli olduğunda kişisel bilgileri ifşa edebiliriz.

6. Kötüye kullanımın tespit edilmesi ve dava edilmesi

ZF Aftermarket Web Sitelerinin kötüye kullanımı durumlarını tespit etmek ve - icabında - dava etmek amacıyla IP adresi de dahil kullanım verilerini saklarız. Dava kapsamında gerekli olmadığı sürece veriler 7 gün sonra silinir. Verilerin saklanması ve kullanılması, (1) ZF Aftermarket Web Siteleri ile ilgili Kullanım Şartları da dahil Sözleşmenin ifası için işlemenin gerekli olması veya (2) ZF Aftermarket Web Sitelerinin işlevselliği ve güvenliğini sağlamak için ZF'nin meşru bir yararının olması gerekçeleriyle, bu faaliyetlere izin veren yasal hükümlere dayanmaktadır.

7. Verilerin Silinmesi

Genelde kişisel veriler, verinin ilk toplanma ve işlenme amacı ortadan kalktığında hemen silinir. Veri işleme şayet verdiğiniz izne dayanıyorsa ve bu izni geri almanız durumunda, verilerin yasal olarak saklanması gerekmiyorsa, bu izin geri alındıktan sonra herhangi bir gecikme olmadan kişisel verileriniz silinir.

Kayıtlı kullanıcılar açısından ZF her yıl, ZF Hesabına kaydolurken ZF'ye verilen bilgilerin tekrar doğrulanması için bir hatırlatıcı bildirim gönderir. Kullanıcı bu Hesap bilgilerini onaylamazsa, bu durumda Hesap devre dışı bırakılır. ZF, kullanıcının ilgili onayı vermemesi durumunda hesap devre dışı bırakıldıktan bir yıl sonra, ZF Hesabını ve ilgili verileri silecektir.

8. Diğer hizmetler, uygulamalar ve web siteleri

Diğer hizmetler, uygulamalar ve web siteleri

9. Haklarınız

Genel olarak, ilgili veri koruma kanunları çerçevesinde, sizin hakkınızda sakladığımız kişisel verilere erişme ve düzeltme veya silme - veya icabında - sizinle ilgili verilerin işlenmesini kısıtlama veya işlemeye itiraz etme ve veri taşınırlığı haklarınızı iddia etme - ile ilgili taleplerinizi ZF'ye iletebilirsiniz. Bir denetleme kurumuna şikâyette bulunma hakkınız da vardır.

Yürürlükteki ulusal kanunlara göre burada belirtilmiş olanlar dışında başka haklarınızın veya değiştirilmiş haklarınızın olması halinde, bu tür haklar bu Veri Koruma Bilgisinde belirtilen haklardan ve taleplerden etkilenmez. ZF tarafından yürürlükteki veri koruma kanunlarının ihlal edildiği gerekçesiyle tazminat talep etme hakkı ve ölümünüz halinde verilerinizin nasıl yönetileceğine dair bize bilgi ve talimat verme hakkı da buna dahildir.

10. İletişim

Kişisel bilgilerinizin kullanımına dair bir talebiniz olması halinde veya Bölüm 10'da belirtilen haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, online.zf-aftermarket@zf.com e-posta adresi üzerinden veya aftermarket.zf.com/contact adresinde bulunan iletişim formunu kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri şu şekildedir:

ZF Friedrichshafen AG
Veri Koruma Sorumlusu
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen

11. Bu Veri Koruma Bilgisinde Yapılan Değişiklikler

Veri toplama ve işleme politikamız zaman içerisinde değişebileceği için, veri işleme uygulamalarımızı tam olarak yansıtması için bu Veri Gizliliği politikasında değişiklikler yapabiliriz. Zaman zaman bu veri koruma bilgisini incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Son değişiklik tarihi: 02/2021