ข้อมูลทางเทคนิคออนไลน์ได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

Service Data Management Catalog

แค็ตตาล็อก SDM มีแอปพลิเคชันเหล่านี้:

  • ระบบส่งกำลัง ZF สำหรับรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
  • ระบบส่งกำลัง ZF สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
  • ZF ผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างและการเกษตร
  • ระบบขับเคลื่อนทางทะเล ZF

ในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน แค็ตตาล็อก SDM จะให้ข้อมูลทางเทคนิคล่าสุดแก่คุณ

เข้าถึง SDM?

คุณต้องการเข้าถึงข้อมูลหรือไม่

หากคุณต้องการเข้าถึงแคตตาล็อกชิ้นส่วนอะไหล่ SDM โปรดลงทะเบียนสำหรับ Aftermarket Portal Online Services ของเราผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนของเรา

จากนั้นเราจะให้ข้อมูลการเข้าถึงแก่คุณโดยเร็วที่สุด