ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English Thai)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Openmatics:
ข้อดีสำหรับผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์

Openmatics เป็นแพลตฟอร์มระบบเทเลเมติกส์ของ ZF ซึ่งมีบริการแอพ Order+ หนึ่งในแอพพลิเคชันด้านนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์เพื่อใช้ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่และผู้กำหนดตารางเวลาได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้จัดระบบการใช้งานรถได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้บริหารจัดการลำดับงานได้อย่างลงตัว คุณ Thomas Rösch ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Openmatics อธิบายให้เราฟังถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแพลตฟอร์มและแอพนี้

Openmatics เป็นแพลตฟอร์มระบบเทเลเมติกส์ของ ZF ซึ่งมีบริการแอพ Order+ หนึ่งในแอพพลิเคชันด้านนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์เพื่อใช้ปรับปรุงการสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่และผู้กำหนดตารางเวลาได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้จัดระบบการใช้งานรถได้ดียิ่งขึ้นและช่วยให้บริหารจัดการลำดับงานได้อย่างลงตัว คุณ Thomas Rösch ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของ Openmatics อธิบายให้เราฟังถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากแพลตฟอร์มและแอพนี้

คำถาม: คุณ Rösch ข้อดีของ Openmatics ที่จะช่วยสนับสนุนงานของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์คืออะไร

Thomas Rösch: ตลาดเทเลเมติกส์มีการแยกออกเป็นหลายส่วน ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็นำระบบของตัวเองเข้ามาสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม โซลูชันแบบแยกทำงานอิสระเฉพาะส่วนเหล่านี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคทั่วไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้จึงต้องการระบบเทเลเมติกส์ที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละแอพพลิเคชัน และสำหรับรถยนต์แต่ละยี่ห้อในธุรกิจยานยนต์ของตนเอง ทำให้ต้องลงทุนหลายด้านทั้งกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในอนาคต เพียงหนึ่งแพลตฟอร์มก็สามารถใช้งานทั้งหมดจาก Openmatics ได้ โดยผู้ใช้งานจ่ายเพียงค่าบริการเฉพาะในส่วนการทำงานของระบบเทเลเมติกส์ตามที่ใช้งานจริงเท่านั้น ไม่ได้กำไรแต่ก็ไม่ขาดทุน สิ่งที่ได้คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการติดตั้งลดลง

คำถาม: คุณ Rösch ข้อดีของ Openmatics ที่จะช่วยสนับสนุนงานของผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์คืออะไร

Thomas Rösch: ตลาดเทเลเมติกส์มีการแยกออกเป็นหลายส่วน ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนและผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็นำระบบของตัวเองเข้ามาสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม โซลูชันแบบแยกทำงานอิสระเฉพาะส่วนเหล่านี้ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคทั่วไป ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ ผู้ประกอบธุรกิจกลุ่มนี้จึงต้องการระบบเทเลเมติกส์ที่แยกต่างหากสำหรับแต่ละแอพพลิเคชัน และสำหรับรถยนต์แต่ละยี่ห้อในธุรกิจยานยนต์ของตนเอง ทำให้ต้องลงทุนหลายด้านทั้งกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ในอนาคต เพียงหนึ่งแพลตฟอร์มก็สามารถใช้งานทั้งหมดจาก Openmatics ได้ โดยผู้ใช้งานจ่ายเพียงค่าบริการเฉพาะในส่วนการทำงานของระบบเทเลเมติกส์ตามที่ใช้งานจริงเท่านั้น ไม่ได้กำไรแต่ก็ไม่ขาดทุน สิ่งที่ได้คือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการติดตั้งลดลง

คำถาม: อะไรคือข้อดีของแพลตฟอร์มอย่าง Openmatics

Thomas Rösch: สร้างมาตรฐานใหม่ในตลาดเทเลเมติกส์! ZF ขอแนะนำ OPENMATICS ด้วยอินเตอร์เฟสที่หลากหลาย ทำให้ OPENMATICS สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบทั้งหมดภายในรถที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น จึงไม่เพียงแต่สามารถใช้บริการของระบบเทเลเมติกส์เพื่อบริหารจัดการยานยนต์เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลผู้โดยสาร วิเคราะห์ปัญหารถยนต์ หรือใช้กับมัลติมีเดียได้เช่นกัน นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งคือโครงสร้างแบบเปิดของแพลตฟอร์ม OPENMATICS เป็นแพลตฟอร์มเสรีที่ไม่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ผลิตรถหรือชิ้นส่วน หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชันรายอื่นๆ สามารถเข้ามาตั้งโปรแกรมหรือติดตั้งบริการเทเลเมติกส์ของตัวเองได้โดยสะดวกในรูปแบบของแอพ OPENMATICS สิ่งที่ต้องมีเพียงอย่างเดียวคือ คุณภาพต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนั้น เราจึงต้องตรวจสอบและรับรองทุกแอพก่อนปล่อยออกมาให้ใช้

คำถาม: อะไรคือข้อดีของแพลตฟอร์มอย่าง Openmatics

Thomas Rösch: สร้างมาตรฐานใหม่ในตลาดเทเลเมติกส์! ZF ขอแนะนำ OPENMATICS ด้วยอินเตอร์เฟสที่หลากหลาย ทำให้ OPENMATICS สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบทั้งหมดภายในรถที่เกี่ยวข้องได้ ดังนั้น จึงไม่เพียงแต่สามารถใช้บริการของระบบเทเลเมติกส์เพื่อบริหารจัดการยานยนต์เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้เพื่อให้ข้อมูลผู้โดยสาร วิเคราะห์ปัญหารถยนต์ หรือใช้กับมัลติมีเดียได้เช่นกัน นวัตกรรมอีกอย่างหนึ่งคือโครงสร้างแบบเปิดของแพลตฟอร์ม OPENMATICS เป็นแพลตฟอร์มเสรีที่ไม่มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ให้บริการภายนอก เช่น ผู้ผลิตรถหรือชิ้นส่วน หรือผู้พัฒนาแอพพลิเคชันรายอื่นๆ สามารถเข้ามาตั้งโปรแกรมหรือติดตั้งบริการเทเลเมติกส์ของตัวเองได้โดยสะดวกในรูปแบบของแอพ OPENMATICS สิ่งที่ต้องมีเพียงอย่างเดียวคือ คุณภาพต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง ดังนั้น เราจึงต้องตรวจสอบและรับรองทุกแอพก่อนปล่อยออกมาให้ใช้

คำถาม: แอพ Order+ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทเลเมติกส์ได้อย่างไร

Thomas Rösch: แอพนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้กำหนดตารางงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลำดับงานปัจจุบันได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถตัดสินใจวางแผนกำหนดตารางงานได้ทันที จากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง เช่น การจราจรแออัดหรือลำดับงานถัดไป เพื่อหลีกเลี่ยงการขับรถอ้อมและการวิ่งรถเปล่าโดยไม่มีสัมภาระหรือสินค้า ทำให้ลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงได้และช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้งานรถยนต์และพนักงานได้ดีขึ้น ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแอพ Order+ คือการเชื่อมต่อเข้ากับระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ (Transport Management Software: TMS) ทั่วไปได้หลายระบบ นั่นคือ แม้จะถูกรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Openmatics แล้ว แต่แอพ Order+ ก็ยังสามารถทำงานร่วมกับแอพพลิเคชันต่างๆ ในแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถสั่งจองแอพอื่นๆ ได้ง่ายๆ ผ่าน Openmatics Shop เช่น แอพสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา หรือแอพระบบมัลติมีเดีย

คำถาม: แอพ Order+ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบเทเลเมติกส์ได้อย่างไร

Thomas Rösch: แอพนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้กำหนดตารางงานสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของลำดับงานปัจจุบันได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ยังช่วยให้สามารถตัดสินใจวางแผนกำหนดตารางงานได้ทันที จากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของเส้นทาง เช่น การจราจรแออัดหรือลำดับงานถัดไป เพื่อหลีกเลี่ยงการขับรถอ้อมและการวิ่งรถเปล่าโดยไม่มีสัมภาระหรือสินค้า ทำให้ลดอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงได้และช่วยให้สามารถบริหารจัดการการใช้งานรถยนต์และพนักงานได้ดีขึ้น ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแอพ Order+ คือการเชื่อมต่อเข้ากับระบบบริหารการจัดส่งอัตโนมัติ (Transport Management Software: TMS) ทั่วไปได้หลายระบบ นั่นคือ แม้จะถูกรวมเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Openmatics แล้ว แต่แอพ Order+ ก็ยังสามารถทำงานร่วมกับแอพพลิเคชันต่างๆ ในแพลตฟอร์มอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถสั่งจองแอพอื่นๆ ได้ง่ายๆ ผ่าน Openmatics Shop เช่น แอพสำหรับการวิเคราะห์ปัญหา หรือแอพระบบมัลติมีเดีย

ขอขอบพระคุณ คุณ Rösch อย่างมากที่มาพูดคุยกับเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Openmatics และ Order+ www.zf.com/openmatics

ขอขอบพระคุณ คุณ Rösch อย่างมากที่มาพูดคุยกับเรา

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Openmatics และ Order+ www.zf.com/openmatics

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสารจาก ZF Aftermarket

อย่าลืมคอยติดตามข่าวสารโครงการพัฒนาล่าสุดผ่านทาง Up²DATE แหล่งรวมข่าวสาร ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และแนวโน้มในตลาดหลังการขาย ส่งตรงถึงมือคุณ

อ่านข่าวสารล่าสุดจาก Up²DATE