ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English ไทย)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

กรุณาเลือกภูมิภาคและภาษาของคุณ:

กลับ
เอเชีย
ยุโรป
ละตินอเมริกา
ตะวันออกกลาง
 • ตะวันออกกลาง
 • English
ทวีปอเมริกาเหนือ
 • ทวีปอเมริกาเหนือ
 • English
ออสเตรเลีย
 • ออสเตรเลีย
 • English
แอฟริกาใต้
 • แอฟริกาใต้
 • English

ไม่พบภูมิภาคและภาษาของคุณ? เยี่ยมชมเว็บไซต์ระดับโลกของเรา: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ค้นหาอะไหล่ออนไลน์ สะดวก ง่าย เร็วทันใจ
แค็ตตาล็อกอะไหล่ชิ้นส่วนออนไลน์

WebCat แค็ตตาล็อกออนไลน์จาก ZF Aftermarket

หากคุณกำลังมองหาอะไหล่จากพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของเรา ลองใช้แค็ตตาล็อกอะไหล่ชิ้นส่วนออนไลน์ของเราสิคะ

สำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง WebCat

ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผ่านแค็ตตาล็อกออนไลน์ WebCat ได้ง่ายๆ ด้วยการค้นหาจากหมายเลขสินค้าหรือรุ่นรถ นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่เป็นพันธมิตรในแคมเปญ [pro]Tech ของ ZF Aftermarket ยังสามารถเข้าดูคำแนะนำวิธีติดตั้งได้สะดวกง่ายดาย

มีช่องทางมากมายให้คุณเลือกค้นหาหมายเลขสินค้าที่ต้องการใน WebCat ได้ทันใจ ดูคำแนะนำวิธีการใช้งานระบบแบบทีละขั้นได้จากด้านล่างนี้

สำหรับใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลผ่านทาง WebCat

ค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผ่านแค็ตตาล็อกออนไลน์ WebCat ได้ง่ายๆ ด้วยการค้นหาจากหมายเลขสินค้าหรือรุ่นรถ นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่เป็นพันธมิตรในแคมเปญ [pro]Tech ของ ZF Aftermarket ยังสามารถเข้าดูคำแนะนำวิธีติดตั้งได้สะดวกง่ายดาย

มีช่องทางมากมายให้คุณเลือกค้นหาหมายเลขสินค้าที่ต้องการใน WebCat ได้ทันใจ ดูคำแนะนำวิธีการใช้งานระบบแบบทีละขั้นได้จากด้านล่างนี้

ขั้นแรกใน WebCat: เลือกประเทศ

เมื่อเข้าไปยังหน้าหลักของ WebCat เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณเลือกประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการค้นหา

ขั้นตอนนี้จะทำให้เราสามารถคัดกรองสินค้าเพื่อแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการในประเทศของคุณ

เมื่อเข้าไปยังหน้าหลักของ WebCat เป็นครั้งแรก ระบบจะขอให้คุณเลือกประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการค้นหา

ขั้นตอนนี้จะทำให้เราสามารถคัดกรองสินค้าเพื่อแสดงเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีให้บริการในประเทศของคุณ

การค้นข้อมูลใน WebCat ด้วยหมายเลขสินค้า

คุณสามารถใช้ช่องค้นหาทางด้านล่างซ้าย หากคุณมีหมายเลขสินค้า, เลขที่ OE, เลขที่คู่แข่ง หรือหมายเลขอ้างอิงผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว

คุณสามารถใช้ช่องค้นหาทางด้านล่างซ้าย หากคุณมีหมายเลขสินค้า, เลขที่ OE, เลขที่คู่แข่ง หรือหมายเลขอ้างอิงผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว

การค้นข้อมูลใน WebCat ด้วยการเลือกประเภทรถ

ขั้นที่ 1: เลือกรถ

เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเลือก ประเภทรถ (a) และ/หรือ ผู้ผลิต (b)

ขั้นที่ 1: เลือกรถ

เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเลือก ประเภทรถ (a) และ/หรือ ผู้ผลิต (b)

หลังจากเลือกผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการระบุ รุ่นรถ เพื่อให้ระบบแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหา (a)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุ ค่าอื่นๆ เกี่ยวกับรถ เพิ่มเติม (เช่น ปีที่ผลิต ความจุเครื่องยนต์ รหัสเครื่องยนต์ ฯลฯ) (b)

จากนั้นให้คลิก ค้นหา

หลังจากเลือกผู้ผลิตเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการระบุ รุ่นรถ เพื่อให้ระบบแสดงรายการผลลัพธ์การค้นหา (a)

นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุ ค่าอื่นๆ เกี่ยวกับรถ เพิ่มเติม (เช่น ปีที่ผลิต ความจุเครื่องยนต์ รหัสเครื่องยนต์ ฯลฯ) (b)

จากนั้นให้คลิก ค้นหา

ขั้นที่ 2: เลือกสินค้า

คลิกเลือก หมวดชิ้นส่วน เพื่อระบุตัวเลือกที่ต้องการ (a)

จากนั้น คุณจะสามารถระบุ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่คุณกำลังมองหา (b)

จากนั้นให้คลิก แสดงสินค้า (c)

ขั้นที่ 2: เลือกสินค้า

คลิกเลือก หมวดชิ้นส่วน เพื่อระบุตัวเลือกที่ต้องการ (a)

จากนั้น คุณจะสามารถระบุ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่คุณกำลังมองหา (b)

จากนั้นให้คลิก แสดงสินค้า (c)

ขั้นที่ 3: เลือกเกณฑ์เพิ่มเติม

คลิกที่ แสดงเกณฑ์ เพื่อกรองผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (a)

หลังจากเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ แสดงสินค้า อีกครั้ง (b)

ขั้นที่ 3: เลือกเกณฑ์เพิ่มเติม

คลิกที่ แสดงเกณฑ์ เพื่อกรองผลลัพธ์ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (a)

หลังจากเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ แสดงสินค้า อีกครั้ง (b)

ขั้นที่ 4: เลือกสินค้าที่ต้องการ

หลังจากที่คุณคลิกเลือกหมายเลขสินค้า ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ขึ้นในหน้าสินค้าที่คุณเลือก (เช่น ภาพ สินค้าสำหรับประเทศที่กำหนด หรือหมายเลขอ้างอิง)

ขั้นที่ 4: เลือกสินค้าที่ต้องการ

หลังจากที่คุณคลิกเลือกหมายเลขสินค้า ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ขึ้นในหน้าสินค้าที่คุณเลือก (เช่น ภาพ สินค้าสำหรับประเทศที่กำหนด หรือหมายเลขอ้างอิง)

การสืบค้นข้อมูลขั้นสูงใน WebCat

ขั้นที่ 1: เลือกการสืบค้นขั้นสูงและเกณฑ์ที่ต้องการ

คลิกที่ สืบค้นขั้นสูง เพื่อเปิดเครื่องมือสืบค้นที่สามารถเลือกเกณฑ์ที่ต้องการได้ (a)

เลือกเกณฑ์ที่ต้องการ (b):

 • หมายเลขอ้างอิง
 • หมายเลขสินค้า
 • สินค้าใหม่ตั้งแต่ ...
 • ข้อกำหนดสินค้า
 • รหัส KTYPNR
 • รหัส CV ID
 • รหัสเครื่องยนต์
 • การติดตั้ง
 • รหัสย่อ (Short code)

ขั้นที่ 1: เลือกการสืบค้นขั้นสูงและเกณฑ์ที่ต้องการ

คลิกที่ สืบค้นขั้นสูง เพื่อเปิดเครื่องมือสืบค้นที่สามารถเลือกเกณฑ์ที่ต้องการได้ (a)

เลือกเกณฑ์ที่ต้องการ (b):

 • หมายเลขอ้างอิง
 • หมายเลขสินค้า
 • สินค้าใหม่ตั้งแต่ ...
 • ข้อกำหนดสินค้า
 • รหัส KTYPNR
 • รหัส CV ID
 • รหัสเครื่องยนต์
 • การติดตั้ง
 • รหัสย่อ (Short code)

ขั้นที่ 2: เลือกหมวดชิ้นส่วนและแบรนด์ผลิตภัณฑ์

คลิกเลือก หมวดชิ้นส่วน เพื่อระบุตัวเลือกที่ต้องการ (a)

จากนั้น คุณจะสามารถระบุ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่คุณกำลังมองหา (b)

จากนั้นให้คลิก แสดงสินค้า (c)

ขั้นที่ 2: เลือกหมวดชิ้นส่วนและแบรนด์ผลิตภัณฑ์

คลิกเลือก หมวดชิ้นส่วน เพื่อระบุตัวเลือกที่ต้องการ (a)

จากนั้น คุณจะสามารถระบุ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ ที่คุณกำลังมองหา (b)

จากนั้นให้คลิก แสดงสินค้า (c)

ขั้นที่ 3: เลือกสินค้า

หลังจากที่คุณคลิกเลือกหมายเลขสินค้า ระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกไว้

ขั้นที่ 3: เลือกสินค้า

หลังจากที่คุณคลิกเลือกหมายเลขสินค้า ระบบจะแสดงรายละเอียดสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณเลือกไว้

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสารจาก ZF Aftermarket

อย่าลืมคอยติดตามข่าวสารโครงการพัฒนาล่าสุดผ่านทาง Up²DATE แหล่งรวมข่าวสาร ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และแนวโน้มในตลาดหลังการขาย ส่งตรงถึงมือคุณ

อ่านข่าวสารล่าสุดจาก Up²DATE