ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English Thai)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขั้นตอนการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์
และสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

วิธีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ระบบเกียร์อัตโนมัติจำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์หรือไม่ แน่นอน! เพราะเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้รถขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพระดับพรีเมียมในระยะยาว

ระบบเกียร์อัตโนมัติยังจำเป็นต้อง

เปลี่ยนน้ำมันใหม่เป็นประจำ

ระบบเกียร์อัตโนมัติของ ZF จะเติมด้วยน้ำมันเกียร์ ZF-LifeguardFluid ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ในสภาวะการทำงานที่มีอุณหภูมิสูงมาก น้ำมันจะมีอายุสั้นกว่าในสภาวะการทำงานปกติ ดังนั้น ZF Aftermarket จึงขอแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 100,000 กม. หรือหลังจาก 8 ปีอย่างช้าสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่ (เช่น การขับขี่แบบสปอร์ตหรือการขับขี่ด้วยความเร็วสูง)

ระบบเกียร์อัตโนมัติของ ZF จะเติมด้วยน้ำมันเกียร์ ZF-LifeguardFluid ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ ในสภาวะการทำงานที่มีอุณหภูมิสูงมาก น้ำมันจะมีอายุสั้นกว่าในสภาวะการทำงานปกติ ดังนั้น ZF Aftermarket จึงขอแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก 100,000 กม. หรือหลังจาก 8 ปีอย่างช้าสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการขับขี่ (เช่น การขับขี่แบบสปอร์ตหรือการขับขี่ด้วยความเร็วสูง)

วิธีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

คำแนะนำทีละขั้นตอน

1. ก่อนเปลี่ยนน้ำมัน

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ระบบเกียร์ได้รับความเสียหาย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามขับรถหรือลากรถโดยที่ไม่มีน้ำมันเกียร์

1. ก่อนเปลี่ยนน้ำมัน

เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ระบบเกียร์ได้รับความเสียหาย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตรถยนต์อย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามขับรถหรือลากรถโดยที่ไม่มีน้ำมันเกียร์

2. การถ่ายน้ำมัน

ขั้นตอนแรก ให้ถอดแผงใต้รถหรือฝาครอบใต้รถทั้งหมดออกตามความจำเป็น

ใช้จุกถ่ายน้ำมันด้านล่างอ่างน้ำมันเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบเกียร์ และรองน้ำมันโดยใช้ภาชนะที่เหมาะสม

หากน้ำมันมีกลิ่นไหม้ มีเศษตะกอน หรือในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด มีตะกอนโลหะ แสดงว่าระบบเกียร์ได้รับความเสียหาย หากเกิดกรณีเหล่านี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ ZF Aftermarket ทันที

2. การถ่ายน้ำมัน

ขั้นตอนแรก ให้ถอดแผงใต้รถหรือฝาครอบใต้รถทั้งหมดออกตามความจำเป็น

ใช้จุกถ่ายน้ำมันด้านล่างอ่างน้ำมันเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบเกียร์ และรองน้ำมันโดยใช้ภาชนะที่เหมาะสม

หากน้ำมันมีกลิ่นไหม้ มีเศษตะกอน หรือในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด มีตะกอนโลหะ แสดงว่าระบบเกียร์ได้รับความเสียหาย หากเกิดกรณีเหล่านี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ ZF Aftermarket ทันที

3. การถอดอ่างน้ำมัน

อ่างน้ำมันโลหะ:

เปลี่ยนเฉพาะกรองน้ำมันและแหวนกันรั่ว คลายสกรูยึดอ่างน้ำมันตามลำดับที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตรถยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อ่างน้ำมันเสียรูป จากนั้น ถอดกรองน้ำมันเดิมและถ่ายน้ำมันที่ยังเหลืออยู่ออกจากอ่างน้ำมันและแม่เหล็กถาวร

ต่อมา ใส่กรองน้ำมันและแหวนกันรั่วใหม่ โปรดใช้แรงบิดที่ใช้ในการขันที่ระบุไว้ หากคุณใช้ชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจาก ZF Aftermarket จะมีกรองน้ำมันและแหวนกันรั่วแถมมาให้ด้วย

อ่างน้ำมันพลาสติก:

อ่างน้ำมันพลาสติกจะติดตั้งกรองน้ำมันและแหวนกันรั่วรวมเข้าด้วยกัน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุด

3. การถอดอ่างน้ำมัน

อ่างน้ำมันโลหะ:

เปลี่ยนเฉพาะกรองน้ำมันและแหวนกันรั่ว คลายสกรูยึดอ่างน้ำมันตามลำดับที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตรถยนต์เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้อ่างน้ำมันเสียรูป จากนั้น ถอดกรองน้ำมันเดิมและถ่ายน้ำมันที่ยังเหลืออยู่ออกจากอ่างน้ำมันและแม่เหล็กถาวร

ต่อมา ใส่กรองน้ำมันและแหวนกันรั่วใหม่ โปรดใช้แรงบิดที่ใช้ในการขันที่ระบุไว้ หากคุณใช้ชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจาก ZF Aftermarket จะมีกรองน้ำมันและแหวนกันรั่วแถมมาให้ด้วย

อ่างน้ำมันพลาสติก:

อ่างน้ำมันพลาสติกจะติดตั้งกรองน้ำมันและแหวนกันรั่วรวมเข้าด้วยกัน จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุด

4. การติดตั้งอ่างน้ำมัน

ใช้สกรูใหม่สำหรับติดตั้งอ่างน้ำมันใหม่หรืออ่างน้ำมันที่ทำความสะอาดแล้ว หากคุณใช้ ชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจาก ZF Aftermarket จะมีสกรูที่จำเป็นทั้งหมดแถมมาให้ เมื่อต้องคลายสกรู โปรดสังเกตลำดับและใช้แรงบิดที่ใช้ในการขันตามที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตรถยนต์

4. การติดตั้งอ่างน้ำมัน

ใช้สกรูใหม่สำหรับติดตั้งอ่างน้ำมันใหม่หรืออ่างน้ำมันที่ทำความสะอาดแล้ว หากคุณใช้ ชุดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจาก ZF Aftermarket จะมีสกรูที่จำเป็นทั้งหมดแถมมาให้ เมื่อต้องคลายสกรู โปรดสังเกตลำดับและใช้แรงบิดที่ใช้ในการขันตามที่ระบุไว้โดยผู้ผลิตรถยนต์

5. การติดตั้งจุกถ่ายน้ำมัน

ในตอนนี้ ให้ติดตั้งจุกถ่ายน้ำมันใหม่พร้อมกับแหวนกันรั่วใหม่ โปรดใช้แรงบิดที่ใช้ในการขันที่กำหนด

ตัวอย่างภาพประกอบของลำดับการขันแน่น: ตัดขวางจากจุดศูนย์กลาง ใช้มือใส่สกรูทั้งหมดก่อน จากนั้นขันแน่นตามลำดับด้วยแรงบิดที่ใช้ในการขันที่ถูกต้อง
ตัวอย่างภาพประกอบของลำดับการขันแน่น: ตัดขวางจากจุดศูนย์กลาง ใช้มือใส่สกรูทั้งหมดก่อน จากนั้นขันแน่นตามลำดับด้วยแรงบิดที่ใช้ในการขันที่ถูกต้อง

5. การติดตั้งจุกถ่ายน้ำมัน

ในตอนนี้ ให้ติดตั้งจุกถ่ายน้ำมันใหม่พร้อมกับแหวนกันรั่วใหม่ โปรดใช้แรงบิดที่ใช้ในการขันที่กำหนด

6. การเติมน้ำมันเกียร์ของ ZF

โปรดระมัดระวังในขณะเติมน้ำมัน การเติมน้ำมันมากหรือน้อยเกินไป หรือการใช้น้ำมันในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ระบบเกียร์ได้รับความเสียหายได้

เปิดจุกเติมน้ำมันเกียร์อัตโนมัติและเติม ZF-LifeguardFluid ที่กำหนดจนกว่าจะหายไปจากช่องเติม ห้ามใช้สารเติมแต่งหรือสารทำความสะอาด เนื่องจากสารเหล่านี้อาจเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันเกียร์ได้

6. การเติมน้ำมันเกียร์ของ ZF

โปรดระมัดระวังในขณะเติมน้ำมัน การเติมน้ำมันมากหรือน้อยเกินไป หรือการใช้น้ำมันในอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้ระบบเกียร์ได้รับความเสียหายได้

เปิดจุกเติมน้ำมันเกียร์อัตโนมัติและเติม ZF-LifeguardFluid ที่กำหนดจนกว่าจะหายไปจากช่องเติม ห้ามใช้สารเติมแต่งหรือสารทำความสะอาด เนื่องจากสารเหล่านี้อาจเปลี่ยนองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันเกียร์ได้

7. สตาร์ทเครื่องยนต์

ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานที่รอบเดินเบา จากนั้นเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง R และ D ตามลำดับ จากนั้นเลื่อนคันเกียร์ไปตามตำแหน่งในตารางด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบเกียร์ (A, B หรือ C)

7. สตาร์ทเครื่องยนต์

ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานที่รอบเดินเบา จากนั้นเลื่อนคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง R และ D ตามลำดับ จากนั้นเลื่อนคันเกียร์ไปตามตำแหน่งในตารางด้านล่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบเกียร์ (A, B หรือ C)

รูปแบบของระบบเกียร์ เกียร์ที่ต้องเลือก ค้างไว้เป็นเวลา สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม
A เกียร์ 1 ถึงเกียร์ 3 3 วินาที -
B เกียร์ 1 ถึงเกียร์ 4 10 วินาที -
C ทุกเกียร์ 10 วินาที รักษาความเร็วเครื่องยนต์ไว้ที่ 2,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 30 วินาที เพื่อเติมน้ำมันลงในทอร์คคอนเวอร์เตอร์

8. การตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมัน

สามารถตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันได้แล้วตอนนี้ ซึ่งต้องอยู่ระหว่าง 30°C และสูงสุด 35°C (6HP) หรือสูงสุด 40°C (8HP) ปล่อยให้เครื่องยนต์อุ่นขึ้นหรือเย็นลงเพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำมัน

8. การตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมัน

สามารถตรวจสอบอุณหภูมิน้ำมันได้แล้วตอนนี้ ซึ่งต้องอยู่ระหว่าง 30°C และสูงสุด 35°C (6HP) หรือสูงสุด 40°C (8HP) ปล่อยให้เครื่องยนต์อุ่นขึ้นหรือเย็นลงเพื่อควบคุมอุณหภูมิน้ำมัน

9. การตรวจสอบระดับน้ำมัน

เมื่ออุณหภูมิน้ำมันอยู่ระหว่าง 30°C และ 35°C (6HP) หรือ 40°C (8HP) ให้ตรวจสอบระดับน้ำมัน หากไม่มีน้ำมันไหลออกมาจากรูเติมน้ำมัน แสดงว่าน้ำมันมีปริมาณน้อยเกินไป หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้เติมน้ำมัน ZF-LifeguardFluid ตามที่กำหนด จนน้ำมันไหลออกมาจากรูเติมน้ำมัน

ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานจนกระทั่งอุณหภูมิระบบเกียร์อยู่ที่ 40°C และมีน้ำมันไหลออกมาจากรูเติมน้ำมันเพียงเล็กน้อย ในตอนนี้ ให้ปิดจุกเติมน้ำมันและขันให้แน่นโดยใช้แรงบิดที่ใช้ในการขันที่กำหนด

9. การตรวจสอบระดับน้ำมัน

เมื่ออุณหภูมิน้ำมันอยู่ระหว่าง 30°C และ 35°C (6HP) หรือ 40°C (8HP) ให้ตรวจสอบระดับน้ำมัน หากไม่มีน้ำมันไหลออกมาจากรูเติมน้ำมัน แสดงว่าน้ำมันมีปริมาณน้อยเกินไป หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้เติมน้ำมัน ZF-LifeguardFluid ตามที่กำหนด จนน้ำมันไหลออกมาจากรูเติมน้ำมัน

ปล่อยให้เครื่องยนต์ทำงานจนกระทั่งอุณหภูมิระบบเกียร์อยู่ที่ 40°C และมีน้ำมันไหลออกมาจากรูเติมน้ำมันเพียงเล็กน้อย ในตอนนี้ ให้ปิดจุกเติมน้ำมันและขันให้แน่นโดยใช้แรงบิดที่ใช้ในการขันที่กำหนด

10. การดับเครื่องยนต์

ในตอนนี้ คุณสามารถดับเครื่องยนต์ได้แล้ว การเปลี่ยนน้ำมันเสร็จสมบูรณ์

10. การดับเครื่องยนต์

ในตอนนี้ คุณสามารถดับเครื่องยนต์ได้แล้ว การเปลี่ยนน้ำมันเสร็จสมบูรณ์

คุณต้องการติดต่อเรา

เกี่ยวกับการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือไม่