ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English ไทย)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

กรุณาเลือกภูมิภาคและภาษาของคุณ:

กลับ
เอเชีย
ยุโรป
ละตินอเมริกา
ตะวันออกกลาง
  • ตะวันออกกลาง
  • English
ทวีปอเมริกาเหนือ
  • ทวีปอเมริกาเหนือ
  • English
ออสเตรเลีย
  • ออสเตรเลีย
  • English
แอฟริกาใต้
  • แอฟริกาใต้
  • English

ไม่พบภูมิภาคและภาษาของคุณ? เยี่ยมชมเว็บไซต์ระดับโลกของเรา: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ZF Aftermarket
งานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ

พบกับ ZF Aftermarket

...เพราะบางครั้ง การพบปะพูดคุยก็ทำให้เรารู้จักกันได้ดีที่สุด แวะมาเยี่ยมเยือนเราได้ที่งานกิจกรรมและมหกรรมจัดแสดงสินค้าต่างๆ มากมายที่เราจัดขึ้น ดูรายชื่องานกิจกรรมใหญ่ๆ ในปี 2019 ได้ที่ด้านล่าง

...เพราะบางครั้ง การพบปะพูดคุยก็ทำให้เรารู้จักกันได้ดีที่สุด แวะมาเยี่ยมเยือนเราได้ที่งานกิจกรรมและมหกรรมจัดแสดงสินค้าต่างๆ มากมายที่เราจัดขึ้น ดูรายชื่องานกิจกรรมใหญ่ๆ ในปี 2019 ได้ที่ด้านล่าง

งานกิจกรรมและมหกรรม

จัดแสดงสินค้านานาชาติในปี 2019

ชื่องาน ประเทศ เริ่มต้น สิ้นสุด
Automechanika Shanghai China 03.12.2019 06.12.2019

ZF Aftermarket

แบรนด์ผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสารจาก ZF Aftermarket

อย่าลืมคอยติดตามข่าวสารโครงการพัฒนาล่าสุดผ่านทาง Up²DATE แหล่งรวมข่าวสาร ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และแนวโน้มในตลาดหลังการขาย ส่งตรงถึงมือคุณ

อ่านข่าวสารล่าสุดจาก Up²DATE