ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English Thai)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

#futureproofed
เชื่อมปัจจุบันกับอนาคต

futureproofed

ดู - คิด - ปฏิบัติ คือหลักการสำคัญของ ZF Group อีกทั้งยังเป็นจุดขายพิเศษสำหรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีของกลุ่ม

แนวโน้มโลก

อิทธิพลโน้มน้าวตลาดหลังการขาย

การเกิดสังคมเมือง

การเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในสัดส่วนของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองนั้นยังคงขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนของสินค้าและประชากรไปข้างหน้าผ่านระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดแนวโน้ม "เมืองอัจฉริยะด้านดิจิทัล" และการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ (Vision Zero) กล่าวคือโลกที่มีอุบัติเหตุและการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ จะกลายเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อยานพาหนะทุกคันขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า มีอิสระในการควบคุม และเชื่อมต่อกัน

วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์

บนถนนสู่ความเป็นจริงนี้ ยานพาหนะแบบวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดของ ZF กำลังเดินทางมาถึงจุดสำคัญของช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติเป็นระบบขับขี่อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ระบบความปลอดภัยสมัยใหม่ช่วยให้ยานพาหนะ "ดู คิด และปฏิบัติ" ได้แม้ว่าคนขับจะไม่มีสมาธิในการขับขี่ ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้ ZF จึงได้จัดการกับสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุทั้งสองประการนี้ไปพร้อมๆ กัน

การเกิดสังคมเมือง

การเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปในสัดส่วนของผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองนั้นยังคงขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนของสินค้าและประชากรไปข้างหน้าผ่านระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง จนก่อให้เกิดแนวโน้ม "เมืองอัจฉริยะด้านดิจิทัล" และการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ (Vision Zero) กล่าวคือโลกที่มีอุบัติเหตุและการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ จะกลายเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อยานพาหนะทุกคันขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า มีอิสระในการควบคุม และเชื่อมต่อกัน

วิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์

บนถนนสู่ความเป็นจริงนี้ ยานพาหนะแบบวิสัยทัศน์สู่ความเป็นศูนย์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดของ ZF กำลังเดินทางมาถึงจุดสำคัญของช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านจากระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติเป็นระบบขับขี่อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์ ระบบความปลอดภัยสมัยใหม่ช่วยให้ยานพาหนะ "ดู คิด และปฏิบัติ" ได้แม้ว่าคนขับจะไม่มีสมาธิในการขับขี่ ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามเหล่านี้ ZF จึงได้จัดการกับสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุทั้งสองประการนี้ไปพร้อมๆ กัน

โลกาภิวัตน์

กระบวนการโลกาภิวัตน์ของระบบโลจิสติกส์และธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ระดับโลกผ่านรถบรรทุก รถบัส ระบบขนส่งสินค้า และระบบติดตามสถานะการขนส่งสินค้านั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี สถานที่ซื้อขายมีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาและเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคย

ทีมงานนานาชาติของ ZF Aftermarket ประกอบด้วยพนักงานกว่า 8,000 คน ที่พร้อมให้บริการในศูนย์ต่างๆ ถึง 120 แห่งใน 40 ประเทศ และมีศูนย์โลจิสติกส์ถึง 90 แห่ง เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่พร้อมให้การสนับสนุนแบบส่วนตัวทุกที่ ทุกเวลา เพื่อความสะดวกในการเดินทางของคุณ

นอกจากนั้นแล้ว เรายังมีเครือข่ายเฉพาะที่ประกอบด้วยพันธมิตรด้านบริการทั้งสิ้น 650 แห่งทั่วโลก ที่พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเหนือชั้นและโซลูชันเฉพาะส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยรับประกันความรวดเร็ว ความพร้อม และคุณภาพสูงสุดในการให้บริการตลอดเวลา ตลอดจนแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและมีประสิทธิผลทั้งในภาคยานยนต์และที่ไม่ใช่ยานยนต์ ตั้งแต่งานวิเคราะห์ปัญหาไปจนถึงงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ZF Aftermarket’s international team of over 8,000 employees provides with 120 locations in 40 countries and 90 logistics centers products and services which ensure personal support anywhere, at any time for your mobility.

Moreover a dedicated network of 650 service partners worldwide stand for unrivaled support and individual solutions, ensuring speedy availability and maximum service quality at all times. Solving problems simply and efficiently across automotive and non-automotive – from diagnosis to maintenance and repair.

โลกาภิวัตน์

กระบวนการโลกาภิวัตน์ของระบบโลจิสติกส์และธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ระดับโลกผ่านรถบรรทุก รถบัส ระบบขนส่งสินค้า และระบบติดตามสถานะการขนส่งสินค้านั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี สถานที่ซื้อขายมีการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาและเข้าถึงได้ง่ายกว่าที่เคย

ทีมงานนานาชาติของ ZF Aftermarket ประกอบด้วยพนักงานกว่า 8,000 คน ที่พร้อมให้บริการในศูนย์ต่างๆ ถึง 120 แห่งใน 40 ประเทศ และมีศูนย์โลจิสติกส์ถึง 90 แห่ง เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่พร้อมให้การสนับสนุนแบบส่วนตัวทุกที่ ทุกเวลา เพื่อความสะดวกในการเดินทางของคุณ

นอกจากนั้นแล้ว เรายังมีเครือข่ายเฉพาะที่ประกอบด้วยพันธมิตรด้านบริการทั้งสิ้น 650 แห่งทั่วโลก ที่พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเหนือชั้นและโซลูชันเฉพาะส่วนบุคคล ซึ่งจะช่วยรับประกันความรวดเร็ว ความพร้อม และคุณภาพสูงสุดในการให้บริการตลอดเวลา ตลอดจนแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมาและมีประสิทธิผลทั้งในภาคยานยนต์และที่ไม่ใช่ยานยนต์ ตั้งแต่งานวิเคราะห์ปัญหาไปจนถึงงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม

ZF Aftermarket’s international team of over 8,000 employees provides with 120 locations in 40 countries and 90 logistics centers products and services which ensure personal support anywhere, at any time for your mobility.

Moreover a dedicated network of 650 service partners worldwide stand for unrivaled support and individual solutions, ensuring speedy availability and maximum service quality at all times. Solving problems simply and efficiently across automotive and non-automotive – from diagnosis to maintenance and repair.

การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

เตรียมพร้อมเพื่อความเป็นไปได้ในอนาคต

ท่ามกลางสถานการณ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ แนวโน้มใหญ่ๆ ของโลก รวมถึงขอบเขตความต้องการในการใช้งานที่กว้างขวางขึ้นกว่าที่เคย การเข้าถึงบริการที่หลากหลายจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกทีเพื่อให้ธุรกิจของเราขึ้นนำได้ตลอดเวลา

กฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดเป้าหมายในการประหยัดเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษนั้นกำลังมีอิทธิพลอย่างแรงกล้าต่อธุรกิจยานยนต์ ตั้งแต่วิธีการผลิตยานพาหนะไปจนถึงระบบควบคุมและขับเคลื่อน การพัฒนาระบบส่งกำลังรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและปล่อยก๊าซคาร์บอนนั้นหมดไป ทำให้ความต้องการชิ้นส่วนต่างๆ มีปริมาณที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้ยอดขายในตลาดหลังการขายทั่วไปมีปริมาณลดลงด้วย ยิ่งมีแนวโน้มว่าจำนวนการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลจะลดลงต่อไป ก็ยิ่งมีจำนวนผู้ตัดสินใจใช้บริการในตลาดหลังการขายลดลงไปด้วย

การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

เตรียมพร้อมเพื่อความเป็นไปได้ในอนาคต

ท่ามกลางสถานการณ์ภาคธุรกิจยานยนต์และอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ แนวโน้มใหญ่ๆ ของโลก รวมถึงขอบเขตความต้องการในการใช้งานที่กว้างขวางขึ้นกว่าที่เคย การเข้าถึงบริการที่หลากหลายจึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นทุกทีเพื่อให้ธุรกิจของเราขึ้นนำได้ตลอดเวลา

กฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดเป้าหมายในการประหยัดเชื้อเพลิงและการปล่อยมลพิษนั้นกำลังมีอิทธิพลอย่างแรงกล้าต่อธุรกิจยานยนต์ ตั้งแต่วิธีการผลิตยานพาหนะไปจนถึงระบบควบคุมและขับเคลื่อน การพัฒนาระบบส่งกำลังรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและปล่อยก๊าซคาร์บอนนั้นหมดไป ทำให้ความต้องการชิ้นส่วนต่างๆ มีปริมาณที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้ยอดขายในตลาดหลังการขายทั่วไปมีปริมาณลดลงด้วย ยิ่งมีแนวโน้มว่าจำนวนการเป็นเจ้าของรถยนต์ส่วนบุคคลจะลดลงต่อไป ก็ยิ่งมีจำนวนผู้ตัดสินใจใช้บริการในตลาดหลังการขายลดลงไปด้วย

การก้าวสู่โลกดิจิทัล

การก้าวสู่โลกดิจิทัลของอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาดหลังการขายที่ขยายตัวขึ้น ซึ่งรวมถึงยุคอุตสาหกรรม 4.0 ข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า การเชื่อมโยงระหว่างกัน และการขับขี่ด้วยระบบอัตโนมัตินั้น คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกในอนาคต

ZF Aftermarket ช่วยให้คุณเชื่อมโยงระหว่างกันได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งยังมอบบริการระบบบริหารจัดการยานพาหนะสำหรับรถยนต์ รถบัส รถบรรทุก หรือรถยนต์สำหรับวิ่งนอกถนน

OPENMATICS -

โซลูชันโครงข่ายการเชื่อมต่ออัจฉริยะ

วิสัยทัศน์ของ OPENMATICS คือ การอาศัยอยู่ในโลกที่เปิดกว้าง โดยมีการเชื่อมต่อกันอย่างปลอดภัยและอัจฉริยะ เพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สะดวก และยั่งยืนมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะด้วยการเชื่อมต่อผ่านยานพาหนะ การเดินทาง หรือการวิเคราะห์ปัญหาจากระยะไกล OPENMATICS พัฒนาโซลูชันขึ้นมาก่อนที่ผู้ประกอบการรายอื่นจะมองเห็นความท้าทายนั้น

OPENMATICS นำเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออัจฉริยะแห่งอนาคตมาให้กับลูกค้าในปัจจุบันด้วยการพัฒนาแนวคิดที่เปิดกว้างและเป็นแบบส่วนบุคคล ที่มอบโซลูชันการเชื่อมต่ออัจฉริยะทั้งในด้านเทเลเมติกส์ การติดตามทรัพย์สิน ความบันเทิง การวิเคราะห์ปัญหา และวิศวกรรม โดยทุ่มเทให้กับวิสัยทัศน์แห่งโลกที่เชื่อมโยงระหว่างกันได้อย่างสมบูรณ์

ดูเพิ่มเติมว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์อย่างไรจากโซลูชันของ OPENMATICS

การก้าวสู่โลกดิจิทัล

การก้าวสู่โลกดิจิทัลของอุตสาหกรรมยานยนต์และตลาดหลังการขายที่ขยายตัวขึ้น ซึ่งรวมถึงยุคอุตสาหกรรม 4.0 ข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า การเชื่อมโยงระหว่างกัน และการขับขี่ด้วยระบบอัตโนมัตินั้น คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกในอนาคต

ZF Aftermarket ช่วยให้คุณเชื่อมโยงระหว่างกันได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งยังมอบบริการระบบบริหารจัดการยานพาหนะสำหรับรถยนต์ รถบัส รถบรรทุก หรือรถยนต์สำหรับวิ่งนอกถนน

OPENMATICS -

โซลูชันโครงข่ายการเชื่อมต่ออัจฉริยะ

วิสัยทัศน์ของ OPENMATICS คือ การอาศัยอยู่ในโลกที่เปิดกว้าง โดยมีการเชื่อมต่อกันอย่างปลอดภัยและอัจฉริยะ เพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สะดวก และยั่งยืนมากกว่าเดิม ไม่ว่าจะด้วยการเชื่อมต่อผ่านยานพาหนะ การเดินทาง หรือการวิเคราะห์ปัญหาจากระยะไกล OPENMATICS พัฒนาโซลูชันขึ้นมาก่อนที่ผู้ประกอบการรายอื่นจะมองเห็นความท้าทายนั้น

OPENMATICS นำเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออัจฉริยะแห่งอนาคตมาให้กับลูกค้าในปัจจุบันด้วยการพัฒนาแนวคิดที่เปิดกว้างและเป็นแบบส่วนบุคคล ที่มอบโซลูชันการเชื่อมต่ออัจฉริยะทั้งในด้านเทเลเมติกส์ การติดตามทรัพย์สิน ความบันเทิง การวิเคราะห์ปัญหา และวิศวกรรม โดยทุ่มเทให้กับวิสัยทัศน์แห่งโลกที่เชื่อมโยงระหว่างกันได้อย่างสมบูรณ์

ดูเพิ่มเติมว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์อย่างไรจากโซลูชันของ OPENMATICS

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของ ZF Aftermarket

และโซลูชันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

 • ชิ้นส่วน

  ชิ้นส่วน

  เมื่อคุณเลือก ZF คุณจะสามารถเข้าถึงโซลูชันการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะของเราได้ ตั้งแต่มอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์กำลัง รวมถึงส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อนทั้งหมดด้วยไฟฟ้า ระบบเบรก และระบบรองรับน้ำหนัก โซลูชันของเราครอบคลุมทั้งยานพาหนะและการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ฉะนั้นไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมุ่งเน้นที่อะไรก็ตาม เราช่วยให้ธุรกิจของคุณพร้อมเผชิญหน้ากับอนาคตได้

  อ่านเพิ่มเติม

  ZF - ระบบ AKC (Active Kinematics Control หรือระบบควบคุมการเคลื่อนไหวแบบแอ็กทีฟ) >

  TRW: ผ้าเบรก Electric Blue >

  ชิ้นส่วน

  เมื่อคุณเลือก ZF คุณจะสามารถเข้าถึงโซลูชันการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าอัจฉริยะของเราได้ ตั้งแต่มอเตอร์ไฟฟ้าและเกียร์ไฮบริดแบบปลั๊กอิน ไปจนถึงอิเล็กทรอนิกส์กำลัง รวมถึงส่วนประกอบของระบบขับเคลื่อนทั้งหมดด้วยไฟฟ้า ระบบเบรก และระบบรองรับน้ำหนัก โซลูชันของเราครอบคลุมทั้งยานพาหนะและการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ ฉะนั้นไม่ว่าธุรกิจของคุณจะมุ่งเน้นที่อะไรก็ตาม เราช่วยให้ธุรกิจของคุณพร้อมเผชิญหน้ากับอนาคตได้

  อ่านเพิ่มเติม

  ZF - ระบบ AKC (Active Kinematics Control หรือระบบควบคุมการเคลื่อนไหวแบบแอ็กทีฟ) >

  TRW: ผ้าเบรก Electric Blue >

 • การบริการ

  การบริการ

  เครือข่ายการบริการเฉพาะทางของเรา ตั้งแต่การยกเครื่องเชิงป้องกันกับเพลาขับไฟฟ้าไปจนถึงการแปลงรถบัสเครื่องยนต์ดีเซลไปเป็นการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนั้น มอบความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อให้สามารถให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะทำให้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของคุณได้

  การบริการ

  เครือข่ายการบริการเฉพาะทางของเรา ตั้งแต่การยกเครื่องเชิงป้องกันกับเพลาขับไฟฟ้าไปจนถึงการแปลงรถบัสเครื่องยนต์ดีเซลไปเป็นการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเพื่อสร้างประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นนั้น มอบความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณต้องมีเพื่อให้สามารถให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจะทำให้สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าของคุณได้

 • การฝึกอบรม

  การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

  เฉพาะผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิคในสาขาระบบไฟฟ้าแรงสูงในปัจจุบันเท่านั้นที่จะสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เชิญใช้ประโยชน์จากความรู้ความชำนาญของเราในด้านสาขาอุปกรณ์ยานยนต์แท้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด และสำรองหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องไฟฟ้าแรงสูงของเราเลย

  รับประโยชน์จากหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องไฟฟ้าแรงสูงและความรู้ทางเทคนิคสาขาอุปกรณ์ยานยนต์แท้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด หลักสูตรของเราเปิดให้บริการกับพันธมิตรด้านบริการของ ZF ที่ได้รับอนุญาต ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงอิสระ ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ และผู้ผลิตรถยนต์หรือชิ้นส่วน การฝึกอบรมเรื่องการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าถูกจัดอยู่ในรูปแบบหลักสูตรตามหน่วยการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะให้ทั้งสาระและคุณค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ เพื่อมอบทักษะที่จำเป็นในการจัดการกับระบบขับเคลื่อนไฮบริด ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิงอย่างปลอดภัยให้แก่คุณ

  การฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญด้านการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า

  เฉพาะผู้ที่มีความรู้ทางเทคนิคในสาขาระบบไฟฟ้าแรงสูงในปัจจุบันเท่านั้นที่จะสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เชิญใช้ประโยชน์จากความรู้ความชำนาญของเราในด้านสาขาอุปกรณ์ยานยนต์แท้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด และสำรองหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องไฟฟ้าแรงสูงของเราเลย

  รับประโยชน์จากหลักสูตรการฝึกอบรมเรื่องไฟฟ้าแรงสูงและความรู้ทางเทคนิคสาขาอุปกรณ์ยานยนต์แท้สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด หลักสูตรของเราเปิดให้บริการกับพันธมิตรด้านบริการของ ZF ที่ได้รับอนุญาต ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงอิสระ ศูนย์บริการและซ่อมบำรุงที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ และผู้ผลิตรถยนต์หรือชิ้นส่วน การฝึกอบรมเรื่องการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าถูกจัดอยู่ในรูปแบบหลักสูตรตามหน่วยการเรียนรู้ โดยแต่ละหน่วยการเรียนรู้จะให้ทั้งสาระและคุณค่าที่ประเมินค่าไม่ได้ เพื่อมอบทักษะที่จำเป็นในการจัดการกับระบบขับเคลื่อนไฮบริด ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิงอย่างปลอดภัยให้แก่คุณ

 • อภิธานศัพท์

  อภิธานศัพท์

  ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบไฮบริดหรือแบบสมบูรณ์มีฟังก์ชันต่างๆ มากมายที่จะทำให้การขับขี่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วคงที่หรือขับลงเขาเล็กน้อย เครื่องยนต์สันดาปจะดับลงและมอเตอร์ไฟฟ้าจะควบคุมการขับเคลื่อนของรถยนต์เมื่อจำเป็น

  • ระบบสตาร์ท/ดับเครื่องยนต์

  การดับเครื่องยนต์สันดาปเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้นั้นช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานได้ โดยเฉพาะเมื่อรถยนต์จอดนิ่งอยู่กับที่ ในปัจจุบันนี้ จึงมีการนำระบบสตาร์ท/ดับเครื่องยนต์เข้ามาใช้แม้ในรถยนต์ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริด

  • ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานส่วนเกิน

  เมื่อรถยนต์ชะลอความเร็ว มอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกใช้เสมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อแปลงพลังงานจากการเบรกไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและชาร์จกลับเข้าไปในแบตเตอรี

  • โหมดบูสต์

  เมื่อต้องการกำลังสูงสุดในรถยนต์ไฮบริด มอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานเสริมกับเครื่องยนต์สันดาป ประโยชน์ก็คือ ด้วยเหตุนี้ เครื่องยนต์สันดาปจึงสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็กลงและประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นในรถยนต์ไฮบริดได้ คีย์เวิร์ดก็คือการลดขนาดลง

  • การขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า

  ทันทีที่มอเตอร์ไฟฟ้าทำการขับเคลื่อนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลโดยไม่อาศัยเครื่องยนต์สันดาป การปล่อยมลพิษจะไม่เกิดขึ้นขณะขับรถ และแทบไม่เกิดเสียงรบกวนเลย ข้อนี้นับเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตเมืองชั้นใน ซึ่งการจำกัดการใช้รถยนต์ที่เป็นระบบขับเคลื่อนแบบเดิมๆ อย่างเคร่งครัดเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ

  • ระบบเซลลิง (Sailing)

  ในสภาวะการขับขี่ที่ต้องการกำลังต่ำ ตัวอย่างเช่น ขณะขับขี่ด้วยความเร็วคงที่หรือขับลงเขาเล็กน้อย เครื่องยนต์สันดาปจะดับลงและมอเตอร์ไฟฟ้าจะควบคุมการขับเคลื่อนของรถยนต์เมื่อจำเป็น

  อภิธานศัพท์

  ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบไฮบริดหรือแบบสมบูรณ์มีฟังก์ชันต่างๆ มากมายที่จะทำให้การขับขี่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อขับขี่ด้วยความเร็วคงที่หรือขับลงเขาเล็กน้อย เครื่องยนต์สันดาปจะดับลงและมอเตอร์ไฟฟ้าจะควบคุมการขับเคลื่อนของรถยนต์เมื่อจำเป็น

  • ระบบสตาร์ท/ดับเครื่องยนต์

  การดับเครื่องยนต์สันดาปเมื่อไม่จำเป็นต้องใช้นั้นช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานได้ โดยเฉพาะเมื่อรถยนต์จอดนิ่งอยู่กับที่ ในปัจจุบันนี้ จึงมีการนำระบบสตาร์ท/ดับเครื่องยนต์เข้ามาใช้แม้ในรถยนต์ที่ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริด

  • ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานส่วนเกิน

  เมื่อรถยนต์ชะลอความเร็ว มอเตอร์ไฟฟ้าจะถูกใช้เสมือนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อแปลงพลังงานจากการเบรกไปเป็นพลังงานไฟฟ้าและชาร์จกลับเข้าไปในแบตเตอรี

  • โหมดบูสต์

  เมื่อต้องการกำลังสูงสุดในรถยนต์ไฮบริด มอเตอร์ไฟฟ้าจะทำงานเสริมกับเครื่องยนต์สันดาป ประโยชน์ก็คือ ด้วยเหตุนี้ เครื่องยนต์สันดาปจึงสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็กลงและประหยัดเชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นในรถยนต์ไฮบริดได้ คีย์เวิร์ดก็คือการลดขนาดลง

  • การขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้า

  ทันทีที่มอเตอร์ไฟฟ้าทำการขับเคลื่อนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลโดยไม่อาศัยเครื่องยนต์สันดาป การปล่อยมลพิษจะไม่เกิดขึ้นขณะขับรถ และแทบไม่เกิดเสียงรบกวนเลย ข้อนี้นับเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตเมืองชั้นใน ซึ่งการจำกัดการใช้รถยนต์ที่เป็นระบบขับเคลื่อนแบบเดิมๆ อย่างเคร่งครัดเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ

  • ระบบเซลลิง (Sailing)

  ในสภาวะการขับขี่ที่ต้องการกำลังต่ำ ตัวอย่างเช่น ขณะขับขี่ด้วยความเร็วคงที่หรือขับลงเขาเล็กน้อย เครื่องยนต์สันดาปจะดับลงและมอเตอร์ไฟฟ้าจะควบคุมการขับเคลื่อนของรถยนต์เมื่อจำเป็น

หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอนาคต

จาก ZF Aftermarket

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวสารจาก ZF Aftermarket

อย่าลืมคอยติดตามข่าวสารโครงการพัฒนาล่าสุดผ่านทาง Up²DATE แหล่งรวมข่าวสาร ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม และแนวโน้มในตลาดหลังการขาย ส่งตรงถึงมือคุณ

อ่านข่าวสารล่าสุดจาก Up²DATE