ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English Thai)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รางวัลสำหรับการขับเคลื่อนสู่อนาคต
e-troFit ได้รับรางวัลชนะเลิศ Busplaner

e-troFit

ทันสมัย ต้นทุนต่ำ ยั่งยืน: e-troFit จะนำมาซึ่งอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์ให้แก่เมืองต่างๆ

แนวคิดสำหรับอนาคต

รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ประจำปี 2019 เป็นการมอบรางวัลครั้งที่สี่ โดยผู้ชนะในประเภทการบริการและอะไหล่ชิ้นส่วนของปีนี้ได้แก่ e-troFit ซึ่งแนวคิดนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือกันระหว่าง ZF Aftermarket และบริษัทด้านวิศวกรรม in-tech

ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจราจรเมือง ด้วยการเปลี่ยนรถบัสในระบบขนส่งสาธารณะจากการขับเคลื่อนด้วยระบบทั่วไปเป็นการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวคิด e-troFit จาก in-tech จะอาศัยโซลูชันแบบแยกแต่ละส่วน โดยก่อนอื่น นักพัฒนาจะวิเคราะห์แผนเส้นทาง จากนั้นจึงออกแบบระบบขับเคลื่อนรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงพลังงานแบตเตอรี่ที่จำเป็นด้วย ในขณะเดียวกัน in-tech ยังให้การสนับสนุนแก่รัฐในการวางแผนด้านรูปแบบการชาร์จและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน โดย ZF Aftermarket มีส่วนสนับสนุนส่วนประกอบของยานพาหนะที่จำเป็นและเสนอให้มีการเข้าถึงเครือข่ายศูนย์ซ่อมทั่วโลกเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวในฐานะผู้จัดหาระบบ

ZF Aftermarket และอนาคตแห่งการขับเคลื่อน

e-troFit เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างหลายข้อที่ทำให้เห็นภาพว่า ZF Aftermarket จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในวันนี้สำหรับอนาคตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้อย่างไร: ด้วยการผสานแนวคิดของเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและการให้บริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเข้าด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของเราเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสู่อนาคต

รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ประจำปี 2019 เป็นการมอบรางวัลครั้งที่สี่ โดยผู้ชนะในประเภทการบริการและอะไหล่ชิ้นส่วนของปีนี้ได้แก่ e-troFit ซึ่งแนวคิดนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือกันระหว่าง ZF Aftermarket และบริษัทด้านวิศวกรรม in-tech

ความร่วมมือดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจราจรเมือง ด้วยการเปลี่ยนรถบัสในระบบขนส่งสาธารณะจากการขับเคลื่อนด้วยระบบทั่วไปเป็นการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวคิด e-troFit จาก in-tech จะอาศัยโซลูชันแบบแยกแต่ละส่วน โดยก่อนอื่น นักพัฒนาจะวิเคราะห์แผนเส้นทาง จากนั้นจึงออกแบบระบบขับเคลื่อนรูปแบบเฉพาะที่เหมาะสมซึ่งรวมถึงพลังงานแบตเตอรี่ที่จำเป็นด้วย ในขณะเดียวกัน in-tech ยังให้การสนับสนุนแก่รัฐในการวางแผนด้านรูปแบบการชาร์จและโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมพนักงาน โดย ZF Aftermarket มีส่วนสนับสนุนส่วนประกอบของยานพาหนะที่จำเป็นและเสนอให้มีการเข้าถึงเครือข่ายศูนย์ซ่อมทั่วโลกเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบบดังกล่าวในฐานะผู้จัดหาระบบ

ZF Aftermarket และอนาคตแห่งการขับเคลื่อน

e-troFit เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างหลายข้อที่ทำให้เห็นภาพว่า ZF Aftermarket จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในวันนี้สำหรับอนาคตให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนได้อย่างไร: ด้วยการผสานแนวคิดของเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและการให้บริการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเข้าด้วยกัน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดของเราเกี่ยวกับการขับเคลื่อนสู่อนาคต

เกี่ยวกับรางวัล

ประกาศรางวัลทุกปี huss-verlag การจัดพิธีมอบรางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจตัดสินทำการคัดเลือกผู้ชนะในสาขาต่างๆ ได้แก่ รถบัสระบบไฟฟ้า, รถบัสระบบ CNG, รถบัสระบบไฮบริด, คอนเซ็ปต์บัส (concept bus), มินิบัสและมิดี้บัส, รถโค้ชและรถบัสระบบไฮโดรเจน

บริษัทต่างๆ ได้รับเชิญให้ส่งแนวคิดของตนเข้าร่วมการประกวด โดยการจะพิชิตรางวัลนั้น บริษัทต่างๆ จะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยั่งยืน และความท้าทายด้านนิเวศวิทยาและด้านสังคมที่พวกเขาต้องเผชิญ รวมถึงการอธิบายกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ในปีนี้จัดขึ้นที่ Marshall House ในงานแสดงสินค้า ณ กรุงเบอร์ลิน

เกี่ยวกับรางวัล

ประกาศรางวัลทุกปี huss-verlag การจัดพิธีมอบรางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีอิสระในการใช้ดุลยพินิจตัดสินทำการคัดเลือกผู้ชนะในสาขาต่างๆ ได้แก่ รถบัสระบบไฟฟ้า, รถบัสระบบ CNG, รถบัสระบบไฮบริด, คอนเซ็ปต์บัส (concept bus), มินิบัสและมิดี้บัส, รถโค้ชและรถบัสระบบไฮโดรเจน

บริษัทต่างๆ ได้รับเชิญให้ส่งแนวคิดของตนเข้าร่วมการประกวด โดยการจะพิชิตรางวัลนั้น บริษัทต่างๆ จะต้องให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ยั่งยืน และความท้าทายด้านนิเวศวิทยาและด้านสังคมที่พวกเขาต้องเผชิญ รวมถึงการอธิบายกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ Busplaner ในปีนี้จัดขึ้นที่ Marshall House ในงานแสดงสินค้า ณ กรุงเบอร์ลิน