ZF Aftermarket ทั่วโลก -

เราคือพันธมิตรของคุณ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

คุณอยู่ที่นี่
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (English Thai)

ถ้าหากประเทศของท่านไม่ปรากฏอยู่ในรายการ กรุณาเลือก “ประเทศอื่นๆ” เพื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ ZF Aftermarket Global ของเรา

เว็บไซต์ ZF Aftermarket ทั้งหมด

ค้นหาพื้นที่ของคุณ

คุณกำลังค้นหาข้อมูลบริษัทของ ZF Friedrichshafen AG ใช่หรือไม่?

เยี่ยมชมเว็บไซต์บริษัทของเรา

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณภาพที่คุณวางใจได้

ผู้ขับขี่ในเอเชียจำนวนมากขึ้นยืนยันเลือกอะไหล่ที่ได้มาตรฐาน OE จาก ZF

ไม่ว่าจะผลิตขึ้นที่ใดก็ตาม อะไหล่ ZF จากทั่วโลกล้วนได้รับการควบคุมให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าอะไหล่เหล่านี้จะให้ประสิทธิภาพเกินกว่าความคาดหมายเสมอ ความเชี่ยวชาญของ ZF ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานให้กับบริษัทยานยนต์ชั้นนำระดับโลกมากกว่า 55 แห่ง เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีว่าเราเข้าใจคุณภาพระดับ OE อย่างที่ไม่ค่อยมีใครทำได้

ZF มีกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและได้มาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO/TS16949:2009 การรับรองเหล่านี้ทำให้ ZF ต้องนำทุกข้อร้องเรียนของลูกค้ามาพิจารณาอย่างจริงจัง และต้องดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกรณีต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการที่ผู้ผลิตซึ่งไม่ผ่านการรับรองไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม

นั่นหมายความว่า ผู้ขับขี่ในเอเชียจะอุ่นใจได้ 100% ว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ขับขี่ที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าถ้าเลือกผลิตภัณฑ์จาก ZF

ผู้ขับขี่ในเอเชียจำนวนมากขึ้นยืนยันเลือกอะไหล่ที่ได้มาตรฐาน OE จาก ZF

ไม่ว่าจะผลิตขึ้นที่ใดก็ตาม อะไหล่ ZF จากทั่วโลกล้วนได้รับการควบคุมให้มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าอะไหล่เหล่านี้จะให้ประสิทธิภาพเกินกว่าความคาดหมายเสมอ ความเชี่ยวชาญของ ZF ในฐานะผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานให้กับบริษัทยานยนต์ชั้นนำระดับโลกมากกว่า 55 แห่ง เป็นอีกหนึ่งเครื่องการันตีว่าเราเข้าใจคุณภาพระดับ OE อย่างที่ไม่ค่อยมีใครทำได้

ZF มีกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดและได้มาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO/TS16949:2009 การรับรองเหล่านี้ทำให้ ZF ต้องนำทุกข้อร้องเรียนของลูกค้ามาพิจารณาอย่างจริงจัง และต้องดำเนินการตรวจสอบแก้ไขกรณีต่างๆ อย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมซ้ำ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการที่ผู้ผลิตซึ่งไม่ผ่านการรับรองไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม

นั่นหมายความว่า ผู้ขับขี่ในเอเชียจะอุ่นใจได้ 100% ว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ขับขี่ที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าถ้าเลือกผลิตภัณฑ์จาก ZF

ข้อมูลเพิ่มเติม