Właściciel

ZF Friedrichshafen AG
ZF Services
Obere Weiden 12
97424 Schweinfurt
Germany

Przedstawicielstwo w Polsce
ZF Friedrichshafen AG S.A.
Przedstawicielstwo w Polsce
ZF Aftermarket

Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

Telefon: +48 225448477
E-mail: protech.zf-aftermarket.pl@zf.com

Reprezentowana przez Zarząd

Wolf-Henning Scheider (Prezes Zarządu)
Dr. Konstantin Sauer, Sabine Jaskula, Michael Hankel, Wilhelm Rehm, Dr. Franz Kleiner, Dr. Holger Klein

Rejestr handlowy przy Sądzie Okręgowym Ulm, HRB 630206
Numer Identyfikacji Podatkowej UE DE 145 374 190
D.U.N.S.: 31-501-5446

Osoba kontaktowa

Grzegorz Fedorowicz
Business Development Manager
protech.zf-aftermarket.pl@zf.com

Dokumentacja zdjęciowa

Obrazy osób kontaktowych

Obraz infolinii montażowej © iceteaimages - Fotolia.com

Obrazy szkoleniowe:

Właścicielami praw do wszelkich obrazów są właściciele stron internetowych, do których odsyłają obrazy, chyba że podano inaczej.