Wskazówki

Krok 1

Należy rozpakować kolumnę amortyzatora układu zawieszenia, a przed zamontowaniem jej w samochodzie należy każdy element wyposażyć w sprężynę zwojową.

Należy ustawić kolumnę amortyzatora w pozycji pionowej w specjalnym, przeznaczonym do tego celu imadle i zdjąć zacisk sprężynowy. Należy pozwolić na wysunięcie się tłoczyska amortyzatora, a następnie ręcznie nacisnąć i puścić tłoczysko kilka razy w celu rozdzielenia płynu od powietrza.

Należy założyć nowy ogranicznik gumowy i osłonę przeciwpyłową wraz z metalową płytą mocującą. Element ten należy nasunąć na górną część tłoczyska, a następnie założyć sprężynę na górę upewniając się jednocześnie czy ustawienie sprężyny jest prawidłowe i zgodne ze znajdującymi się na niej oznaczeniami.

Należy sprawdzić czy sprężyna jest prawidłowo osadzona w dolnym gnieździe, a następnie przy użyciu odpowiedniego narzędzia należy ścisnąć sprężynę, aby upewnić się czy zespół górnego mocowania jest prawidłowo ustawiony, tak jak pokazano. Należy założyć górne elementy łączące i mocowanie.

Należy założyć i prawidłowo dokręcić nakrętkę górnego mocowania. Kiedy samochód znajduje się na podnośniku dwukolumnowym należy zidentyfikować właściwe koło i zdjąć je.

Należy usunąć wszystkie przewody hydrauliczne i elektryczne znajdujące się w pobliżu kolumny i oczyścić śruby mocujące kolumnę i łącznik stabilizatora. Należy zdjąć śrubę mocującą łącznik stabilizatora do kolumny, a następnie usunąć dolne śruby mocujące kolumnę do zespołu piasty.

Należy podeprzeć wahacz przy użyciu odpowiedniej podpory, a następnie odłączyć kolumnę od zespołu piasty. Ze środka przedziału silnikowego należy zdjąć śruby przytrzymujące górne mocowanie, a następnie, poprzez otwór w nadkolu, opuścić i wyjąć kolumnę na zewnątrz.

Na filmie pokazano nowe i stare części oraz wyraźne uszkodzenie górnego mocowania. Poprzez otwór nadkola należy wsunąć nową kolumnę amortyzatora do przedziału silnikowego i założyć śruby mocujące. Należy oczyścić otwory montażowe na piaście i zlokalizować otwory pod wspornik mocujący kolumny. Należy założyć śruby. Należy nałożyć środek uszczelniający i dokręcić prawidłowo nakrętki.

W przypadku montażu nowego łącznika stabilizatora należy wyjąć go z opakowania i w pierwszej kolejności przykręcić prawidłowo do stabilizatora poprzecznego. Następnie należy prawidłowo przykręcić kolumnę do łącznika.

Należy podłączyć wszystkie przewody hydrauliczne i elektryczne usunięte wcześniej z kolumny, a następnie dokręcić śruby przytrzymujące górne mocowanie kolumny wewnątrz przedziału silnikowego. Należy nałożyć koła. Na dostarczonej etykiecie należy podać kilometraż pojazdu i termin najbliższej kontroli, a następnie umieścić etykietę w dogodnym miejscu pod maską pojazdu.

Na koniec należy sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować zbieżność kół, zgodnie ze specyfikacją producenta.

Instrukcje montażu XZM115i - Kliknij tutaj, aby pobrać plik w formacie PDF.

Warto wiedzieć

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę amortyzatorów w naszym katalogu produktów.