Wskazówki

Krok 1

Należy ustawić pojazd na podnośniku dwukolumnowym i zdjąć koła. Należy wyjąć nową zębatkę kierowniczą z opakowania i zapoznać się z dołączoną dokumentacją. Należy sprawdzić czy nowa zębatka jest taka sama jak zębatka zamontowana w samochodzie. Należy upewnić się czy wszystkie połączenia i mocowania są identyczne. Po upewnieniu się, że czynności te zostały wykonane prawidłowo można przystąpić do demontażu części.

Należy zablokować kierownicę w martwym położeniu środkowym, a następnie zdjąć wahacze zawieszenia koła, tak jak pokazano. W pierwszej kolejności należy poluzować nakrętkę na drążku kierowniczym, a następnie zdjąć zewnętrzny przegub kulowy. Należy odkręcić śruby zabezpieczające, a następnie przy użyciu rozdzielacza przegubu kulowego oddzielić przegub kulowy od zwrotnicy.

Należy zlokalizować miejsce połączenia kolumny z głowicą na zębatce i usunąć śrubę zabezpieczającą. Należy zwolnić obie części. Teraz należy zwolnić zespół rurki chłodzącej z zamocowania na zębatce kierowniczej. Następnie za pomocą środka do czyszczenia elementów układu hamulcowego należy oczyścić zamocowanie przewodu dolotowego i wylotowego i zdjąć elementy mocujące z zębatki.

W dalszej kolejności należy usunąć dwie śruby mocujące, które łączą zębatkę z ramą podsilnikową i zdjąć zębatkę, tak jak pokazano. Należy sprawdzić czy oznaczenia na zębatce kierowniczej i na gumowym korku są ustawione w jednej linii, tak jak pokazują żółte strzałki.

Należy założyć nową zębatkę i nałożyć śruby mocujące zębatkę do ramy podsilnikowej. Należy sprawdzić czy śruby zostały prawidłowo dokręcone, zgodnie z instrukcją producenta. Teraz należy podłączyć przewód dolotowy i wylotowy i usunąć tylko jeden korek zaślepiający, po to aby uniknąć wycieku płynu. Należy sprawdzić czy przewód dolotowy i wylotowy zostały prawidłowo podłączone.

Przewody należy prawidłowo przykręcić, zgodnie z instrukcją producenta. Teraz należy założyć kolumnę kierownicy na głowicę, a następnie zamontować rurkę chłodzącą za pomocą specjalnej klamry dostarczonej wraz z zębatką kierowniczą.

Należy przymocować drążki kierownicze do zębatki kierowniczej, tak jak pokazano. Należy ustawić przeguby kulowe w swoich obudowach. Należy prawidłowo dokręcić przegub kulowy za pomocą nowych nakrętek mocujących, zgodnie z instrukcją producenta.

Należy napełnić zbiornik płynem do maksymalnego poziomu. Przy otwartym zbiorniku płynu (bez korka) należy uruchomić silnik i przekręcić kierownicę od lewa do prawa około 10-15 razy, unikając przy tym uruchomienia blokady kierownicy. Należy zawsze upewnić się czy w zbiorniku znajduje się dostateczna ilość płynu. Uwaga: wyżej opisaną operację najlepiej jest wykonywać w dwie osoby. Zapewni to właściwe odpowietrzenie i napełnienie płynem układu. Po zakończeniu wszystkich ww. czynności samochód jest gotowy do jazdy. Należy jeszcze wykonać krótką jazdę próbną i ponownie sprawdzić szczelność układu. Jeśli wszystko działa prawidłowo należy jeszcze sprawdzić zbieżność kół i w razie potrzeby dokonać odpowiedniej regulacji, tak aby zapewnić właściwe zachowanie się pojazdu na drodze. Na koniec należy przygotować starą zębatkę do przekazania sprzedawcy w celu uzyskania zwrotu części kosztów. Prosimy o zapoznanie się z warunkami zwrotu części kosztów.

Warto wiedzieć

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę elementy układu kierowniczego w naszym katalogu produktów.