Niniejszy poradnik pokazuje i opisuje, jak wymienić zacisk hamulcowy w samochodzie wyposażonym w elektryczny hamulec postojowy (EPB) TRW.

Wskazówki

1. Użyć serwisowego narzędzia diagnostycznego

Do przeprowadzenia prawidłowej i bezpiecznej wymiany zacisku w samochodzie wyposażonym w elektryczny hamulec postojowy TRW należy użyć narzędzia diagnostycznego. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności naprawczych, gdy samochód nie znajduje się jeszcze na podnośniku, należy użyć narzędzia diagnostycznego do zwolnienia tylnych zacisków i wprowadzenia układu hamulcowego w tryb serwisowy wymiany klocków.

Korzystając z narzędzia diagnostycznego należy wybrać właściwą markę i model pojazdu, a następnie wybrać funkcję EPB. W ramach funkcji EPB należy wybrać funkcję obsługi i przeglądów, a następnie funkcję wymiany klocków hamulcowych. Należy zwolnić układ hamulcowy postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na narzędziu diagnostycznym. Zwolnienie układu hamulcowego spowoduje przesunięcie nakrętki ciśnieniowej z wnętrza tłoku do miejsca ogranicznika na trzpieniu obrotowym. Po wykonaniu tej operacji układ hamulcowy jest bezpieczny i gotowy do przeprowadzenia wymiany.

Na tym etapie pracy można już umieścić pojazd na podnośniku, podnieść go i zdjąć koła. Należy zdemontować zacisk w typowy sposób czyli usuwając w pierwszej kolejności podłączenie przewodu hamulcowego. Korpus zacisku należy zdjąć ze wspornika. Należy odłączyć przewody elektryczne od silnika, a następnie zacisk ustawić na stole warsztatowym i usunąć nieruchomą rurkę hamulcową z korpusu zacisku.

W przypadku konieczności wymiany klocków hamulcowych lub tarcz hamulcowych należy postępować standardowo.

Klocki hamulcowe należy zdjąć ze wspornika. Należy sprawdzić działanie sworzni prowadzących, aby mieć pewność, że poruszają się bez przeszkód i nie mają luzów poprzecznych. Należy sprawdzić stan techniczny tarczy. W przypadku konieczności wymiany tarczy wspornik należy wyjąć z mocowania i zdjąć tarczę z piasty.

Przed zamontowaniem nowej tarczy należy oczyścić czoło piasty, czujnik prędkości koła i pierścień enkodera. Nie należy nakładać smaru pomiędzy tarczę a piastę, gdyż może to prowadzić do zjawiska bicia koła.

Należy ponownie założyć wspornik i upewnić się czy jest on prawidłowo dokręcony, zgodnie z instrukcją producenta. Miejsce montażu zacisków sprężynowych na wsporniku należy oczyścić, a następnie założyć nowe zaciski sprężynowe. Wewnątrz należy zamontować klocki hamulcowe. Nie należy nakładać żadnego smaru. Smar przyciąga kurz i brud, a mieszając się z nimi tworzy pastę o właściwościach ściernych, co może prowadzić do wystąpienia usterek w przyszłości.

Teraz należy przystąpić do zamocowania nowego korpusu zacisku na wsporniku. Nakrętki należy prawidłowo dokręcić, zgodnie z instrukcją producenta. Uwaga: Tylne zaciski są napełnione fabrycznie płynem hamulcowym. W celu uniemożliwienia wycieku płynu otwór wlotowy został zabezpieczony wkrętem dociskowym. Przed ponownym montażem rurki hamulcowej wkręt dociskowy musi być usunięty. Należy zamontować nieruchomą rurkę hamulcową na korpusie i podłączyć przewód hamulcowy, tak jak pokazano. Należy podłączyć przewody elektryczne do silnika i odpowietrzyć układ hamulcowy postępując zgodnie z instrukcją producenta.

Należy zamknąć układ hamulcowy wybierając opcję "close brakes" na narzędziu diagnostycznym. Po wykonaniu tej czynności należy skalibrować układ hamulcowy przy użyciu narzędzia diagnostycznego. Nastąpi wyzerowanie stopnia zużycia klocków hamulcowych w systemie.

Po wykonaniu kalibracji należy ponownie użyć narzędzia diagnostycznego do sprawdzenia ewentualnych kodów usterek. Jeśli wymiana została wykonana prawidłowo to kody usterek nie zostaną wyświetlone.

Wkręt dociskowy wyjęty z nowego zacisku należy włożyć do otworu wlotowego starego zacisku. Naklejkę zwrotu, dostarczoną z nowym zaciskiem, należy dołączyć do zużytego zacisku, a następnie zużyty zacisk włożyć do opakowania, w którym znajdował się nowy zacisk. Zużyty produkt należy przekazać sprzedawcy w celu uzyskania zwrotu części kosztów.

Warto wiedzieć

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę hamulców w naszym katalogu produktów.