Niniejszy opis zawiera praktyczne porady w zakresie wymiany tarcz hamulcowych TRW w samochodzie ciężarowym.

Uwaga: Przed przystąpieniem do naprawy pojazdu użytkowego szczególnie ważne jest, by zapoznać się a następnie przestrzegać wytycznych oraz instrukcji montażu i napraw producenta pojazdu!

Wskazówka: Przed przystąpieniem do demontażu należy porównać nową tarczę hamulcową z zamontowaną. Należy sprawdzić nie tylko, czy numer części i wersja są prawidłowe, lecz również czy w zestawie znajdują się wszystkie akcesoria potrzebne do połączenia piasty koła i tarczy hamulcowej, takie jak na przykład nowe śruby, kliny i smary oraz potrzebne specjalne narzędzia.

Wskazówki

Krok 1
Wymiana tarczy hamulcowej w ciężarówce

Po podniesieniu w bezpieczny sposób pojazdu i demontażu koła, można przystąpić do wymiany tarczy hamulcowej. Po odłączeniu kabli czujnika ABS oraz wskaźnika zużycia klocków oraz zdemontowaniu cylinderka hamulcowego, tłoczki zacisku hamulcowego muszą zostać cofnięte mechanicznie. W tym celu należy zdjąć zatyczkę regulacji i obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara znajdujący się poniżej adapter (dołączany jako akcesoria do klocków hamulcowych TRW).

Tłoczki zwalniają przez to wewnętrzny klocek. Wskutek „momentu przekręcenia” sprzęgła przeciążeniowego w regulatorze powstaje odgłos kliknięcia.

Teraz można zdemontować zawleczkę sprężystą, sworzeń zabezpieczający oraz pałąk trzymający okładzinę razem z klockami hamulcowymi. Po odkręceniu śrub mocujących wspornik, demontuje się cały zacisk. Zdemontować piastę koła z tarczą hamulcową.

Następnie praską hydrauliczną odepchnąć tarczę hamulcową od piasty koła. Przed zamontowaniem nowej tarczy hamulcowej należy dokładnie wyczyścić powierzchnie przylegania do piasty koła i usunąć rdzę. Następnie zakłada się nową tarczę hamulcową, jak pokazano na filmie.

Wskazówka: Przebieg pracy może być bardzo różny w zależności od układu hamulcowego i producenta pojazdu. W niniejszym filmie przedstawiono jedynie jeden układ.

Wymiana tarczy hamulcowej w ciężarówce

Aby zdemontować piastę koła wraz z połączoną z nią tarczą hamulcową, należy zdjąć pokrywę nakrętki półosi jaki i samą nakrętkę półosi. Następnie zdejmuje się piastę koła i tarczę i odkłada na stabilną powierzchnię roboczą. Teraz można zdjąć pierścień ABS. Należy wykręcić wszystkie śruby połączeniowe piasty koła i tarczy.

Następnie praską hydrauliczną odepchnąć tarczę hamulcową od piasty koła. Przed zamontowaniem nowej tarczy hamulcowej należy dokładnie wyczyścić powierzchnie przylegania do piasty koła i usunąć rdzę. Następnie zakłada się nową tarczę hamulcową, jak pokazano na filmie.

Wymiana tarczy hamulcowej w ciężarówce

Tarczę hamulcową mocuje się z użyciem nowego zestawu śrub połączeniowych do piasty koła. Śruby należy dokręcić najpierw ręcznie a dopiero w dalszej kolejności dokręcić mocno na krzyż podanym momentem obrotowym.

Następnie na piaście koła montuje się nowy pierścień ABS. Teraz piastę koła można założyć powrotem na półoś i zamocować nakrętką półosi. Nakrętkę półosi dokręca się podanym momentem obrotowym i zakłada z powrotem pokrywę nakrętki półosi. Przed zamontowaniem zacisku hamulcowego należy wyczyścić tarczę hamulcową za pomocą środka do czyszczenia hamulców TRW. W kolejny kroku nowe klocki hamulcowe wkłada się w zacisk hamulcowy i zakłada dołączone sprężyny montażowe.

Wskazówka: W ramach ciągłego udoskonalania produktów, zmianie uległa konstrukcja sprężyn montażowych w niektórych zestawach klocków. Nowe sprężyny montażowe oraz starcze sprężyny montażowe TRW i OE są w zupełności zamienne! Patrz na ten temat instrukcja serwisowa TRW XZS152.

Teraz montuje się dołączone akcesoria do zabezpieczenia okładzin oraz wskaźnik zużycia. Uwaga: Klocków hamulcowych nie wolno nigdy poddawać jakiekolwiek obróbce. Ręczna obróbka okładzin, np. szlifowanie czy obrabianie pilnikiem tylnej płyty okładziny powoduje mechaniczne i termiczne przeciążenie. Skutkiem tego mogą być hałasy i blokowanie się w prowadnicach zacisków hamulcowych. Efektem tego jest zmniejszenie skuteczności hamowania i spotęgowanie zużycia i hałasu. Nie wolno dokonywać zmian w układzie hamulcowym! Teraz można zamontować cylinderek hamulcowy oraz połączenia kablowe.

Końcowe prace nastawcze są szczególnie dla późniejszego działania hamulca.

Podczas montażu należy zastosować podaną przez producenta procedurę nastawczą:

  • Obracać regulatorem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż okładziny dotkną tarczę hamulcową. Nie przekręcić przy tym regulatora!
  • Następnie obrócić regulator o 3 do 4 kliknięć z powrotem.

Po naciśnięciu i ponownym zwolnieniu hamulca (nie jest to pokazane na filmie), piasta koła musi dać się obrócić ręką. Następnie zamontować koło, wycentrować i zamocować z zachowaniem podanego przez producenta momentu obrotowego.

Po wykonaniu jazdy próbnej sprawdzić układ hamulcowy na hamowni dla samochodów ciężarowych.

Warto wiedzieć

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę hamulców w naszym katalogu produktów.