Niniejsza instrukcja pokazuje i opisuje sposób wymiany klocków hamulcowych w samochodzie wyposażonym w elektryczny hamulec postojowy (EPB) TRW.

Wskazówki

Krok 1: Użyć serwisowego narzędzia diagnostycznego

Do przeprowadzenia prawidłowej i bezpiecznej wymiany klocków hamulcowych w samochodzie wyposażonym w elektryczny hamulec postojowy TRW należy użyć narzędzia diagnostycznego. Przed podjęciem jakichkolwiek czynności naprawczych, gdy samochód nie znajduje się jeszcze na podnośniku, należy użyć narzędzia diagnostycznego do zwolnienia tylnych zacisków i wprowadzenia układu hamulcowego w tryb serwisowy wymiany klocków.

Na tym etapie pracy można już umieścić pojazd na podnośniku, podnieść go i zdjąć koła. Należy przystąpić do normalnego demontażu zacisków. Uwaga: tłok musi być ręcznie popchnięty do tyłu, gdyż nakrętka ciśnieniowa nie wycofuje tłoka. Proszę nie zwracać uwagi na rowki klinowe znajdujące się na powierzchni czołowej tłoka. Cała ta operacja nie polega na przekręcaniu tłoka do tyłu, jak to ma miejsce np. w przypadku zacisku mechanicznego, a jedynie przepchnięciu go do tyłu na wprost, tak jak pokazano na filmie.

Klocki hamulcowe należy zdjąć ze wspornika. Należy sprawdzić działanie sworzni prowadzących, aby upewnić się czy poruszają się bez przeszkód i czy nie mają luzów poprzecznych. Należy sprawdzić stan techniczny tarczy. W przypadku konieczności wymiany tarczy należy wspornik wyjąć z zamocowania i przystąpić do zdejmowania tarczy z piasty.

Przed zamontowaniem nowej tarczy należy oczyścić czoło piasty, czujnik prędkości koła i pierścień enkodera. Nie należy nakładać smaru pomiędzy tarczę a piastę, gdyż może to prowadzić do zjawiska bicia koła.

Należy ponownie założyć wspornik i upewnić się czy jest on prawidłowo dokręcony, zgodnie z instrukcją producenta. Miejsce montażu zacisków sprężynowych na wsporniku należy oczyścić, a następnie założyć nowe zaciski sprężynowe. Wewnątrz należy zamontować klocki hamulcowe. Nie należy nakładać żadnego smaru. Smar przyciąga kurz i brud, a mieszając się z nimi tworzy pastę o właściwościach ściernych, co może prowadzić do wystąpienia usterek w przyszłości.

Należy założyć korpus zacisku i prawidłowo go dokręcić, zgodnie z instrukcją producenta. Należy zamknąć układ hamulcowy wybierając opcję "close brakes" na narzędziu diagnostycznym.

Warto wiedzieć

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę hamulców w naszym katalogu produktów.