Rosnąca liczba systemów elektrycznych takich jak asystent pasa ruchu, asystent parkowania, adaptacyjny tempomat, asystent hamowania awaryjnego czy też elektryczny hamulec postojowy stanowią dla serwisów podczas diagnostyki i napraw coraz większe wyzwanie.

Prowadzenie prac na tego typu systemach jest często możliwe wyłącznie z pomocą odpowiedniego testera diagnostycznego.

Oprócz diagnostyki błędów podczas serwisowania tego rodzaju systemów często należy zwrócić uwagę na szereg innych kwestii, np. jeżeli elektryczny hamulec postojowy ma zostać przetestowany na rolkowym stanowisku testowym.

Dzięki funkcji rozpoznawania stanowiska testowego, w przypadku elektrycznego hamulca postojowego TRW po wjechaniu tylną osią na rolkowe stanowisko testowe, przy włączonym zapłonie i nieaktywnej funkcji Auto Hold po ok. 3 do 5 sekundach następuje wykrycie stanowiska testowego (nie działa na stanowisku do badania hamulców pojazdów z napędem na wszystkie koła). Sterownik EPB rozpoznaje, że przednie koła stoją a tylne obracają się ze stałą prędkością w zakresie od 3 do 9 km/h. Ten tryb jest sygnalizowany kierowcy na panelu instrumentów albo za pomocą kontrolki albo informacji, że pojazd znajduje się w trybie stanowiska testowego.

Wskazówki

Tryby stanowiska testowego mogą różnić się bardzo mocno od siebie w zależności od producenta pojazdu! Poniższe filmy przedstawiają przebieg badania elektrycznego hamulca postojowego na rolkowym stanowisku testowym. Są to przykłady, które mogą się różnić ze względu na aktualizację oprogramowania lub zmianę modelu.

Aby zapobiec uszkodzeniu pojazdu, przed wjazdem na rolkowe stanowisko testowe należy zasięgnąć informacji na temat dokładnego przebiegu badania dla danego pojazdu.

Audi SQ5 (8R) rok modelowy 2016
 • Wjechać tylną osią na rolkowe stanowisko testowe
 • Następuje uruchomienie stanowiska testowego
 • Tylne koła obracają się ze stałą prędkością, rolkowe stanowisko testowe nie może przekroczyć prędkości 6 km/h, przednie koła stoją
 • Po 3 do 5 sekundach następuje przełączenie w tryb stanowiska testowego – warunek: włączony zapłon
 • Sterownik rozpoznaje tryb stanowiska testowego
 • Za każdym krótkim naciśnięciem przycisku (do 4 razy) tłok wysuwa się o zdefiniowany odcinek a hamulec zamyka się coraz mocniej aż do osiągnięcia granicy zablokowania
 • Można to zaobserwować na wskaźniku jako rosnąca siła hamowania
 • Badanie zakończone – wyjechać z rolkowego stanowiska testowego
 • Wjechać tylną osią na rolkowe stanowisko testowe
 • Następuje uruchomienie stanowiska testowego
 • Tylne koła obracają się ze stałą prędkością w zakresie od 3 do 9 km/h, przednie koła stoją
 • Po 3 do 5 sekundach następuje przełączenie w tryb stanowiska testowego – warunek: włączony zapłon
 • Sterownik rozpoznaje tryb stanowiska testowego
 • Za każdym krótkim naciśnięciem przycisku (do 3 razy) tłok wysuwa się o zdefiniowany odcinek a hamulec zamyka się coraz mocniej aż do osiągnięcia granicy zablokowania
 • Można to zaobserwować na wskaźniku jako rosnąca siła hamowania
 • Badanie zakończone – wyjechać z rolkowego stanowiska testowego
 • Wjechać tylną osią na rolkowe stanowisko testowe
 • Następuje uruchomienie stanowiska testowego
 • Tylne koła obracają się ze stałą prędkością w zakresie od 3 do 9 km/h, przednie koła stoją
 • Po 3 do 5 sekundach następuje przełączenie w tryb stanowiska testowego – warunek: włączony zapłon
 • Sterownik rozpoznaje tryb stanowiska testowego
 • Za każdym krótkim naciśnięciem przycisku (do 3 razy) tłok wysuwa się o zdefiniowany odcinek a hamulec zamyka się coraz mocniej aż do osiągnięcia granicy zablokowania
 • Można to zaobserwować na wskaźniku jako rosnąca siła hamowania
 • Badanie zakończone – wyjechać z rolkowego stanowiska testowego
 • Wjechać tylną osią na rolkowe stanowisko testowe
 • Następuje uruchomienie stanowiska testowego
 • Tylne koła obracają się ze stałą prędkością w zakresie od 3 do 9 km/h, przednie koła stoją
 • Po 3 do 5 sekundach następuje przełączenie w tryb stanowiska testowego – warunek: włączony zapłon
 • Sterownik rozpoznaje tryb stanowiska testowego
 • Krótkie naciśnięcie przycisk powoduje wysunięcie tłoka o zdefiniowany odcinek a hamulec
 • zamyka się coraz mocniej. Po krótkim czasie hamulec z chwilą osiągnięcia granicy zablokowania zamyka się całkowicie.
 • Można to zaobserwować na wskaźniku jako rosnąca siła hamowania
 • Badanie zakończone – wyjechać z rolkowego stanowiska testowego
 • Wjechać tylną osią na rolkowe stanowisko testowe
 • Następuje uruchomienie stanowiska testowego
 • Tylne koła obracają się ze stałą prędkością w zakresie od 3 do 9 km/h, przednie koła stoją
 • Po 3 do 5 sekundach następuje przełączenie w tryb stanowiska testowego – warunek: włączony zapłon
 • Sterownik rozpoznaje tryb stanowiska testowego
 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk. Tłok wysuwa się o zdefiniowany odcinek a hamulec zamyka się coraz mocniej. Po krótkim czasie hamulec z chwilą osiągnięcia granicy zablokowania zamyka się całkowicie
 • Można to zaobserwować na wskaźniku jako rosnąca siła hamowania
 • Badanie zakończone – wyjechać z rolkowego stanowiska testowego
 • Wyłączyć automatyczną pracę rolek***
 • Wjechać tylną osią na rolkowe stanowisko testowe
 • Silnik wył.; odczekać 2 sekundy
 • Zapłon wł.
 • Włączyć rolki
 • Następuje uruchomienie stanowiska testowego
 • Tylne koła obracają się ze stałą prędkością w zakresie od 3 do 9 km/h, przednie koła stoją
 • Po 3 do 5 sekundach następuje przełączenie w tryb stanowiska testowego – warunek: włączony zapłon
 • Sterownik rozpoznaje tryb stanowiska testowego
 • Za każdym krótkim naciśnięciem przycisku (do 3 razy) tłok wysuwa się o zdefiniowany odcinek a hamulec zamyka się coraz mocniej aż do osiągnięcia granicy zablokowania
 • Można to zaobserwować na wskaźniku jako rosnąca siła hamowania
 • Badanie zakończone – wyjechać z rolkowego stanowiska testowego

Uwaga: Jeżeli rolkowe stanowisko testowe nie daje się wyłączyć, należy zastosować się do poniższej porady:

 • Podjechać tylną osią aż do rolki stanowiska testowego
 • Wyłączyć silnik (zapłon wył.) i wtoczyć pojazd na rolkowe stanowisko testowe
 • Po 2 sekundach uruchomić silnik
 • Przeprowadzić badanie zgodnie opisem wyżej

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę hamulców w naszym katalogu produktów.