Większość warsztatów zna doskonale ten problem: klient przyjeżdża swoim pojazdem i skarży się na nieprzyjemne piski podczas hamowania. Niniejsza instrukcja wyjaśnia jak rozwiązać ten problem i znaleźć jego przyczynę wykonując pomiar resztkowego momentu poślizgowego w układzie hamulcowym przedniej osi.

Głośna praca

Jeżeli z układu hamulcowego słychać dźwięki bez wciśniętego pedału hamulca, może być to spowodowane tym, że klocek hamulcowy nie odsuwa się w dostatecznym stopniu od tarczy hamulcowej. Skutkiem tego jest ciągły kontakt klocka hamulcowego i tarczy hamulcowej. Ich wzajemne tarcie powoduje wibracje oraz nieprzyjemne piski o wysokiej częstotliwości. Przyczyna tych nieprzyjemnych dźwięków może być różna. Dlatego podczas badania przyczyn nieodzowne jest systematyczne podejście.

Diagnostyka

Jeżeli podczas jazdy próbnej usłyszysz jakiekolwiek podejrzane odgłosy i pozwala na to sytuacja na drodze, wciśnij delikatnie pedał hamulca. Jeżeli piszczenie zniknie, oznacza to, że odgłosy pochodzą z układu hamulcowego.Po powrocie do warsztatu sprawdź na stanowisku do badania hamulców skąd dokładnie pochodzą te niepożądane dźwięki. Piszczenie hamulców często pojawia się już przy niskich prędkościach obrotowych kół, dzięki czemu można je wygenerować nawet na stanowisku rolkowym.

Wskazówki

Krok 1: Pomiar resztkowego momentu poślizgowego
Pomiar resztkowego momentu poślizgowego

Umieść samochód na podnośniku i go podnieś. Następnie obracaj kolejno wszystkimi kołami.Czy wszystkie koła obracają się swobodnie, a może któreś z nich obraca się z trudem?

Resztkowy moment poślizgowy należy zmierzyć na kołach wykazujących opór podczas obrotu.W tym celu zdejmij pokrywę otworu centralnego felgi, aby uzyskać dostęp do znajdującej się pod nią nakrętki osi.

Przed wykonaniem pomiaru obróć kilkukrotnie kołem powoli i równomiernie w kierunku jazdy.Idealnym narzędziem do dokładnego sprawdzenia jest klucz dynamometryczny ze wskaźnikiem zegarowym. Narzędzie to pokazuje moment obrotowy potrzebny do obrócenia kołem na skali mechanicznej, tarczy lub na wyświetlaczu elektronicznym.

Klucz dynamometryczny ze wskaźnikiem zegarowym

Aby ustalić resztkowy moment poślizgowy, przyłóż klucz dynamometryczny z założonym odpowiednim gniazdem nasadowym do nakrętki osi. Przekręcaj kluczem powoli i ostrożnie do momentu, aż koło zacznie się obracać.Porównaj zmierzoną wartość z danymi podanymi przez producenta pojazdu. Zmierzona wartość wynosi 13 Nm a zatem znacznie przekracza wartość 10 Nm podaną przez producenta pojazdu.

Wyzwalający klucz dynamometryczny
Porada

Jeżeli nie posiadasz specjalnego narzędzia, możesz użyć również standardowego wyzwalającego klucza dynamometrycznego. Ustaw go na maksymalną wartość określonego momentu poślizgowego i ostrożnie obracaj nakrętką. Jeżeli klucz dynamometryczny ulegnie wyzwoleniu (słyszalne kliknięcie i wyczuwalny przeskok) przed obróceniem się koła, oznacza to, że moment obrotowy jest zbyt wysoki

Czyszczenie wspornika hamulca

Jeżeli resztkowy moment poślizgowy jest zbyt wysoki, zdemontuj klocki hamulcowe i wyczyść wszystkie powierzchnie styku klocka hamulcowego na wsporniku hamulca i zacisku hamulca za pomocą szczotki drucianej i środka do czyszczenia hamulców.W zależności od układu hamulcowego, sprawdź sworznie prowadzące na wsporniku, tłoczek zacisku pod kątem korozji i swobody ruchu oraz stan wszystkich osłon przeciwpyłowych.

Smarowanie sprężyn mocujących

Jeżeli jest to wymagane przez producenta pojazdu, nanieś cienką warstwę odpowiedniego smaru (np. TRW – PFG110) na powierzchnie styku pomiędzy klockiem i wspornikiem lub jeżeli są zamontowane pomiędzy klockiem a sprężyną mocującą klocek.

Uwaga: Nie smaruj gumowych sprężyn mocujących smarem, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na ich właściwości tłumienia hałasu!

Smarowanie klocka hamulcowego

Zamontuj z powrotem klocki hamulcowe i sprawdź ponownie resztkowy moment poślizgowy.

Wykonaj pojazdem jazdę próbną.

Gama produktów ZF Aftermarket

Odkryj pełną ofertę hamulców w naszym katalogu produktów.