SACHS na świecie —

twój partner gdziekolwiek jesteś

Jesteś tutaj

POLSKA Polski

Jesteś tutaj

POLSKA Polski
worldmap

Odkryj portfolio

ZF Aftermarket.

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed
Kontakt

POLSKA

POLSKA

Przydatna porada od firmy SACHS:
zabudowa sprzęgieł – o tym należy pamiętać.

Profesjonalna wymiana sprzęgła

Wymiana sprzęgła ręcznej skrzyni biegów w tak fachowy sposób, aby biegi były znów idealnie przełączane, jest dla technika samochodowego czystą rutyną.

Jednakże, jak pokazują analizy producentów niektórych sprzęgieł, istnieje kilka wyjątków.

W tych przypadkach schemat uszkodzenia udowadnia, że wystarczy przestrzegać kilku istotnych szczegółów podczas wymiany komponentu, aby zaoszczędzić sporo czasu i wysokie koszty oraz uniknąć niezadowolonych klientów.

Profesjonalna wymiana sprzęgła

Wymiana sprzęgła ręcznej skrzyni biegów w tak fachowy sposób, aby biegi były znów idealnie przełączane, jest dla technika samochodowego czystą rutyną.

Jednakże, jak pokazują analizy producentów niektórych sprzęgieł, istnieje kilka wyjątków.

W tych przypadkach schemat uszkodzenia udowadnia, że wystarczy przestrzegać kilku istotnych szczegółów podczas wymiany komponentu, aby zaoszczędzić sporo czasu i wysokie koszty oraz uniknąć niezadowolonych klientów.

Czyszczenie wszystkich istotnych części

Przed zamontowaniem nowych sprzęgieł wymagane jest wyczyszczenie wnętrza dzwonu oraz wszystkich komponentów systemu aktywacji sprzęgła, np. widełek rozłączających sprzęgła, tulei prowadzącej wyprzęgnika oraz wału wejściowego skrzyni biegów, łącznie z profilem wielozębowym. To jedyny sposób na wykrycie potencjalnych objawów zużycia tych części, które znacząco wpływają na charakterystykę wysprzęglania nowego sprzęgła. W przypadku stwierdzenia takich objawów należy wymienić także opisane komponenty.

Czyszczenie wszystkich istotnych części

Przed zamontowaniem nowych sprzęgieł wymagane jest wyczyszczenie wnętrza dzwonu oraz wszystkich komponentów systemu aktywacji sprzęgła, np. widełek rozłączających sprzęgła, tulei prowadzącej wyprzęgnika oraz wału wejściowego skrzyni biegów, łącznie z profilem wielozębowym. To jedyny sposób na wykrycie potencjalnych objawów zużycia tych części, które znacząco wpływają na charakterystykę wysprzęglania nowego sprzęgła. W przypadku stwierdzenia takich objawów należy wymienić także opisane komponenty.

Nie zapominać o teście bicia osiowego

Części zamienne producentów towarów wysokiej jakości są starannie produkowane z zachowaniem najnowszych standardów produkcji. Jednakże precyzyjne komponenty, takie jak sprzęgła, mogą ulec uszkodzeniu wskutek niewłaściwej obsługi podczas transportu do warsztatu. Stan opakowania jest pierwszą oznaką. Dlatego też przed zabudowaniem każdego sprzęgła należy przeprowadzić test bicia osiowego tarczy sprzęgła, nawet jeśli nie jest on sugerowany w planie serwisowym. W związku z tym, że aktywacja sprzęgła jest procesem o wysokiej precyzji, bicie osiowe okładziny nie może być większe niż 0,5 milimetra. W przeciwnym razie przełączanie biegów będzie bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Nie zapominać o teście bicia osiowego

Części zamienne producentów towarów wysokiej jakości są starannie produkowane z zachowaniem najnowszych standardów produkcji. Jednakże precyzyjne komponenty, takie jak sprzęgła, mogą ulec uszkodzeniu wskutek niewłaściwej obsługi podczas transportu do warsztatu. Stan opakowania jest pierwszą oznaką. Dlatego też przed zabudowaniem każdego sprzęgła należy przeprowadzić test bicia osiowego tarczy sprzęgła, nawet jeśli nie jest on sugerowany w planie serwisowym. W związku z tym, że aktywacja sprzęgła jest procesem o wysokiej precyzji, bicie osiowe okładziny nie może być większe niż 0,5 milimetra. W przeciwnym razie przełączanie biegów będzie bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Precyzyjne centrowanie tarczy sprzęgła

Jeśli tarcza sprzęgła jest precyzyjnie wyśrodkowana jeszcze przed dociśnięciem przez tarczę dociskową sprzęgła, oznacza to łatwiejszą zabudowę skrzyni biegów: ryzyko uszkodzenia i/lub zniekształcenia profilu piasty jest minimalne. Tolerancja między wałem wejściowym skrzyni biegów a profilem piasty wynosi zaledwie kilka setnych milimetra. Nawet minimalne zniekształcenie podczas wkładania wału wejściowego skrzyni biegów zmniejsza mobilność, wymaganą do późniejszego wysprzęglania.

Precyzyjne centrowanie tarczy sprzęgła

Jeśli tarcza sprzęgła jest precyzyjnie wyśrodkowana jeszcze przed dociśnięciem przez tarczę dociskową sprzęgła, oznacza to łatwiejszą zabudowę skrzyni biegów: ryzyko uszkodzenia i/lub zniekształcenia profilu piasty jest minimalne. Tolerancja między wałem wejściowym skrzyni biegów a profilem piasty wynosi zaledwie kilka setnych milimetra. Nawet minimalne zniekształcenie podczas wkładania wału wejściowego skrzyni biegów zmniejsza mobilność, wymaganą do późniejszego wysprzęglania.

Zachowanie czystości okładzin sprzęgła

Działanie sprzęgła i, co za tym idzie, charakterystyka przełączania zostaną dodatkowo poprawione, jeśli nawet specjalnie powlekany profil piasty zostanie przed zabudową pokryty dołączonym specjalnym smarem – można do tego użyć, przykładowo, pędzla lub szczoteczki do zębów. Aby uniknąć szarpania sprzęgła, należy zawsze usunąć nadmiar smaru i zachowywać idealną czystość okładzin sprzęgła. Z tego samego powodu zalecane jest dodatkowe oczyszczenie powierzchni ciernej koła zamachowego i tarczy dociskowej sprzęgła.

Tak, jak w wielu innych dziedzinach, następująca zasada obowiązuje także w odniesieniu do wymiany sprzęgła: niewielkie dodatkowe inwestycje na początku zwracają się później kilkakrotnie.

Zachowanie czystości okładzin sprzęgła

Działanie sprzęgła i, co za tym idzie, charakterystyka przełączania zostaną dodatkowo poprawione, jeśli nawet specjalnie powlekany profil piasty zostanie przed zabudową pokryty dołączonym specjalnym smarem – można do tego użyć, przykładowo, pędzla lub szczoteczki do zębów. Aby uniknąć szarpania sprzęgła, należy zawsze usunąć nadmiar smaru i zachowywać idealną czystość okładzin sprzęgła. Z tego samego powodu zalecane jest dodatkowe oczyszczenie powierzchni ciernej koła zamachowego i tarczy dociskowej sprzęgła.

Tak, jak w wielu innych dziedzinach, następująca zasada obowiązuje także w odniesieniu do wymiany sprzęgła: niewielkie dodatkowe inwestycje na początku zwracają się później kilkakrotnie.

Więcej informacji