Jako łącznik pomiędzy silnikiem a skrzynią biegów, sprzęgło jest odpowiedzialne za przeniesienie momentu obrotowego silnika na drogę. Żywotność tej części zużywającej się zależy od wielu czynników – między innymi od charakterystyki zmiany biegów przez kierowcę. Zużytego lub uszkodzonego sprzęgła nie można naprawić, należy je wymienić w specjalistycznym warsztacie.

Montaż nowego sprzęgła


Wymiana sprzęgła ręcznej skrzyni biegów w tak fachowy sposób, aby biegi były znów idealnie przełączane, jest dla technika samochodowego czy mechanika czystą rutyną.

Jednakże, jak pokazują analizy producentów niektórych sprzęgieł, istnieje kilka wyjątków. W tych przypadkach schemat uszkodzenia udowadnia, że wystarczy przestrzegać kilku istotnych szczegółów podczas wymiany komponentu, aby zaoszczędzić sporo czasu i wysokich kosztów oraz uniknąć niezadowolenia klientów

Wymiana sprzęgła

Przy wymianie sprzęgła należy oczyścić wszystkie istotne części


Przed zamontowaniem nowych sprzęgieł wymagane jest wyczyszczenie wnętrza dzwonu oraz wszystkich komponentów systemu aktywacji sprzęgła, np. widełek rozłączających sprzęgła, tulei prowadzącej łożyska wysprzęglającego oraz wału wejściowego skrzyni biegów, łącznie z profilem wielozębowym. To jedyny sposób na wykrycie potencjalnych objawów zużycia tych części, które znacznie wpływają na charakterystykę wysprzęglania nowego sprzęgła. W przypadku stwierdzenia takich objawów należy wymienić także opisane komponenty.

Czyszczenie części sprzęgła

Nie zapomnij wykonać badania bicia bocznego


Części zamienne producentów towarów wysokiej jakości są starannie produkowane z zachowaniem najnowszych standardów produkcji. Jednakże precyzyjne komponenty, takie jak sprzęgła, mogą ulec uszkodzeniu wskutek niewłaściwej obsługi podczas transportu do warsztatu. Stan opakowania jest pierwszą oznaką.

Dlatego też przed zabudowaniem każdego sprzęgła należy przeprowadzić test bicia osiowego tarczy sprzęgła, nawet jeśli nie jest on sugerowany w planie serwisowym. W związku z tym, że aktywacja sprzęgła jest procesem o wysokiej precyzji, bicie osiowe okładziny nie może być większe niż 0,5 milimetra. W przeciwnym razie przełączanie biegów będzie bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.

Badanie bicia osiowego

Precyzyjnie wyśrodkuj tarczę sprzęgła


Precyzyjne wyśrodkowanie tarczy sprzęgła przed jej dociśnięciem przez tarczę dociskową sprawia, że instalacja przekładni jest znacznie płynniejsza. Ryzyko uszkodzenia profilu piasty zostaje zminimalizowane.

Tolerancja między wałem wejściowym skrzyni biegów a profilem piasty wynosi zaledwie kilka setnych milimetra. Nawet minimalne zniekształcenie podczas wkładania wału wejściowego skrzyni biegów zmniejsza mobilność, wymaganą do późniejszego wysprzęglania.

Zachowaj czystość okładzin sprzęgła


Nawet specjalnie powlekane profile piast powinny zostać przed montażem nasmarowane lekką warstwą wysokowydajnego smaru SACHS. Zapewnia to realizowanie głównych funkcji sprzęgła. Odpowiednie do tego celu są na przykład szczotki lub szczoteczki do zębów. Aby uniknąć szarpania sprzęgła, należy zawsze usunąć nadmiar smaru i zachować idealną czystość okładzin sprzęgła. Z tego samego powodu zalecane jest dodatkowe oczyszczenie powierzchni ciernej koła zamachowego i tarczy dociskowej sprzęgła.

Podobnie jak w wielu innych obszarach, tak i przy wymianie sprzęgła włożenie odrobiny więcej wysiłku na początku przyniesie wymierne korzyści później.

Zachowaj czystość okładzin sprzęgła