Prawidłowy montaż centralnego wysprzęglika pomaga zapobiec uszkodzeniu uszczelek i sprzęgła. Ponadto firma ZF Aftermarket zaleca wymianę tego komponentu przy każdej wymianie sprzęgła.

Kiedy należy wymienić wysprzęglik


Sprzęgła pojazdów są złożonymi systemami, które składają się z wielu poszczególnych komponentów. Należy do nich centralny wysprzęglik (CSC), zwany także centralnym łożyskiem wysprzęglającym. Tak jak tarcze, podlega on zużyciu. Jednak w przypadku zużycia nie jest możliwa naprawa CSC – wymiana wysprzęglika jest jedyną opcją.

Zaleca się również wymianę wysprzęglika podczas wymiany sprzęgła lub demontażu skrzyni biegów. Wymiana samego sprzęgła może prowadzić do konieczności przeprowadzenia dalszych, kosztownych napraw krótko po tej wymianie.

SACHS oferuje bezpłatne informacje serwisowe do pobrania na ten i inne tematy.

Zestaw sprzęgła

Osady zanieczyszczeń na zewnętrznej stronie prowadnicy tłoczyska CSC mogą stwarzać zagrożenie dla uszczelki wargowej – tłoczysko wraca do pozycji niewysuniętej, przechodzi przez cząstki. Wady CSC są również często wynikiem błędów montażowych: Podczas demontażu sprzęgła i skrzyni biegów przy zamkniętym obwodzie hydraulicznym nie jest możliwe uaktywnienie pedału sprzęgła — jeśli tak się stanie, zbyt mocno wypchnie on tłoczek CSC. Może to spowodować uszkodzenie uszczelki wargowej tłoczyska, co powoduje utratę płynu hydraulicznego i prowadzi do uszkodzeń sprzęgła. Ręczne sprężanie CSC często powoduje również uszkodzenia uszczelek, podobnie jak w przypadku stosowania środków smarnych: powodują one pęcznienie uszczelek i w rezultacie awarie CSC.

Wymiana łożyska wysprzęglającego

Napełnianie i odpowietrzanie


Jak wymienić wysprzęglik? Napełnienie i odpowietrzenie wysprzęglika jest możliwe dopiero po zabudowaniu w pozycji montażowej: to znaczy, że musi on być zabudowany w dzwonie sprzęgła na skrzyni biegów zgodnie z instrukcjami – jednocześnie sprzęgło i skrzynia biegów muszą być całkowicie zamocowane kołnierzowo do silnika. Płyn hydrauliczny należy wlewać zgodnie z instrukcją producenta. Odpowietrzenie odbywa się przy użyciu dostępnego wyposażenia. Nawet pod ciśnieniem system może być wprowadzony tylko wtedy, gdy centralny wysprzęglik znajduje się w położeniu montażowym.

Informacja serwisowa dotycząca produktów SACHS


Do pobrania zapewniamy bezpłatnie informacje serwisowe na temat produktów marki SACHS w ponad 25 językach: obejmują one informacje techniczne, pomoc przy montażu i demontażu części zamiennych oraz wskazówki dotyczące zapobiegania uszkodzeniu produktu.

Znajdź powiązane informacje serwisowe
Informacja serwisowa SACHS