Przyczyny ślizgania się sprzęgła


Problem poślizgu sprzęgła jest bardzo rozległy. Na przykład sprzęgło pojazdu może ślizgać się tylko przy dużych prędkościach. Inni kierowcy skarżą się, że ich sprzęgło ślizga się, gdy silnik jest zimny, podczas rozruchu, podczas ruszania lub w pierwszej pozycji prędkości. Inni zauważają, że sprzęgło ślizga się przez znaczną część okresu przyspieszenia, a jeszcze inni mówią, że sprzęgło ślizga się po tuningu elektronicznym. Objawy poślizgu sprzęgła są tak samo zróżnicowane, jak jego przyczyny. Nawet zupełnie nowe sprzęgło może się ślizgać z różnych powodów. Oprócz tarczy dociskowej i tarczy sprzęgła w systemie zwalniającym często można znaleźć przyczyny poślizgu sprzęgła. Dodatkowe przyczyny to nieprawidłowo obrobione koło zamachowe lub zamontowane nieprawidłowe sprzęgło.

Sprawdź w przypadku poślizgu sprzęgła:

 • Zużycie systemu zwalniania, swoboda ruchu, ustawienie?
 • Prawidłowe części do pojazdu?
 • Koło zamachowe zostało prawidłowo obrobione?
 • Zanieczyszczenie powierzchni ciernych smarem?
 • Odkształcenie i wypaczenie powierzchni ciernych na kole zamachowym i tarczy dociskowej?

Okładziny zużyte aż do łbów nitów


Przyczyna:

 • Normalne zużycie wskutek specyficznych warunków użycia
 • Częsty rozruch / nieprawidłowy styl jazdy
 • Sztywność mechanizmu aktywacji sprzęgła
 • System aktywacji nieprawidłowo ustawiony lub zresetowany

Skutek:

 • Brak pełnej siły docisku tarczy dociskowej sprzęgła

Okładziny zużyte aż do łbów nitów

Okładziny zużyte aż do łbów nitów Okładziny zużyte aż do łbów nitów

Okładziny mocno zanieczyszczone olejem lub smarem


Przyczyna:

 • Uszkodzone uszczelnienie skrzyni biegów lub silnika
 • Nadmiar smaru na wale wejściowym skrzyni biegów lub łożysku pilotującym
 • Wyciek w hydraulicznym systemie włączania
 • Zanieczyszczenie powierzchni ciernych na skutek nieprawidłowej obsługi

Skutek:

 • Poślizg sprzęgła spowodowany niższymi wartościami tarcia okładzin

Okładziny mocno zanieczyszczone olejem lub smarem

Zaolejone okładziny Okładziny mocno zanieczyszczone olejem lub smarem

Spalona lub rozerwana okładzina sprzęgła


Przyczyna:

 • Stałe ślizganie się sprzęgła
 • Pojazd został uruchomiony na za wysokim biegu
 • Niewystarczająca siła docisku
 • Problem w systemie zwalniania − brak luzu sprzęgła i wynikająca z tego sztywność
 • Zanieczyszczenie olejem lub smarem
 • Za duża grubość koła zamachowego

Skutek:

 • Czynnik wiążący okładziny uległ zniszczeniu wskutek przegrzania

Spalona lub rozerwana okładzina sprzęgła

Okładzina nie ma kontaktu całą powierzchnią


Przyczyna:

 • Powierzchnia cierna silnie porysowana (koło zamachowe nie zostało poddane obróbce)
 • Powierzchnia cierna koła zamachowego lub tarczy dociskowej zwichrowana w wyniku przegrzania

Skutek:

 • Niższe wartości tarcia
 • Zmieniony promień tarcia (efektywna dźwignia siły)

Komentarz:

W przypadku nowych tarcz sprzęgła okładzina ma kontakt tylko zewnętrzną częścią (większy promień tarcia dzięki minimalnemu wypukłemu kontaktowi z powierzchnią cierną tarczy dociskowej). Wskutek tego nowe części mają pełny poziom mocy jeszcze zanim ulegną całkowitemu dotarciu.

Cecha jakości! To nie jest błąd!

Okładzina nie ma kontaktu

Okładzina nie ma kontaktu całą powierzchnią Okładzina nie ma kontaktu

Przegrzana tarcza dociskowa sprzęgła


Przyczyna:

 • Stałe ślizganie się sprzęgła
 • Zanieczyszczenie olejem lub smarem
 • Problem w systemie zwalniania − brak luzu sprzęgła i wynikająca z tego sztywność
 • Za grube koło zamachowe (niewłaściwie wykonana obróbka)

Skutek:

Sprzęgło ślizga się, ponieważ siła docisku jest zbyt mała. We wszystkich przypadkach stały poślizg sprzęgła będzie generował więcej ciepła niż może zostać pochłonięte. Skutkiem tego jest przegrzanie.

Przegrzana tarcza dociskowa

Przegrzana tarcza dociskowa sprzęgła Przegrzana tarcza dociskowa

Zużycie systemu aktywacji


Przyczyna:

 • Zużyty system aktywacji
 • Zużyta prowadnica

Skutek:

Na efekt siły docisku negatywnie wpływa zacięty wyprzęgnik.

Zużyta tuleja prowadząca

Zużyta tuleja prowadząca Zużyta tuleja prowadząca

Pęknięta sprężyna talerzowa


Przyczyna:

 • Za duży docisk / znacznie przekroczona droga rozłączania

Skutek:

 • Siła dociskania sprężyny talerzowej nie odpowiada już wartościom obliczeniowym

Komentarz:

Powoduje również trudne oddzielanie wskutek niewystarczającego unoszenia tarczy dociskowej sprzęgła

Pęknięta sprężyna talerzowa

Pęknięta sprężyna talerzowa Pęknięta sprężyna talerzowa

Wyrobione krzywki prowadzące


Przyczyna:

 • Stały lub mimośrodowy rozruch wyprzęgnika na pierścieniu rozłączającym lub dźwigniach rozłączających

Skutek:

 • Siła docisku jest nieskuteczna, ponieważ dźwignie rozłączające zatrzymują się podczas włączania sprzęgła na krzywkach prowadzących

Wyrobione krzywki prowadzące

Pofałdowane krzywki prowadzące Wyrobione krzywki prowadzące