Przyczyny


Jeśli sprzęgło nie wysprzęgla, przyczyną wcale nie musi być uszkodzenie sprzęgła. Częstymi przyczynami, dla których sprzęgło nie wysprzęgla prawidłowo, są usterki systemu zwalniającego (łożysko wysprzęglające, wyprzęgnik, dźwignia sprzęgła), zacięte łożysko pilotujące lub niezgodność z istotnymi wymogami montażowymi.

Do sprawdzenia:

 • Czy montaż wykonano zgodnie ze wszystkimi punktami kontrolnymi? Patrz wskazówka warsztatowa SACHS: Zabudowa sprzęgieł
 • Zużyte komponenty w systemie zwalniania?
  • Kable, elementy hydrauliczne, punkty osi
  • Poprawne ustawienie?

Bicie boczne tarczy sprzęgła jest zbyt duże


Przyczyna:

 • Zniekształcenie podczas transportu lub instalacji
 • Bicie boczne ok. 0,5 mm znacznie przekroczone

Skutek:

Określone uniesienie tarczy dociskowej sprzęgła jest niewystarczające do pełnego wysprzęglenia

Komentarz:

Zawsze sprawdzać bicie boczne tarcz sprzęgła przed zabudową.

Nadmierne bicie boczne tarczy sprzęgła

Bicie boczne tarczy sprzęgła Nadmierne bicie boczne tarczy sprzęgła

Korozja profilu piasty


Przyczyna:

 • Brak smarowania lub nieprawidłowe smarowanie podczas montażu
 • Zanieczyszczenie powierzchni ciernych na skutek nieprawidłowej obsługi

Skutek:

Tarcze sprzęgła nie mogą się swobodnie przesuwać na wale skrzyni biegów lub się na nim blokują. Okładzina sprzęgła ma nadal kontakt z powierzchnią cierną koła zamachowego.

Komentarz:

Zauważalne szarpanie sprzęgła już we wczesnym okresie. Zawsze używać wysoko wydajnego smaru SACHS nr 4200 080 050.

Korozja cierna na profilu piasty

Korozja cierna na profilu piasty Korozja cierna na profilu piasty

Uszkodzony profil piasty


Przyczyna:

 • Wał skrzyni biegów i piasta sprzęgła połączone na siłę podczas zabudowy
 • Nadmierne ruchy kątowe podczas instalacji przekładni

Skutek:

Sprzęgło źle wysprzęgla, ponieważ tarcza sprzęgła zacina się, zamiast ślizgać się na wale wejściowym.

Komentarz:

 • Podczas montażu wycentrować tarczę sprzęgła przy pomocy odpowiednich narzędzi
 • Podczas montażu nie należy przesuwać przekładni zbyt daleko w górę i w dół ani w bok

Uszkodzony profil piasty

Uszkodzony profil piasty Uszkodzony profil piasty

Wypukła tarcza sprzęgła


Przyczyna:

 • Podczas zabudowy uderzono z dużą siłą wałem wejściowym w piastę tarczy sprzęgła
 • Odkształcenie wskutek znacznego przegrzania (niebieskie przebarwienie metalowych komponentów).

Skutek:

Sprzęgło nie wysprzęgla, ponieważ zalecane uniesienie tarczy dociskowej przestało być wystarczające.

Wypukła tarcza sprzęgła (przypomina talerz)

Wypukła tarcza sprzęgła Wypukła tarcza sprzęgła (przypomina talerz)

Pęknięte sprężyny amortyzacyjne lub płyta napędowa


Przyczyna:

 • Silnik lub skrzynia biegów zostały upuszczone z wałem wejściowym znajdującym się nadal w piaście tarczy sprzęgła, pęknięcie na skutek efektu dźwigni
 • Przesunięcie równoległe lub kątowe

Skutek:

Zbyt duże bicie boczne tarczy sprzęgła.

Komentarz

 • Podczas montażu nie należy przesuwać przekładni zbyt daleko w górę i w dół ani w bok
 • Podczas demontażu i montażu przekładnię można obniżyć tylko wtedy, gdy wał wejściowy nie znajduje się wewnątrz tarczy sprzęgła.

Pęknięte sprężyny amortyzacyjne lub płyta napędowa

Pęknięte sprężyny amortyzacyjne lub płyta napędowa Pęknięte sprężyny amortyzacyjne lub płyta napędowa

Zużyty profil piasty / tworzenie się zadziorów


Przyczyna:

 • Dzwon sprzęgła i kołnierz skrzyni korbowej są niewyśrodkowane, chybotanie wskutek przesunięcia kątowego lub równoległego
 • Brak łożyska pilotującego
 • Wał wejściowy skrzyni biegów ma za duży luz lub nie ma prowadzenia

Skutek:

 • Piasta zaklinowana lub przekrzywiona na wale wejściowym skrzyni biegów
 • Duże zużycie profilu piasty
Komentarz:

Może również prowadzić do powstawania hałasu.

Zużyty profil piasty / tworzenie się zadziorów

Zużyty profil piasty / tworzenie się zadziorów Zużyty profil piasty / tworzenie się zadziorów

Przekroczenie prędkości pękania: zerwanie okładziny


Przyczyna:

 • Jazda z wciśniętym pedałem sprzęgła przy wysokiej prędkości toczenia i na niskim biegu, prędkość tarczy sprzęgła przekracza maksymalną dopuszczalną prędkość (prędkość pękania)
 • Podczas przełączania na niższy bieg wybrany został zły (za niski) bieg

Skutek:

Odłamane kawałki okładziny zostają zakleszczone w kole zamachowym lub w obudowie tarczy dociskowej sprzęgła.

Komentarz:

Nie dotyczy silnika! Prędkość pękania okładziny jest wyższa niż maksymalna prędkość obrotowa silnika. Przegrzane okładziny mogą pękać wcześniej.

Przesterowana okładzina

Przesterowana okładzina Przesterowana okładzina

Zniszczony tłumik drgań skrętnych wskutek przeciążenia


Przyczyna:

 • Jazda z niskimi obrotami silnika, jazda na wysokim biegu przy niskiej prędkości i pełnym obciążeniu
 • Ekstremalnie nieregularna praca silnika
 • Zużyte przeguby w układzie napędowym

Skutek:

Odłamane kawałki zostają wyrzucone na zewnątrz i zakleszczone w okładzinie.

Zniszczony tłumik drgań skrętnych wskutek przeciążenia

Zniszczony tłumik drgań skrętnych wskutek przeciążenia Zniszczony tłumik drgań skrętnych wskutek przeciążenia

Wygięte lub zniekształcone pionowe resory piórowe


Przyczyna:

 • Ekstremalne obciążenie tnące wskutek nieprawidłowego przełączania biegów
 • Nieprawidłowy rozruch silnika przez holowanie pojazdu
 • Błędy obsługi na hamowni podwoziowej
 • Luz w układzie napędowym
 • Wygięcie podczas montażu
 • Uszkodzenia transportowe

Skutek:

Niewystarczające unoszenie tarczy dociskowej sprzęgła. Sprzęgło nie wysprzęgla całkowicie.

Zniekształcone pionowe resory piórowe

Zniekształcone pionowe resory piórowe Zniekształcone pionowe resory piórowe

Sprężyna talerzowa ma podczas wysprzęglania kontakt z tłumikiem drgań skrętnych


Przyczyna:

 • Przekroczenie dozwolonej drogi wysprzęglania
 • Zamontowana nieprawidłowa tarcza sprzęgła
 • Tarcza sprzęgła zamontowana na odwrót

Skutek:

Sprężyna talerzowa napędza tarczę sprzęgła

Komentarz:

Powoduje również hałas.

Podczas wysprzęglania sprężyna talerzowa ma kontakt z tłumikiem drgań skrętnych

Podczas wysprzęglania sprężyna talerzowa ma kontakt z tłumikiem drgań skrętnych Podczas wysprzęglania sprężyna talerzowa ma kontakt z tłumikiem drgań skrętnych

Zużyte zakończenia sprężyny talerzowej


Przyczyna:

 • Zbyt małe obciążenie wstępne wyprzęgnika sprzęgła
 • Zużyty system aktywacji sprzęgła
 • Zużyta lub wygięta prowadnica
 • Silnik i skrzynia biegów nie są precyzyjnie wyśrodkowane

Skutek:

Stały, mimośrodowy kontakt wyprzęgnika sprzęgła z zakończeniami sprężyny talerzowej powyżej wymiaru samocentrowania. Te względne ruchy zwiększają zużycie wszystkich mechanicznych elementów roboczych. Sprzęgło nie wysprzęgla prawidłowo. To samo jest możliwe również w przypadku dźwigni rozłączających.

Przetarte zakończenia sprężyny talerzowej

Przetarte zakończenia sprężyny talerzowej Przetarte zakończenia sprężyny talerzowej

Skrajne przegrzanie: pęknięta tarcza dociskowa


Przyczyna:

 • Stałe ślizganie się sprzęgła
 • Niewystarczająca siła docisku tarczy dociskowej sprzęgła
 • Problemy z systemem zwalniania, np. sztywność
 • Zanieczyszczenie olejem lub smarem
 • Za duża grubość koła zamachowego

Skutek:

Niewystarczające unoszenie tarczy dociskowej sprzęgła.

Komentarz:

Ekstremalne przegrzanie może spowodować nieodwracalne wygięcie tarczy dociskowej prowadzące do problemów z rozłączaniem.

Pęknięta tarcza dociskowa sprzęgła

Pęknięta tarcza dociskowa sprzęgła Pęknięta tarcza dociskowa sprzęgła