Uszkodzone dwumasowe koło zamachowe? Najpierw sprawdź połączenia elektryczne i punkty uziemienia.


Przed niepotrzebnym demontażem DKZ jako przyczynę awarii należy również uwzględnić zanieczyszczone lub skorodowane styki uziemienia, rezystory stykowe na połączeniach elektrycznych w rozruszniku i obwodzie elektrycznym generatora, jak również problemy z akumulatorem (niedostatecznie naładowany, uszkodzony lub wadliwy).

Problemy z uruchomieniem, wibracje lub hałas podczas jazdy, uruchamiania lub wyłączania silnika są często błędnie interpretowane.

Błędną diagnozą jest często wadliwe dwumasowe koło zamachowe. Dlatego też sprawdzanie dwumasowego koła zamachowego powinno zawsze rozpoczynać się od wykluczenia innych przyczyn w obszarze koła zamachowego. Błędy w tworzeniu mieszanki (np. układ zapłonowy), zwęglone elementy wtryskowe itp. można zidentyfikować za pomocą jednostki diagnostycznej (np. poprzez sprawdzenie regulacji biegu jałowego / porównanie ilości). Problemy z uruchomieniem silnika, migotanie reflektorów lub nietypowy hałas podczas rozruchu w obszarze sprzęgła i DKZ mogą być spowodowane m.in. zanieczyszczonymi lub skorodowanymi stykami uziemienia, połączeniami elektrycznymi i problemami z obwodem rozrusznika.

System do czyszczenia powierzchni styków elektrycznych SACHS umożliwia wyczyszczenie wszystkich styków elektrycznych w prosty i skuteczny sposób i usunięcie wielu problemów.

Jak sprawdzić DKZ – testy obciążeniowe koła zamachowego


Jeżeli do oceny stanu zainstalowanego dwumasowego koła zamachowego nie wystarczają możliwości diagnostyki, należy dokonać jego kontroli wzrokowej, mechanicznej lub na stanowisku badawczym, przy czym kontroli ostatniego typu dokonuje producent.

Zdemontowane dwumasowe koło zamachowe może sprawdzić każdy warsztat przy użyciu prostych narzędzi lub specjalnego narzędzia przewidzianego do tego celu. Nr katalogowy to 4200 080 563. Ważne, aby znać prawidłowe metody. Więcej informacji można znaleźć w naszym katalogu internetowym WebCat. Wprowadź numer części w pole wyszukiwania na dole okna przeglądarki.

Widoczne oznaki


Przebarwiona powierzchnia cierna masy wtórnej (strzałka A) świadczy o przegrzanym lub przeciążonym dwumasowym kole zamachowym. Ma to miejsce w przypadku uszkodzenia systemu zwalniania lub gdy kierowca pozwala zbyt długo na poślizg sprzęgła. Poza tym, utrzymujące się przez dłuższy czas wysokie temperatury prowadzą do stwardnienia specjalnego smaru w DKZ, co często kończy się awarią komponentu.

Gdy na powierzchni ciernej widoczne są pęknięcia, (strzałka B) konieczna jest wymiana DKZ, w innym przypadku może dojść do jego pęknięcia. Żółtawe przebarwienia obszaru poniżej powierzchni tarcia (strzałka C) również wymagają wymiany komponentu, gdyż świadczą one o zużytym łożysku osiowym DKZ. To powoduje powstawanie szumów słyszalnych podczas jazdy pojazdu. Gdy z wnętrza komponentu wycieka smar zawierający fragmenty materiału, również wówczas konieczna jest wymiana części na nową.

Podczas kontroli wzrokowej należy sprawdzić DKZ pod kątem przebarwień (A, C) i pęknięć (B).

Maksymalny obrót


DKZ można również sprawdzić podczas montażu w pojeździe lub po jego wyjęciu za pomocą specjalnego narzędzia do testowania dwumasowego koła zamachowego. Można określić swobodny skok amortyzatora skrętnego, równomierność jego siły sprężynowania, warunki łożyskowania osiowego oraz przesunięcie obszaru łożysk poprzecznych.

Narzędzie do badania dwumasowych kół zamachowych zostało zaprojektowane wyłącznie dla dwumasowych kół zamachowych produkowanych przez ZF. Dwumasowych kół zamachowych innych producentów nie można badać na podstawie zakresu dostawy i dołączonych instrukcji. Narzędzie testowe pozwala w prosty sposób sprawdzić wsunięte dwumasowe koło zamachowe (DKZ) zamontowane w pojeździe lub zdemontowane. Kontrole obejmują swobodny skok amortyzatora skrętnego, równomierność jego siły sprężynowania, warunki łożyskowania osiowego oraz przesunięcie obszaru łożysk poprzecznych.

Uwaga: Określenie aktualnego stanu dwumasowego koła zamachowego nie pozwala na wyciągnięcie rzetelnych wniosków dotyczących pozostałego okresu eksploatacji.

Podczas sprawdzania swobodnego skoku amortyzatora skrętnego wtórna część DKZ jest obracana dźwignią w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do momentu napotkania lekkiego oporu lub wyczucia siły sprężynowania amortyzatora skrętnego. Swobodny ruch nie powinien być większy niż sześć zębów koła zębatego rozrusznika. Jeśli jest większy niż sześć zębów, bardzo prawdopodobnie występują wewnętrzne uszkodzenia i koło zamachowe będzie wymagało wymiany.

Podczas sprawdzania obszaru łożysk osiowych wtórna część DKZ jest przesuwana równomiernie tam i z powrotem za pomocą dźwigni w obrębie luzu. Jeśli część wtórna ociera się o część główną i/lub słychać odgłosy skrobania, konieczna będzie wymiana koła zamachowego.

Uwaga: Przechylenie części wtórnej nie wskazuje w żaden sposób na stan DKZ; może być ono większe lub mniejsze ze względu na konstrukcję.

W celu sprawdzenia siły sprężynowania amortyzatora skrętnego wtórną część DKZ coraz mocniej obraca się w prawo i w lewo w stosunku do siły sprężynowania amortyzatora skrętnego w obu kierunkach za pomocą dźwigni. Siła sprężynowania powinna być zauważalna podczas kontroli w obu kierunkach i z równomiernie rosnącą siłą. Odgłosy ocierania lub skrobania wskazują na uszkodzenie – koło zamachowe wymaga wymiany.

Obszar łożysk poprzecznych sprawdza się przez lekkie i równomierne naciśnięcie wtórnej części DKZ przy użyciu dźwigni, jednocześnie poruszając ją promieniowo z niewielką siłą. Podczas badania luz promieniowy powinien być niezauważalny, ewentualnie niewielki. W przypadku dużego przesunięcia promieniowego należy wymienić DKZ.

Podczas obracania wtórnego koła zamachowego kąt obrotu musi być taki sam po obu stronach.

Dwumasowe koło zamachowe SACHS (DKZ)


Dwumasowe koło zamachowe (DKZ)


Dwumasowe koło zamachowe (DKZ) marki SACHS do samochodów osobowych: redukcja drgań we wszystkich zakresach prędkości to zwiększony komfort zmiany biegów oraz komfort jazdy.

Pełne informacje na temat dwumasowego koła zamachowego
Dwumasowe koło zamachowe SACHS