Przyczyny hałasu sprzęgła


Co można zrobić, gdy sprzęgło wydaje dźwięki lub gwizdy? Istnieje wiele różnych dźwięków dochodzących ze sprzęgła. Gwizd lub wycie dobiegające ze sprzęgła może być spowodowane np. mimośrodową pracą łożyska wysprzęglającego, niewycentrowaniem wału wejściowego lub wadliwym łożyskiem pilotującym.

Z drugiej strony, odgłosy grzechotania mogą być spowodowane zmianami obciążenia, jeśli tarcze sprzęgła są wyposażone we wstępne tłumiki drgań. Hałasy nie wpływają na funkcję ani żywotność tarczy sprzęgła.

Możliwe dodatkowe przyczyny wydawania przez sprzęgło dźwięków to na przykład montaż niepoprawnych części lub montaż tarczy sprzęgła w złej pozycji. Hałas sprzęgła może również wskazywać na usterkę. Dla warsztatów ważne są następujące pytania: czy odgłosy sprzęgła występują podczas załączania czy rozłączania? Czy występują, gdy pedał sprzęgła jest wciśnięty, podczas naciskania czy w pozycji neutralnej? Czy hałas występuje przy załączonym sprzęgle, podczas wysprzęgania czy na biegu jałowym?

Sprzęgło wydaje dźwięki? Gwizd ze sprzęgła? Zawsze sprawdź następujące elementy:

 • Czy zamontowano prawidłową część?
 • Czy została ona zamontowana we właściwej pozycji?
 • Łożysko pilotujące jest zamontowane i nie jest zużyte ani uszkodzone?
 • Sprawdzono stan (zużycie) układu załączającego?

Zużyty tłumik drgań skrętnych


Przyczyna:

 • Jazda z niskimi obrotami silnika, np. jazda na wysokim biegu przy niskiej prędkości i pełnym obciążeniu
 • Ekstremalnie nieregularna praca silnika
 • Zużyte przeguby w układzie napędowym

Skutek:

Przeciążenie komponentów

Zużyty tłumik drgań skrętnych

Zużyty tłumik drgań skrętnych Zużyty tłumik drgań skrętnych

Zdarta osłona tłumika drgań skrętnych


Przyczyna:

 • Niewycentrowany dzwon sprzęgła i kołnierz obudowy wału korbowego
 • Kołysanie się wskutek przesunięcia kątowego lub równoległego
 • Brak łożyska pilotującego, brak prowadzenia wału wejściowego skrzyni biegów
 • Nadmierne ruchy kątowe podczas instalacji przekładni

Skutek:

Luźne komponenty pocierają o sąsiadujące części.

Komentarz:

Zazwyczaj powoduje również trudne oddzielanie.

Zdarta osłona tłumika drgań skrętnych

Zdarte osłony tłumika drgań skrętnych Zdarta osłona tłumika drgań skrętnych

Powstałe pod wpływem zużycia rowki na wewnętrznym pierścieniu wyprzęgnika sprzęgła


Przyczyna:

 • Mimośrodowy rozruch wyprzęgnika sprzęgła wskutek równoległego przesunięcia
 • Zużyta prowadnica
 • Niewystarczające obciążenie wstępne wyprzęgnika sprzęgła

Skutek:

 • Ruchy względne powodują różnego rodzaju hałas.
 • Ruchy względne powodują nadmierną temperaturę.

Komentarz:

Prowadzi to do utraty smaru, a tym samym do przedwczesnej awarii łożyska.

Powstałe pod wpływem zużycia rowki na wewnętrznym pierścieniu wyprzęgnika sprzęgła

Wewnętrzny pierścień wyprzęgnika Powstałe pod wpływem zużycia rowki na wewnętrznym pierścieniu wyprzęgnika sprzęgła

Brak profilu piasty


Przyczyna:

 • Niewycentrowany dzwon sprzęgła i kołnierz obudowy wału korbowego
 • Kołysanie się wskutek przesunięcia kątowego lub równoległego
 • Brak łożyska pilotującego, brak prowadzenia wału wejściowego skrzyni biegów

Skutek:

Utrata połączenia między silnikiem i skrzynią biegów

Komentarz:

Powoduje trudne oddzielanie i hałas we wczesnym stadium.

Brak profilu piasty

Profil piasty Brak profilu piasty

Zerwane sprężyny amortyzacyjne dookoła tarczy sprzęgła


Przyczyna:

 • Niewycentrowany dzwon sprzęgła i kołnierz obudowy wału korbowego
 • Kołysanie się wskutek przesunięcia kątowego lub równoległego
 • Brak łożyska pilotującego, brak prowadzenia wału wejściowego skrzyni biegów
 • Nadmierne ruchy kątowe podczas instalacji przekładni

Skutek:

 • Utrata połączenia między silnikiem i skrzynią biegów

Komentarz:

Powoduje trudne oddzielanie i hałas we wczesnym stadium.

Zerwane sprężyny amortyzacyjne dookoła tarczy sprzęgła

Zerwana tarcza sprzęgła Zerwane sprężyny amortyzacyjne dookoła tarczy sprzęgła