Wadliwe łożysko wysprzęglające: specjalistyczna wiedza pomaga zapobiegać uszkodzeniom


Dużą liczbę usterek w pojazdach użytkowych można przypisać wpływowi wadliwych łożysk wysprzęglających. Do tych usterek należą również poważne awarie, takie jak spalone sprzęgła lub słaba separacja. W związku z tym niezwykle ważne jest dokładne sprawdzenie systemu zwalniania. Niewiele jest takich prac konserwacyjnych, w przypadku których skoncentrowanie się na kilku drobiazgach ma tak duży efekt i oszczędza znaczne koszty. Nasze wskazówki warsztatowe pomagają w wykrywaniu wadliwych łożysk wysprzęglających poprzez kontrolę wzrokową.

Uszkodzone łożyska wysprzęglające powodują różne objawy. Trzy przykłady objaśniają, jakie szkody mogą wynikać z wadliwego systemu zwalniania:

Usterka łożyska wysprzęglającego – zużycie:

Jeżeli tuleja prowadząca (na rysunku), widełki rozłączające lub wał rozłączający są zużyte w miejscach łożyskowania, ma to wpływ na swobodę ruchu sprzęgła – w najgorszym przypadku grozi całkowitą awarią sprzęgła.

Zużyta tuleja prowadząca

Zużyta tuleja prowadząca Zużyta tuleja prowadząca

Usterka łożyska wysprzęglającego – niewspółśrodkowość:

Jeżeli na skutek zużycia komponentów następuje nieprecyzyjne prowadzenie łożyska wysprzęglającego, powoduje to również mimośrodowy ruch sprężyny talerzowej. Ta z kolei powoduje starcie linii kontaktu (skosu) tarczy dociskowej sprzęgła. Zmieniona przez to osiowa pozycja sprężyny talerzowej prowadzi do zredukowanego połączenia przez siłę tarcia, a tym samym ślizgania się sprzęgła.

Porównanie nowego (lewa strona) i zużytego (prawa strona) skosu

Porównanie nowego i zużytego skosu Porównanie nowego (lewa strona) i zużytego (prawa strona) skosu

Usterka łożyska wysprzęglającego – błędne ustawienie:

Łożysko wysprzęglające, które zostało nieprawidłowo umieszczone podczas montażu, może zaklinować się w widełkach. Skutkiem jest początkowo ciężko pracujące sprzęgło, droga rozłączania robi się krótsza, a sprzęgło nie oddziela poprawnie. Wykrzywione widełki nie przenoszą skutecznie siły sprężyny talerzowej. Po krótkim czasie sprzęgło również zaczyna się ślizgać.

Cechy złego ustawienia

Cechy złego ustawienia Cechy złego ustawienia

Zużyte komponenty w systemie zwalniania


Zużyty mechanizm zwalniania to jedna z przyczyn zwiększonych sił nacisku pedała. Szczególną uwagę należy zwrócić na powierzchnie styku widełek zwalniających, powierzchnie styku wału zwalniającego i same widełki zwalniające. Jeżeli są one już wyrobione w takim stopniu, jak na zdjęciu ze zużytą tuleją prowadzącą, pogięte, zużyte lub złamane, ma to negatywny wpływ na przełączanie biegów. W konsekwencji pojawia się szarpanie, trudności w separacji lub coraz bardziej ciężka praca sprzęgła. Z powodu braku obciążenia w systemie zwalniania ręczna kontrola działania wału rozdzielającego nie przynosi skutku. W tym przypadku kontrola wzrokowa ma większy sens.

Produkty ZF Aftermarket

Zestawy sprzęgłowe

Aby ułatwić serwis, firma ZF Aftermarket oferuje części do sprzęgła w formie kompletnego zestawu, składającego się z tarczy dociskowej sprzęgła, tarczy sprzęgła i łożyska wysprzęglającego. Wszystkie zestawy firmy ZF Aftermarket zawierają gąbkę z pasującym, wysoko wydajnym smarem do jednorazowego, profesjonalnego smarowania profilów piasty podczas zabudowy.

Widełki rozłączające do pojazdów użytkowych

Widełki rozłączające do pojazdów użytkowych są nowym produktem w ofercie. Firma ZF Aftermarket dostarcza je w stanie gotowym do zabudowy w jednym zestawie.