Amortyzator, nazywany również tłumikiem wibracji, jest w głównej mierze odpowiedzialny za bezpieczeństwo i komfort jazdy. Dowiedz się z tej wskazówki warsztatowej, kiedy należy wymieniać amortyzatory i jak prawidłowo instalować nowe.

Podobnie jak w przypadku wszystkich części podlegających zużyciu w samochodach żywotność amortyzatorów jest ograniczona. Podczas tego okresu amortyzator samochodowy stopniowo traci siłę tłumienia. Kierowcy z reguły nie zauważają tego procesu, gdyż z czasem przyzwyczajają się do zmiany w prowadzeniu pojazdu. Tylko w warsztacie można sprawdzić amortyzatory samochodu i niezawodnie wykryć wszelkie usterki.

Kiedy jednak jest właściwy czas na wymianę amortyzatorów? Tłumiki drgań należy wymieniać natychmiast, gdy kontrola wykaże usterki, gdyż to oznacza, że okres użytkowania amortyzatora dobiegł końca. To jedyny sposób na uniknięcie ryzyka bezpieczeństwa i wysokich kosztów następczych. Oprócz zmniejszonego bezpieczeństwa kierowcy wskutek wydłużonych dróg hamowania, błędnego funkcjonowania systemu ABS i innych systemów dynamicznych oraz zwiększonej tendencji pojazdu do skręcania, zużyte amortyzatory mogą prowadzić do przedwczesnego zużycia wielu innych części pojazdu. Dotyczy to w szczególności opon, sprężyn, zawieszenia i części układu kierowniczego. Odpowiednio wczesna wymiana uszkodzonych amortyzatorów nie tylko prowadzi do przywrócenia bezpieczeństwa pojazdu, lecz również zapobiega kosztownym kolejnym naprawom. Ogólnie mówiąc, prawidłowa zabudowa amortyzatorów to rutynowa praca w warsztatach. Tym niemniej należy zwrócić uwagę na kilka ważnych szczegółów.

Prawidłowa wymiana amortyzatorów:


slider-arrow-left
1. Odpowietrzenie amortyzatorów przed ich zabudowaniem

Przed wymianą amortyzatorów w samochodzie należy odpowietrzyć nowe amortyzatory przed ich montażem.

Wskutek transportu amortyzatorów w pozycji poziomej gaz i płyn hydrauliczny są zmieszane ze sobą wewnątrz amortyzatora. Wymiana amortyzatora bez odpowietrzenia nie spowoduje uszkodzeń, ale optymalny efekt tłumienia osiągnięty zostanie dopiero wtedy, gdy pojazd podskoczy kilka razy do góry i w dół. To może prowadzić do zwiększonego hałasu (syczenia).

Aby zapobiec temu nieprzyjemnego dla kierowcy efektowi, podczas wymiany amortyzatorów konieczne jest ręcznie przesunięcie tłoczyska kilka razy w górę i w dół w kierunku roboczym. To powoduje ponowne oddzielenie gazu od płynu hydraulicznego.

Amortyzator jest teraz odpowietrzony i osiąga swoją pełną siłę tłumienia od razu po zabudowaniu.

Odpowietrzanie amortyzatora

Odpowietrzanie amortyzatora – ilustracja Odpowietrzanie amortyzatora

Niektóre cenne porady dotyczące poprawnej zabudowy amortyzatorów w warsztatach podano poniżej. Ponieważ istnieje wiele różnych typów amortyzatorów, możemy podać tutaj jedynie kilka podstawowych zasad obowiązujących podczas wymiany amortyzatorów.

OSTRZEŻENIE:Ryzyko poważnych obrażeń ciała wskutek nagłego rozprężenia sprężyn. Zawsze używać odpowiedniego ściągacza do sprężyn.

Porady na temat przedniej osi


 • Podczas wymiany tłumików wibracji należy użyć odpowiedniego narzędzia (np. podnośnika do skrzyni biegów), aby podeprzeć zawieszenie kół przed zdjęciem amortyzatorów.
 • Wymiana amortyzatorów na kolumnie McPhersona wymaga, tam gdzie jest to konieczne, odłączenia kabli od czujników prędkości koła (znanych również jako czujniki ABS) i czujnika elektrycznego informującego o zużyciu okładziny oraz odłączenia węża hamulcowego od odpowiednich zacisków. (patrz ilustracja)
 • Poluzować i wykręcić wszystkie kołki mocujące, po czym wyjąć amortyzator i/lub goleń resorującą. Podczas usuwania goleni resorującej należy przestrzegać instrukcji montażu i przepisów bezpieczeństwa producenta.
 • Podczas montażu i zabudowy wymienić wszystkie kołki mocujące i zainstalować dostarczone wyposażenie. Przestrzegać momentu obrotowego kołków mocujących określonego przez producenta pojazdu. Zabezpieczyć wszystkie kable, które zostały odłączone od czujników ABS (czujniki prędkości kół) i czujnika elektrycznego informującego o zużyciu okładziny przed wymianą amortyzatora i włożyć wąż hamulcowy w odpowiednie zaciski.

Odłączenie kabla czujnika

Odłączenie kabla czujnika Odłączenie kabla czujnika

Tylna oś


 • Przed wyjęciem użyć odpowiedniego narzędzia do podparcia zawieszenia (np. podnośnika do skrzyni biegów).
 • W razie potrzeby usunąć osłony z wnętrza pojazdu, aby dostać się do górnych kołków mocujących tłumika drgań.
 • Poluzować i wykręcić wszystkie kołki mocujące, po czym wyjąć amortyzator.
 • Do zabudowy wymienić wszystkie kołki mocujące i zainstalować dostarczone wyposażenie. Przestrzegać istniejących uwag dotyczących zabudowy i momentów obrotowych kołków mocujących wyszczególnionych przez producenta pojazdu (patrz ilustracja).

Oznakowanie na tylnej osi

Oznakowanie na tylnej osi Oznakowanie na tylnej osi

Uwagi końcowe


 • Aby zagwarantować bezpieczną obsługę pojazdu, zawsze wymieniać obydwa amortyzatory na każdej osi!
 • Po dokonaniu wymiany amortyzatorów dokonać ustawienia osi.
 • Następnie wykonać jazdę próbną, aby upewnić się, że pracują one poprawnie.

Dodatkowe przydatne porady


Zabudowa amortyzatorów i tłumików drgań


Niewłaściwy montaż lub kolizje mogą prowadzić do wypaczenia amortyzatorów i tłumików drgań, a w efekcie do poważnego uszkodzenia tego komponentu. Firma ZF Aftermarket opisuje, na co należy zwrócić uwagę podczas przeglądu i zabudowy.

Przejdź do wskazówki warsztatowej: „Montaż amortyzatorów i tłumików drgań”
Warstwa chromu na tłoczysku

Prawidłowe usuwanie amortyzatorów i tłumików drgań


Nasza firma przykłada szczególną wagę do ochrony środowiska. Własna koncepcja jakości produktów przekłada się nie tylko na optymalne właściwości robocze, długi okres eksploatacji i wygodną instalację, lecz również na oszczędność zasobów i dbałość o środowisko naturalne.

Przejdź do wskazówki warsztatowej: „Prawidłowa utylizacja amortyzatorów i tłumików drgań”...
Usuwanie amortyzatorów