Ochrona środowiska i usuwanie


Właściwa utylizacja amortyzatorów jest istotnym zagadnieniem dla ZF. Ochrona środowiska jest przecież kluczowym celem przedsiębiorstwa. Zgodnie z filozofią naszej korporacji jakość produktów oznacza nie tylko na optymalne właściwości robocze, długi okres eksploatacji i wygodną instalację, lecz również oszczędność zasobów, recycling i dbałość o środowisko naturalne. Dla nas oznacza to rozwój, produkcję i utylizację produktów w sposób przyjazny dla środowiska.

Wszystkie opakowania amortyzatorów SACHS zawierają jasne, wielojęzyczne informacje na temat utylizacji. Mechanik może szybko zobaczyć wszystkie ważne informacje na temat sposobu i miejsca utylizacji uszkodzonych amortyzatorów.

Uwagi ogólne


Nigdy nie otwierać amortyzatorów ani ich nie podgrzewać!

Rura wyrównawcza może pęknąć i może dojść do wylania oleju. Amortyzatory wypełnione gazem są pod ciśnieniem (do 30 barów)!

Nigdy nie wyrzucać amortyzatorów bez zastanowienia ani nie wkładać ich do zwykłych koszy na śmieci!

Amortyzatory zawierają olej mineralny, który prowadzi do poważnych szkód w środowisku, jeżeli przedostanie się do ziemi, wody gruntowej lub rzek i jezior.

Jak utylizować amortyzatory


Najprostszym sposobem jest dostarczenie ich certyfikowanej firmie utylizacyjnej. Jeśli jednak chcesz pozbyć się ich samodzielnie w warsztacie, wykonaj następujące czynności, zawsze przestrzegając przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom i ochrony środowiska:

1. Zabezpieczyć amortyzator w imadle z tłoczyskiem zawsze skierowanym w dół.

2. Nosić okulary ochronne.

3. W przypadku gazowych amortyzatorów należy najpierw wywiercić otwór w komorze z gazem (ø 3 mm) i zaczekać, aż gaz się ulotni.

4. Wywiercić otwór w komorze z olejem (ø 5 mm).

5. Odpompować olej i zebrać do odpowiedniego zbiornika.

6. Zaczekać, aż olej całkowicie wycieknie.

7. Wlać olej do kontenera na zużyty olej.

8. Utylizować puste amortyzatory jako złom.

Jeśli przestrzegasz tych ośmiu punktów i postępujesz prawidłowo, utylizacja amortyzatorów w sposób przyjazny dla środowiska jest łatwa i prosta.