SACHS na świecie —

twój partner gdziekolwiek jesteś

Jesteś tutaj

POLSKA Polski

Jesteś tutaj

POLSKA Polski
worldmap


Kontakt

POLSKA

POLSKA

Przydatna porada od firmy SACHS:
prawidłowe usuwanie amortyzatorów i tłumików drgań.

Ochrona środowiska i usuwanie

Nasza firma przykłada szczególną wagę do ochrony środowiska. Nasza koncepcja jakości produktów to nie tylko optymalne właściwości robocze, długi okres eksploatacji i wygodna instalację, lecz również oszczędzanie zasobów i dbanie o środowisko naturalne. Dla nas oznacza to rozwój, produkcję i usuwanie produktów w sposób przyjazny dla środowiska.

Wszystkie opakowania naszych amortyzatorów i tłumików drgań zawierają instrukcję usuwania jasno sformułowaną w kilku językach.

Ochrona środowiska i usuwanie

Nasza firma przykłada szczególną wagę do ochrony środowiska. Nasza koncepcja jakości produktów to nie tylko optymalne właściwości robocze, długi okres eksploatacji i wygodna instalację, lecz również oszczędzanie zasobów i dbanie o środowisko naturalne. Dla nas oznacza to rozwój, produkcję i usuwanie produktów w sposób przyjazny dla środowiska.

Wszystkie opakowania naszych amortyzatorów i tłumików drgań zawierają instrukcję usuwania jasno sformułowaną w kilku językach.

Uwagi ogólne

Nigdy nie otwierać amortyzatorów ani tłumików drgań ani ich nie ogrzewać!

Rura wyrównawcza może pęknąć i może się wylać olej.
W gazowych amortyzatorach i tłumikach drgań panuje ciśnienie wewnętrzne o wartości do 30 barów!

Nigdy nie rzucać amortyzatorów ani tłumików drgań ani nie wrzucać ich do zwykłych koszy na śmieci!

Amortyzatory i tłumiki drgań zawierają olej mineralny, który prowadzi do poważnych szkód w środowisku, jeżeli przedostanie się do ziemi, wody gruntowej lub rzek i jezior.

Uwagi ogólne

Nigdy nie otwierać amortyzatorów ani tłumików drgań ani ich nie ogrzewać!

Rura wyrównawcza może pęknąć i może się wylać olej.
W gazowych amortyzatorach i tłumikach drgań panuje ciśnienie wewnętrzne o wartości do 30 barów!

Nigdy nie rzucać amortyzatorów ani tłumików drgań ani nie wrzucać ich do zwykłych koszy na śmieci!

Amortyzatory i tłumiki drgań zawierają olej mineralny, który prowadzi do poważnych szkód w środowisku, jeżeli przedostanie się do ziemi, wody gruntowej lub rzek i jezior.

Usuwanie przez warsztaty specjalistyczne

Jeżeli zużyte amortyzatory i tłumiki drgań nie zostaną przekazane do certyfikowanego zakładu przetwarzania odpadów, należy podjąć poniższe kroki z zachowaniem przepisów zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i ochrony środowiska:

Usuwanie przez warsztaty specjalistyczne

Jeżeli zużyte amortyzatory i tłumiki drgań nie zostaną przekazane do certyfikowanego zakładu przetwarzania odpadów, należy podjąć poniższe kroki z zachowaniem przepisów zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom i ochrony środowiska:

Zabezpieczenie amortyzatorów i tłumików drgań w imadle

1. Zabezpieczyć amortyzatory i tłumiki drgań w imadle z tłoczyskiem zawsze skierowanym w dół.

2. Nosić okulary ochronne.

Zabezpieczenie amortyzatorów i tłumików drgań w imadle

1. Zabezpieczyć amortyzatory i tłumiki drgań w imadle z tłoczyskiem zawsze skierowanym w dół.

2. Nosić okulary ochronne.

Gazowe amortyzatory i tłumiki drgań

3. W przypadku gazowych amortyzatorów i tłumików drgań należy najpierw wywiercić otwór w komorze z gazem (ø 3 mm) i zaczekać, aż gaz ulotni się.

4. Wywiercić otwór w komorze z olejem (ø 5 mm).

Gazowe amortyzatory i tłumiki drgań

3. W przypadku gazowych amortyzatorów i tłumików drgań należy najpierw wywiercić otwór w komorze z gazem (ø 3 mm) i zaczekać, aż gaz ulotni się.

4. Wywiercić otwór w komorze z olejem (ø 5 mm).

Odpompowanie i zebranie oleju

5. Odpompować olej i zebrać do odpowiedniego zbiornika.

6. Zaczekać, aż olej całkowicie wycieknie.

Odpompowanie i zebranie oleju

5. Odpompować olej i zebrać do odpowiedniego zbiornika.

6. Zaczekać, aż olej całkowicie wycieknie.

Usuwanie oleju

7. Wlać olej do kontenera na zużyty olej.

8. Usunąć puste amortyzatory i tłumiki drgań jako złom.

Usuwanie oleju

7. Wlać olej do kontenera na zużyty olej.

8. Usunąć puste amortyzatory i tłumiki drgań jako złom.

Więcej informacji