SACHS na świecie —

twój partner gdziekolwiek jesteś

Jesteś tutaj

POLSKA Polski

Jesteś tutaj

POLSKA Polski
worldmap


Kontakt

POLSKA

POLSKA

Od linki sprzęgła po centralny wyprzęgnik:
systemy aktywacji sprzęgła do samochodów osobowych.

System aktywacji sprzęgła montowany w samochodach obejmuje komponenty odpowiedzialne za przenoszenie siły z pedału sprzęgła do wyprzęgnika w celu zwolnienia sprzęgła. Ruch pedału przenoszony jest mechanicznie (najczęściej przez cięgno) lub hydraulicznie. Firma SACHS oferuje różne typy systemów aktywacji sprzęgła do samochodów osobowych.

System aktywacji sprzęgła montowany w samochodach obejmuje komponenty odpowiedzialne za przenoszenie siły z pedału sprzęgła do wyprzęgnika w celu zwolnienia sprzęgła. Ruch pedału przenoszony jest mechanicznie (najczęściej przez cięgno) lub hydraulicznie. Firma SACHS oferuje różne typy systemów aktywacji sprzęgła do samochodów osobowych.

Centralny wyprzęgnik (CSC)

Centralny wyprzęgnik (CSC) łączy wyprzęgnik i siłownik podrzędny w jedną całość. Nie ma konieczności stosowania widełek rozłączających pomiędzy wyprzęgnikiem i siłownikiem podrzędnym, ani odpowiednich łożysk. Zabudowa odbywa się bezpośrednio na skrzyni biegów.

Rozwiązanie to ma niewątpliwe zalety w porównaniu z konwencjonalnymi systemami aktywacji: ograniczenie drgań i szarpania podczas ruszania w wyniku zmniejszenia liczby komponentów mechanicznych. Gwarantuje to kierowcy maksymalny komfort podczas jazdy.

Centralny wyprzęgnik (CSC) należy wymieniać podczas każdej naprawy sprzęgła. Pozwoli to ograniczyć przesunięte w czasie zużycie i tym samym konieczność dodatkowych napraw.

Ponieważ centralny wyprzęgnik jest obecnie standardowo instalowany średnio w co drugim modelu samochodu, firma SACHS oferuje także zestawy sprzęgła z CSC.

Centralny wyprzęgnik (CSC)

Centralny wyprzęgnik (CSC) łączy wyprzęgnik i siłownik podrzędny w jedną całość. Nie ma konieczności stosowania widełek rozłączających pomiędzy wyprzęgnikiem i siłownikiem podrzędnym, ani odpowiednich łożysk. Zabudowa odbywa się bezpośrednio na skrzyni biegów.

Rozwiązanie to ma niewątpliwe zalety w porównaniu z konwencjonalnymi systemami aktywacji: ograniczenie drgań i szarpania podczas ruszania w wyniku zmniejszenia liczby komponentów mechanicznych. Gwarantuje to kierowcy maksymalny komfort podczas jazdy.

Centralny wyprzęgnik (CSC) należy wymieniać podczas każdej naprawy sprzęgła. Pozwoli to ograniczyć przesunięte w czasie zużycie i tym samym konieczność dodatkowych napraw.

Ponieważ centralny wyprzęgnik jest obecnie standardowo instalowany średnio w co drugim modelu samochodu, firma SACHS oferuje także zestawy sprzęgła z CSC.

Centralny wyprzęgnik (CSC)
Centralny wyprzęgnik (CSC) SACHS

Działanie hydraulicznego systemu zwalniania sprzęgła z CSC

Centralny wyprzęgnik (CSC) (1) jest montowany bezpośrednio na skrzyni biegów.

Sprzęgło ze sprężyną talerzową jest montowane bez luzu, to znaczy, że wyprzęgnik stale porusza się wraz z obracającym się sprzęgłem. Obciążenie wstępne generowane przez system aktywacji powoduje, że sprzęgło i pierścień oporowy wyprzęgnika obracają się z taką samą prędkością. Różnice w prędkości obrotowej skutkowałyby odgłosami i przyspieszonym zużyciem.

Wyprzęgniki są samocentrujące (możliwa jest regulacja promieniowa o ok. 1,5 mm) w celu kompensacji tolerancji ustawienia sprężyny talerzowej i powierzchni oporowej wyprzęgnika. Podczas pierwszej aktywacji sprzęgła automatycznie ustawiają się one centrycznie w stosunku do klinów sprężyny talerzowej.

Centralne wyprzęgniki sprzęgła (CSC) są stosowane w przypadku zbyt małej ilości miejsca na zabudowę konwencjonalnego systemu aktywacji sprzęgła.

Centralny wyprzęgnik (CSC)
Centralny wyprzęgnik (CSC) SACHS

Działanie hydraulicznego systemu zwalniania sprzęgła z CSC

Centralny wyprzęgnik (CSC) (1) jest montowany bezpośrednio na skrzyni biegów.

Sprzęgło ze sprężyną talerzową jest montowane bez luzu, to znaczy, że wyprzęgnik stale porusza się wraz z obracającym się sprzęgłem. Obciążenie wstępne generowane przez system aktywacji powoduje, że sprzęgło i pierścień oporowy wyprzęgnika obracają się z taką samą prędkością. Różnice w prędkości obrotowej skutkowałyby odgłosami i przyspieszonym zużyciem.

Wyprzęgniki są samocentrujące (możliwa jest regulacja promieniowa o ok. 1,5 mm) w celu kompensacji tolerancji ustawienia sprężyny talerzowej i powierzchni oporowej wyprzęgnika. Podczas pierwszej aktywacji sprzęgła automatycznie ustawiają się one centrycznie w stosunku do klinów sprężyny talerzowej.

Centralne wyprzęgniki sprzęgła (CSC) są stosowane w przypadku zbyt małej ilości miejsca na zabudowę konwencjonalnego systemu aktywacji sprzęgła.

Siłownik główny i podrzędny

System aktywacji sprzęgła przenosi siłę nacisku nogi kierowcy na pedał sprzęgła w celu jego wysprzęglenia. Musi on być bezwzględnie niezawodny, spełniać wymagania ergonomiczne oraz zapewniać wysoki poziom komfortu przez cały czas eksploatacji. System aktywacji obejmuje hydrauliczny układ przenoszenia z siłownikiem głównym i podrzędnym oraz część mechaniczną z wyprzęgnikiem i dźwignią.

Siłownik główny i podrzędny

System aktywacji sprzęgła przenosi siłę nacisku nogi kierowcy na pedał sprzęgła w celu jego wysprzęglenia. Musi on być bezwzględnie niezawodny, spełniać wymagania ergonomiczne oraz zapewniać wysoki poziom komfortu przez cały czas eksploatacji. System aktywacji obejmuje hydrauliczny układ przenoszenia z siłownikiem głównym i podrzędnym oraz część mechaniczną z wyprzęgnikiem i dźwignią.

Konwencjonalny siłownik główny/podrzędny
Rysunek siłownika głównego/podrzędnego SACHS

Funkcja siłownika głównego/podrzędnego

Aktywacja sprzęgła odbywa się hydraulicznie w systemach wyposażonych w siłownik główny/podrzędny. Ruch pedału jest przenoszony do głównego siłownika hydraulicznego (1), znajdującego się bezpośrednio pod pedałem. W zamkniętym układzie siłownik generuje ciśnienie hydrauliczne, pochłaniane przez siłownik podrzędny (3) za pośrednictwem zestawu przewodów (2).

W celu zapewnienia perfekcyjnego działania możliwe jest odpowietrzenie systemu aktywacji sprzęgła.

Konwencjonalny siłownik główny/podrzędny
Rysunek siłownika głównego/podrzędnego SACHS

Funkcja siłownika głównego/podrzędnego

Aktywacja sprzęgła odbywa się hydraulicznie w systemach wyposażonych w siłownik główny/podrzędny. Ruch pedału jest przenoszony do głównego siłownika hydraulicznego (1), znajdującego się bezpośrednio pod pedałem. W zamkniętym układzie siłownik generuje ciśnienie hydrauliczne, pochłaniane przez siłownik podrzędny (3) za pośrednictwem zestawu przewodów (2).

W celu zapewnienia perfekcyjnego działania możliwe jest odpowietrzenie systemu aktywacji sprzęgła.

Wysokiej jakości linki sprzęgła SACHS

Wysokiej jakości linki sprzęgła firmy SACHS pokrywają prawie całkowicie zapotrzebowanie europejskiego rynku motoryzacyjnego. Linki sprzęgła są narażone na duże obciążenia mechaniczne. Pierwszymi objawami zużycia są większa wymagana siła i hałasy podczas aktywacji sprzęgła lub też ślizganie i szarpanie sprzęgła.

Wysokiej jakości linki sprzęgła SACHS

Wysokiej jakości linki sprzęgła firmy SACHS pokrywają prawie całkowicie zapotrzebowanie europejskiego rynku motoryzacyjnego. Linki sprzęgła są narażone na duże obciążenia mechaniczne. Pierwszymi objawami zużycia są większa wymagana siła i hałasy podczas aktywacji sprzęgła lub też ślizganie i szarpanie sprzęgła.

System aktywacji sprzęgła sterowanego linką
Rysunek systemu aktywacji sprzęgła sterowanego linką

Funkcja systemu aktywacji sprzęgła sterowanego linką

Aktywacja sprzęgła odbywa się całkowicie mechanicznie za pośrednictwem linki sprzęgła. Ruch pedału jest przenoszony na stalową linkę (1), widełki rozłączające (2) i wyprzęgnik (3) w celu aktywacji sprzęgła. Wyróżniony obszar wskazuje strefy zużycia w otoczeniu sprzęgła.

System aktywacji sprzęgła sterowanego linką
Rysunek systemu aktywacji sprzęgła sterowanego linką

Funkcja systemu aktywacji sprzęgła sterowanego linką

Aktywacja sprzęgła odbywa się całkowicie mechanicznie za pośrednictwem linki sprzęgła. Ruch pedału jest przenoszony na stalową linkę (1), widełki rozłączające (2) i wyprzęgnik (3) w celu aktywacji sprzęgła. Wyróżniony obszar wskazuje strefy zużycia w otoczeniu sprzęgła.

Więcej informacji