ZF Aftermarket na świecie —

twój partner gdziekolwiek jesteś

Jesteś tutaj:
Polska (Polski)
Odwiedź nasze inne strony internetowe ZF Aftermarket

Znajdź swój kraj według regionu

Szukasz informacji o firmie ZF Friedrichshafen AG?

Odwiedź stronę korporacyjną.


Kontakt

Polska

Polska

Koncern ZF Aftermarket zdobył
europejską nagrodę dla przedsiębiorstwa roku w kategorii podmiotów motoryzacyjnego rynku wtórnego

Ben Smart i nagroda za 2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem prasowym nagrody „Best Practices Award 2018”.

Frost & Sullivan – nagroda „Best Practices Award”

Nagroda „Best Practices Award” koncernu Frost & Sullivan to wyróżnienie przyznawane podmiotom działającym na wielu rynkach regionalnych i globalnych w uznaniu za doskonałe wyniki w zakresie przywództwa, innowacji technologicznych, obsługi klienta i strategicznego rozwoju produktów.

Aby otrzymać od koncernu Frost & Sullivan nagrodę dla przedsiębiorstwa roku, firma musi wykazać doskonałość w obszarach wzrostu, innowacji oraz przywództwa. Obszary te stanowią podstawę dalszych sukcesów przedsiębiorstwa i przygotowują je do spełnienia dwóch kryteriów przyznania nagrody dla przedsiębiorstwa roku.

W ramach tegorocznej edycji nagrody koncernu Frost & Sullivan przedsiębiorstwem roku w kategorii podmiotów motoryzacyjnego rynku wtórnego została spółka ZF Friedrichshafen AG.

Nagroda „Best Practices Award” – europejski

Frost & Sullivan – nagroda „Best Practices Award”

Nagroda „Best Practices Award” koncernu Frost & Sullivan to wyróżnienie przyznawane podmiotom działającym na wielu rynkach regionalnych i globalnych w uznaniu za doskonałe wyniki w zakresie przywództwa, innowacji technologicznych, obsługi klienta i strategicznego rozwoju produktów.

Aby otrzymać od koncernu Frost & Sullivan nagrodę dla przedsiębiorstwa roku, firma musi wykazać doskonałość w obszarach wzrostu, innowacji oraz przywództwa. Obszary te stanowią podstawę dalszych sukcesów przedsiębiorstwa i przygotowują je do spełnienia dwóch kryteriów przyznania nagrody dla przedsiębiorstwa roku.

W ramach tegorocznej edycji nagrody koncernu Frost & Sullivan przedsiębiorstwem roku w kategorii podmiotów motoryzacyjnego rynku wtórnego została spółka ZF Friedrichshafen AG.

Nagroda „Best Practices Award” – europejski

proces ewaluacji

 • Karta oceny
  Matryca

  Na potrzeby dokonania ewaluacji najlepszych praktyk w poszczególnych kategoriach działalności biznesowej koncern Frost & Sullivan wykorzystuje spersonalizowaną kartę oceny. Narzędzie to umożliwia zespołom oceniającym przeprowadzenie obiektywnej analizy wyników w oparciu o wymienione poniżej najważniejsze wskaźniki odniesienia oraz przyznanie na tej podstawie oceny. Narzędzie wykorzystuje dziesięciopunktową skalę, która pozwala na zniuansowaną ewaluację.

  Podejmując decyzję o przyznaniu nagrody dla przedsiębiorstwa roku, analitycy koncernu Frost & Sullivan dokonali niezależnej oceny dwóch kluczowych obszarów: innowacyjności i działalności ukierunkowanych wizją oraz oddziaływania na klientów – w oparciu o kryteria wymienione poniżej.

  Innowacyjność i działalność ukierunkowane wizją

  • Kryterium 1: Zaspokajanie niezrealizowanych potrzeb
  • Kryterium 2: Scenariusze ukierunkowane wizją w odpowiedzi na megatrendy
  • Kryterium 3: Wdrożenie najlepszych praktyk
  • Kryterium 4: Strategia „błękitnego oceanu”
  • Kryterium 5: Wyniki finansowe

  Oddziaływanie na klientów

  • Kryterium 1: Stosunek ceny do wartości
  • Kryterium 2: Doświadczenia klienta związane z zakupem
  • Kryterium 3: Doświadczenia klienta związane z posiadaniem
  • Kryterium 4: Doświadczenia klienta związane z obsługą
  • Kryterium 5: Wartość marki

  Koncern ZF Aftermarket został uznany liderem branży w kategorii innowacyjności i działalności ukierunkowanych wizją oraz kategorii oddziaływania na klientów, uzyskując wynik 9 na 10 punktów.

  Matryca

  Na potrzeby dokonania ewaluacji najlepszych praktyk w poszczególnych kategoriach działalności biznesowej koncern Frost & Sullivan wykorzystuje spersonalizowaną kartę oceny. Narzędzie to umożliwia zespołom oceniającym przeprowadzenie obiektywnej analizy wyników w oparciu o wymienione poniżej najważniejsze wskaźniki odniesienia oraz przyznanie na tej podstawie oceny. Narzędzie wykorzystuje dziesięciopunktową skalę, która pozwala na zniuansowaną ewaluację.

  Podejmując decyzję o przyznaniu nagrody dla przedsiębiorstwa roku, analitycy koncernu Frost & Sullivan dokonali niezależnej oceny dwóch kluczowych obszarów: innowacyjności i działalności ukierunkowanych wizją oraz oddziaływania na klientów – w oparciu o kryteria wymienione poniżej.

  Innowacyjność i działalność ukierunkowane wizją

  • Kryterium 1: Zaspokajanie niezrealizowanych potrzeb
  • Kryterium 2: Scenariusze ukierunkowane wizją w odpowiedzi na megatrendy
  • Kryterium 3: Wdrożenie najlepszych praktyk
  • Kryterium 4: Strategia „błękitnego oceanu”
  • Kryterium 5: Wyniki finansowe

  Oddziaływanie na klientów

  • Kryterium 1: Stosunek ceny do wartości
  • Kryterium 2: Doświadczenia klienta związane z zakupem
  • Kryterium 3: Doświadczenia klienta związane z posiadaniem
  • Kryterium 4: Doświadczenia klienta związane z obsługą
  • Kryterium 5: Wartość marki

  Koncern ZF Aftermarket został uznany liderem branży w kategorii innowacyjności i działalności ukierunkowanych wizją oraz kategorii oddziaływania na klientów, uzyskując wynik 9 na 10 punktów.

 • wyników

  Po zakończeniu ewaluacji wszystkich podmiotów w oparciu o kartę oceny sporządzana jest przedstawiona poniżej matryca wyników, która pozwala na zwizualizowanie, które przedsiębiorstwa są naprawdę przełomowe i które jeszcze nie osiągnęły wyróżniających wyników.

  Support Matrix (matryca wyników)

  Po zakończeniu ewaluacji wszystkich podmiotów w oparciu o kartę oceny sporządzana jest przedstawiona poniżej matryca wyników, która pozwala na zwizualizowanie, które przedsiębiorstwa są naprawdę przełomowe i które jeszcze nie osiągnęły wyróżniających wyników.

  Support Matrix (matryca wyników)
Więcej informacji