ZF Aftermarket na świecie —

twój partner gdziekolwiek jesteś

Jesteś tutaj:
Polska (Polski)
Wszystkie strony ZF Aftermarket

Znajdź swój kraj według regionu

Szukasz informacji o firmie ZF Friedrichshafen AG?

Odwiedź stronę korporacyjną.

Wybierz swój region i język:

Z powrotem
Azja i Pacyfik
Europa
Ameryka Łacińska
Bliski Wschód
Ameryka Północna
Republika Południowej Afryki
  • Republika Południowej Afryki
  • English
Global: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

Polska

Wykazy środków smarnych
Właściwy olej do wybranego zastosowania

Język

Aplikacja Wykazy środków smarnych Data dokonanej zmiany
用于卡车、客车、轻型商用车和特种车辆的采埃孚自动变速器和手动变速器,铭牌上登记为“TE-ML 02” TE-ML 02 01.10.2021
Smary ZIP 01.10.2021
Handgeschakelde transmissies van ZF voor vrachtwagens met vermelding op het typeplaatje "TE-ML 01" TE-ML 01 01.10.2021
Geautomatiseerde en handgeschakelde transmissies van ZF voor vrachtwagens, bussen, lichte bedrijfswagens en speciale voertuigen met vermelding op het typeplaatje "TE-ML 02" TE-ML 02 01.10.2021
Smary ZIP 01.10.2021
Manual ZF transmissions for trucks with "TE-ML 01" label on the type plate TE-ML 01 01.10.2021
Manual and automated ZF transmissions for trucks, buses, light commercial vehicles and special vehicles with "TE-ML 02" label on the type plate TE-ML 02 01.10.2021
Transmissions for off-road equipment (construction machinery, special vehicles, lift truck) TE-ML 03 01.10.2021
Marine transmissions TE-ML 04 01.10.2021
Axles for construction machinery TE-ML 05 01.10.2021
Tractor transmissions and hydraulic lifts TE-ML 06 01.10.2021
Hydrostatic-mechanical and electric drive systems TE-ML 07 01.10.2021
Steering systems (non-power-assisted) for cars, commercial vehicles and off-road vehicles TE-ML 08 01.10.2021
Steering systems and oil pumps for cars, commercial vehicles and off-road vehicles TE-ML 09 28.01.2020
Manual transmissions, double-clutch transmissions and automatic transmissions for cars TE-ML 11 01.10.2021
Axles and wheel heads for buses and trucks TE-ML 12 01.10.2021
ZF assemblies in special purpose vehicles TE-ML 13 01.10.2021
Powershift transmissions, type Ecomat, for buses, trucks, and special vehicles TE-ML 14 01.10.2021
Brake systems for special vehicles TE-ML 15 01.10.2021
Transmissions for rail vehicles TE-ML 16 01.10.2021
Transmissions and axles for lift-trucks TE-ML 17 01.10.2021
Transfer and offset transmissions for commercial vehicles TE-ML 19 01.10.2021
Powershift transmissions, type EcoLife, for buses and trucks TE-ML 20 01.10.2021
Tractor axles, transmissions for harvesters and final drives TE-ML 21 01.10.2021
Stationary applications TE-ML 23 01.10.2021
Historical Manual Transmissions for Trucks and Passenger Cars TE-ML 24 01.10.2021
Powershift transmissions, type EcoLife Offroad and PowerLine Offroad as well as DynamicPerform wet starting clutch for special vehicles and stationary applications TE-ML 25 01.10.2021
Powershift transmissions type PowerLine TE-ML 26 01.10.2021
Transmissions for industrial and mobile applications TE-ML 27 01.10.2021
Smary ZIP 01.10.2021
Boîtes de vitesses manuelles de ZF pour poids lourds avec l'inscription « TE-ML 01 » sur la plaque signalétique TE-ML 01 01.10.2021
Boîtes de vitesses manuelles et automatisées de ZF pour poids lourds, autocars, véhicules industriels légers et véhicules spéciaux avec l'inscription « TE-ML 02 » sur la plaque signalétique TE-ML 02 01.10.2021
Boîtes de vitesses pour machines de travail (engins de chantier, véhicules spéciaux, chariots élévateurs) TE-ML 03 01.10.2021
Réducteurs marins TE-ML 04 01.10.2021
Ponts pour engins de chantier TE-ML 05 01.10.2021
Ensembles boîte-pont pour tracteurs et dispositifs hydrauliques de levage TE-ML 06 01.10.2021
Transmissions mécaniques hydrostatiques et systèmes de traction électriques TE-ML 07 01.10.2021
Boîtes de vitesses mécaniques, boîtes de vitesses à double embrayage et boîtes de vitesses automatiques pour voitures de tourisme TE-ML 11 01.10.2021
Pont et moyeux de roue pour autobus / autocars et boîtes de vitesses TE-ML 12 01.10.2021
Transmissions ZF pour véhicules spéciaux TE-ML 13 01.10.2021
Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type Ecomat, pour autobus/autocars, poids lourds et véhicules spéciaux TE-ML 14 01.10.2021
Systèmes de freinage pour véhicules spéciaux TE-ML 15 01.10.2021
Réducteurs pour véhicules ferroviaires TE-ML 16 01.10.2021
Boîtes et ponts pour chariots élévateurs TE-ML 17 01.10.2021
Boîte de transfert et renvoi d'angle pour véhicules industriels TE-ML 19 01.10.2021
Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type EcoLife, pour autobus/autocars et poids lourds TE-ML 20 01.10.2021
Ponts pour tracteurs agricoles, transmissions pour machines pour récolte et transmissions finales TE-ML 21 01.10.2021
Applications stationnaires TE-ML 23 01.10.2021
Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type EcoLife Offroad et Powerline Offroad, et élément de démarrage DynamicPerform pour véhicules spéciaux et applications stationnaires TE-ML 25 01.10.2021
Smary ZIP 01.10.2021
Manuelle ZF-Schaltgetriebe für LKW mit Eintrag auf Typenschild "TE-ML 01" TE-ML 01 01.10.2021
Automatisierte und manuelle ZF-Schaltgetriebe für LKW, Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Sonderfahrzeuge mit Eintrag auf Typenschild "TE-ML 02" TE-ML 02 01.10.2021
Getriebe für Arbeitsmaschinen (Baumaschinen, Sonderfahrzeuge, Hubstapler) TE-ML 03 01.10.2021
Schiffsgetriebe TE-ML 04 01.10.2021
Achsen für Baumaschinen TE-ML 05 01.10.2021
Traktorengetriebe und Hubhydrauliken TE-ML 06 01.10.2021
Hydrostatisch-mechanische und elektrische Antriebe TE-ML 07 01.10.2021
Mechanische Lenkungen für Pkw, Nkw und Arbeitsmaschinen TE-ML 08 01.10.2021
Lenkungen und Ölpumpen für Pkw, Nkw und Arbeitsmaschinen TE-ML 09 28.01.2020
Mechanische Schaltgetriebe, Doppelkupplungsgetriebe und Automatgetriebe für Pkw TE-ML 11 01.10.2021
Achsen und Radköpfe für Busse und Lkw TE-ML 12 01.10.2021
ZF-Aggregate in Sonderfahrzeugen TE-ML 13 01.10.2021
Lastschaltautomatgetriebe, Typ Ecomat, für Busse, LKW und Sonderfahrzeuge TE-ML 14 01.10.2021
Bremssysteme für Sonderfahrzeuge TE-ML 15 01.10.2021
Getriebe für Schienenfahrzeuge TE-ML 16 01.10.2021
Getriebe und Achsen für Hubstapler TE-ML 17 01.10.2021
Verteiler- und Versatzgetriebe für Nkw TE-ML 19 01.10.2021
Lastschaltautomatgetriebe Typ EcoLife für Busse und LKW TE-ML 20 01.10.2021
Traktorenachsen, Getriebe für Erntemaschinen und Endabtriebe TE-ML 21 01.10.2021
Stationäre Anwendungen TE-ML 23 01.10.2021
Historische manuell geschaltete Getriebe für Lkw und Pkw TE-ML 24 01.10.2021
Lastschaltautomatgetriebe, Typ EcoLife Offroad und Powerline Offroad sowie Anfahrelement DynamicPerform für Sonderfahrzeuge und Stationäranwendungen TE-ML 25 01.10.2021
Lastschaltautomatgetriebe Typ PowerLine TE-ML 26 01.10.2021
Getriebe für Industrie- und Mobilanwendungen TE-ML 27 01.10.2021
Smary ZIP 01.10.2021
Cambi manuali di ZF per autocarri con indicazione sulla targhetta di identificazione "TE-ML 01" TE-ML 01 01.10.2021
Cambi manuali e automatizzati di ZF per autocarri, autobus, veicoli industriali leggeri e veicoli speciali con indicazione sulla targhetta di identificazione "TE-ML 02" TE-ML 02 01.10.2021
Cambi per macchine operatrici (macchine edili, veicoli speciali, carrelli elevatori) TE-ML 03 01.10.2021
Riduttori marini TE-ML 04 01.10.2021
Assali per macchine edili TE-ML 05 01.10.2021
Trasmissioni per trattori e sistemi idraulici di sollevamento TE-ML 06 01.10.2021
Trasmissioni idrostatico-meccaniche ed elettriche TE-ML 07 01.10.2021
Cambi meccanici, cambi a doppia frizione e cambi automatici per autovetture TE-ML 11 01.10.2021
Assali e mozzi ruota per autobus e veicoli industriali TE-ML 12 01.10.2021
Gruppi ZF per veicoli speciali TE-ML 13 01.10.2021
Cambio powershift, tipo Ecomat, per autobus, autocarri e veicoli speciali TE-ML 14 01.10.2021
Sistemi di frenatura per veicoli speciali TE-ML 15 01.10.2021
Riduttori per veicoli ferroviari TE-ML 16 01.10.2021
Cambi e assali per carrelli elevatori TE-ML 17 01.10.2021
Ripartitore di coppia e rinvio angolare per veicoli industriali TE-ML 19 01.10.2021
Cambio powershift, tipo EcoLife, per autobus e autocarri TE-ML 20 01.10.2021
Assali per trattori, trasmissioni per macchine da raccolta e trasmissioni finali TE-ML 21 01.10.2021
Applicazioni stazionarie TE-ML 23 01.10.2021
Cambio powershift, tipo EcoLife Offroad e Powerline Offroad, ed elemento di avviamento DynamicPerform per veicoli speciali e applicazioni stazionarie TE-ML 25 01.10.2021
Smary ZIP 01.10.2021
Transmissões manuais ZF para caminhões com a indicação "TE-ML 01" na plaqueta de identificação TE-ML 01 01.10.2021
Transmissões manuais e automatizadas ZF para caminhões, ônibus, veículos utilitários e veículos especiais com a indicação "TE-ML 02" na plaqueta de identificação TE-ML 02 01.10.2021
Transmissões de tratores e sistemas de elevação hidráulicos TE-ML 06 01.10.2021
Transmissões Automáticas, tipo Ecomat, para ônibus, caminhões e veículos especiais TE-ML 14 01.10.2021
Transmissões Automáticas, tipo Ecolife, para ônibus e caminhões TE-ML 20 01.10.2021
Eixos de tratores, transmissões para colheitadeiras e redutores finais TE-ML 21 01.10.2021
Smary ZIP 01.10.2021
Механические коробки передач ZF для грузовых автомобилей с надписью на заводской табличке «TE-ML 01» TE-ML 01 01.10.2021
Механические и автоматизированные коробки передач ZF для грузовых автомобилей, автобусов, легких коммерческих автомобилей и спецтехники с надписью на заводской табличке «TE-ML 02» TE-ML 02 01.10.2021
Коробки передач для технологических машин (строительная техника, транспортные средства специального назначения, вилочные погрузчики) TE-ML 03 01.10.2021
Судовые редукторы TE-ML 04 01.10.2021
Мосты для строительной техники TE-ML 05 01.10.2021
Коробки передач тракторов и навесные гидравлические системы TE-ML 06 01.10.2021
Механические коробки передач, коробки передач с двойным сцеплением и автоматические коробки передач для легковых автомобилей TE-ML 11 01.10.2021
Мосты и колесные опоры для автобусов и грузовых автомобилей TE-ML 12 01.10.2021
Переключаемые под нагрузкой автоматические коробки передач, тип Ecomat, для автобусов, грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения TE-ML 14 01.10.2021
Редукторы и коробки передач для рельсовых транспортных средств TE-ML 16 01.10.2021
Раздаточные коробки - стандартные и для больших осевых смещений для грузовиков, автобусов и тягачей TE-ML 19 01.10.2021
Автоматическая коробка передач тип EcoLife для автобусов и грузовых автомобилей TE-ML 20 01.10.2021
Mосты тракторов, коробки передач сельскохозяйственных уборочных машин и конечные раздаточные механизмы TE-ML 21 01.10.2021
Стационарное применение TE-ML 23 01.10.2021
Smary ZIP 01.10.2021
Cajas de cambios manuales de ZF para camiones con la inscripción "TE-ML 01" en la placa de identificación TE-ML 01 01.10.2021
Cajas de cambios automatizadas y manuales de ZF para camiones, autobuses, vehículos industriales ligeros y vehículos especiales con la inscripción "TE-ML 02" en la placa de identificación TE-ML 02 01.10.2021
Cajas de cambios para maquinaria de trabajo (maquinaria para obras, vehículos especiales, carretillas elevadoras) TE-ML 03 01.10.2021
Reductores marinos TE-ML 04 01.10.2021
Ejes para maquinaria de obras TE-ML 05 01.10.2021
Transmisiones para tractores agrícolas y equipos hidráulicos de elevación TE-ML 06 01.10.2021
Transmisiones hidrostáticas mecánicas y accionamientos eléctricos TE-ML 07 01.10.2021
Transmisiones manuales, transmisiones de embrague doble y transmisiones automáticas para turismos TE-ML 11 01.10.2021
Ejes y cabezas de rueda para autobuses y camiones TE-ML 12 01.10.2021
Equipos-ZF en vehículos especiales TE-ML 13 01.10.2021
Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo Ecomat, para autobuses/autocares, camión y vehículos especiales TE-ML 14 01.10.2021
Sistemas de freno para vehículos especial TE-ML 15 01.10.2021
Transmisiones para vehículos sobre railes TE-ML 16 01.10.2021
Transmisiones y ejes para carretillas elevadoras TE-ML 17 01.10.2021
Cajas de cambios de distribución y asimetría para vehículos industriales TE-ML 19 01.10.2021
Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo EcoLife, para autobuses/autocares y camiones TE-ML 20 01.10.2021
Ejes de tractores, transmisiones para cosechadoras y salidas finales TE-ML 21 01.10.2021
Aplicación estacionaria TE-ML 23 01.10.2021
Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo EcoLife Offroad y Powerline Offroad, así como para elemento de arranque DynamicPerform para vehículos especiales y aplicaciones estacionarias TE-ML 25 01.10.2021
Smary ZIP 01.10.2021
Język

用于卡车、客车、轻型商用车和特种车辆的采埃孚自动变速器和手动变速器,铭牌上登记为“TE-ML 02”

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 02

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz Smary ZIP

Handgeschakelde transmissies van ZF voor vrachtwagens met vermelding op het typeplaatje "TE-ML 01"

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 01

Geautomatiseerde en handgeschakelde transmissies van ZF voor vrachtwagens, bussen, lichte bedrijfswagens en speciale voertuigen met vermelding op het typeplaatje "TE-ML 02"

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 02

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz Smary ZIP

Manual ZF transmissions for trucks with "TE-ML 01" label on the type plate

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 01

Manual and automated ZF transmissions for trucks, buses, light commercial vehicles and special vehicles with "TE-ML 02" label on the type plate

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 02

Transmissions for off-road equipment (construction machinery, special vehicles, lift truck)

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 03

Marine transmissions

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 04

Axles for construction machinery

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 05

Tractor transmissions and hydraulic lifts

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 06

Hydrostatic-mechanical and electric drive systems

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 07

Steering systems (non-power-assisted) for cars, commercial vehicles and off-road vehicles

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 08

Steering systems and oil pumps for cars, commercial vehicles and off-road vehicles

Data dokonanej zmiany 28.01.2020

Pobierz TE-ML 09

Manual transmissions, double-clutch transmissions and automatic transmissions for cars

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 11

Axles and wheel heads for buses and trucks

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 12

ZF assemblies in special purpose vehicles

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 13

Powershift transmissions, type Ecomat, for buses, trucks, and special vehicles

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 14

Brake systems for special vehicles

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 15

Transmissions for rail vehicles

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 16

Transmissions and axles for lift-trucks

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 17

Transfer and offset transmissions for commercial vehicles

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 19

Powershift transmissions, type EcoLife, for buses and trucks

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 20

Tractor axles, transmissions for harvesters and final drives

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 21

Stationary applications

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 23

Historical Manual Transmissions for Trucks and Passenger Cars

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 24

Powershift transmissions, type EcoLife Offroad and PowerLine Offroad as well as DynamicPerform wet starting clutch for special vehicles and stationary applications

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 25

Powershift transmissions type PowerLine

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 26

Transmissions for industrial and mobile applications

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 27

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz Smary ZIP

Boîtes de vitesses manuelles de ZF pour poids lourds avec l'inscription « TE-ML 01 » sur la plaque signalétique

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 01

Boîtes de vitesses manuelles et automatisées de ZF pour poids lourds, autocars, véhicules industriels légers et véhicules spéciaux avec l'inscription « TE-ML 02 » sur la plaque signalétique

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 02

Boîtes de vitesses pour machines de travail (engins de chantier, véhicules spéciaux, chariots élévateurs)

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 03

Réducteurs marins

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 04

Ponts pour engins de chantier

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 05

Ensembles boîte-pont pour tracteurs et dispositifs hydrauliques de levage

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 06

Transmissions mécaniques hydrostatiques et systèmes de traction électriques

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 07

Boîtes de vitesses mécaniques, boîtes de vitesses à double embrayage et boîtes de vitesses automatiques pour voitures de tourisme

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 11

Pont et moyeux de roue pour autobus / autocars et boîtes de vitesses

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 12

Transmissions ZF pour véhicules spéciaux

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 13

Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type Ecomat, pour autobus/autocars, poids lourds et véhicules spéciaux

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 14

Systèmes de freinage pour véhicules spéciaux

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 15

Réducteurs pour véhicules ferroviaires

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 16

Boîtes et ponts pour chariots élévateurs

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 17

Boîte de transfert et renvoi d'angle pour véhicules industriels

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 19

Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type EcoLife, pour autobus/autocars et poids lourds

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 20

Ponts pour tracteurs agricoles, transmissions pour machines pour récolte et transmissions finales

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 21

Applications stationnaires

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 23

Boîtes de vitesses automatiques couplables sous charge, type EcoLife Offroad et Powerline Offroad, et élément de démarrage DynamicPerform pour véhicules spéciaux et applications stationnaires

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 25

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz Smary ZIP

Manuelle ZF-Schaltgetriebe für LKW mit Eintrag auf Typenschild "TE-ML 01"

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 01

Automatisierte und manuelle ZF-Schaltgetriebe für LKW, Busse, leichte Nutzfahrzeuge und Sonderfahrzeuge mit Eintrag auf Typenschild "TE-ML 02"

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 02

Getriebe für Arbeitsmaschinen (Baumaschinen, Sonderfahrzeuge, Hubstapler)

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 03

Schiffsgetriebe

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 04

Achsen für Baumaschinen

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 05

Traktorengetriebe und Hubhydrauliken

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 06

Hydrostatisch-mechanische und elektrische Antriebe

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 07

Mechanische Lenkungen für Pkw, Nkw und Arbeitsmaschinen

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 08

Lenkungen und Ölpumpen für Pkw, Nkw und Arbeitsmaschinen

Data dokonanej zmiany 28.01.2020

Pobierz TE-ML 09

Mechanische Schaltgetriebe, Doppelkupplungsgetriebe und Automatgetriebe für Pkw

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 11

Achsen und Radköpfe für Busse und Lkw

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 12

ZF-Aggregate in Sonderfahrzeugen

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 13

Lastschaltautomatgetriebe, Typ Ecomat, für Busse, LKW und Sonderfahrzeuge

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 14

Bremssysteme für Sonderfahrzeuge

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 15

Getriebe für Schienenfahrzeuge

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 16

Getriebe und Achsen für Hubstapler

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 17

Verteiler- und Versatzgetriebe für Nkw

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 19

Lastschaltautomatgetriebe Typ EcoLife für Busse und LKW

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 20

Traktorenachsen, Getriebe für Erntemaschinen und Endabtriebe

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 21

Stationäre Anwendungen

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 23

Historische manuell geschaltete Getriebe für Lkw und Pkw

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 24

Lastschaltautomatgetriebe, Typ EcoLife Offroad und Powerline Offroad sowie Anfahrelement DynamicPerform für Sonderfahrzeuge und Stationäranwendungen

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 25

Lastschaltautomatgetriebe Typ PowerLine

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 26

Getriebe für Industrie- und Mobilanwendungen

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 27

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz Smary ZIP

Cambi manuali di ZF per autocarri con indicazione sulla targhetta di identificazione "TE-ML 01"

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 01

Cambi manuali e automatizzati di ZF per autocarri, autobus, veicoli industriali leggeri e veicoli speciali con indicazione sulla targhetta di identificazione "TE-ML 02"

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 02

Cambi per macchine operatrici (macchine edili, veicoli speciali, carrelli elevatori)

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 03

Riduttori marini

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 04

Assali per macchine edili

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 05

Trasmissioni per trattori e sistemi idraulici di sollevamento

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 06

Trasmissioni idrostatico-meccaniche ed elettriche

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 07

Cambi meccanici, cambi a doppia frizione e cambi automatici per autovetture

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 11

Assali e mozzi ruota per autobus e veicoli industriali

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 12

Gruppi ZF per veicoli speciali

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 13

Cambio powershift, tipo Ecomat, per autobus, autocarri e veicoli speciali

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 14

Sistemi di frenatura per veicoli speciali

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 15

Riduttori per veicoli ferroviari

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 16

Cambi e assali per carrelli elevatori

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 17

Ripartitore di coppia e rinvio angolare per veicoli industriali

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 19

Cambio powershift, tipo EcoLife, per autobus e autocarri

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 20

Assali per trattori, trasmissioni per macchine da raccolta e trasmissioni finali

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 21

Applicazioni stazionarie

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 23

Cambio powershift, tipo EcoLife Offroad e Powerline Offroad, ed elemento di avviamento DynamicPerform per veicoli speciali e applicazioni stazionarie

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 25

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz Smary ZIP

Transmissões manuais ZF para caminhões com a indicação "TE-ML 01" na plaqueta de identificação

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 01

Transmissões manuais e automatizadas ZF para caminhões, ônibus, veículos utilitários e veículos especiais com a indicação "TE-ML 02" na plaqueta de identificação

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 02

Transmissões de tratores e sistemas de elevação hidráulicos

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 06

Transmissões Automáticas, tipo Ecomat, para ônibus, caminhões e veículos especiais

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 14

Transmissões Automáticas, tipo Ecolife, para ônibus e caminhões

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 20

Eixos de tratores, transmissões para colheitadeiras e redutores finais

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 21

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz Smary ZIP

Механические коробки передач ZF для грузовых автомобилей с надписью на заводской табличке «TE-ML 01»

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 01

Механические и автоматизированные коробки передач ZF для грузовых автомобилей, автобусов, легких коммерческих автомобилей и спецтехники с надписью на заводской табличке «TE-ML 02»

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 02

Коробки передач для технологических машин (строительная техника, транспортные средства специального назначения, вилочные погрузчики)

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 03

Судовые редукторы

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 04

Мосты для строительной техники

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 05

Коробки передач тракторов и навесные гидравлические системы

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 06

Механические коробки передач, коробки передач с двойным сцеплением и автоматические коробки передач для легковых автомобилей

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 11

Мосты и колесные опоры для автобусов и грузовых автомобилей

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 12

Переключаемые под нагрузкой автоматические коробки передач, тип Ecomat, для автобусов, грузовых автомобилей и автомобилей специального назначения

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 14

Редукторы и коробки передач для рельсовых транспортных средств

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 16

Раздаточные коробки - стандартные и для больших осевых смещений для грузовиков, автобусов и тягачей

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 19

Автоматическая коробка передач тип EcoLife для автобусов и грузовых автомобилей

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 20

Mосты тракторов, коробки передач сельскохозяйственных уборочных машин и конечные раздаточные механизмы

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 21

Стационарное применение

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 23

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz Smary ZIP

Cajas de cambios manuales de ZF para camiones con la inscripción "TE-ML 01" en la placa de identificación

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 01

Cajas de cambios automatizadas y manuales de ZF para camiones, autobuses, vehículos industriales ligeros y vehículos especiales con la inscripción "TE-ML 02" en la placa de identificación

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 02

Cajas de cambios para maquinaria de trabajo (maquinaria para obras, vehículos especiales, carretillas elevadoras)

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 03

Reductores marinos

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 04

Ejes para maquinaria de obras

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 05

Transmisiones para tractores agrícolas y equipos hidráulicos de elevación

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 06

Transmisiones hidrostáticas mecánicas y accionamientos eléctricos

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 07

Transmisiones manuales, transmisiones de embrague doble y transmisiones automáticas para turismos

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 11

Ejes y cabezas de rueda para autobuses y camiones

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 12

Equipos-ZF en vehículos especiales

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 13

Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo Ecomat, para autobuses/autocares, camión y vehículos especiales

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 14

Sistemas de freno para vehículos especial

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 15

Transmisiones para vehículos sobre railes

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 16

Transmisiones y ejes para carretillas elevadoras

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 17

Cajas de cambios de distribución y asimetría para vehículos industriales

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 19

Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo EcoLife, para autobuses/autocares y camiones

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 20

Ejes de tractores, transmisiones para cosechadoras y salidas finales

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 21

Aplicación estacionaria

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 23

Cajas de cambios automáticas bajo carga, tipo EcoLife Offroad y Powerline Offroad, así como para elemento de arranque DynamicPerform para vehículos especiales y aplicaciones estacionarias

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz TE-ML 25

Data dokonanej zmiany 01.10.2021

Pobierz Smary ZIP
Więcej informacji

Preferencje prywatności

Twoja prywatność

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową może ona przechowywać lub odzyskiwać informacje w przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji, Twojego urządzenia lub wykorzystane do tego, aby strona działała zgodnie z oczekiwaniami. Informacje te zwykle nie identyfikują użytkownika bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu. Możesz nie akceptować wybranych rodzajów plików cookie. Wybierz nagłówki różnych kategorii, aby dowiedzieć się więcej i zmienić ustawienia domyślne. Powinieneś jednak wiedzieć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na doświadczenie korzystania z witryny i oferowanych usług przez użytkownika.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania, które są równoznaczne z uzyskaniem dostępu do usług, np. ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne pliki cookie

Pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła odwiedzin i dzięki temu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najpopularniejsze i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak użytkownicy poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zaakceptujesz tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę i nie będziemy mogli monitorować jej wydajności.

Więcej informacji

Twoja prywatność

Gdy odwiedzasz dowolną stronę internetową może ona przechowywać lub odzyskiwać informacje w przeglądarce, głównie w postaci plików cookie. Informacje te mogą dotyczyć Ciebie, Twoich preferencji, Twojego urządzenia lub wykorzystane do tego, aby strona działała zgodnie z oczekiwaniami. Informacje te zwykle nie identyfikują użytkownika bezpośrednio, ale mogą zapewnić bardziej spersonalizowane korzystanie z Internetu. Możesz nie akceptować wybranych rodzajów plików cookie. Wybierz nagłówki różnych kategorii, aby dowiedzieć się więcej i zmienić ustawienia domyślne. Powinieneś jednak wiedzieć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może mieć wpływ na doświadczenie korzystania z witryny i oferowanych usług przez użytkownika.

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania witryny i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane wyłącznie w odpowiedzi na podjęte przez użytkownika działania, które są równoznaczne z uzyskaniem dostępu do usług, np. ustawienie preferencji prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała Cię o tych plikach cookie, ale niektóre części witryny nie będą wtedy działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Analityczne pliki cookie

Pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła odwiedzin i dzięki temu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najpopularniejsze i najmniej popularne oraz zobaczyć, jak użytkownicy poruszają się po witrynie. Wszystkie informacje gromadzone przez pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe. Jeśli nie zaakceptujesz tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę i nie będziemy mogli monitorować jej wydajności.