Wybierz swój region i język:

Z powrotem
Azja
Europa
Ameryka Łacińska

Nie znalazłeś swojego regionu i języka? Odwiedź naszą globalną stronę internetową: English

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

Wybierz swój region i język:

Nie znalazłeś swojego regionu i języka? Odwiedź naszą globalną stronę internetową: English

Kontakt

Polska

Polska

Sprawdzanie elementów gumowo-metalowych
Diagnostyka uszkodzeń i porady dotyczące wymiany

Elementy gumowo-metalowe podlegają silnym obciążeniom dynamicznym i często są narażone na szkodliwe warunki zewnętrzne, takie jak wysoka temperatura, sól do usuwania oblodzenia i ozon. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie tych elementów w ramach przeglądów okresowych lub prac związanych z hamulcami lub oponami.

Elementy gumowo-metalowe podlegają silnym obciążeniom dynamicznym i często są narażone na szkodliwe warunki zewnętrzne, takie jak wysoka temperatura, sól do usuwania oblodzenia i ozon. Dlatego zalecamy regularne sprawdzanie tych elementów w ramach przeglądów okresowych lub prac związanych z hamulcami lub oponami.

Zadania realizowane przez elementy gumowo-metalowe

Elementy gumowo-metalowe w podwoziu samochodu tłumią niepożądane drgania i hałas. W zależności od modelu i producenta, może być zamontowanych nawet 12 różnych elementów gumowo-metalowych. Zapewniają one lepszy komfort i bezpieczeństwo jazdy, przykładowo, jako łożyska oporowe amortyzatorów, łożyska wsporników osi, wsporniki łączników, wsporniki stabilizatorów lub wsporniki osi. Oprócz standardowych wsporników, stosowane są także hydrauliczne elementy metalowo-gumowe w postaci wsporników obudów osi lub wsporników łączników. W tych przypadkach dodatkowe tłumienie cieczą zapewnia kompensację drgań.

Zadania realizowane przez elementy gumowo-metalowe

Elementy gumowo-metalowe w podwoziu samochodu tłumią niepożądane drgania i hałas. W zależności od modelu i producenta, może być zamontowanych nawet 12 różnych elementów gumowo-metalowych. Zapewniają one lepszy komfort i bezpieczeństwo jazdy, przykładowo, jako łożyska oporowe amortyzatorów, łożyska wsporników osi, wsporniki łączników, wsporniki stabilizatorów lub wsporniki osi. Oprócz standardowych wsporników, stosowane są także hydrauliczne elementy metalowo-gumowe w postaci wsporników obudów osi lub wsporników łączników. W tych przypadkach dodatkowe tłumienie cieczą zapewnia kompensację drgań.

Kiedy i jak należy wykonać kontrolę

ZF Aftermarket zaleca regularne kontrole. Najlepiej testować elementy gumowo-metalowe przy okazji okresowych przeglądów i monitorowania technicznego oraz podczas napraw hamulców lub wymiany opon.

Kontrola wzrokowa pod kątem pęknięć, złuszczenia metalu lub wycieków cieczy ze wsporników hydraulicznych pomaga zdiagnozować, czy elementy gumowo-metalowe są wadliwe, a jeśli tak, to które.

W przypadku łożysk oporowych amortyzatorów, warsztat może także sprawdzić „charakterystykę osiadania” podejrzanego elementu gumowo-metalowego po jego demontażu: różnica wysokości między starym i nowym łożyskiem nie może przekraczać dwóch do trzech milimetrów. Ponadto guma nie może wykazywać zagięć ani pęknięć i nie może być odłączona od metalu. W przypadku hydraulicznych elementów gumowo-metalowych należy także zwrócić uwagę na nieszczelności.

Kiedy i jak należy wykonać kontrolę

ZF Aftermarket zaleca regularne kontrole. Najlepiej testować elementy gumowo-metalowe przy okazji okresowych przeglądów i monitorowania technicznego oraz podczas napraw hamulców lub wymiany opon.

Kontrola wzrokowa pod kątem pęknięć, złuszczenia metalu lub wycieków cieczy ze wsporników hydraulicznych pomaga zdiagnozować, czy elementy gumowo-metalowe są wadliwe, a jeśli tak, to które.

W przypadku łożysk oporowych amortyzatorów, warsztat może także sprawdzić „charakterystykę osiadania” podejrzanego elementu gumowo-metalowego po jego demontażu: różnica wysokości między starym i nowym łożyskiem nie może przekraczać dwóch do trzech milimetrów. Ponadto guma nie może wykazywać zagięć ani pęknięć i nie może być odłączona od metalu. W przypadku hydraulicznych elementów gumowo-metalowych należy także zwrócić uwagę na nieszczelności.

Wadliwe łożysko oporowe amortyzatora z pierwszymi objawami pęknięć na powierzchni gumy

Wpływ uszkodzeń

Wprawdzie elementy gumowo-metalowe nie są klasycznymi częściami ulegającymi zużyciu, podlegają one silnym obciążeniom dynamicznym i w związku z ich złożonymi zadaniami są narażone na szkodliwe warunki zewnętrzne, takie jak wysoka temperatura, sól do usuwania oblodzenia i ozon. Może to prowadzić do objawów zmęczenia. Jeśli wsporniki łączników lub łożyska osi wydają się nie działać płynnie, podczas jazdy na nierównościach może występować grzechotanie, piszczenie i stukanie. Dalsze objawy: trzęsienie koła kierownicy lub „szarpanie” hamulców. Uszkodzone łożyska oporowe amortyzatorów mogą wydłużyć odległość hamowania, pogorszyć sterowność lub utrudnić kierowanie.

Uszkodzone elementy gumowo-metalowe w zawieszeniu zmniejszają bezpieczeństwo i komfort jazdy; mogą także negatywnie wpływać na sąsiadujące komponenty układu zawieszenia.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia łożyska należy niezwłocznie wymienić je na nowe.

Wadliwe łożysko oporowe amortyzatora z pierwszymi objawami pęknięć na powierzchni gumy

Wpływ uszkodzeń

Wprawdzie elementy gumowo-metalowe nie są klasycznymi częściami ulegającymi zużyciu, podlegają one silnym obciążeniom dynamicznym i w związku z ich złożonymi zadaniami są narażone na szkodliwe warunki zewnętrzne, takie jak wysoka temperatura, sól do usuwania oblodzenia i ozon. Może to prowadzić do objawów zmęczenia. Jeśli wsporniki łączników lub łożyska osi wydają się nie działać płynnie, podczas jazdy na nierównościach może występować grzechotanie, piszczenie i stukanie. Dalsze objawy: trzęsienie koła kierownicy lub „szarpanie” hamulców. Uszkodzone łożyska oporowe amortyzatorów mogą wydłużyć odległość hamowania, pogorszyć sterowność lub utrudnić kierowanie.

Uszkodzone elementy gumowo-metalowe w zawieszeniu zmniejszają bezpieczeństwo i komfort jazdy; mogą także negatywnie wpływać na sąsiadujące komponenty układu zawieszenia.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia łożyska należy niezwłocznie wymienić je na nowe.

Jak montować i demontować elementy gumowo-metalowe

Do montażu i demontażu tych wysokiej jakości komponentów potrzebne są odpowiednie narzędzia, a w niektórych przypadkach także narzędzia specjalne.

Uwaga: w niektórych przypadkach konieczne jest bezwzględne zachowanie pozycji montażu.

Pozycję montażu należy oznaczyć przed zdemontowaniem wadliwych łożysk. W niektórych przypadkach oznaczenia pozycjonowania znajdują się na samych częściach lub w lokalizacji montażowej, aby umożliwić dokładne zamocowanie nowego łożyska. Podczas pracy przy elementach gumowo-metalowych nie należy używać oleju jako środka pomocniczego, ponieważ oddziałuje on agresywnie na gumę i w efekcie niszczy daną część. Eksperci zalecają stosowanie roztworu mydła. Podczas pracy przy wspornikach łączników i łożyskach oporowych amortyzatora należy dokręcić śruby zaciskowe wymaganym momentem obrotowym po ustawieniu pojazdy w pozycji montażowej. Zapobiega to odchyleniom w łożysku, które mogą prowadzić do przedwczesnego zużycia nowych części.

Jak montować i demontować elementy gumowo-metalowe

Do montażu i demontażu tych wysokiej jakości komponentów potrzebne są odpowiednie narzędzia, a w niektórych przypadkach także narzędzia specjalne.

Uwaga: w niektórych przypadkach konieczne jest bezwzględne zachowanie pozycji montażu.

Pozycję montażu należy oznaczyć przed zdemontowaniem wadliwych łożysk. W niektórych przypadkach oznaczenia pozycjonowania znajdują się na samych częściach lub w lokalizacji montażowej, aby umożliwić dokładne zamocowanie nowego łożyska. Podczas pracy przy elementach gumowo-metalowych nie należy używać oleju jako środka pomocniczego, ponieważ oddziałuje on agresywnie na gumę i w efekcie niszczy daną część. Eksperci zalecają stosowanie roztworu mydła. Podczas pracy przy wspornikach łączników i łożyskach oporowych amortyzatora należy dokręcić śruby zaciskowe wymaganym momentem obrotowym po ustawieniu pojazdy w pozycji montażowej. Zapobiega to odchyleniom w łożysku, które mogą prowadzić do przedwczesnego zużycia nowych części.

Więcej informacji