ZF Aftermarket wereldwijd -

Uw partner waar u ook bent

U bent hier:
Benelux (Nederlands)

Indien uw land niet is vermeld, selecteert u dan ‘overige landen’om onze ZF Aftermarket Global website te bezoeken.

Alle ZF Aftermarket websites

Vind uw regio

Zoekt u informatie over de organisatie ZF Friedrichshafen AG?

Bezoek de corporate website

Please select your region and language:

Terug
Azië Pacificië
Europa
Latijns Amerika
Midden Oosten
Noord Amerika
Zuid Afrika
Global: English

Opmerking

De pagina waar u naar navigeert, is niet geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.
Wilt u doorgaan?

Doorgaan
NL
Contact

Benelux

Benelux

Privacyverklaring

Aanwijzingen inzake de verwerking van gegevens voor de ZF-websites

In deze aanwijzingen inzake de verwerking van gegevens wordt toegelicht hoe ZF Friedrichshafen AG (hierna aangeduid als “ZF”, “wij” of “ons”) als verantwoordelijke voor de gegevens, uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, wanneer u de op zf.com beschikbare websites van ZF bezoekt.

Bij ZF nemen wij onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. In deze aanwijzingen inzake de verwerking van gegevens staan “persoonsgegevens” voor alle informatie – alleen of in samenhang met andere informatie waartoe wij toegang hebben –, die betrekking heeft op u als geïdentificeerde of identificeerbare particuliere persoon. Wij respecteren uw recht op privacybescherming en verwerken uw persoonsgegevens alleen met inachtneming van de geldende wetten op de privacybescherming. Deze aanwijzingen inzake de verwerking van gegevens hebben betrekking op informatie die wij verzamelen, wanneer u gebruikmaakt van de ZF-websites en bijbehorende functies.

1. Informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens

Elke keer wanneer u onze ZF-websites bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor de hierna vermelde doeleinden. De specifieke soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van uw activiteiten op de ZF-websites. Ook dit lichten wij hieronder nader toe.

1.1 Automatisch verzamelde informatie

Bij de gebruikmaking van de ZF-websites zonder registratie hoeft u actief geen persoonsgegevens te vermelden; wij verzamelen en verwerken echter de volgende informatie automatisch:

technische gegevens van de sessie en verbinding inclusief het IP-adres van uw apparaat; browsertype; informatie over uw apparaat, hardware en software; gebruikersinstellingen; websites die u direct vóór uw bezoek aan de ZF-websites heeft opgeroepen; pagina’s die u op de ZF-websites bekijkt evenals datum en tijd van uw bezoek.

Wij verwerken en gebruiken de bovenvermelde gegevens voor de volgende doeleinden: (1) terbeschikkingstelling van de ZF-websites en bijbehorende functies; (2) verbetering van de features en functies van de ZF-website; (3) verhinderen en herkennen van storingen en misbruik van de ZF-websites inclusief het opsporen en verhelpen van fouten.

Het verzamelen van dit soort informatie gebeurt onder andere met behulp van cookies. Preciezere informatie over de soorten cookies en hun desbetreffende concrete doelen vindt u in hoofdstuk 2 verder naar beneden.

De verwerking en het gebruik van gegevens zijn gebaseerd op rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat (1) de verwerking noodzakelijk is om de overeenkomst inzake het gebruik van de ZF-websites na te komen of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft de functionaliteit en de foutloze werking van de ZF-websites te waarborgen evenals deze websites aan te passen aan de eisen van de gebruikers.

1.2 Aanvragen van gebruikers, account aanmaken en aanmelden

Wanneer u een ZF-account aanmaakt, hetgeen voor sommige onderdelen van de ZF-websites vereist is, verzamelen wij de volgende informatie van u die u in het kader van het registratieproces hebt opgegeven:

voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummers, werkzaamheden, branche, naam en soort organisatie waarvoor u werkzaam bent, adres van de onderneming.

Dezelfde gegevens worden verwerkt, wanneer de gebruiker het contactformulier op de website invult, om bijvoorbeeld technische informatie aan te vragen.

Wij verwerken en gebruiken de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden: (1) controle of u voldoet aan de voorwaarden voor een ZF-account en het beheer van deze account, (2) nakoming van de gebruiksvoorwaarden voor de ZF-websites en alle rechten en plichten die daarin zijn opgenomen, (3) aanpassing van de ZF-websites en de inhoud daarvan aan uw eisen, (4) communicatie met u door het verzenden van technische informatie, actualiseringen, veiligheidsinstructies, support- en administratiemeldingen, de beantwoording van uw vragen en aanvragen en het leveren van klantenservice.

De verwerking en het gebruik van gegevens zijn gebaseerd op rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat (1) de verwerking noodzakelijk is om de overeenkomst inzake het gebruik van de ZF-websites na te komen of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft de functionaliteit en de foutloze werking van de ZF-websites te waarborgen evenals deze websites aan te passen aan de eisen van de gebruikers.

Wanneer u een ZF-account aanmaakt of u hiervoor aanmeldt, gebruiken wij uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) om u toegang tot de ZF-websites en, indien van toepassing, tot andere onlinediensten van ZF of derden waartoe u via de ZF-websites toegang heeft toe te staan en deze toegang te beheren. De door u bij de registratie ingevoerde informatie (gebruikersnaam en wachtwoord) worden verwerkt om uw bevoegdheid te controleren en te bevestigen, en eventuele aanvragen van u om uw wachtwoord te resetten te kunnen beantwoorden.

1.3 Overige diensten

Het zou kunnen dat u ons bij de bestelling van verdere diensten extra informatie via de ZF-websites geeft. Daarbij kan het gaan om een afleveradres, betalingsinformatie, enz. Het verzamelen en gebruiken van dergelijke extra informatie valt onder aparte aanwijzingen inzake de verwerking van gegevens voor de desbetreffende dienst.

2. Cookies

Wij maken gebruik van cookies, een standaard internettechnologie, voor het opslaan en oproepen van inlog- en andere gebruiksinformatie voor alle gebruikers van de ZF-websites. “Cookies” zijn kleine tekstbestandjes die door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hiermee kan ZF o.a. gebruikersinstellingen opslaan. De ZF-websites gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die verlopen (en automatisch worden gewist), wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies blijven in uw browser totdat ze verlopen of totdat u deze verwijdert.

Dankzij cookies kunnen wij uw apparaat herkennen (bijv. uw laptop of uw mobiele eindapparaat), zodat onze ZF-websites in een op uw apparaat afgestemd formaat kunnen worden weergegeven. Cookies identificeren normaal gesproken niet u als particuliere persoon, maar alleen het apparaat dat u gebruikt. Wij gebruiken cookies voor het opslaan van informatie zoals wachtwoorden en gebruikersinstellingen, zodat u deze niet bij elk bezoek aan onze ZF-websites opnieuw hoeft in te voeren, om u inhoud te bieden die op uw behoeften is afgestemd en om de prestatie van de ZF-websites te optimaliseren. Cookies kunnen ook bezoekersinstellingen en sessie-informatie zoals de bezochte pagina’s, interacties met de features van de ZF-websites, de op onze ZF-websites doorgebrachte tijd en taalinstellingen opslaan.

De meeste internetbrowsers maken het mogelijk om cookies te blokkeren. Wanneer u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, dient u deze te deactiveren zoals in deze handleiding voor uw browser http://www.allaboutcookies.org/ staat beschreven of maakt u gebruik, indien beschikbaar, van de automatische deactiveringstool. Enkele diensten die verband houden met de ZF-websites zullen echter niet goed functioneren wanneer de cookies gedeactiveerd zijn.

Hierna vindt u een lijst met cookie-categorieën die wij op onze ZF-websites gebruiken evenals een beschrijving van de bijbehorende functies. Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk voor het functioneren van onze ZF-websites. Andere zijn dat niet, maar helpen ons om onze ZF-websites d.m.v. het verzamelen van anonieme gebruikersinformatie verder te ontwikkelen of uw gebruikservaring met onze ZF-websites te verbeteren door uw instellingen op te slaan.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Absoluut noodzakelijke cookies: – Deze worden gebruikt voor de beschikbaarstelling van diensten en toepassingen die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd.

Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk om van onze ZF-websites gebruik te maken. Met deze soorten cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen in veilige gedeelten van onze ZF-website, ze zorgen voor de veiligheid die nodig is voor uw bezoek aan onze ZF-websites en dragen eraan bij om ervoor te zorgen dat de door u opgeroepen pagina-inhoud snel kan worden geladen. Zonder deze cookies kunnen de door u aangevraagde ZF-websitediensten niet op de behoefte afgestemd ter beschikking worden gesteld.

Voor de gebruikmaking van deze cookies moeten de volgende soorten gegevens worden verwerkt: [anonieme browsersessie-ID, autorisatiegroepen, gebruikers-ID]. Wanneer deze gegevens moeten worden beschouwd als persoonsgegevens is de verwerking daarvan gebaseerd op rechtsvoorschriften die een dergelijke verwerking mogelijk maken, omdat deze vereist zijn om de opgevraagde ZF-websitediensten beschikbaar te stellen.

Functionele cookies: Deze onthouden de door u geselecteerde gebruikersinstellingen om uw gebruikservaring te verbeteren.

Met deze cookies kunnen onze ZF-websites uw gebruikersinstellingen zoals bijvoorbeeld de taal van uw voorkeur, het door u gebruikte eindapparaat en uw regio te onthouden. Het doel van deze cookies is uw gebruikservaring te personaliseren, zodat u uw instellingen niet bij elk bezoek aan de ZF-websites opnieuw hoeft uit te voeren. Zoals boven uitgelegd kunt u al deze functionele cookies deactiveren. Wanneer u dat echter doet zou het kunnen dat verschillende functies van onze ZF-websites niet meer tot uw beschikking staan of dat deze niet zodanig functioneren zoals u graag zou willen.

Voor de gebruikmaking van deze cookies moeten de volgende soorten gegevens worden verwerkt: [apparaat-ID, voorkeurtaal]. Wanneer deze gegevens moeten worden beschouwd als persoonsgegevens, is de verwerking daarvan gebaseerd op rechtsvoorschriften die een dergelijke verwerking mogelijk maken, omdat (1) deze vereist zijn om de opgevraagde ZF-websitediensten beschikbaar te stellen, of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft de functionaliteit van de ZF-websites te waarborgen evenals deze websites aan te passen aan de eisen van de gebruikers.

Prestatie-/analysecookies

Deze cookies verzamelen gepseudonimiseerde informatie over de door uw bezochte websites.

Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop bezoekers van onze ZF-websites gebruikmaken, bijv. welke pagina’s ze het vaakst oproepen en of er op deze pagina’s ook foutmeldingen worden weergegeven. Deze prestatiecookies verzamelen geen enkele informatie die u als particuliere persoon identificeren; alle van u verzamelde gegevens worden samengevat en gepseudonimiseerd (wij verwijderen o.a. de laatste twee octetten van uw IP-adres). Wij wijzen door deze cookies verzamelde gebruiksgegevens niet toe aan persoonsgegevens die u eventueel bij de registratie van een ZF-account heeft opgegeven (bijv. uw naam).

Op de ZF-websites maken wij gebruik van de technologieën van Piwik PRO GmbH voor het verzamelen en opslaan van gegevens betreffende uw gebruik van de ZF-websites om de diensten en marketing van de ZF-websites te optimaliseren. Uit deze gegevens kunnen met behulp van cookies onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt.

Wanneer deze gegevens als persoonsgegevens moeten worden beschouwd, is de verwerking ervan gebaseerd op rechtsvoorschriften die een dergelijke verwerking rechtvaardigen, omdat (1) ZF er een legitiem belang bij heeft de ZF-websites aan te passen aan de eisen van de gebruikers of (2) de gegevens in gepseudonimiseerde vorm voor optimalisatie en marketing worden gebruikt en de gebruiker geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik.

Door op deze link te klikken, kunt u te allen tijde met uitwerking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door de tracking-technologie van Piwik PRO.

Aanwijzingen inzake de verwerking van gegevens voor de ZF-websites

In deze aanwijzingen inzake de verwerking van gegevens wordt toegelicht hoe ZF Friedrichshafen AG (hierna aangeduid als “ZF”, “wij” of “ons”) als verantwoordelijke voor de gegevens, uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt, wanneer u de op zf.com beschikbare websites van ZF bezoekt.

Bij ZF nemen wij onze verantwoordelijkheid met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. In deze aanwijzingen inzake de verwerking van gegevens staan “persoonsgegevens” voor alle informatie – alleen of in samenhang met andere informatie waartoe wij toegang hebben –, die betrekking heeft op u als geïdentificeerde of identificeerbare particuliere persoon. Wij respecteren uw recht op privacybescherming en verwerken uw persoonsgegevens alleen met inachtneming van de geldende wetten op de privacybescherming. Deze aanwijzingen inzake de verwerking van gegevens hebben betrekking op informatie die wij verzamelen, wanneer u gebruikmaakt van de ZF-websites en bijbehorende functies.

1. Informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens

Elke keer wanneer u onze ZF-websites bezoekt, verzamelen wij bepaalde informatie. Deze informatie wordt gebruikt voor de hierna vermelde doeleinden. De specifieke soorten persoonsgegevens die wij verzamelen, zijn afhankelijk van uw activiteiten op de ZF-websites. Ook dit lichten wij hieronder nader toe.

1.1 Automatisch verzamelde informatie

Bij de gebruikmaking van de ZF-websites zonder registratie hoeft u actief geen persoonsgegevens te vermelden; wij verzamelen en verwerken echter de volgende informatie automatisch:

technische gegevens van de sessie en verbinding inclusief het IP-adres van uw apparaat; browsertype; informatie over uw apparaat, hardware en software; gebruikersinstellingen; websites die u direct vóór uw bezoek aan de ZF-websites heeft opgeroepen; pagina’s die u op de ZF-websites bekijkt evenals datum en tijd van uw bezoek.

Wij verwerken en gebruiken de bovenvermelde gegevens voor de volgende doeleinden: (1) terbeschikkingstelling van de ZF-websites en bijbehorende functies; (2) verbetering van de features en functies van de ZF-website; (3) verhinderen en herkennen van storingen en misbruik van de ZF-websites inclusief het opsporen en verhelpen van fouten.

Het verzamelen van dit soort informatie gebeurt onder andere met behulp van cookies. Preciezere informatie over de soorten cookies en hun desbetreffende concrete doelen vindt u in hoofdstuk 2 verder naar beneden.

De verwerking en het gebruik van gegevens zijn gebaseerd op rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat (1) de verwerking noodzakelijk is om de overeenkomst inzake het gebruik van de ZF-websites na te komen of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft de functionaliteit en de foutloze werking van de ZF-websites te waarborgen evenals deze websites aan te passen aan de eisen van de gebruikers.

1.2 Aanvragen van gebruikers, account aanmaken en aanmelden

Wanneer u een ZF-account aanmaakt, hetgeen voor sommige onderdelen van de ZF-websites vereist is, verzamelen wij de volgende informatie van u die u in het kader van het registratieproces hebt opgegeven:

voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, telefoonnummers, werkzaamheden, branche, naam en soort organisatie waarvoor u werkzaam bent, adres van de onderneming.

Dezelfde gegevens worden verwerkt, wanneer de gebruiker het contactformulier op de website invult, om bijvoorbeeld technische informatie aan te vragen.

Wij verwerken en gebruiken de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden: (1) controle of u voldoet aan de voorwaarden voor een ZF-account en het beheer van deze account, (2) nakoming van de gebruiksvoorwaarden voor de ZF-websites en alle rechten en plichten die daarin zijn opgenomen, (3) aanpassing van de ZF-websites en de inhoud daarvan aan uw eisen, (4) communicatie met u door het verzenden van technische informatie, actualiseringen, veiligheidsinstructies, support- en administratiemeldingen, de beantwoording van uw vragen en aanvragen en het leveren van klantenservice.

De verwerking en het gebruik van gegevens zijn gebaseerd op rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat (1) de verwerking noodzakelijk is om de overeenkomst inzake het gebruik van de ZF-websites na te komen of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft de functionaliteit en de foutloze werking van de ZF-websites te waarborgen evenals deze websites aan te passen aan de eisen van de gebruikers.

Wanneer u een ZF-account aanmaakt of u hiervoor aanmeldt, gebruiken wij uw inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) om u toegang tot de ZF-websites en, indien van toepassing, tot andere onlinediensten van ZF of derden waartoe u via de ZF-websites toegang heeft toe te staan en deze toegang te beheren. De door u bij de registratie ingevoerde informatie (gebruikersnaam en wachtwoord) worden verwerkt om uw bevoegdheid te controleren en te bevestigen, en eventuele aanvragen van u om uw wachtwoord te resetten te kunnen beantwoorden.

1.3 Overige diensten

Het zou kunnen dat u ons bij de bestelling van verdere diensten extra informatie via de ZF-websites geeft. Daarbij kan het gaan om een afleveradres, betalingsinformatie, enz. Het verzamelen en gebruiken van dergelijke extra informatie valt onder aparte aanwijzingen inzake de verwerking van gegevens voor de desbetreffende dienst.

2. Cookies

Wij maken gebruik van cookies, een standaard internettechnologie, voor het opslaan en oproepen van inlog- en andere gebruiksinformatie voor alle gebruikers van de ZF-websites. “Cookies” zijn kleine tekstbestandjes die door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Hiermee kan ZF o.a. gebruikersinstellingen opslaan. De ZF-websites gebruiken zowel sessiecookies als permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die verlopen (en automatisch worden gewist), wanneer u uw browser sluit. Permanente cookies blijven in uw browser totdat ze verlopen of totdat u deze verwijdert.

Dankzij cookies kunnen wij uw apparaat herkennen (bijv. uw laptop of uw mobiele eindapparaat), zodat onze ZF-websites in een op uw apparaat afgestemd formaat kunnen worden weergegeven. Cookies identificeren normaal gesproken niet u als particuliere persoon, maar alleen het apparaat dat u gebruikt. Wij gebruiken cookies voor het opslaan van informatie zoals wachtwoorden en gebruikersinstellingen, zodat u deze niet bij elk bezoek aan onze ZF-websites opnieuw hoeft in te voeren, om u inhoud te bieden die op uw behoeften is afgestemd en om de prestatie van de ZF-websites te optimaliseren. Cookies kunnen ook bezoekersinstellingen en sessie-informatie zoals de bezochte pagina’s, interacties met de features van de ZF-websites, de op onze ZF-websites doorgebrachte tijd en taalinstellingen opslaan.

De meeste internetbrowsers maken het mogelijk om cookies te blokkeren. Wanneer u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, dient u deze te deactiveren zoals in deze handleiding voor uw browser http://www.allaboutcookies.org/ staat beschreven of maakt u gebruik, indien beschikbaar, van de automatische deactiveringstool. Enkele diensten die verband houden met de ZF-websites zullen echter niet goed functioneren wanneer de cookies gedeactiveerd zijn.

Hierna vindt u een lijst met cookie-categorieën die wij op onze ZF-websites gebruiken evenals een beschrijving van de bijbehorende functies. Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk voor het functioneren van onze ZF-websites. Andere zijn dat niet, maar helpen ons om onze ZF-websites d.m.v. het verzamelen van anonieme gebruikersinformatie verder te ontwikkelen of uw gebruikservaring met onze ZF-websites te verbeteren door uw instellingen op te slaan.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

Absoluut noodzakelijke cookies: – Deze worden gebruikt voor de beschikbaarstelling van diensten en toepassingen die u uitdrukkelijk hebt aangevraagd.

Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk om van onze ZF-websites gebruik te maken. Met deze soorten cookies kunt u bijvoorbeeld inloggen in veilige gedeelten van onze ZF-website, ze zorgen voor de veiligheid die nodig is voor uw bezoek aan onze ZF-websites en dragen eraan bij om ervoor te zorgen dat de door u opgeroepen pagina-inhoud snel kan worden geladen. Zonder deze cookies kunnen de door u aangevraagde ZF-websitediensten niet op de behoefte afgestemd ter beschikking worden gesteld.

Voor de gebruikmaking van deze cookies moeten de volgende soorten gegevens worden verwerkt: [anonieme browsersessie-ID, autorisatiegroepen, gebruikers-ID]. Wanneer deze gegevens moeten worden beschouwd als persoonsgegevens is de verwerking daarvan gebaseerd op rechtsvoorschriften die een dergelijke verwerking mogelijk maken, omdat deze vereist zijn om de opgevraagde ZF-websitediensten beschikbaar te stellen.

Functionele cookies: Deze onthouden de door u geselecteerde gebruikersinstellingen om uw gebruikservaring te verbeteren.

Met deze cookies kunnen onze ZF-websites uw gebruikersinstellingen zoals bijvoorbeeld de taal van uw voorkeur, het door u gebruikte eindapparaat en uw regio te onthouden. Het doel van deze cookies is uw gebruikservaring te personaliseren, zodat u uw instellingen niet bij elk bezoek aan de ZF-websites opnieuw hoeft uit te voeren. Zoals boven uitgelegd kunt u al deze functionele cookies deactiveren. Wanneer u dat echter doet zou het kunnen dat verschillende functies van onze ZF-websites niet meer tot uw beschikking staan of dat deze niet zodanig functioneren zoals u graag zou willen.

Voor de gebruikmaking van deze cookies moeten de volgende soorten gegevens worden verwerkt: [apparaat-ID, voorkeurtaal]. Wanneer deze gegevens moeten worden beschouwd als persoonsgegevens, is de verwerking daarvan gebaseerd op rechtsvoorschriften die een dergelijke verwerking mogelijk maken, omdat (1) deze vereist zijn om de opgevraagde ZF-websitediensten beschikbaar te stellen, of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft de functionaliteit van de ZF-websites te waarborgen evenals deze websites aan te passen aan de eisen van de gebruikers.

Prestatie-/analysecookies

Deze cookies verzamelen gepseudonimiseerde informatie over de door uw bezochte websites.

Deze cookies verzamelen informatie over de wijze waarop bezoekers van onze ZF-websites gebruikmaken, bijv. welke pagina’s ze het vaakst oproepen en of er op deze pagina’s ook foutmeldingen worden weergegeven. Deze prestatiecookies verzamelen geen enkele informatie die u als particuliere persoon identificeren; alle van u verzamelde gegevens worden samengevat en gepseudonimiseerd (wij verwijderen o.a. de laatste twee octetten van uw IP-adres). Wij wijzen door deze cookies verzamelde gebruiksgegevens niet toe aan persoonsgegevens die u eventueel bij de registratie van een ZF-account heeft opgegeven (bijv. uw naam).

Op de ZF-websites maken wij gebruik van de technologieën van Piwik PRO GmbH voor het verzamelen en opslaan van gegevens betreffende uw gebruik van de ZF-websites om de diensten en marketing van de ZF-websites te optimaliseren. Uit deze gegevens kunnen met behulp van cookies onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden gemaakt.

Wanneer deze gegevens als persoonsgegevens moeten worden beschouwd, is de verwerking ervan gebaseerd op rechtsvoorschriften die een dergelijke verwerking rechtvaardigen, omdat (1) ZF er een legitiem belang bij heeft de ZF-websites aan te passen aan de eisen van de gebruikers of (2) de gegevens in gepseudonimiseerde vorm voor optimalisatie en marketing worden gebruikt en de gebruiker geen bezwaar heeft gemaakt tegen dit gebruik.

Door op deze link te klikken, kunt u te allen tijde met uitwerking voor de toekomst bezwaar maken tegen het verzamelen en verwerken van gegevens door de tracking-technologie van Piwik PRO.

Cookies van derden Deze cookies verzamelen informatie voor derden.

Om videoclips in onze ZF-websites in te bedden, maken wij gebruik van diensten die worden geleverd door Brightcove Inc. [www.brightcove.com]. De videoplayer van Brightcove maakt standaard geen gebruik van cookies. Door Brightcove ter beschikking gestelde plug-ins en andere plug-ins van derden kunnen echter cookies bevatten. Door plug-ins van derden gebruikte cookies worden onderworpen aan een controle door deze derden. U kunt zich wenden tot Brightcove, wanneer u een beschrijving van de in de plug-ins van de onderneming aanwezige cookies en van de desbetreffende cookies van derden wenst te ontvangen: Informatie over cookies van Brightcove

3. Contactformulieren, abonneren op nieuwsbrieven en andere marketingmededelingen

ZF-websites kunnen u de mogelijkheid aanbieden een abonnement op een nieuwsbrief of andere marketingberichten te nemen, die u per e-mail worden toegezonden. Voor dit doel verwerken en gebruiken wij uw naam en uw e-mailadres, om u de nieuwsbrief toe te sturen en de andere berichten waarop u geabonneerd bent toe te zenden. Het soort nieuwsbrief hangt af van het op het registratieformulier geselecteerde type onderneming en het geselecteerde voertuigmodel.

Het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens voor het abonneren op nieuwsbrieven en andere marketingberichten is gebaseerd op (1) rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat de verwerking van de desbetreffende gegevens voor het aanvragen van het abonnement vereist is of (2) uw toestemming.

Voor de bevestiging van uw abonnement en uw toestemming maken wij gebruik van de double-opt-in-procedure. Wij slaan uw bevestiging op om uw abonnement/toestemming te documenteren en te bewijzen. U heeft het recht uw abonnement te allen tijde op te zeggen/uw toestemming te allen tijde te herroepen, zonder dat daarvoor kosten voor u ontstaan, afgezien van de verzendkosten volgens basistarief. Het afmelden voor de nieuwsbrief/het herroepen van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens die is gebaseerd op uw toestemming vóór afmelding/herroeping.

Google reCAPTCHA

Onze website gebruikt Google reCAPTCHA om te voorkomen en controleren dat geautomatiseerde services ('bots') geen toegang en interactie hebben met onze website. Dit is een service die door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna genoemd: Google) wordt geleverd.

Door middel van certificering volgens het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat het de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming zal volgen bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

Deze service stelt Google in staat om vast te stellen van welke website jouw aanvraag is verstuurd en van welk IP adres de reCAPTCHA antwoorden afkomstig zijn. In aanvulling op jouw IP adres, Google mag andere informatie verzamelen die noodzakelijk is om deze service te verlenen en garanderen.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 Par.1 lid f) van de GDPR (AVG). Onze rechtmatige interesse heeft te maken met de beveiliging van onze website en om onwenselijke, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of vergelijkbaar te voorkomen.

Google biedt gedetailleerde informatie op https://policies.google.com/privacy over het behandelen van jouw gebruikersinformatie in het algemeen.

4. Bestelling van brochures en andere reclamematerialen

U kunt brochures en, in verband met specifieke, via de ZF-websites ter beschikking gestelde toepassingen en diensten, ook andere reclamemiddelen op onze ZF-websites bestellen. Wij verwerken en gebruiken de door u opgegeven informatie (zoals uw naam, uw adres, andere contactgegevens evenals de door u geselecteerde brochure) om uw bestelling uit te voeren en u het materiaal op de gewenste wijze toe te sturen (via e-mail, per post, enz.).

Het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op (1) rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat de verwerking van de desbetreffende gegevens nodig is voor de levering van bestellingen of (2) op uw toestemming. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen. Het herroepen van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is gebaseerd op uw toestemming vóór de herroeping.

5. Uitwisseling van gegevens binnen het ZF-concern

ZF is een wereldwijd opererende, in Duitsland gevestigde onderneming die deel uitmaakt van het ZF-concern. De huidige medewerkers van dit concern vindt u hier (“ZF Group”). De gegevens die u ons bij de registratie voor een ZF-account toestuurt (zie punt 1.2 boven) worden in onze gecentraliseerde klantendatabase in Duitsland opgeslagen en binnen het ZF-concern doorgegeven om uw zakelijke relatie met ZF en het ZF-concern te beheren.

Het uitwisselen en gebruiken van deze gegevens is gebaseerd op rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat (1) de verwerking voor het nakomen van de overeenkomst inclusief gebruiksvoorwaarden voor de ZF-websites vereist is of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft deze gegevens binnen het ZF-concern door te geven voor interne, administratieve doeleinden.

Het verwerken van de ZF-accountinformatie die met u verband houdt, zou buiten de invloedssfeer van uw lokale rechtspraak en van de Europese Economische Ruimte plaats kunnen vinden in de volgende landen/regio’s bijvoorbeeld in de VS, Mexico, Canada, Oekraïne, Turkije, Rusland, China, Zwitserland, Servië, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, India, Australië, Singapore, Taiwan, Indonesië, Korea, Thailand, Malaysia, Vietnam, de Filippijnen, Zuid-Afrika, Algerije, Tunesië, Mauritius, Argentinië, Brazilië en Columbia. Mochten wij volgens het geldende privacyrecht van uw lokale rechtspraak ertoe worden verplicht uw persoonsgegevens niet buiten de invloedssfeer van uw lokale rechtspraak te verzenden, zullen wij dienovereenkomstige maatregelen treffen om de naleving van deze voorschriften te waarborgen.

Elke verzending van uw persoonsgegevens naar derde landen (d.w.z. naar landen die geen lid zijn van de EU/EER) gebeurt verder met inachtneming van alle geldende privacywetten.

Wanneer de privacybescherming in een derde land door de Europese Commissie of uw lokale rechtspraak niet wordt goedgekeurd, neemt ZF adequate maatregelen om een passende bescherming van uw gegevens te waarborgen; dit gebeurt bijvoorbeeld door het afsluiten van standaard EU-contractclausules van de EU-commissie voor het verzenden van gegevens naar ontvangers in derde landen die adequate beveiligingsmaatregelen voorzien. Om deze standaardclausules aan te vragen kunt u zich wenden tot dataprotection@zf.com

Uitwisseling van gegevens buiten het ZF-concern

Om bepaalde toepassingen en diensten ter beschikking te stellen, verzenden wij uw gegevens naar bepaalde derden, die voor ons diensten leveren. Het kan zijn dat wij samenwerken met derde aanbieders die voor ons diensten aanbieden of mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld aanbieders van nieuwsbriefdiensten, IT-aanbieders, aanbieders van webhosting en andere dienstverleners die als gegevensverwerker werkzaam zijn en daarom voor ons gegevens verwerken overeenkomstig onze instructies. Deze derden mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen commerciële, reclame- of andere doeleinden die niet overeenkomen met de expliciet overeengekomen doeleinden. Zij zijn verplicht onze uitdrukkelijke instructies te volgen en passende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Het zou kunnen dat wij persoonsgegevens openbaar maken, wanneer wij in het kader van een lopende gerechtelijke procedure of vanwege een beschikking, wettelijk of op grond van het geldende recht, een geldend voorschrift of enige van toepassing zijnde bepaling daartoe verplicht zijn.

6. Opsporing van misbruik en de strafrechtelijke vervolging daarvan

Wij slaan gebruiksgegevens inclusief IP-adressen op ter opsporing en, indien van toepassing, strafrechtelijke vervolging van misbruik van de ZF-websites. Wanneer gegevens niet nodig zijn voor strafvervolging worden ze na zeven dagen verwijderd. Het opslaan en gebruiken van de gegevens is gebaseerd op rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat (1) de verwerking noodzakelijk is om aan de overeenkomst inclusief gebruiksvoorwaarden voor de ZF-websites te voldoen of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft de functionaliteit en veiligheid van de ZF-websites te waarborgen.

7. Gegevens verwijderen

In het algemeen verwijderen wij persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en u deze herroept, verwijderen wij uw persoonsgegevens direct na herroeping, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens op te slaan.

ZF verstuurt elk jaar een herinneringsbericht aan alle geregistreerde gebruikers en verzoekt hen daarin de bij de registratie voor de ZF-account opgegeven informatie opnieuw te bevestigen. Mocht de desbetreffende gebruiker zijn accountinformatie niet bevestigen, dan wordt de account gedeactiveerd. ZF verwijdert de ZF-account en de daarmee verbonden gegevens een jaar na de deactivering, wanneer de gebruiker geen bevestiging geeft.

8. Andere diensten, toepassingen en websites

U heeft in het algemeen het recht, overeenkomstig de geldende privacywetten van ZF, informatie over uw persoonsgegevens te krijgen, deze te corrigeren, te verwijderen of, indien van toepassing, deze gegevens te verwerken, wanneer ze op u van toepassing zijn, te beperken of te herroepen evenals het recht het overdragen van gegevens te doen gelden. U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit die toezicht uitoefent.

9. Uw rechten

U heeft in het algemeen het recht, overeenkomstig de geldende privacywetten van ZF, informatie over uw persoonsgegevens te krijgen, deze te corrigeren, te verwijderen of, indien van toepassing, deze gegevens te verwerken, wanneer ze op u van toepassing zijn, te beperken of te herroepen evenals het recht het overdragen van gegevens te doen gelden. U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit die toezicht uitoefent.

10. Contactpersonen

Wanneer er sprake is van aanvragen betreffende ons gebruik, de integriteit en/of nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens of wanneer u in punt 9 genoemde rechten wilt doen gelden, neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar dataprotection@zf.com

of gebruik daarvoor ons contactformulier op: zf.com/contact.

De contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming luiden:

ZF Friedrichshafen AG

Josef Hermes

Löwentaler Straße 20

88046 Friedrichshafen

Germany

11. Wijzigingen van de informatie inzake privacybescherming

Omdat het verzamelen en verwerken van uw gegevens door ons mettertijd kan veranderen, kunnen er ook wijzigingen in deze informatie inzake privacybescherming worden aangebracht, zodat deze te allen tijde de actuele stand van onze gegevensverwerking weerspiegelen. Lees deze informatie inzake privacybescherming daarom van tijd tot tijd opnieuw door.

Cookies van derden Deze cookies verzamelen informatie voor derden.

Om videoclips in onze ZF-websites in te bedden, maken wij gebruik van diensten die worden geleverd door Brightcove Inc. [www.brightcove.com]. De videoplayer van Brightcove maakt standaard geen gebruik van cookies. Door Brightcove ter beschikking gestelde plug-ins en andere plug-ins van derden kunnen echter cookies bevatten. Door plug-ins van derden gebruikte cookies worden onderworpen aan een controle door deze derden. U kunt zich wenden tot Brightcove, wanneer u een beschrijving van de in de plug-ins van de onderneming aanwezige cookies en van de desbetreffende cookies van derden wenst te ontvangen: Informatie over cookies van Brightcove

3. Contactformulieren, abonneren op nieuwsbrieven en andere marketingmededelingen

ZF-websites kunnen u de mogelijkheid aanbieden een abonnement op een nieuwsbrief of andere marketingberichten te nemen, die u per e-mail worden toegezonden. Voor dit doel verwerken en gebruiken wij uw naam en uw e-mailadres, om u de nieuwsbrief toe te sturen en de andere berichten waarop u geabonneerd bent toe te zenden. Het soort nieuwsbrief hangt af van het op het registratieformulier geselecteerde type onderneming en het geselecteerde voertuigmodel.

Het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens voor het abonneren op nieuwsbrieven en andere marketingberichten is gebaseerd op (1) rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat de verwerking van de desbetreffende gegevens voor het aanvragen van het abonnement vereist is of (2) uw toestemming.

Voor de bevestiging van uw abonnement en uw toestemming maken wij gebruik van de double-opt-in-procedure. Wij slaan uw bevestiging op om uw abonnement/toestemming te documenteren en te bewijzen. U heeft het recht uw abonnement te allen tijde op te zeggen/uw toestemming te allen tijde te herroepen, zonder dat daarvoor kosten voor u ontstaan, afgezien van de verzendkosten volgens basistarief. Het afmelden voor de nieuwsbrief/het herroepen van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van de gegevens die is gebaseerd op uw toestemming vóór afmelding/herroeping.

Google reCAPTCHA

Onze website gebruikt Google reCAPTCHA om te voorkomen en controleren dat geautomatiseerde services ('bots') geen toegang en interactie hebben met onze website. Dit is een service die door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna genoemd: Google) wordt geleverd.

Door middel van certificering volgens het EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active garandeert Google dat het de EU-regelgeving inzake gegevensbescherming zal volgen bij het verwerken van gegevens in de Verenigde Staten.

Deze service stelt Google in staat om vast te stellen van welke website jouw aanvraag is verstuurd en van welk IP adres de reCAPTCHA antwoorden afkomstig zijn. In aanvulling op jouw IP adres, Google mag andere informatie verzamelen die noodzakelijk is om deze service te verlenen en garanderen.

De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 Par.1 lid f) van de GDPR (AVG). Onze rechtmatige interesse heeft te maken met de beveiliging van onze website en om onwenselijke, geautomatiseerde toegang in de vorm van spam of vergelijkbaar te voorkomen.

Google biedt gedetailleerde informatie op https://policies.google.com/privacy over het behandelen van jouw gebruikersinformatie in het algemeen.

4. Bestelling van brochures en andere reclamematerialen

U kunt brochures en, in verband met specifieke, via de ZF-websites ter beschikking gestelde toepassingen en diensten, ook andere reclamemiddelen op onze ZF-websites bestellen. Wij verwerken en gebruiken de door u opgegeven informatie (zoals uw naam, uw adres, andere contactgegevens evenals de door u geselecteerde brochure) om uw bestelling uit te voeren en u het materiaal op de gewenste wijze toe te sturen (via e-mail, per post, enz.).

Het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens voor deze doeleinden is gebaseerd op (1) rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat de verwerking van de desbetreffende gegevens nodig is voor de levering van bestellingen of (2) op uw toestemming. U heeft het recht uw toestemming te allen tijde te herroepen. Het herroepen van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is gebaseerd op uw toestemming vóór de herroeping.

5. Uitwisseling van gegevens binnen het ZF-concern

ZF is een wereldwijd opererende, in Duitsland gevestigde onderneming die deel uitmaakt van het ZF-concern. De huidige medewerkers van dit concern vindt u hier (“ZF Group”). De gegevens die u ons bij de registratie voor een ZF-account toestuurt (zie punt 1.2 boven) worden in onze gecentraliseerde klantendatabase in Duitsland opgeslagen en binnen het ZF-concern doorgegeven om uw zakelijke relatie met ZF en het ZF-concern te beheren.

Het uitwisselen en gebruiken van deze gegevens is gebaseerd op rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat (1) de verwerking voor het nakomen van de overeenkomst inclusief gebruiksvoorwaarden voor de ZF-websites vereist is of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft deze gegevens binnen het ZF-concern door te geven voor interne, administratieve doeleinden.

Het verwerken van de ZF-accountinformatie die met u verband houdt, zou buiten de invloedssfeer van uw lokale rechtspraak en van de Europese Economische Ruimte plaats kunnen vinden in de volgende landen/regio’s bijvoorbeeld in de VS, Mexico, Canada, Oekraïne, Turkije, Rusland, China, Zwitserland, Servië, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, India, Australië, Singapore, Taiwan, Indonesië, Korea, Thailand, Malaysia, Vietnam, de Filippijnen, Zuid-Afrika, Algerije, Tunesië, Mauritius, Argentinië, Brazilië en Columbia. Mochten wij volgens het geldende privacyrecht van uw lokale rechtspraak ertoe worden verplicht uw persoonsgegevens niet buiten de invloedssfeer van uw lokale rechtspraak te verzenden, zullen wij dienovereenkomstige maatregelen treffen om de naleving van deze voorschriften te waarborgen.

Elke verzending van uw persoonsgegevens naar derde landen (d.w.z. naar landen die geen lid zijn van de EU/EER) gebeurt verder met inachtneming van alle geldende privacywetten.

Wanneer de privacybescherming in een derde land door de Europese Commissie of uw lokale rechtspraak niet wordt goedgekeurd, neemt ZF adequate maatregelen om een passende bescherming van uw gegevens te waarborgen; dit gebeurt bijvoorbeeld door het afsluiten van standaard EU-contractclausules van de EU-commissie voor het verzenden van gegevens naar ontvangers in derde landen die adequate beveiligingsmaatregelen voorzien. Om deze standaardclausules aan te vragen kunt u zich wenden tot dataprotection@zf.com

Uitwisseling van gegevens buiten het ZF-concern

Om bepaalde toepassingen en diensten ter beschikking te stellen, verzenden wij uw gegevens naar bepaalde derden, die voor ons diensten leveren. Het kan zijn dat wij samenwerken met derde aanbieders die voor ons diensten aanbieden of mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld aanbieders van nieuwsbriefdiensten, IT-aanbieders, aanbieders van webhosting en andere dienstverleners die als gegevensverwerker werkzaam zijn en daarom voor ons gegevens verwerken overeenkomstig onze instructies. Deze derden mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor hun eigen commerciële, reclame- of andere doeleinden die niet overeenkomen met de expliciet overeengekomen doeleinden. Zij zijn verplicht onze uitdrukkelijke instructies te volgen en passende veiligheidsmaatregelen in acht te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Het zou kunnen dat wij persoonsgegevens openbaar maken, wanneer wij in het kader van een lopende gerechtelijke procedure of vanwege een beschikking, wettelijk of op grond van het geldende recht, een geldend voorschrift of enige van toepassing zijnde bepaling daartoe verplicht zijn.

6. Opsporing van misbruik en de strafrechtelijke vervolging daarvan

Wij slaan gebruiksgegevens inclusief IP-adressen op ter opsporing en, indien van toepassing, strafrechtelijke vervolging van misbruik van de ZF-websites. Wanneer gegevens niet nodig zijn voor strafvervolging worden ze na zeven dagen verwijderd. Het opslaan en gebruiken van de gegevens is gebaseerd op rechtsvoorschriften die dit rechtvaardigen, omdat (1) de verwerking noodzakelijk is om aan de overeenkomst inclusief gebruiksvoorwaarden voor de ZF-websites te voldoen of (2) ZF er een legitiem belang bij heeft de functionaliteit en veiligheid van de ZF-websites te waarborgen.

7. Gegevens verwijderen

In het algemeen verwijderen wij persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming en u deze herroept, verwijderen wij uw persoonsgegevens direct na herroeping, tenzij wij wettelijk verplicht zijn de gegevens op te slaan.

ZF verstuurt elk jaar een herinneringsbericht aan alle geregistreerde gebruikers en verzoekt hen daarin de bij de registratie voor de ZF-account opgegeven informatie opnieuw te bevestigen. Mocht de desbetreffende gebruiker zijn accountinformatie niet bevestigen, dan wordt de account gedeactiveerd. ZF verwijdert de ZF-account en de daarmee verbonden gegevens een jaar na de deactivering, wanneer de gebruiker geen bevestiging geeft.

8. Andere diensten, toepassingen en websites

U heeft in het algemeen het recht, overeenkomstig de geldende privacywetten van ZF, informatie over uw persoonsgegevens te krijgen, deze te corrigeren, te verwijderen of, indien van toepassing, deze gegevens te verwerken, wanneer ze op u van toepassing zijn, te beperken of te herroepen evenals het recht het overdragen van gegevens te doen gelden. U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit die toezicht uitoefent.

9. Uw rechten

U heeft in het algemeen het recht, overeenkomstig de geldende privacywetten van ZF, informatie over uw persoonsgegevens te krijgen, deze te corrigeren, te verwijderen of, indien van toepassing, deze gegevens te verwerken, wanneer ze op u van toepassing zijn, te beperken of te herroepen evenals het recht het overdragen van gegevens te doen gelden. U heeft bovendien het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit die toezicht uitoefent.

10. Contactpersonen

Wanneer er sprake is van aanvragen betreffende ons gebruik, de integriteit en/of nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens of wanneer u in punt 9 genoemde rechten wilt doen gelden, neem dan contact met ons op en stuur een e-mail naar dataprotection@zf.com

of gebruik daarvoor ons contactformulier op: zf.com/contact.

De contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming luiden:

ZF Friedrichshafen AG

Josef Hermes

Löwentaler Straße 20

88046 Friedrichshafen

Germany

11. Wijzigingen van de informatie inzake privacybescherming

Omdat het verzamelen en verwerken van uw gegevens door ons mettertijd kan veranderen, kunnen er ook wijzigingen in deze informatie inzake privacybescherming worden aangebracht, zodat deze te allen tijde de actuele stand van onze gegevensverwerking weerspiegelen. Lees deze informatie inzake privacybescherming daarom van tijd tot tijd opnieuw door.

Privacyvoorkeuren

Uw privacy

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan gaan over u, uw voorkeuren, uw apparaat of gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet rechtstreeks, maar kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden. U kunt ervoor kiezen om sommige soorten cookies niet toe te staan. Klik op de verschillende categoriekoppen om meer te weten te komen en onze standaardinstellingen te wijzigen. U moet echter weten dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op de site en de diensten die we kunnen aanbieden, kan beïnvloeden.

Technisch noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op door u uitgevoerde acties die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze u blokkeert of waarschuwt, maar sommige delen van de site werken dan niet. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Analytics-cookies

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en om te zien hoe bezoekers zich op de site verplaatsen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet volgen.

Meer informatie

Uw privacy

Wanneer u een website bezoekt, kan deze informatie in uw browser opslaan of ophalen, meestal in de vorm van cookies. Deze informatie kan gaan over u, uw voorkeuren, uw apparaat of gebruikt om de site te laten werken zoals u verwacht. De informatie identificeert u meestal niet rechtstreeks, maar kan u een meer gepersonaliseerde webervaring bieden. U kunt ervoor kiezen om sommige soorten cookies niet toe te staan. Klik op de verschillende categoriekoppen om meer te weten te komen en onze standaardinstellingen te wijzigen. U moet echter weten dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op de site en de diensten die we kunnen aanbieden, kan beïnvloeden.

Technisch noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op door u uitgevoerde acties die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze u blokkeert of waarschuwt, maar sommige delen van de site werken dan niet. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

Analytics-cookies

Met deze cookies kunnen we bezoeken en verkeersbronnen tellen, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en om te zien hoe bezoekers zich op de site verplaatsen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site hebt bezocht en kunnen we de prestaties ervan niet volgen.