OPENMATICS

Více informací

Nacházíte se na webové stránce firmy OPENMATICS.

Zvolte prosím svůj preferovaný jazyk. English | Deutsch | Česky

Nacházíte se na webové stránce firmy OPENMATICS.

Zvolte prosím svůj preferovaný jazyk. English | Deutsch | Česky

Hledáte informace o společnosti ZF Friedrichshafen?

Navštivte korporátní webové stránky.

Note

The page you are navigating to is not optimized for mobile devices.
Do you want to proceed?

Proceed

OPENMATICS

Řešení pro doplňky vozidel – příběh úspěchu

Řešení Asset Tracking OPENMATICS pomohlo dodavateli služeb vyřešit finanční spor. Platforma OPENMATICS poskytla řešení sledování vozidel pro monitoring doby provozu, přesného sledování polohy a poskytnutí nesporných záznamů.

Řešení Asset Tracking OPENMATICS pomohlo dodavateli služeb vyřešit finanční spor. Platforma OPENMATICS poskytla řešení sledování vozidel pro monitoring doby provozu, přesného sledování polohy a poskytnutí nesporných záznamů.

NÁŠ KLIENT: DODAVATELÉ ŠIROKÉ ŠKÁLY SLUŽEB S ROZSÁHLÝM VOZOVÝM PARKEM

Společnost Grünzinger je poskytovatel služeb se sídlem v Bavorsku. Díky svým zkušenostem a rozsáhlému vozovému parku je společnost schopna poskytovat všechny typy zemědělských služeb (například přepravu, sečení, sklízení atd.), služeb specifických pro zimní období (například posyp, odklízení sněhu atd.) a dalších druhů služeb.

VÝZVY

Společnost Grünzinger se dostala do sporu se zákazníkem, který několik let využíval jejích služeb k odklízení sněhu. Vysoký počet dní se sněžením v poslední zimní sezóně znamenal nárůst pracovního zatížení oproti předcházejícím sezónám, s čímž byly spojeny podstatně vyšší náklady a tedy i ceny.

Zákazník se proti tomuto navýšení cen ohradil a chtěl sjednat nižší ceny. Společnost Grünzinger tak musela prokazatelně zdůvodnit zvýšení cen.

NÁŠ KLIENT: DODAVATELÉ ŠIROKÉ ŠKÁLY SLUŽEB S ROZSÁHLÝM VOZOVÝM PARKEM

Společnost Grünzinger je poskytovatel služeb se sídlem v Bavorsku. Díky svým zkušenostem a rozsáhlému vozovému parku je společnost schopna poskytovat všechny typy zemědělských služeb (například přepravu, sečení, sklízení atd.), služeb specifických pro zimní období (například posyp, odklízení sněhu atd.) a dalších druhů služeb.

VÝZVY

Společnost Grünzinger se dostala do sporu se zákazníkem, který několik let využíval jejích služeb k odklízení sněhu. Vysoký počet dní se sněžením v poslední zimní sezóně znamenal nárůst pracovního zatížení oproti předcházejícím sezónám, s čímž byly spojeny podstatně vyšší náklady a tedy i ceny.

Zákazník se proti tomuto navýšení cen ohradil a chtěl sjednat nižší ceny. Společnost Grünzinger tak musela prokazatelně zdůvodnit zvýšení cen.

TAGY K DOPLŇKŮM VOZIDEL POSKYTUJÍ HMATATELNÉ DŮKAZY PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

Protože společnost Grünzinger už tehdy užívala ke sledování svých vozidel řešení OPENMATICS, byla schopna poskytnout záznamy z provozu vozidel a jejich doplňků. Společnost byla schopna vykázat provozní dobu každého doplňku vozidla a informaci o jeho poloze opatřenou časovým údajem, který ukazoval, kdy dané vozidlo vjelo na pozemek zákazníka a kdy z něj odjelo.

Tyto záznamy potvrdily nárůst počtu dní se sněhovými srážkami (56 takových dní v poslední sezóně oproti 28 takovým dnům v sezóně předcházející) a nárůst hodin práce. Spor byl vyřešen ve prospěch společnosti Grünzinger a její zákazník částku doplatil.

Náš klient je tak nyní schopen:

  • Sledovat provozní dobu vozidel i jejich doplňků
  • Individuálně sledovat doplňky vozidel v případě pronájmů jednotlivých nástrojů zákazníkům
  • Udržovat záznamy o poloze všech vozidel a jejich doplňků v čase
  • Zjišťovat škodlivé podmínky u všech doplňků vozidel a plánovat prediktivní údržbu

TAGY K DOPLŇKŮM VOZIDEL POSKYTUJÍ HMATATELNÉ DŮKAZY PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

Protože společnost Grünzinger už tehdy užívala ke sledování svých vozidel řešení OPENMATICS, byla schopna poskytnout záznamy z provozu vozidel a jejich doplňků. Společnost byla schopna vykázat provozní dobu každého doplňku vozidla a informaci o jeho poloze opatřenou časovým údajem, který ukazoval, kdy dané vozidlo vjelo na pozemek zákazníka a kdy z něj odjelo.

Tyto záznamy potvrdily nárůst počtu dní se sněhovými srážkami (56 takových dní v poslední sezóně oproti 28 takovým dnům v sezóně předcházející) a nárůst hodin práce. Spor byl vyřešen ve prospěch společnosti Grünzinger a její zákazník částku doplatil.

Náš klient je tak nyní schopen:

  • Sledovat provozní dobu vozidel i jejich doplňků
  • Individuálně sledovat doplňky vozidel v případě pronájmů jednotlivých nástrojů zákazníkům
  • Udržovat záznamy o poloze všech vozidel a jejich doplňků v čase
  • Zjišťovat škodlivé podmínky u všech doplňků vozidel a plánovat prediktivní údržbu

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ ŘEŠENÍ OPENMATICS?

Společnost Grünzinger si zvolila řešení OPENMATICS pro jeho otevřenost a kompatibilitu. Jako poskytovatel široké škály služeb provozuje traktory (Fendt), nákladní vozidla (Mercedes, Iveco, MAN) a sklízecí řezačky (Krone, Claas), řešení tedy muselo být kompatibilní s každým strojem v jejich flotile.

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ ŘEŠENÍ OPENMATICS?

Společnost Grünzinger si zvolila řešení OPENMATICS pro jeho otevřenost a kompatibilitu. Jako poskytovatel široké škály služeb provozuje traktory (Fendt), nákladní vozidla (Mercedes, Iveco, MAN) a sklízecí řezačky (Krone, Claas), řešení tedy muselo být kompatibilní s každým strojem v jejich flotile.