OPENMATICS

Více informací

Nacházíte se na webové stránce firmy OPENMATICS.

Zvolte prosím svůj preferovaný jazyk. English | Deutsch | Česky

Nacházíte se na webové stránce firmy OPENMATICS.

Zvolte prosím svůj preferovaný jazyk. English | Deutsch | Česky

Hledáte informace o společnosti ZF Friedrichshafen?

Navštivte korporátní webové stránky.


OPENMATICS

Řešení pro doplňky vozidel – příběh úspěchu

Řešení Asset Tracking OPENMATICS pomohlo dodavateli služeb vyřešit finanční spor. Platforma OPENMATICS poskytla řešení sledování vozidel pro monitoring doby provozu, přesného sledování polohy a poskytnutí nesporných záznamů.

Řešení Asset Tracking OPENMATICS pomohlo dodavateli služeb vyřešit finanční spor. Platforma OPENMATICS poskytla řešení sledování vozidel pro monitoring doby provozu, přesného sledování polohy a poskytnutí nesporných záznamů.

NÁŠ KLIENT: DODAVATELÉ ŠIROKÉ ŠKÁLY SLUŽEB S ROZSÁHLÝM VOZOVÝM PARKEM

Společnost Grünzinger je poskytovatel služeb se sídlem v Bavorsku. Díky svým zkušenostem a rozsáhlému vozovému parku je společnost schopna poskytovat všechny typy zemědělských služeb (například přepravu, sečení, sklízení atd.), služeb specifických pro zimní období (například posyp, odklízení sněhu atd.) a dalších druhů služeb.

VÝZVY

Společnost Grünzinger se dostala do sporu se zákazníkem, který několik let využíval jejích služeb k odklízení sněhu. Vysoký počet dní se sněžením v poslední zimní sezóně znamenal nárůst pracovního zatížení oproti předcházejícím sezónám, s čímž byly spojeny podstatně vyšší náklady a tedy i ceny.

Zákazník se proti tomuto navýšení cen ohradil a chtěl sjednat nižší ceny. Společnost Grünzinger tak musela prokazatelně zdůvodnit zvýšení cen.

NÁŠ KLIENT: DODAVATELÉ ŠIROKÉ ŠKÁLY SLUŽEB S ROZSÁHLÝM VOZOVÝM PARKEM

Společnost Grünzinger je poskytovatel služeb se sídlem v Bavorsku. Díky svým zkušenostem a rozsáhlému vozovému parku je společnost schopna poskytovat všechny typy zemědělských služeb (například přepravu, sečení, sklízení atd.), služeb specifických pro zimní období (například posyp, odklízení sněhu atd.) a dalších druhů služeb.

VÝZVY

Společnost Grünzinger se dostala do sporu se zákazníkem, který několik let využíval jejích služeb k odklízení sněhu. Vysoký počet dní se sněžením v poslední zimní sezóně znamenal nárůst pracovního zatížení oproti předcházejícím sezónám, s čímž byly spojeny podstatně vyšší náklady a tedy i ceny.

Zákazník se proti tomuto navýšení cen ohradil a chtěl sjednat nižší ceny. Společnost Grünzinger tak musela prokazatelně zdůvodnit zvýšení cen.

TAGY K DOPLŇKŮM VOZIDEL POSKYTUJÍ HMATATELNÉ DŮKAZY PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

Protože společnost Grünzinger už tehdy užívala ke sledování svých vozidel řešení OPENMATICS, byla schopna poskytnout záznamy z provozu vozidel a jejich doplňků. Společnost byla schopna vykázat provozní dobu každého doplňku vozidla a informaci o jeho poloze opatřenou časovým údajem, který ukazoval, kdy dané vozidlo vjelo na pozemek zákazníka a kdy z něj odjelo.

Tyto záznamy potvrdily nárůst počtu dní se sněhovými srážkami (56 takových dní v poslední sezóně oproti 28 takovým dnům v sezóně předcházející) a nárůst hodin práce. Spor byl vyřešen ve prospěch společnosti Grünzinger a její zákazník částku doplatil.

Náš klient je tak nyní schopen:

  • Sledovat provozní dobu vozidel i jejich doplňků
  • Individuálně sledovat doplňky vozidel v případě pronájmů jednotlivých nástrojů zákazníkům
  • Udržovat záznamy o poloze všech vozidel a jejich doplňků v čase
  • Zjišťovat škodlivé podmínky u všech doplňků vozidel a plánovat prediktivní údržbu

TAGY K DOPLŇKŮM VOZIDEL POSKYTUJÍ HMATATELNÉ DŮKAZY PROVOZNÍCH ÚDAJŮ

Protože společnost Grünzinger už tehdy užívala ke sledování svých vozidel řešení OPENMATICS, byla schopna poskytnout záznamy z provozu vozidel a jejich doplňků. Společnost byla schopna vykázat provozní dobu každého doplňku vozidla a informaci o jeho poloze opatřenou časovým údajem, který ukazoval, kdy dané vozidlo vjelo na pozemek zákazníka a kdy z něj odjelo.

Tyto záznamy potvrdily nárůst počtu dní se sněhovými srážkami (56 takových dní v poslední sezóně oproti 28 takovým dnům v sezóně předcházející) a nárůst hodin práce. Spor byl vyřešen ve prospěch společnosti Grünzinger a její zákazník částku doplatil.

Náš klient je tak nyní schopen:

  • Sledovat provozní dobu vozidel i jejich doplňků
  • Individuálně sledovat doplňky vozidel v případě pronájmů jednotlivých nástrojů zákazníkům
  • Udržovat záznamy o poloze všech vozidel a jejich doplňků v čase
  • Zjišťovat škodlivé podmínky u všech doplňků vozidel a plánovat prediktivní údržbu

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ ŘEŠENÍ OPENMATICS?

Společnost Grünzinger si zvolila řešení OPENMATICS pro jeho otevřenost a kompatibilitu. Jako poskytovatel široké škály služeb provozuje traktory (Fendt), nákladní vozidla (Mercedes, Iveco, MAN) a sklízecí řezačky (Krone, Claas), řešení tedy muselo být kompatibilní s každým strojem v jejich flotile.

PROČ ZVOLIT PRÁVĚ ŘEŠENÍ OPENMATICS?

Společnost Grünzinger si zvolila řešení OPENMATICS pro jeho otevřenost a kompatibilitu. Jako poskytovatel široké škály služeb provozuje traktory (Fendt), nákladní vozidla (Mercedes, Iveco, MAN) a sklízecí řezačky (Krone, Claas), řešení tedy muselo být kompatibilní s každým strojem v jejich flotile.